Το αγρόκτημα Τσιφλίκι Μπεκριλέρ.

Το αγρόκτημα Τσιφλίκι Μπεκριλέρ.(Νικολάου Καλημέρη απο τον 10ο τόμο των Χρονικών της επαρχίας Δομοκού)

Το αγρόκτημα  Μπεκριλέρ η Πρόερνα   της επαρχίας Δομοκού ήταν στο νοτιότερο τμήμα της Θεσσαλίας μεταξύ Δομοκού και Φαρσάλων και ορίζονταν με τις κτηματικές περιοχές των χωριών Βαρδαλή, Βρυσιά,  Γραμματικό , και Σοφιαδα . Η έκταση του κτήματος ήταν περίπου 36.000 στρέμματα από τα οποία 13.200 στρ. αγροί , 11.700 στρέμματα λιβάδια,  11.000 χερσολίβαδα , 960 στρέμματα  έλη και φλέβες και τα υπόλοιπα ο συνοικισμός . Από το έτος 1883 δηλαδή αμέσως μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας και μετά οι ιδιοκτήτες του κτήματος εξ αδιαιρέτου με αγορά έγιναν οι Νικόλαος Μαραθέας και Γεώργιος Μαραθέας γιος του Νικολάου ως εξής:
Με συμβόλαιο από 23 Ιανουαρίου 1883 του συμβολαιογράφου Βόλου Νικολάου Γιαβρόπουλου οι οθωμανοί 1) Αβδούλ χαλίλ -Χατζή Γιαγιάς 2) Κασίμ Χατζή Ετεμ αγάς και 3) Σουλεϊμάν Χατζή Γιαγιάς για τον εαυτό του, και ως πληρεξούσιος της μητέρας του Χάιμ Μούχτση και της αδελφής Οριφέ,  όλων αυτών παιδιών και κληρονόμων του δε χατζή  Γιαγιά,  ακόμα δε.. και της Ζεϊνέπ, συζύγου του αδελφού του Ετεμ που είχε πεθάνει , του Αβδούλ Χαμίτ , του Σελίμ και της Σερβισάχ Χανούμ  παιδιού και κληρονόμου του Χατζή Ετεμ Αγά,  που είχαν από κληρονομιά του πατέρα και παππού τους τα 4/5 εξ αδιαιρέτου του ενός δεύτερου του χωριού Μπεκριλέρ  και τα  8/9  των οικοδομών εκτάσεως 14000 περίπου στρεμμάτων πούλησαν μεταβίβασαν προς τον Νικόλαο Μαραθέα!  Με άλλο συμβόλαιο από 28 Νοεμβρίου του 1883 ο Δημήτριος Ριζόπουλος πούλησε στον Νικόλαο Μαραθέα το 1/5 των εξ αδιαιρέτου και το ½ του χωριού Μπεκριλέρ!
 Με ένα άλλο συμβόλαιο από 15 Μαρτίου 1883 ο Ομέρ Αγάς  Ρετζέπ αγάς και 20 ο  Σκενδέρ Αγάς  πούλησαν το ¼ του χωριού Μπεκριλέρ εκτάσεως 8.000 στρεμμάτων στον Νικόλαο Μαραθέα.
 Επίσης με άλλο  συμβόλαιο από 15 Σεπτεμβρίου του 1883 οι Μουσταφά αγάς Μπακράμ και Σαλής Αγάς  ως πληρεξούσιος της θυγατέρας Χασάν ,( Ρεχμέτ), πούλησαν το 1/4 εξ αδιαιρέτου του χωριού Μπεκριλερ . Με συμβόλαιο του 1893 του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Μηλιώτη ο Ιωάννης ζωγράφος πούλησε στον Γιώργου Μαραθέα το μισό εξ αδιαιρέτου του κτήματος τζόμπα που ήταν δίπλα στον Μπεκριλέρ εκτάσεως 18.000.  Με το κτήμα μεταβιβάστηκαν και όλες οι οικοδομές που βρίσκονταν σε αυτό Καλύβες αχυρώνες και άλλα
Το  1896 πεθαίνοντας ο Γεώργιος Μαραθέας κληρονομήθηκε από τα παιδιά του Νικόλαο,  Δημήτριο , Αικατερίνη , Κωνσταντίνο,  Αλέξανδρο και  Αλεξάνδρα σύζυγος Σημηριώτου   και Βασιλική σύζυγος Ιωάννη περβανά καθώς και από τη σύζυγό του Ελένη η Ελένη χήρα Γεωργίου Μαραθέα με σχετική συμβολαιογραφική πράξη πολύ αργότερα η δήλωση ότι δεν είχε καμία αξίωση επί της κληρονομιάς ως ούσα εύπορος και επίπροικος.
Το 1942 δολοφονήθηκαν οι Νικόλαος μαραθέας και ο γιος του Γεώργιος .  Αυτοί  κληρονομήθηκαν από τις Κλεοπάτρα χήρα Νικολάου Μαραθέα και Ελένη θυγατέρα Νικολάου Μαραθέα (αργότερα υπήρξε σύζυγος του Αλέξανδρο Σπανόρήγα) ως εξ αδιαιρέτου κληρονόμοι και οι μεν πρώτοι κατά τα 7/16 των 10/21 , η δε δευτέρα κατά τα 9/6 των 10 /21.   Το 1952 Πέθανε και ο Κωνσταντίνος Μαραθέας ,αυτός κληρονομήθηκε από την γυναίκα του Μαρία.   Αυτή  πούλησε  αργότερα 250 στρέμματα αγρών και 200 στρέμματα βοσκοτόπων στον Γεώργιο Ντελλή  και οι άλλοι συνιδιοκτήτες της απαλλοτρίωσης εκτάσεως πώλησαν στον Γεώργιο Ντελλή  και Χρυσάνθη  Ντελλή  500 στρέμματα .


