ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ 15η και 16η την Δευτέρα!


       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    15η / 2013  
   
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
      Σας προσκαλούμε σε  "ΕΙΔΙΚΗ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 7η Οκτωβρίου 2013 ημέρα: Δευτέρα   και ώρα: 13:00 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
     
  Για οποιαδήποτε ειδικότερη διευκρίνιση επι των θεμάτων την αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.   
β' Θέματα  Ειδικής Συνεδρίασης   
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο  Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2006  του τ.Δήμου Δομοκού.  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  235η 
2ο Έγκριση απολογισμού εσόδων - δαπανών διαχειριστικής χρήσης έτους 2006  του τ.Δήμου Δομοκού.  >> 236η 
3ο  Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2007  του τ.Δήμου Δομοκού.  >> 237η 
4ο  Έγκριση απολογισμού εσόδων - δαπανών διαχειριστικής χρήσης έτους 2007  του τ.Δήμου Δομοκού.   >> 238η 
5ο  Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2008  του τ.Δήμου Δομοκού. >> 239η 
6ο  Έγκριση απολογισμού εσόδων - δαπανών διαχειριστικής χρήσης έτους 2008  του τ.Δήμου Δομοκού. >> 240η 
7ο  Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2009  του τ.Δήμου Δομοκού.  >> 241η 
8ο  Έγκριση απολογισμού εσόδων - δαπανών διαχειριστικής χρήσης έτους 2009  του τ.Δήμου Δομοκού. >> 242η 
9ο  Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2010  του τ.Δήμου Δομοκού. >> 243η 
10ο  Έγκριση απολογισμού εσόδων - δαπανών διαχειριστικής χρήσης έτους 2010  του τ.Δήμου Δομοκού.  >> 244η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Λιόλιος
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    16η / 2013  
   
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
      Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 7η Οκτωβρίου 2013 ημέρα: Δευτέρα   και ώρα: 14:00 στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
  Για οποιαδήποτε ειδικότερη διευκρίνιση επι των θεμάτων την αρμοδιότητα                     έχει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού.   
     
  ….  
β' Θέματα  Ειδικής Συνεδρίασης.  
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο  Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2011  του Δήμου Δομοκού. Τμήμα  Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  245η 
2ο Έγκριση απολογισμού εσόδων - δαπανών διαχειριστικής χρήσης έτους 2011  του  Δήμου Δομοκού.  >> 246η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Λιόλιος


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

322 comments:

«Παλαιότερο   ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 322   Νεότερο›   Νεότερο»
SYROS F.C. είπε...

ΣΥΡΟ Για Πάρτυ Σου

ΣΥΡΟ Μαζί Σου

Εμείς Οι Άρρωστοι

Οι Οπαδοί Σου.!!!.

Αυτά Τα Λιγοστούλια..Μα Τόσο Σημαντικά Για Μας.!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Γράψτο εδώ..ισολογισμός και απολογισμός παρελθόντων ετών είναι παράνομη πράξη.???
Και αν γίνει η παραπάνω διαδικασία σταματάει αυτόματα ο διαχειριστικόε έλεγχος.???
Nα ξέρω..Καλημέρα!

Ανώνυμος είπε...

Τι περιμένουμε απο σας;;
Να στείλετε απο τον δήμο πρόγραμμα στις κοινότητες που να προβλέπει τα πάντα:
Γεφύρια, δρόμους, βιολογικούς, αποχετευτικά κλπ!!!!
Με κατάθεση απόψεων δημοτών και αν ξεχαστεί κάτι θα το προσθέσετε εσείς.
Μέχρι εκεί θα φτάσετε να το ξέρετε!!!!

Εντάξει, πάμε για εκλογές, δεν έχετε το δικαίωμα όμως να προσβάλετε την νοημοσύνη μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Απο σπίτι σε σπίτι θα πάτε να ξέρεις!!!!
Να καταγράψετε τα προβλήματα του χωριού δήθεν, και θα τάζετε πχ δουλειά εμείς, σπίτι θα σου βρούμε εμείς, αμάξι θες θα κοιτάξουμε, μέχρι εκεί θα φτάσετε για να ξαναβγείτε!!!!

Θα πάρετε σβάρνα τα σπίτια του κοσμάκη!!!!

Ανώνυμος είπε...

Είναι σίγουρο ότι αν δεν έχεις συγγενή θάχεις φίλο υποψήφιο.
Τώρα αν σε πλησιάσει στο σπίτι ή στο καφενείο, είναι άλλο θέμα.

Τίποτε άλλο.???

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζουν....έχουν παραποιήσει τα πάντα..

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Νόμου 3463/2006 –
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

1. Κάθε χρόνο πρεπει να γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
"2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων."
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο "95".


Τι να πω ....οτι και να πω για αυτόν τον δήμο και για αυτούς που τον αντιπροσωπευουν θα είναι λίγο...

ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ
ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 21 Sep 2012
Σύμφωνα με τις παρ.1, 2, το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 και την παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

«1.Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

2.Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

3.Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

5. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.»

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) από 1.1.2011.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που μας λυπεί περισσότερο απο όλα είναι το γεγονός ότι η δημοτική αρχή δεν κάλεσε σε λαϊκές συνελεύσεις στις δημοτικές κοινότητες δεν άκουσε τον κόσμο.
Δεν ζήτησε την γνώμη των συμπατριωτών μας για όσα θα γίνουν για αυτούς στο τόπο τους.
Ποιός γνωρίζει τις ανάγκες των κατοίκων στις δημοτικές κοινότητες καλύτερα απο τους ίδιους;
Ποιός νοιάζεται περισσότερο για την ανάπτυξη της κάθε δημοτικής κοινότητας απο τους ίδιους τους κατοίκους;
Είναι σωστό ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να αποφασίζει απο τον δομοκό χωρίς χωρίς να έχει ακούσει τι λένε οι πχ Νεοχωρίτες;
Είναι σωστό ένας δημοτικός σύμβουλος απο την Ομβριακή πχ να αποφασίζει για την Σοφιάδα χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά θέλουν οι κάτοικοι του χωριού αυτού;
Συμπερασματικά και επιγραμματικά.
Δεν ακούστηκαν οι τοπικές κοινωνίες οι προτάσεις της δημοτικής αρχής είναι πρόχειρες και βιαστικές.
Ξεχάστηκαν οι προεκλογικές εξαγγελίες του δημάρχου περί "να ενώσουμε τις δυνάμεις μας , να συνεργαστούμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το δικό μας μέλλον".
H τοπική κοινωνία έχει το δικαίωμα να ιεραρχήσει τα έργα και να προτείνει με σειρά προτεραιότητας όσα έχουν ανάγκη να γίνουν στο τόπο τους.
Εγινε πράξη;
Τι πιό απλό απο το να καλούσατε τον κόσμο σε λαϊκές συνελεύσεις. Να του λέγατε την αλήθεια , πόσα χρήματα έχετε ακριβώς για την κάθε κοινότητα και να αποφάσιζαν οι κάτοικοι ποιά έργα θα έπρεπε ο δήμος να προτάξει.
Τέρμα το ράβε ξήλωνε κάθε φορά που αλλάζει η δημοτική αρχή!
Πότε η δημοτική αρχή θα βρεί τον τρόπο να ακούει τον δημότη , ώστε ο δημότης να έχει τον πρώτο λόγο για όσα συμβαίνουν στο τόπο μας;
Δυστυχώς η σημερινή δημοτική αρχή όχι μόνο δεν προσπάθησε για τα παραπάνω αλλά έδειξε με την μέχρι ως τώρα πορεία της ότι δεν την ενδιαφέρει να δημιουργήσει τα κατάλληλα κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες.
athens

Ανώνυμος είπε...

ωραία τα λες, άλλα δυστυχώς δεν ενδιαφερονται για τιποτα απο ολα αυτα(τα αυτονόητα) που αναφέρεις

Ανώνυμος είπε...

Ας ελπίσουμε να το κάνουν οι επόμενοι.

club speaking είπε...

7:24
Σε λίγο καιρό ανοίγουμε το γραφείο μας να έρθετε όποτε μπορέσετε.
Σας Περιμένουμε!

club speaking είπε...

Όλοι Ευπρόσδεκτοι! Μα Περισσότερο Οι Φίλοι Σχολιαστές!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σε δήθεν απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής προχωρά ο δήμαρχος αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τις διαδικασίες που προβλέπει η πολιτεία, αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας και της δημόσιας λογοδοσίας που έχει καθιερώσει η πολιτεία σε ένδειξη ελάχιστης αναγνώρισης και σεβασμού στον πολίτη – δημότη.
Και αποδεικνύεται αυτή η απαράδεκτη στάση του δημάρχου από το γεγονός ότι δεν τήρησε ούτε στο ελάχιστο αυτά που προβλέπει ο νόμος 3463/2006 στο άρθρο 217 (Δημοτικός – Κοινοτικός Κώδικας – Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής), αφού ούτε το δημοτικό συμβούλιο, ούτε τους φορείς ενημέρωσε 15 ημέρες πριν τη διενέργεια του απολογισμού, ούτε και στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τον πραγματοποίησεΚαι επειδή φαίνεται ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο άρθρο ή σκόπιμα το αψηφά αποδεικνύοντας την αλαζονεία του αλλά και την αποστροφή του για τη λαϊκή συμμετοχή και δημόσιο έλεγχο, αλλά και επειδή θα πρέπει να γνωρίζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του που τους οδηγεί παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο προς γνώση και συμμόρφωση όλων:

«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.”
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95».

Ανώνυμος είπε...

Αντιπολίτευση, φλυαρείτε ασυλλόγιστα στο διαδίκτυο, το ξέρετε.???

Ανώνυμος είπε...

Μάλιστα δεν του έφθασε το οικονομικό ετος 2011 θέλει να απολογηθεί και για το 2006 -07-08-09
Δήμαρχε μήπως έχεις χάσει την μπάλα τελείως; …το 2006 δήμαρχος ηταν ο τσογκας και όχι εσυ ….η μήπως θα κάνει απολογισμό ο Τσογκας

Μας τρέλανες τελείως δήμαρχε,η μάλλον μας οδηγείς στην έξοδο του μπαλκονιού

οχι αλλο μπαλκόνι !!

Ανώνυμος είπε...

φθάνει πια το δούλεμα δήμαρχε.
Έχεις ξεπεράσει κάθε όριο ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ανώνυμος είπε...

To 2006 ήταν δήμαρχος ο τσόγκας (θητεία 2003/2006) και την 1/1/2007 ανάλαβε πάλι ο ίδιος.
Τι απολογισμός θα γίνει μετά απο τόσα χρόνια;;

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι ο καρανικόλας ήταν σύμβουλος με την αντιπολίτευση του δομοκού το 2006.
Ερώτηση την δευτέρα τι κινήσεις έκανε τότε εγγράφως να ζητηθούν;;

Ανώνυμος είπε...

Τώρα σώθηκες....

Ανώνυμος είπε...

τέτοιο φιάσκο δεν ξανάγινε !!!

Ανώνυμος είπε...

Γιατί άργησε τόσα χρόνια στο δομοκό;; Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες δ.ενότητες;;

Ανώνυμος είπε...

Εγώ το εκλαμβάνω ως πρόβλημα που έπρεπε να έχει λυθεί από καιρό και θα λυθεί τώρα, εξάλλου δεν μπορεί να γίνει κάτι το διαφορετικό.
Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό τo ζήτημα, έτσι δεν είναι.???

Μπράβο Δήμαρχε! Επιτέλους βάζεις σε τάξη τον Δήμο μας.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Ναι σωστά δήμαρχος ήταν ο κ Τσόγκας ο οποίος τόσο υπολόγιζε τους δημότες και δεν έκανε κανένα απολογισμό. Και ήρθε ο Κ Σύρος και χωρίς καμιά εξήγηση δεν ζητά διαχειριστικό έλεγχο για τα τεκταινόμενα στις τρεις Δημοτικές Ενότητες . Μάλιστα αν δεν απατώμαι ανέλαβε ο ίδιος την οικονομική διαφάνεια του πρώην δήμου Δομοκού που τόσα έχουν δει το φως της δημοσιότητος για επιταγές και λογαριασμούς αντιδημάρχου . Τώρα αν είναι σύννομες οι ενέργειες του ως προς τους ισολογισμούς -απολογισμούς προηγουμένων ετών αυτό δεν το γνωρίζω .Πολιτικά όμως κάτι δεν κολλάει φαίνεται συναλλαγή Τσόγκα Σύρου .....Κρίμα για άλλα ψηφίσαμε ΣΥΡΟ έρχεται ο Μάιος τότε όλοι οι διαπλεκόμενοι στο σπίτι τους Δημότες Δομοκού καιρός να στείλετε την αδιαφάνεια και συναλλαγή στο σπίτι τους !!!!Το δούλεμα περί τιμίων με καθαρά χέρια τέλος οι ενέργειες αντιδημάρχου οικονομικών υπό την πλήρη κάλυψή σας ΔΗΜΑΡΧΕ μας δείχνουν οτι τίποτε δεν άλλαξε απλός άλλοι βολεύονται.....

Ανώνυμος είπε...

τα πράγματα είναι οπως ακριβώς τα αντιλαμβανεσαι. Με μια διαφορά.. δεν φαίνονται οτι είναι ετσι,(οπως λες) ...άλλα έχουν αποδειχθεί οτι είναι έτσι.

Πρέπει να παραδεχτούμε οτι μας δούλεψαν άλλη μια φορά για να κάνουν την αρπαχτή τους( για αυτό και κάλυψαν το Τσογκα και δεν έκαναν διαχειριστικο έλεγχο) και φυσικά χρέωσαν τον λογαριασμό στους δημότες.
Οι δημότες θα το πάρουν ειδηση μετά απο μερικα χρόνια οπως έγινε και με την οικονομική κρίση.
Το 2000 την στήσανε την κομπινα,το 2008 έσκασε και το 2012 την πληρώσαμε...

Ανώνυμος είπε...

Εγω θα πρότεινα να παει ενας να ηχογραφήσει την συνεδρίαση και να την ανεβάσει στο διαδίκτυο και αν δεν μπορεί να μας την δώσει να την ανεβάσουμε.

Ανώνυμος είπε...

Η αντιπολίτευση είναι για τα εύκολα, γράψτετο και ανεβάστετο θάχει ενδιαφέρον!
Κάντε κάτι από μόνοι σας..όλα στο χέρι τα θέλετε.???
..ε! μα πλέον! ..ε! μα πλέον!

Ανώνυμος είπε...

Απο οτι φαίνεται τον καλημερη δεν τον βολεύουν πια τα βιντεο ,ο Βασιλος ξεκινησε και αυτός φουριόζος του κόπηκε απότομα ο αερας και θέλει να μας οδηγήσει και στην ανάπτυξη.

Ανώνυμος είπε...

Όταν γελάμε ενώ γαργαλιόμαστε, αυτό που βιώνουμε είναι στην πραγματικότητα μιά μορφή πανικού.

Εμείς κρατάμε το γέλιο!

Αντοπολίτευση εσείς κρατήστε τον πανικό! Σας τον χαρίζουμε!
Είναι ορισμένα θέματα που δεν έχουν λυθεί κατά το παρελθόν, θα λυθούν τώρα.
Δεν πρέπει λέτε.???

Ανώνυμος είπε...

Ξέρεις τι κάνεις.???
Από σήμερα γράφεις το αποτέλεσμα της έκβασης ενός θέματος που θα παρθεί αύριο απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό κάνεις..Είναι σωστό.???

Ανώνυμος είπε...

Δημιουργείς είδηση..Χωρίς να υπάρχει είδηση..Αυτό κάνεις!

Ανώνυμος είπε...

Πως;; Τι Είπατε;; Με Μισείτε;;
Γιατί Καλέ Αντιπολίτευση! Με Κάνετε & Στεναχωριέμαι!

Ανώνυμος είπε...

Η τοπική αυτιδιοίκηση μέρα με τη μέρα συρρικνώνεται τα καθημερινά προβλήματα γιγαντώνονται και η δημοτική αρχή ονειρεύεται τον μάϊο.
Γιατί ωθείς την συζήτηση όπου θες εσύ;;
Δηλαδή να καταλάβουμε με λίγα λόγια μας λες ότι απο αύριο θα μπει σειρά στον δήμο.
Ποιός θα την βάλει;;
Να ξέρεις ότι μπροστά στα αδιέξοδα αλλά και σε μια διαφαινόμενη εκλογική συντριβή τους θα κάνουν τα πάντα.
Προφανώς αναπτύσσεται μια επικίνδυνη δημοκρατική σταθερότητα εις βάρος των δημοτών.
Ολα με λογισμό και με όνειρο!!!!
Αυτό το ΔΣ έπρεπε να γίνει με τους φορείς, ΜΜΕ και δημότες!!!!

Μήπως το αποτέλεσμα του ΔΣ χρησιμοποιηθεί ως "ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ" του δημάρχου και του περίγυρου του στις εκλογές;;

Ανώνυμος είπε...

Δεν διαφωνώ για το κάλεσμα των όλων των φορέων και των ΜΜΕ (.το έχω πεί στον Δήμαρχο και θα το εφαρμόσει από του χρόνου τον Σεπτέμβρη και σε κάθε ΔΣ.).
H ουσία όμως είναι ότι ένα χρόνιο πρόβλημα θα λυθεί.
Δεν πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο.???
Τι το πιό λογικό.???
Όσο για τάλλα που γράφεις, δεν κάναν οι προηγούμενοι σωστά την δουλειά τους, τα κάνει η τωρινή Δημοτική Αρχή τους χρεώνεις και από πάνω.

Λάθος κάνεις.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

O Aνεξάρτητος με τον Τουητέρας (λείπει ο μάρτης απ’ την σαρακοστή?) μετά από μία αιφνιδιαστική νυχτερινή επιχείρηση καταλαμβάνουν το Σρογγυλόκαστρο του Δομοκού!
Σε συνέντευξη που παραχωρούν στο Αλ-Τζαζίρα ανακοινώνουν την συγκρότηση «Δημοτικού Συμβουλίου Του Βουνού» ο Ανέξ συν τοις άλλοις είπε ότι θα βάψει και τα μαλλιά του γιατί μεγαλοδείχνει!
Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε την ανησυχία τόσο του ίδιου αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων για την πορεία των δύο συμβούλων του Δομοκού!

Εμείς τους λέμε, άντε και ψηλότερα παιδιά, μίπως δείτε και το Μπούρτζι!

σημείωση..Τουητέρας δεν είναι λάθος ο τονισμός κάνει ρίμα με το τέρας Τουητέρας/τέρας..
Άλλωστε τον έχω αφαιρέσει από το διαιτολόγιό μου, απαγορεύεται αυστηρώς η κατανάλωσή του, είναι δηλητηριώδης!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Ξεκινούν οι εργασίες της νέας γραμμής του τρένου Άγιος Στέφανος Δομοκός διακόπτονται όμως εντός μόλις 48 ωρών μετά από παρέμβαση στο Σ.τ.Ε.
Ο Τουτέρας ισχυρίζεται και καταθέτει μάλιστα και γνωμάτευση από το κλιμάκιο της ΕΠΑΨΥ (και στο ΔΣ Δομοκού παραδώθηκε αυτή η γνωμάτευση) ότι η λειτουργία της γραμμής υψηλών ταχυτήτων θα προκαλέσει βαριά μελαγχoλία στις πεταλούδες που φιλοξενούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δομοκού.

Πολλά και αιώνια τα αναπάντητα ερωτήματά του!
Σκοτάδι, τον ακολουθείς και την ημέρα τώρα?

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Δυναμικές κινητοποιήσεις ανακοινώνει ο Δήμος για το Κ.Υ.!
Η μόνη διαφορά με τις άλλες, είναι ότι πλέον ως τόπος συγκέντρωσης των διαμαρτυρομένων πολιτών δεν θα είναι οι δρόμοι και οι πλατείες, αλλά οι καφετέριες του Δομοκού!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Αυστηρά μέτρα λαμβάνει η πολιτεία για τους καταπατητές δημοσίων εκτάσεων, όπως και για τους καταστροφείς του περιβάλλοντος.