       Μεσολάβησε η Δευτέρα απαλλοτρίωση το 1952 και το 1958 πεθαίνει η Μαρία χήρα Κωνσταντίνου Μαραθέα καθώς και η Αικατερίνη χήρα Πάντου,  την πρώτη κληρονόμησε ο Κωνσταντίνος Πιλάβιος ανιψιός της και τη δεύτερη  ο Ιωάννης Ρήγας γιος της.  Συνεπώς κατά το έτος 1960 οπότε τερματίστηκε ολοσχερώς και η Δευτέρα απαλλοτρίωση,  οι συνιδιοκτήτης του μικρού πλέον κτήματος των 1032 στρεμμάτων αγρών και 550 στρεμμάτων Βάλτου και 1302 στρεμμάτων  βοσκών , ήταν η Κλεοπάτρα Νικολάου Μαραθέα , Ελένη  σύζυγος Αλέξανδρου Σπανορήγα , Κωνσταντίνος Νικόλαος Πιλάβιος και Ιωάννης  Πάντος και Βασιλική Περβανά
       Τα έσοδα του κτήματος πριν από την απαλλοτρίωση του 1927 προερχόταν από την καλλιέργεια σιταριού περίπου 7.100 κριθαριού  1400  στρεμμάτων βρώμης 3.500 αραβοσίτου 250 στρεμμάτων ασπρίτσης, 150 στρεμμάτων ρεβυθιών , 50 στρεμμάτων Ρόβης , 50 στρεμμάτων επίσης από την παραγωγή άχυρου  1250.000 οκάδων περίπου.  Για την καλλιέργεια και εκμετάλλευση γενικά, το κτήμα τους , οι ιδιοκτήτες διέθεταν πληθώρα μέσων όπως 2 βετζινάροτρα,  40 περίπου ζευγάρια ζώων,  35  κάρα ,7 θεριστικές και χαρτοποιητικές μηχανές.  Επίσης διέθεταν τυροκομείο , υδρόμυλο σιδηρουργείο κλπ  .   Το προσωπικό αποτελούνταν από επιστάτες αποθηκάριους αγροφύλακες λογιστές, σιδηρουργούς , μαγείρους κλπ .

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details