Στο εξής δεν θα τους επιτρέπεται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Στην σημερινή συνεδρίαση θα ανακοινωθεί το νέο μέτρο της εκ περιτροπής-μηνιαίας αντιδημαρχίας όλων των συμβούλων σε μιά προσπάθεια να κρατηθούν οι ευαίσθητες ισορροπίες στην πλειοψηφούσα παράταξη!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Ενθαρυντικά τα νέα για την τοπική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) ανακοινώθηκε πως από αρχές νοέμβρη θα πυκνώσουν τα εβδομαδιαία δρομολόγια των λεωφορείων στα χωριά, και από δύο θα γίνουν τρία κάθε τρίτη βδομάδα!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Απρόσμενη επίσκεψη του Ιάπωνα (δις) παγκόσμιου πρωταθλητή αυνανισμού στο Δομοκό!
«ο τόπος αυτός ανέκαθεν με ενέπνεε στην προσπάθειά μου» δήλωσε μπροστά στις κάμερες των μεγαλήτερων σταθμών της υφηλίου!

ΜΕ ΣΤΥΛ ΑΤΙΘΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ είπε...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.:
::[ Πολιτικό παραισθησιογόνο με αντι-δημοτικοφλεγμονώδη δράση!
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.:
::[ Έντονες καταστάσεις άγχους εξουσίας, καρεκλό-υπερέντασης, πολιτικής νευρικότητας και μπλογκοκάρδιας!
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ.:
::[ Τα σχόλιά μου δεν προκαλούν εξάρτηση, ούτε σύνδρομο αποστέρησης, καλό θα είναι να μη διαβάζονται πάρα πολλές φορές!
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ.:
::[ Η κατασταλτική τους δράση επιτείνεται με το οινόπνευμα, και την καθημερινή ανάγνωση του blog neomonastirinews!
ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.:
::[ Είπαμε, μη τα διαβάζετε αρκετές φορές!
Τηλ. Κ.Υ. Δομοκού 2232022900 καλού-κακού!
Τηλ. Δημάρχου Δομοκού 2232350220 έχει για όλα λύσεις!
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 αυτό για την πολύ ανάγνωση του blog εδώ, εύχομαι να μη χρειαστεί!

Φιλιά!

Ανώνυμος είπε...

Μήπως ψάχνεις για ψυχίατρο;; εχω έναν καλό να σου συστήσω.

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη ξέχασα θα το συμπληρώσω τώρα!
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.:
::[ Με τα σχόλια εδώ μπορεί να εμφανιστεί διεγερτική δράση, ιδίως σε μεσήλικα άτομα (όπως του φίλου μας 3:04 μ.μ. παραπάνω).
ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!

Φιλιά και πάλι!

Ανώνυμος είπε...

οπα ναταμας.. Κατάλαβα τον Γκουζγκουνη τον λεβέντη Ψάχνεις.
Είσαι έτοιμη να κουνήσεις την αχλαδιά!!

Ανώνυμος είπε...

«Αν θες να αποφύγεις κάθε κριτική, τότε να μην κάνεις τίποτα, να μη λες τίποτα, να είσαι ένα τίποτα». Παπαγαλάκια της Μουσών τέλος είτε σας αρέσει ή όχι όλα θα βγουν στη φόρα τέλος τα κόλπα......και οι πονηριές είμαστε πλειοψηφία και ότι θέλουμε κάνουμε...

Ανώνυμος είπε...

Καλά, εσείς εκεί στη Μουσών , εκτός από βαρηκοΐα φοράτε και ωτασπίδες!!! Αφήσατε έναν άσχετο κοντό να αλωνίζει και να σας πουλάει παραμύθια! ότι όλα κυλάνε ρολόι, ενώ βρίσκονται σε αποσύνθεση, και μάλιστα σε προχωρημένη σήψη; Έχω πολλά να πω και πολλά να γράψω. Δήμαρχε υποσχέθηκες στους δημότες ελπίδα και προοπτική, για να φτιάξεις ένα δήμο διαφορετικό. Μην το ξεχνάς. Γύρω σου όμως, υπάρχουν συμβουλάτορες, παρατρεχάμενοι και οσφυοκάμπτες, προσπαθώντας να πάρουν λίγη λάμψη από σένα και σε οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Αυτά προς το παρόν και επιφυλάσσομαι.

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΤΕ ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ??

ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ??

ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2006-7-8-9-10 ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΟ "ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Είμαι η αντιπολίτευση και μόλις τελείωσα!
Τι άλλο να γράψω η τρελλή!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε είμαι σίγουρος ότι δεν ξαναγράφει κανείς!
Ήρθαν όλοι με μας!

Ανώνυμος είπε...

Δελτίο Τύπου θα βγάλει το Συμβούλιο του Βουνού του σκοινιού και του παλουκιού?
Μας έχει φάει η αγωνία!

Ανώνυμος είπε...

14 Δημοτικοί σύμβουλοι σε μιά αγαπημένη ατμόσφαιρα..πέρασαν απολογισμούς απο το 1897.
Σημείωση: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ορκοτών Λογιστών...μόνο ο Δομοκός χρειάστηκε τόσο λίγο χρόνο για όλα αυτά τα έτη!
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ=ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Με το που θα ανοίξουμε το γραφείο μας παράλληλα θα ξεκινήσουμε και μία.:

::[ «.Λέσχη Φιλίας Του Δήμου Μας.»

Με εγγραφή μελών, όχι στο ξεκούδουνο!

Περισσότερες πληροφορίες στη μουσσών από τον Δήμαρχο.

Καλημέρες.

Ανώνυμος είπε...

Πάρτετο χαμπάρι μερικοί, ο Δήμος μας έχει θετική πορεία.!!!.

Ανώνυμος είπε...

τι θες να μας πεις!!ο δημος μας ειναι ενα εργοταξιο αυτη τη στιγμη!!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο Φίλε μου, απ’ το στόμα μου το πήρες!
Ο Δήμος μας, θυμίζει ένα απέραντο εργοτάξιο!
(.συγνώμη Αγανακτισμένε πρόλαβα και τόγραψα είμαι σίγουρος όμως ότι συμφωνείς και συ.)

Ανώνυμος είπε...

μας δουλευει κιολας!!ας τον σκοτωσει καποιος!!

Ανώνυμος είπε...

Ολα κύλησαν μέλι γάλα στο ΔΣ;;
Ποιός να μιλήσει, τα τρομαγμένα ανθρωπάκια!!!!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ κ δημαρχόπουλε πότε θα σταματήσεις να μπαίνεις σε αντιπαραθέσεις;;
Το πας πάντα όπου σε συμφέρει το ξέρεις;;

Ανώνυμος είπε...

τρομαγμενα ανθρωπακια αυτοι!!αλιμονο σε μας!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν γράφει κανείς..παράξενο!
Μίπως δουλεύετε στο εργοτάξιο που έχει στήσει ο Δήμος όλοι σας.???

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζουμε όλοι ότι η προσπάθεια που πρέπει να κάνει η νέα δημοτική αρχή για να ανατάξει την περιοχή μας είναι μεγάλη.
Δεν πρέπει να την τρομάζει όμως.
Μόνο ένα ρεαλιστικό ειλικρινές και με σαφείς στόχους πρόγραμμα έργων δημιουργεί συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης.
Επανειλημμένα έχουμε πει πως οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να είναι κορυφαίες στη λειτουργία τους ως όργανο του δήμου.
Σε αυτά αποτυπώνονται ο σχεδιασμός , οι πόροι για την υλοποίηση του και ο αυτοέλεγχος για όσα έγιναν , ή πρέπει να γίνουν.
Ταυτόχρονα καταγράφονται οι προθέσεις , η ικανότητα υλοποίησης των αποφάσεων και βέβαια η διάθεση της δημοτικής αρχής να πάει τον τόπο μπροστά όπως και η αδιαφορία της για το παρόν και το μέλλον.
Οφείλει η κάθε δημοτική αρχή , αν θέλει να είναι ουσιαστική και θετική η παρουσία της να λέει αλήθειες , να σχεδιάζει με βάση τα δεδομένα κάθε περιόδου και να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην κατεύθυνση στήριξης της ανάπτυξης και των πολιτών που περνούν δύσκολες εποχές.
Δυστυχώς η παρουσία της τωρινής δημοτικής αρχής αποδείχθηκε ελιππής σε όλους τους τομείς.
athens

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς η δημοτική αρχή δεν αντιλαμβάνεται σε ποιά περίοδο ζούμε.
Δυστυχώς δεν είναι ειλικρινής απέναντι στους δημότες.
Δυστυχώς δεν μπορεί να δει μπροστά και να σχεδιάσει σωστά.
Ευτυχώς η παρένθεση της παρουσία της στη διοίκηση του τόπου κλείνει σε λίγους μήνες.
athens

Ανώνυμος είπε...

athens..καλά τα σχόλιά σου αλλά κυριαρχεί η εμπάθεια!
Αυτά που γράφεις αν τα μετατρέψουμε τα λέμε και στην αντιπολίτευση.
Σε είχαμε συνηθίσει να γράφεις Σ/Κ τώρα ξεκίνησες και μεσοβδόμαδα?
Επιβάλλεται νάρθεις να μας βρείς, βγες απ’ το σκοτάδι!

Ανώνυμος είπε...

Εγραψε ψέματα;; Μήπως είπε ότι είναι με την αντιπολίτευση;;

Ανώνυμος είπε...

Την αλήθεια έγραψε σε πονάει βλέπω!!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα κακώς έχειν του τόπου μας
Γεμίζουνε....βαπόρι
Μα ό,τι σκατά είν’ οι αρχές
Είναι κι οι ψηφοφόροι....

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι να ανοίξουμε το γραφείο μας, θα μας βρείτε στη μουσσών και στο Δημαρχείο, το χώρο αυτό τον θεωρούμε ως προέκταση του εαυτού μας!

Ανώνυμος είπε...

Ακομα δεν ψάχνουμε λαμογια και σκατατζηδες.

Ανώνυμος είπε...

Δήμος Δομοκού.:
::[ Μία Εικόνα! Χίλιες Λέξεις!
Κατά το γνωστό απόφευγμα!

2:40 μ.μ. Η κακία σου θα σε φάει, να το ξέρεις!

gayboy είπε...

Κάνω πως κάνω, αυτό το 69ο σχόλιο πάντα εγώ το γράφω!
Με πολεμάτε με δικά μου γραφτά να ξέρετε!
Το σχόλιο 12:07 π.μ. είναι δικό μου!

Ανώνυμος είπε...

Αλλον άνθρωπο γνώρισα και άλλος γράφει, έχω μπερδευτεί!!!!

Ανώνυμος είπε...

Δώσε τροφή για σενάρια εσύ.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε δεν έγινε δεν..ενημέρωση!
Μούγκαφον η αντί!

Ανώνυμος είπε...

Ότι κάνει ακριβώς και στα Δημοτικά συμβούλια τρομάρα της!

Ανώνυμος είπε...

Γιατί καλέ αντί δεν μας ενημερώνετε!
Που θολώνουν τα ματάκια σας πέστε μας!

Ανώνυμος είπε...

Τέρμα ο νυχτερινός φωτισμός στην Αθήνα!
Την επισκέπτεται ο Δήμαρχος Σοφάδων!

Ανώνυμος είπε...

οταν θα ερθουν για ψηφους τοτε θα τα πουμε

Ανώνυμος είπε...

Από Μάρτη νομίζω σταματούν και τα ΔΣ τότε θα ξεκινήσουν και οι γυροβολιές!
Τι θα κάνεις.???

Ανώνυμος είπε...

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ανοίξουμε το κανάλι που θα μας ενώσει με την μεγάλη «.Ενεργειακή Αποθήκη Του Κόσμου.».
Με Δημοκρατία, με Ελευθερία, ενός Κόσμου χωρίς εκμετάλλευση!

Κεντρική ιδέα των παραπάνω..
Για να γίνουν πραγματικότητα πρέπει να ρθείτε Μας.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που ασχολούνται με τις εκλογές είναι οι υποψήφιοι!
Ο άλλος κόσμος ο περισσότερος στα χωριά μας δεν ξέρει ακόμη πότε είναι εκλογές.???
Έχω άδικο;;;;

Ανώνυμος είπε...

Γιαυτό σας βαριέμαι φοβάστε να γράψετε.???

Ανώνυμος είπε...

Αν και δεν τον χρειάζομαι μόνος μου σας καταφέρνω, λουζεράδες της αντί!
Σκεφτείτε όμως να είχα μία βοήθεια ακόμα, τα χαρέλια σας!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε με κείνη την αύξηση τι θα γίνει?
Σε προειδοποιώ, θα πάω μαυτούς τους καραχαμένους!

Ανώνυμος είπε...

Το δεύτερο σκέλος ως χιούμορ..μη παρεξηγηθούμε!
Το πρώτο σκέλος με καίει είναι ζωτικής σημασίας!

Ανώνυμος είπε...

Τουητ’, συναντηθήκαμε αυτή τη βδομάδα στη μουσσών, μάλλον δε με πρόσεξες!

Ανώνυμος είπε...

CLUP ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Δεν είπα ποτέ ότι φταίνε οι «λουζεράδες-σκοταδιστές» οι εδώ.

FUN CLUB ΔΗΜΑΡΧΟΥ είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΑΙΝΙΑ
ΟΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΒΓΑΛΑΝΕ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟΣΕΣ ΒΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΑΛΛΕΣ
ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΕΙΔΗΣΗ ΠΙΑ ΕΙΜΑΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

Πάλι τα ίδια ξεκίνησες?
Τώρα έχεις ορεξούλα βλέπω για κουβεντούλα, ότι θές και μέχρι ότι ώρα θές, αλλά μην ανακατώνεις άλλους!

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε δεν θα ανακατώνεις άλλους και ανάσα για τον Ολυμπιακό!

Ανώνυμος είπε...

Μούγκαφον πάλι!

Ανώνυμος είπε...

Από την διαύγεια του δήμου Δομοκού με έκπληξη διαβάζω τα:

ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΈΡΓΑ KΚΑΤΑΡΓΟΎΝΤΑΙ, ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 .
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΡΕΜΑΤΩΝ 10.000,00

∆ΙΑΓΡΑΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 7.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ20.000,00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ7.200,00

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7.200,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ 5.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ 7.000,00

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΦΙΛΙΑ∆ΩΝΑΣ 7.500,00


ΕΠΙΧΩΣΗ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ 5.000,00

ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑΣ 7.200,00

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΊΟΥ ΧΏΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΤΚ ΣΟΦΙΑ∆ΑΣ
7.500,00

ΕΠΙΧΩΣΗ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ 5.000,00 -
ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑΣ 7.200,00
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΣΟΦΙΑ∆ΑΣ
7.500,00

Συνολο 90.600,00

Είναι δυνατόν να καταργούνται έργα τι προγραμματισμός είναι αυτός στο πόδι ....έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι των χωριών και οι δημότες ...Ποιο κάτω στη διαύγεια βλέπω με
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΥΤΥ 18.000,00
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ- ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ο∆Ο
(∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ∆ΟΜΟΚΟΥ 12.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΚ ∆ΟΜΟΚΟΥ 12.000,00
ΣΥΝΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΚ
∆ΟΜΟΚΟΥ 4.000,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ 100.000,00
και μια σειρά έργων που έχουν προεκλογικό χαρακτήρα ή και εξυπηρέτηση εργολάβων οι συνεργατών........
Η αντιπολίτευση τι κάνει το ΔΣ τα ψήφισε δεν βλέπω κάτι στη διαύγεια ο ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ δεν ενημερωμένη ...ΠΑΡΑΡΗΡΗΤΗΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ τι κάνετε καλά ο ΦΑΝ όλο χαρά ....Αυτά φίλοι παρακολουθηστε την διαύγεια να δείτε πόσο υπολογίζουν τους δημότες βλάβες που ο εργολάβος έκανε για να φτιάξη το κέντρο του Δομοκού, και έπρεπε να της αποκαταστήσει, της πληρώνουν οι κάτοικοι των χωριών .
Αυτά τα ολίγα Ο ΟΦΙΣ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ......


Ανώνυμος είπε...

Δημοτική αρχή=
=Η παρακμή του δομοκού στο μεγαλείο της!!!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Καλες οι παρατηρήσεις σου αλλα απο το να γίνονται το 70% των έργων με απευθείας ανάθεση(διοτι δεν ελέγχονται και δεν ξέρουμε αν έγιναν , ειναι αμφιβόλου ποιότητας και σε μεγάλο κόστος) ίσως (λεω ισως) ειναι καλύτερα να αναβληθεί για λίγο αργότερα η εκτέλεση των εργων.


Εργα που δεν μπορούν να περιμένουν είναι αυτα που αφορούν την υγεία των πολιτών οπως ειναι ο έλεγχος ποιότητας του νερου ύδρευσης και η ιατρικη περίθαλψη.
Σε αυτους τους τομεις ειχαμε εστιασει ολο το ενδιαφερον μας ο παρατηρητης και εγω.

Αυτα τα δυο ,νομιζουμε οτι καταφεραμε να μπουν σε ενα δρομο καλο ,τωρα αν θα διεκπαιρεωθουν και διατηρηθουν εξαρταται και απο τους δημοτες ,κατα ποσο θα παρακολουθουν και θα ελεγχουν τις κινησεις του δημου. Σοβαρή παράληψη η μη ανακοινωση των εργαστηριακων αποτελεσματων ποιοτητας νερου, στην ιστοσελιδα του δημου και εστω μια ανακοινωση στους λογαριασμους οτι δεν υπαρχει προβλημα με την ποιοτητα του νερου.

Οσο η δημοτικη αρχη δεν ελεγχεται παντα θα υπαρχουν ολα αυτα.... ("Αγιος" δήμαρχος δεν υπάρχει πουθενά) ο ελεγχος ειναι που κανει λειτουργικο τον δημο

Αλλωστε οι ανθρωποι που ανηκουν στο δημοτικο συμβουλιο δεν ειχαν ποτε πραγματικη προθεση να φτιαξουν τον δημο αλλα πως θα ικανοποιησουν προσωπικές τους φιλοδοξίες .
Για το παραπάνω είμαστε απόλυτα σίγουροι και υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία,(τα οποια έχουμε αναφέρει και μερικά όχι).


Συμπέρασμα
οι άνθρωποι αυτοί στις επόμενες εκλογές πρέπει να φύγουν
σε ποσοστό από 90% ως 100%!!
Διαφορετικά ο δήμος και φυσικά όλοι εμείς, συνεχώς θα διασυρόσαστε...και θα πληρώνουμε τον λογαριασμό είτε σε μορφή προβλημάτων υγείας, είτε σε μορφή
χρημάτων.

Ανώνυμος είπε...

Κουραστήκαμε να αναλύουμε τις βλακώδης γρήγορες και αναίτιες λύσεις του δήμου μας.
Προφανώς ο δήμαρχος και οι ομογάλακτοι της ομάδας του (FUN κλπ κλπ) αναμένουν τις εκλογές και δεν διαθέτουν το χρόνο τους για άλλες ασχολίες.
Οι ευθύνες τους είναι συγκεκριμένες εκτελούν εργασίες χωρίς την έγκριση των δημοτών και σε αυτές κυριαρχεί η ασυδοσία και η έλλειψη αντανακλαστικών της δημοτικής αρχής.

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή και η συμπεριφορά της αξίζει να γίνει ένα ιδιαίτερο ποστ που μόνο ελκυστικό δεν θα καθιστά τον τόπο μας.
Οι ιδέες και οι σκέψεις είναι πολύ μεταγενέστερες απο την νοοτροπία.
Η νοοτροπία είναι εκείνη που κατακλύζει τον κάθε γραφόντα σε απαισιοδοξία και αποτελεί την αφορμή να συνεχίσει να γράφει εδώ.
Ολα αυτά που γράφουμε δεν σηκώνουν αμφισβήτηση.
Απο πλευράς της δημοτικής αρχής δεν υπάρχει ούτε διάλογος ούτε διάθεση.
Δυστυχώς, είναι πολλοί δημότες που δεν αντέχουν την τραγικότητα της κατάστασης του δήμου μας.

Ανώνυμος είπε...

Να και οι δύο δεμένοι με το «αόρατο νήμα» της αντί!
Ευτυχώς εσείς απ’ το σχόλιο 7:10 π.μ. εώς 11:39 π.μ. είστε και συμπληρώνετε τα κενά της αντιπολίτευσης!
Σας ευχαριστούμε για τη προσπάθειά σας!

Ανώνυμος είπε...

Απροσπέλαστες οι ώρες και το απόγευμα δεν έχει διαφθαρεί από κανένα άνεμο.
Δύσκολα τα εύκολα και οι βουνοκορφές των ονείρων κρατούν την δύση φυλακισμένη.

Αν ήξερε ο άνθρωπος να υπερασπίζεται τον εαυτό του, η Γη θα άλλαζε κάθε φορά και θα καρφώνονταν σ’άλλο στερέωμα..

Ανώνυμος είπε...

Ολοένα και προσθέτουμε και μιά ξεχωριστή πινελιά στις βραδιές των συμπολιτών μας.
Είμαστε στα σκαριά τώρα για την οργάνωση Αθλητικού Ομίλου Μπρίτζ και Μπιρίμπας, τα Εvent για τους δημότες δεν θα τελειώσουν ποτέ.
Δίνουμε βάση στην οργάνωση και στο συντονισμό!

Κάνουμε τα πάντα για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημότη.
Ευχαριστούμε για την στήριξή σας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλήτερο δυνατό για να είμαστε αυτό που εκπροσωπούμε.

Να είστε καλά.

Ανώνυμος είπε...

Για Ένα Σας Χαίρομαι!
Αυτή Η Μαυρομούγκαφον..Σας Πάει Γάντι!

Ανώνυμος είπε...

Είστε ανεκδιήγητοι κύριοι, και χωρίς καθόλου σεβασμό!!!!
Οταν ο δήμος δεν είναι εδώ=
=Αυτό σαν τίτλος βιβλίου αν εκδόσετε την πορεία σας 3 ετών!!!!
Τα ζώα στο ζωικό βασίλειο συνεννοούνται πολύ καλύτερα απο ότι εσείς στους ΟΤΑ!!!!
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανύπαρκη υποστήριξη σας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΦΑΝΦΑΡΕΣ ΕΙΣΤΕ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Τελικά είστε απίστευτο δίδυμο.!!!.

Μία καταγγελία δεν αναρτήσατε, κάποιου πολίτη, δική σας.
Άραγε, έχει γίνει καμία, ξέρετε.???
Αλήθεια, γιατί δεν πάτε στο Δήμαρχο να του χτυπήσετε το γραφείο για κάτι που δεν σας αρέσει παρά κρίνετε εκ του ασφαλούς πίσω από την ανωνυμία.???
Ενεργοί πολίτες των ηλεκτρονικών μέσων, αυτοί είστε.
Εσείς λέτε με λίγα λόγια ότι για να φέρουμε τον Δήμο στα ίσια του πρέπει να πάμε όλους τους «άχρηστους» κατά την άποψή σας, μιά βόλτα από τον εισαγγελέα με την κατηγορία, περί αδιαφορίας και σκοπιμότητας, παρανομία και άχρηστες επενδύσεις, επικίνδυνα έργα προς και για το κοινό συμφέρον.

Αυτά δεν ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων των σχολίων, αλλά είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.

Τα προβλήματα λύνονται με παρουσίες και αποδεικτικά στοιχεία, όχι με φωνές από το σκοτάδι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

Τίποτα καινούργιο θα πείτε.???

Ανώνυμος είπε...

Με σας έχω βρεί τον μπελά μου..

Είστε και τα δυό σας παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!
Ας λέμε και κανά νόστιμο.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Χτύπημα το γραφείο..κάπως έτσι θα πάρω και γω εκείνη την ρημάδα την αύξηση!
Έγραψα και το 103ο σχόλιο, ο Α.Σ.Μ. του νομού μας!

η διαιτολόγος του μπλόγκ είπε...

Τι κάνουμε λάθος!

Μετά το καλοκαίρι ξεκινάμε συνήθως μία προσπάθεια απώλειας βάρους, αλλά υπάρχουν κάποιες συνήθειες που ακολουθούμε, οι οποίες δεν μας οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ας προσέχουμε λοιπόν να μη πάει ο κόπος μας χαμένος!

Εμπιστευόμαστε μόνο τον ή την διαιτολόγο μας!

η διαιτολόγος του μπλόγκ είπε...

Αγαπημένες μου θαυμάστριες καταλάβατε!

Τέρμα όταν μαγειρεύουμε να δοκιμάζουμε και να δοκιμάζουμε!
(με αποτέλεσμα να λείπει η μισή κατσαρόλα φαγητό στο τέλος)
Η γυναίκα από την φύση της είναι το ανεξήγητο πλάσμα που καταλαβαίνει κάθε ψέμα, αλλά πιστεύει τη διαφήμιση της δίαιτας που υπόσχεται ότι θα χάσει Πέντε (5) ολόκληρα κιλά σε ένα μήνα!

..α! όχι έτσι Fιλενάδες, θα σας μαλώσω!

Φιλιά!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς για όλους μας η διοίκηση του Δήμου θα μείνει στη μνήμη όλων για το αρσενικό στο ποσιμο νερό για τις απευθείας αναθέσεις, για την απαξιωση των δημοτων ,για το απαράδεκτο ήθος και ύφος της εξουσίας της δημοτικής αρχής και για πολλά άλλα αρνητικά.Ευτυχώς η θητεία τους τελειώνει και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.Ο βρόγχος στο λαιμό τους όλο και μικραίνει και για αυτό κανένας τους δεν μιλάει.Έχουν καταλάβει τι έρχεται και απλά το απολαμβάνουν.η μόνη τους αντίδραση είναι όχι να υπερασπιστούν τον τουρίστα και την πολιτική του αλλά μόνο να κατηγορούν με ψέμματα τους άλλους. Δυστυχώς υπήρξαν ανίκανοι...

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΛΗ"!!!!
Δραστηριοποιείται στο δομοκό τα τελευταία 3 χρόνια!!!!
Παράγει συνεχώς ελλείμματα:
Ελλειμμα δημοκρατίας, έλλειμμα αξιοπρέπειας, έλλειμμα διαφάνειας, έλλειμμα αξιοκρατίας, έλλειμμα πρόνοιας, έλλειμμα δίκαιης φορολόγησης, έλλειμμα παιδείας, έλλειμμα υγειονομικής αντιμετώπισης, έλλειμμα αντικειμενικής ενημέρωσης και ουκ έσται τέλος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθήσετε να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας!!!!
Η αντιμετώπιση της χρειάζεται συλλογική προσπάθεια τον μάϊο του 2014 με δημοκρατία!!!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Μετα απο τόσο χλώριο και τόσα άλλα δηλητήρια, μην ξεχνάτε τους απαραίτητους προληπτικούς έλεγχους υγείας(Check-up)

Το χλώριο πάντως το δούλεψαν καλα,ο ενας μετα τον αλλον μετα τα πενηντα ,παθαίνει έμφραγμα και οσοι προλαβαινουν παίρνουν σειρά για διλπο και τριπλο μπαιπας.

Στην ηλικία των σαράντα πεντε με πενήντα ετων (και πιο πριν αν υπαρχει κληρονομικό)δεν πρέπει να ξεχνάμε προληπτικό τεστ κοπώσεως αν θέλουμε να μην έχουμε άσχημα μπλεξίματα...
Επίσης πριν τα πενήντα προληπτικό ελεγχο για προστάτη.

οι δε γυναίκες δεν πρέπει να ξεχνάνε τον έλεγχο μαστού και τεστ παπ(παπανικολαου)

Αυτοί ειναι οι άκρως βασικοί απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι υγείας(Check-up) που σε συνεργασία με τον γιατρό μας δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Τα υπόλοιπα με τον γιατρο μας

δύο σ’αγαπώ τι ψυχούλα νά’χουν? είπε...

Όταν διαβάζω τα σχόλια και των δυό σας..παθαίνω την πλάκα μου!

..αχ! αχ! αχ! και ξανά..αχ! αχ! αχ!

Περνάω μαζί σας όμορφες στιγμές,
μου έχετε κάνει «το μαγικό κλίκ» το ξέρετε?

θέλω να τα φτιάξουμε τα τρία μας..εδώ στη μπλογκόσφαιρα βρέ!
Μπλογκοσφαιρικό s3x θα κάνουμε..
Πρωτοπορειακοί διάδρομοι θα ανοιχτούν μπρός μας!

Το s3x χωρίς αγάπη και εκ του μακρόθεν είναι μία κενή εμπειρία, αλλά σε σχέση με άλλες κενές εμπειρίες, δεν είναι κι άσχημη.

Τι λέτε?

Υ.Γ.. αναμένω απάντησή σας..υποφέρω.!!!!.

καβάλα boy είπε...

Εγώ ντύνομαι για τις γυναίκες!
Αλλά γδύνομαι αμέσως για τους άντρες!

δοκίμασέμε είπε...

Ποτέ να μη μιλάτε άσχημα για τον εαυτό σας οι φίλοι σας μπορούν να καλύψουν πλήρως αυτό το θέμα ΤΡΕΛΛΕΣ!

gayboy είπε...

Καλέ! Σταματήστε! Μας πήραν χαμπάρι ότι είμαστε της κοινότητας!

partouzio είπε...

Οι γυναίκες είναι σαν το τάβλι..
ξεκινάς με πόρτες..συνεχίζεις με πλακωτό..
και καταλήγεις..στο φέβγα!

Ανώνυμος είπε...

Αυτά που έγραψες είναι οι εσηγήσεις σας σε κάθε δημοτικό συμβούλιο;;
Σε ποιό απο τα παραπάνω θέματα πιστεύεις ότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας;;

Εμφανής η κούραση, εμφανής και η διάθεση σας!!!!
Τον μάϊο τέρμα στους "εξαρτημένους της εξουσίας" αυτοί είστε εσείς!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Με ένα δημοτικό συμβούλιο πιστό σε μια πολιτική απλού τροχονόμου των οικονομικών του δήμου, χωρίς πρωτοβουλίες και ζωντάνια για την άσκηση πραγματικής πολιτικής που θα βελτιώσει το δημοτικό γίγνεσθε.
Ετσι η τριετής γνωστή καραμέλα απάντηση σε οποιαδήποτε βελτιωτική πρόταση, άποψη, και ιδέα, το δεν "έχουμε λεφτά" ζει και βασιλεύει και τον δήμο κατακυριεύει.
Εχουμε πει ότι το δημοτικό συμβούλιο, το πολιτικό δημοτικό σύστημα στον δήμο μας, δεν παράγει πολιτική, απλά ακολουθεί τα τετριμμένα, χωρίς καμιά φρεσκάδα, χωρίς οράματα και σχεδιασμούς, χωρίς πρόγραμμα και στόχους, χωρίς τόλμη για βελτιωτικές αλλαγές, χωρίς τιμόνι και τιμονιέρη στο σκάφος της δημοτικής θητείας.
Δήμος κλεισμένος σαν θερμοκήπιο, μη επιτρέποντας ούτε σε μια ελάχιστη πνοή οξυγόνου να μπει να τον αναζωογονήσει.

Αυτός ο δήμος δομοκού!!!!

Ανώνυμος είπε...

Εφόσον τα είπαμε από κοντά..

Άσε που μπορεί να μου φορτώσει ο άλλος το «φλυαρώ ασύστολα» στο διαδίκτυο..
Αυτό που το βάζεις.!!!!.

Ανώνυμος είπε...

Φλυαρώ ασύστολα στο διαδίκτυο για να ανατρέψω μία κατάσταση..
..μη αναστρέψιμη..το ίματζ και το προφίλ..
..ενός αποτυχόντα παταγωδώς δημάρχου αυτό θα μου πει!

Ανώνυμος είπε...

Την Τετάρτη στο Δομοκό 19:30 εκεί θα είμαι και την Παρασκευή πάλι την ίδια ώρα.
Ο Δήμος φούλ στη Δημοκρατία!

Να είστε όλες και όλοι εκεί.!!!.

Eρώτηση..ο απολογισμός δράσεων το Σάββατο σε ποιό χώρο θα γίνει?
Δεν to γράφει το lamiatimes.

Ανώνυμος είπε...

4:38 μ.μ.
Αυτά να ρθεις να τα πεις την Τετάρτη στο Δομοκό..τότε θα σε χαρώ!
Σκέπασε το κεφάλι σου..θα σε χαζέψουν στο ξύλο..
..Θα νομίζουν ότι τους βρίζεις!

Ανώνυμος είπε...

Καταλάβατε..ότι γραφετε πρέπει να μπορείτε να το λέτε και live!
Εγώ ότι έχω γράψει το λέω άνετα δε κολάω!
Μόνο εκείνη τη ρημάδα την αύξηση δε τολμάω να ξεστομίσω!

Ανώνυμος είπε...

Αν όλοι αυτοί που μπαίνουν στο μπλόγκ διαβάζουν τα σχόλια..
Θα γίνουμε ρόμπεν θα μας πει στις ειδήσεις η Όλγεν Τρέμεν!

Ανώνυμος είπε...

Να έρθω τετάρτη, ποιούς να δώ;;
Τον Συρόμπεη και το συφερτό του, δεν θα μπορέσω!!!!
Θα είναι εκεί λες, θα βγει απο το σαράι του;;
Αυτοί είναι όλοι τους για λύπηση!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ορισμένοι απο αυτούς ακόμα δεν ξέρουν πως βγήκαν ΔΣ.
Το παίζουν όμως ότι αυτοί και κανείς άλλος, απο όλες τις παρατάξεις αλλά κυρίως της άρχουσας τάξης δεν παίζονται μερικοί της λεγόμενης "χρυσής αυλής" του δημάρχου!!!!

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σε δήθεν απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής προχωρά ο δήμαρχος αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τις διαδικασίες που προβλέπει η πολιτεία, αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας και της δημόσιας λογοδοσίας που έχει καθιερώσει η πολιτεία σε ένδειξη ελάχιστης αναγνώρισης και σεβασμού στον πολίτη – δημότη.
Και αποδεικνύεται αυτή η απαράδεκτη στάση του δημάρχου από το γεγονός ότι δεν τήρησε ούτε στο ελάχιστο αυτά που προβλέπει ο νόμος 3463/2006 στο άρθρο 217 (Δημοτικός – Κοινοτικός Κώδικας – Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής), αφού ούτε το δημοτικό συμβούλιο, ούτε τους φορείς ενημέρωσε 15 ημέρες πριν τη διενέργεια του απολογισμού, ούτε και στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τον πραγματοποίησεΚαι επειδή φαίνεται ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο άρθρο ή σκόπιμα το αψηφά αποδεικνύοντας την αλαζονεία του αλλά και την αποστροφή του για τη λαϊκή συμμετοχή και δημόσιο έλεγχο, αλλά και επειδή θα πρέπει να γνωρίζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του που τους οδηγεί παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο προς γνώση και συμμόρφωση όλων:

«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.”
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95».

Ανώνυμος είπε...

Ισολογισμός -απολογισμός ειναι απορια αλλου νόμου και δεν αφορά τον απολογισμό -πεπραγμένων (λογοδοσία ) ακολουθεί τακτική Τσόγκα δεν θελει να κανει . Να δούμε τι θα κάνουν οι ΔΣ...ο αρχηχός της αντιπολιτευση!!! Θα ξυπνήσουν καμιά φορά αν και απο οτι
ακούγεται κατι εγινε στο προηγούμενο ΔΣ ετσι αντ,,,,Θεσ...¨¨¨¨??//????

Ανώνυμος είπε...

Καλα αυτα που κανουν ουτε στο θεατρο του καραγκιοζη δεν γινονται

Ανώνυμος είπε...

Tι Ευτυχία!
Ξεκινήσαν επιτέλους οι πανέμορφες μεταφορές!

Ανώνυμος είπε...

Ο έλεγχος είναι συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας.

Εσύ λες ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργεί Καθεστωτικά και δεν δίνει πουθενά εξηγήσεις.

Οι θεσμικοί Σύμβουλοι του Δμάρχου τι κάνουν.???
Θεσμικοί Σύμβουλοι.:
::[ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Και αυτούς τους αμφισβητείτε..

Ανώνυμος είπε...

Στην διαύγεια δεν αναρτήθηκε τίποτα για απολογισμό των πεπραγμένων της τελευταίας δεκαετίας !!!! της Δημοτικής Αρχής.
Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτα.
Πάντως μην περιμένεις και πολλά απο την αντιπολιτευση ,το παιχνίδι το πανε μεχρι εκει που δεν δημιουργείται μεγαλο πρόβλημα στους διοικούντες.
Διοτι θέλουν, οταν παρουν την διοίκηση να κάνουν τα ιδια κολπα και να μην τους ενοχλούν οι άλλοι
Αυτό εχει φανεί μέχρι σήμερα.
Δεν εχουν καταλάβει οτι στην επόμενη τετραετία, αν κάνουν αυτά που κάνουν,σήμερα θα πηγαίνουν φυλακή.
Για αυτό στις επόμενες εκλογές που θα αλλάξει το σύστημα εκλογών,όλοι έξω από το Δ.Σ.

Ανώνυμος είπε...

ρεπορτερ ,αυτοι οι ισολογισμοι δεν ειναι μαιμουδες αλλα αρκουδες

Ανώνυμος είπε...

Το σύστημα δεν θα αλλάξει στο Δομοκό..
Δεν βλέπεις, κοινωνικές εκδηλώσεις αρκετοί ΔΣ τις έχουν μετατρέψει σε γάμους!
Αυτοί είναι να τους δώσει κελί η Ενορία της Α.παρασκευής να μη μετακινούνται..
Πάντα να είναι στο κέντρο των εξελίξεων!
Εδώ λέμε για πολύ μιζέρια!

Ανώνυμος είπε...

ΛΕΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΟΣ -Ο ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ- Ο ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ -Ο ΙΤΟΥΔΗΣ- Ο ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΚΛΠ ΟΤΙ ΔΙΑΦΏΝΗΣΕ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕ ..ΕΚΑΝΕ ..ΕΡΑΝΕ -ΚΑΤΑΨΉΦΙΣΕ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ?? ΟΧΙ
ΤΟΤΕ ΒΡΑΣΕ ΡΙΓΑΝΗ

Ανώνυμος είπε...

Τα λυπητερά μνημόσυνα κλπ-τα μετατρέψαν σε γάμους..

Ανώνυμος είπε...

Πίεσε ο ένας κι ο άλλος αυτοί δεν κάνουν για ΔΣ..

Ανώνυμος είπε...

ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ

Ανώνυμος είπε...

Θα το ξαναπώ..
Δεν είναι ενημερωμένοι οι δημότες σε τίποτα, φταίει η αντί διότι δεν βγαίνει έξω?
Κάθεται και χαλαρώνει στο τριπλοκλειδωμένο κάστρο της-μάρμαρο χυτό!

Ανώνυμος είπε...

ΔΣ για να βγείς σήμερα ή το μάη πρέπει να είσαι ευρέως γνωστός πχ επαγγελματίας, δημοσιογράφος, πρώην πρόεδρος τάδε, πρώην και νυν συνταξιούχος κοκ!

Ανώνυμος είπε...

Ξεχασες το βασικοτερο πρεπει να εισαι
μεγαλος ψευτης

Ανώνυμος είπε...

Λεει μια παροιμία
"Πεσμου εναν ψεύτη, να σου πω έναν κλέφτη".

Ανώνυμος είπε...

Ο κόσμος είναι ευκολόπιστος..έτσι έμαθε, έτσι λειτουργεί, έτσι του μάθανε!
Όλοι με την ελπίδα ζούμε..για κάτι καλήτερο!
Δήμος, ανημέρωτοι ΔΣ, άρα ανημέρωτος και ο δημότης!
Ασορτί πάνε αυτά!

Ανώνυμος είπε...

Γνώρισα έναν αντιδήμαρχο το ξανάγραψα..
Ανάθεμα κι αν ξέρει να λειτουργεί Η/Υ που πας ρε καρατέτοιε, αίσχη!

Ανώνυμος είπε...

Το καλήτερο..
Δίνουμε τα ηνία του δήμου σε μία εταιρεία..
Μίπως δεν είναι εταιρεία αυτή που μας διοικεί..θα μου πεις!

Ανώνυμος είπε...

club κλειστό δεν βγήκε τυχαία το..γιού νόου!

club είπε...

Αν υπάρχει συνομιλία δείχνει ότι γράφουν πολλοί και όχι ένας!

Ανώνυμος είπε...

Fλυαρείτε ασυλλόγιστα στο διαδίκτυο το ξέρετε?
Να βράσω για χοτ σποτ δομοκός όλο εκτός με βγάζει!

Ανώνυμος είπε...

Εσείς το πήρετε πολύ πατριωτικά το ζήτημα εδώ..
Δεν είναι το επίκεντρο του κόσμου ο δήμος..
..στοχοποιείτε και ανθρώπους προφανώς για να ξεφύγετε από την πλήξη της καθημερινότητας, την οποία την δημιουργούμε μόνοι μας.
Καταλαβαίνετε τι κάνετε «κοπέλες μου»........

Ανώνυμος είπε...

Ότι σοβαρό γράφω στην αρχή..το «δολοφονώ» στο τέλος!

Ανώνυμος είπε...

Δήμος Δομοκού.:
::[ Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη-ανάπτυξη όλα τα προγράμματα αναβάθμισής του!
Ο εθελοντισμός και η συμμετοχικότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της καλήτερης δυνατής αξιοποίησης των προτάσεών μας, όπου οδηγεί σε μιά κοινωνία ασφαλή, σε όλα τα επίπεδα, και σε ένα υψηλό περιβάλλον διαβίωσης.

Μη μου πειτε ότι δεν τα βλέπετε όλα τα παραπάνω..θα πάθω!

Ανώνυμος είπε...

Άλλωστε δεν είναι μακριά η 28η Οκτωβρίου..
..θα τα δείτε μπρός σας..
..και σε πλήρη βηματισμό.. το ρυθμό θα δίνει ο Ανέξ!

Ανώνυμος είπε...

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και οι θεσμοθετημένοι εθνικοί πόροι θα σηκώσουν το βάρος εφαρμογής των προτάσεών μας.
Η εξασφάλιση κονδυλίων σαφώς εξαρτάται από την ωριμότητα των έργων που προτείνουμε, ως τη μελετητική αρτιότητά τους.

Καταλάβατε.???

Να σταματήσει επιτέλους αυτό που εν αγνοία σας προφανώς κυκλοφορείτε..πιό είναι αυτό.:
::[ Δήμος Δομοκού, δωρεάν μπάζα, πληροφορίες εντός του Δημαρχείου!

Ανώνυμος είπε...

ο Δήμος μας είναι στο δρόμο δημιουργίας (σε ποιό δρόμο θα δείξει-κοιτάξτε και σείς βρέ που βρίσκεται-θα μας την κάτσει από άλλη οδό) για εγκατάσταση ειδικού δικτύου μονωμένων αγωγών τηλεθέρμανσης των δημοτικών κτηρίων έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το οξυμένο πρόβλημα του πετρελαίου.

Ρεπόρτερ..είπες κάτι.???

Ανώνυμος είπε...

Αυτά γράφετε εσείς, να σας βοηθήσω και γω σε τέτοια, όσα θέλετε γράφω μέχρι το βράδυ τα σχόλια θα τα φτάσω στο θεό!

Ανώνυμος είπε...

Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις ενημέρωσης αγροτών?
(στο δημοτικό στάδιο δομοκού!)

Που είναι, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε σχολεία, για το νέο τύπο γεωργίας, όπως βοιλογικά προϊόντα και βιοενεργειακά κλπ.?
Που είναι, η προώθηση νέων τεχνικών και μεθόδων καλλιεργειών άρδευσης.?

Τα ξέρει κανείς αυτά..ούτε να τα πει δεν ξέρει κάποιος απο τους ΔΣ!

Ανώνυμος είπε...

Μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε, πρέπει ο Δήμος να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και δραστηριότητες υψηλής ποιότητας.
Σημαντικές μελέτες να εκπονούνται και αρκετά έργα να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης.
Έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και την ποιότητα στη ζωή μας. Αν τα ειδατε παμε καλά.
Η υπερβολή μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι μονίμως απουσιάζoυν από τις δραστηριότητες της κοινωνίας μας και απέχουν συστηματικά από τΙς εκδηλώσεις και αρκούνται στην εύκολη κριτική, δεν βοηθά πουθενά....
Μπορούμε πάντως, να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο συνεννόησης, συναίνεσης, με χαμηλούς τόνους, με ευγένεια χωρίς πολλές “κορόνες” αρκεί η δημοτική αρχεί να αλλάξη τακτική και οχι να λαμβάνει κρισιμες αποφάσεις χωρίς συνενεση.
Φίλε 12 Οκτωβρίου 2013 - 1:42 μ.μ.για ολα που τονιζεις Γκο.. Μπακ ..Παπ,,και αλλοι ουδεν τους ενδιαφέρει,,,,μονο προεκλογικά τα ακούγαμε ...Αρα οσοι τα γνωρίζεται να ζητησετε την ψήφο των δημοτων να τα υλοποιήσετε...
Οφις ΝΜ

Ανώνυμος είπε...

Ο Δήμος Δομοκού βρίσκεται σε..

::[ Αξιοποίηση παλαιών κτηρίων, για σύγχρονες χρήσεις!
Κατεδαφίσεις παλαιών κτηρίων και αξιοποίηση των εκτάσεων για πράσινες γειτονιές!
(μέχρι εκεί το ΠΑΣΟΚ!)
Διαμόρφωση δικτύων πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμων!
Δίκτυο σύνδεσης των παραπάνω, που θα εμπλουτίζεται με δεντροφυτεύσεις πρασίνου, (ΠΑΣΟΚ φτάνει πιά!) τοποθέτηση καθιστικών και φωτιστικών και σύνδεσης τους με πλατείες και πάρκα, ακόμα χρήση βιοκλιματικών υλικών σε πλατείες και πεζοδρόμια.

Aυτά επιτέλους τα βλέπουμε να γίνονται πράξη στο Δομοκό!

1:42 μ.μ. είπε...

Τι το απλούστερο δεν τους ψηφίζεις και τέλος,
δεν κάνει κανείς απο αυτούς για ΔΣ.-.-.-.-.-.-

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που γράφεις έχουν επικρατήσει να ξέρεις, άσε είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις.
Μπορώ να γράψω και τους λόγους επικράτησής τους αλλά στο διαδίκτυο δε λέει.

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε, ανημέρωτοι και αδιάφοροι οι δημότες!
Ποιός ξέρει για τις συγκεντρώσεις Δημοκρατίας στο Δομοκό?
Αν έρθεις θα δεις ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι του club!

Ανώνυμος είπε...

Άντε γράψε τίποτα!
Οι άλλοι σκοταδιστές φοβούνται προφανώς την ημέρα!
Αν δεν βρω άνθρωπο να με φέρει δεν θάμαι την τετάρτη δομοκό!
Δεν μπορώ να οδηγήσω..γαmwτο!

club speaking είπε...

Να λείπει το βασικό στέλεχος του club είναι ποτέ δυνατόν..
Θάρθει ο Δήμαρχος να με πάρει..εκεί θάμαι!

Ανώνυμος είπε...

Το club με πείρα 25 και πλέον χρόνων, στην διοίκηση μα και στις εφαρμογές αυτής,
είναι ο συνεργάτης που δεν θα σκεφτείτε να αλλάξετε ποτέ!

Ανώνυμος είπε...

Προχωρούν με σύγχρονη διοίκηση όλα τα τεχνικά έργα στο δήμο.

Για την παρακολούθηση των έργων και χρονοδιαγραμμάτων, δημιουργήθηκε πολύ κοντά στο γραφείο του Δημάρχου κέντρο παρακολούθησης Έργων και διαδικασιών του ΕΣΠΑ.
(κάπου στις WC μέσα)
Στο κέντρο παρακολούθησης έργων συνεργάζονται και συντονίζονται, καθημερινά, οι αρμόδιοι μηχανικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Τα έργα τρέχουν παράλληλα (ας τα σταματήσει κάποιος!) είναι πολλά και ο καθημερινός συντονισμός τους αναγκαίος για να βγεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνολικά στο δήμο μας έχει παραχθεί τεράστιο έργο μέσα σε 34 μήνες που δεν είχε γίνει τα τελευταία 50 χρόνια!

Ανώνυμος είπε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...
Καλες οι παρατηρήσεις σου αλλα απο το να γίνονται το 70% των έργων με απευθείας ανάθεση(διοτι δεν ελέγχονται και δεν ξέρουμε αν έγιναν , ειναι αμφιβόλου ποιότητας και σε μεγάλο κόστος) ίσως (λεω ισως) ειναι καλύτερα να αναβληθεί για λίγο αργότερα η εκτέλεση των εργων.


Εργα που δεν μπορούν να περιμένουν είναι αυτα που αφορούν την υγεία των πολιτών οπως ειναι ο έλεγχος ποιότητας του νερου ύδρευσης και η ιατρικη περίθαλψη.
Σε αυτους τους τομεις ειχαμε εστιασει ολο το ενδιαφερον μας ο παρατηρητης και εγω.

Αυτα τα δυο ,νομιζουμε οτι καταφεραμε να μπουν σε ενα δρομο καλο ,τωρα αν θα διεκπαιρεωθουν και διατηρηθουν εξαρταται και απο τους δημοτες ,κατα ποσο θα παρακολουθουν και θα ελεγχουν τις κινησεις του δημου. Σοβαρή παράληψη η μη ανακοινωση των εργαστηριακων αποτελεσματων ποιοτητας νερου, στην ιστοσελιδα του δημου και εστω μια ανακοινωση στους λογαριασμους οτι δεν υπαρχει προβλημα με την ποιοτητα του νερου.

Οσο η δημοτικη αρχη δεν ελεγχεται παντα θα υπαρχουν ολα αυτα.... ("Αγιος" δήμαρχος δεν υπάρχει πουθενά) ο ελεγχος ειναι που κανει λειτουργικο τον δημο

Αλλωστε οι ανθρωποι που ανηκουν στο δημοτικο συμβουλιο δεν ειχαν ποτε πραγματικη προθεση να φτιαξουν τον δημο αλλα πως θα ικανοποιησουν προσωπικές τους φιλοδοξίες .
Για το παραπάνω είμαστε απόλυτα σίγουροι και υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία,(τα οποια έχουμε αναφέρει και μερικά όχι).


Συμπέρασμα
οι άνθρωποι αυτοί στις επόμενες εκλογές πρέπει να φύγουν
σε ποσοστό από 90% ως 100%!!
Διαφορετικά ο δήμος και φυσικά όλοι εμείς, συνεχώς θα διασυρόσαστε...και θα πληρώνουμε τον λογαριασμό είτε σε μορφή προβλημάτων υγείας, είτε σε μορφή
χρημάτων.

Ανώνυμος είπε...

Οι ΔΣ του δήμου είναι..πως να το πω τώρα, κοινωνικό αντίκρισμα του εαυτού μας-καθρέφτισμα-κατάλαβες νομίζω.
(.παναγία μου!μοιάζω του Ανέξ!sorry κ Ανέξ. σας είχα και Δκτη.)
Αυτά εδώ το ξαναλέω είναι τιτιβίσματα και τα δικά μου σχόλια και τα δικά σας.
Αν αυτά που λέμε-γράφουμε εδώ-τα έλεγε ο τάδε πρώην δήμαρχος θα είχαν άλλη βαρύτητα, και άλλη εφόσον τα λέμε εμείς, αυτό να το ξέρεις.

Ο ρυθμός του δήμου δεν μπορεί να αλλάξει από την μία μέρα στην άλλη
με τους ίδιους και τους ίδιους να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Όταν λέω δεν διαβάζετε τα σχόλιά μου το εννοώ!
Μία θητεία ο ΔΣ και σπίτι του!
Αυτό λέγεται εναλλαγή-ανανέωση στα κοινά!

Ανώνυμος είπε...

δήμος δομοκού, βιολογική μονάδα παραγωγής ημιαγρίων ΔΣ!

Ανώνυμος είπε...

Με αξιόπιστες-ευέλικτες και εγγυημένες αποδόσεις!
Η υγιεινή διατροφή μας!

Ανώνυμος είπε...

Χάλασε το λαπιτόπι του grafi..νομίζω ότι τον συμπληρώνω επάξια!

FUN CLUB ΔΗΜΑΡΧΟΥ είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΑΙΝΙΑ
ΟΤΙ ΚΟΛΠΑ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΒΓΑΛΑΝΕ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟΣΕΣ ΒΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΑΛΛΕΣ
ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΕΙΔΗΣΗ ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΓΚΛΙΤΣΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί κλέβεις το ψευδώνυμό μου?
Ακόμα δεν πείστηκες ότι είμαι άλλος?
Κακώς.!!!!!.
Το ξαναλέω δεν αντιγράφω ποτέ με αντιγράφουν και αυτό το κατάλαβα από δώ δεν τόξερα καν!
Ότι έχω γράψει και τάκουσες από άλλους είναι καταδικό μου!Ανώνυμος είπε...

Μου κουράζεσαι..αλάζεις το φίνις στο σχόλιο!

Ανώνυμος είπε...

Ή γραφή μου είναι ερμαφρόδιτη 12 ώρες γυναικεία και 12 αντρική!
Σαν τα νερά της χαλκίδας ένα πράμα πάνω-κάτω..
..μία σιά πάν και μία σιά κάτ!

Ανώνυμος είπε...

Γράψε και συ νάχει χάρη..αγαπημένε μου θαυμαστή!
Χιούμορ αυτό..

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν κοίταξε από τι ώρα είμαι στο μπλόγκ απο τις 10 το πρωί παρακαλώ!
Μέχρι τι ώρα θες να συνομιλούμε, μονος να γράφω δε λέει!
Ειμαι στο χώρο μου αυτή τη στιγμή ένας χώρος προσεγμένος με πολύ γούστο και μεράκι φτιαγμένος, 60 τετρ αβέρτος το WC χωρισμένο μόνο,
Χώρος ξύλινη επένδυση και πέτρα, μουσική από 40 ηχεία και από όλες τις πλευρές, τζάκι αναμμένο, μπορεί να λειτουργήσει ως μαγαζί club ανά πάσα στιγμή, τραπέζια αρκετά κάθομαι πότε στο ένα και πότε στό άλλο, ζωγραφίζω στο φούλ 2 καβαλέτα έχω, μπιλιάρδο μέσα, φωτισμός δε παίζεται λέμε, τηλεόραση έχει να ανοίξει από τον γενάρη,
κάτσε καλά χώρος..αυτά τα λιγοστούλικα!
Τι άλλο να πώ.........

Ανώνυμος είπε...

Ούτε εσύ δεν μπορείς να με παρακολουθήσεις (γράφοντας εννοώ) προφανώς κάνεις κάποια εργασία, ενώ εγώ μουσική, και κανά ξύλο στο τζάκι έτσι για παρέα..

η γεωπόνος του μπλόγκ είπε...

Η αγάπη μου για τα μυρωδικά με οδήγησε να γράψω αυτό το πολύτιμο άρθρο!

Φετος το χειμώνα καλλιεργούμε μυρωδικά στο μπαλκόνι μας!
Είμαι σίγουρη ότι όλοι μας θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε ένα μικρό κηπάκι στο μπαλκόνι μας!
Είναι η κατάλληλη εποχή να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για να έχετε από δω και στο εξής τα δικά σας μυρωδικά που θα μοσχοβολούν και θα γεμίζουν όμορφες μυρωδιές στο μπαλκόνι αλλά και στα πιάτα σας και θα σας γεμίσουν και βιταμίνες!

Μολις τα αποκτήσετε θα αναρωτιέστε πως ζούσατε τόσο καρό χωρίς αυτά!

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ
Μικρά γλαστράκια (κατά προτίμηση τσίγκινα με τρυπούλες στο πάτο τους)
Χώμα (από το φυτώριο)
Πιατάκια από κάτω απ’ το γλαστράκι (για τα νερά)

Και τώρα ήρθε η ώρα για τα σποράκια μας..θα σας δώσω κάποιες ιδέες που εγώ δοκίμασα και είναι υπέροχες!

Μαϊντανός..οι σπόροι του είναι πολύ μικροί, φυτέψτε μιά ποσότητα ίση με μικρό κουταλάκι του γλυκού και λιγότερο και θα έχετε γρήγορα αποτελέσματα!
Άνηθος..σε αντίθεση με τα παραπάνω σποράκια θέλει πολύ βαθιά γλαστρα και βαθύ φύτεμα μιάς και κάνει πολύ μακριά ρίζα.
Φρέσκια Ρίγανη..Αχ, είναι απίστευτη! Είναι το πιό εύκολο για καλλιέργεια φυτό! η ρίγανη είναι παντοτινή και ακόμα και ας ξεραθεί-που είναι δύσκολο-ξαναγεννιέται από μόνη της.
Δυόσμος..θέλει καθημερινό πότισμα.Τίποτα όμως δε συγκρίνεται με το άρωμά του και τη δροσιά του.Οι κεφτέδες σας θα απογειωθούν, όπως και οι τυρόπιτές σας!

Μη ξεχνάτε ότι τα φρέσκα μυρωδικά είναι πολύ ωφέλιμα για την υγεία μας καθώς αποτελούν πηγή βιταμινών και ανόργανων στοιχείων βοηθώντας στη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού μας!

Φιλιά και καλή επιτυχία στο κηπάκι σας!

Ανώνυμος είπε...

Μου νύσταξες..Καλέ μου!

g.boy είπε...

αχ! πως θα περάσει η βραδιά..μονοχούλη μου απόψε!

ΠΑΓΑΤΗΓΗΤΗΣ είπε...

Κορίτσια σας παρακαλώ, να φύγετε απο δω να πάτε αλλού
Εδώ είναι δημοσιογραφικό πόρταλ!

ΓΕΠΟΓΤΕΓ είπε...

Μάθαν ότι τετοιονόμαστε και πλάκωσαν κι οι μπάτσοι
να μας διοικήσουν!!

ζορζέτ είπε...

άντε να χαθείτε! χωριάτες! βοσκοί! που δε μας θέλετε στη παρέα σας!

ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΡΙΝΑΚΙ είπε...

Σταμάτα μωρή! μη μου φοβίζεις τα μανάρια μας!

λαγουδένια είπε...

α! κορίτσια!!έχει δίκιο η κοπελίτσα μας παραπανούλια μου!!!

zoυζουνίτσα είπε...

μας αρέσουν οι αγκαλίτσες είναι κακό?

69 fαντασίες είπε...

καλέ! περνάνε καλά αυτοί στην εξοχή!τους zηλεύω!

φίφη είπε...

τα ματάκια μου στάζουν διαμαντούλια αντί για δάκρυα για πάρτυ αυτών των δύο Παραπανούλια!

η φυσικοθεραπεύτρια του μπλόγκ είπε...

Ανακουφίστε τους σφιγμένους μυς των ποδιών σας!

Άσκηση 1: Καθίστε στο πάτωμα με τα πόδια σε έκταση ενωμένα.
Με τα χέρια σας σε γροθιές πιέστε το πάνω μέρος των μηρών σας και σπρώξτε απαλά πρός τα γόνατα.
Συνεχίστε να πιέζετε μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική θέση και να το επαναλάβετε.
Αλλάξτε κατευθύνσεις και πιέστε περισσότερο σε σημεία που πονούν.

Ασκηση 2: Πάρε ένα μπαλάκι του γκόλφ (ή του τένις αν σου είναι πιό εύκαιρο).
Κάθισε σε μιά καρέκλα με τα πέλματα σταθερά στο πάτωμα και τοποθέτησε το μπαλάκι κάτω από το ένα σου πέλμα.
Με αργό ρυθμό κίνησε το πόδι σου μπροστά και πίσω για 30 δευτερόλεπτα κάνε κυκλικές κινήσεις πιέζοντας το πόδι σου-όπου νιώθεις σφιχτά σημεία-στο μπαλάκι.
Επανέλαβε το ίδιο για το άλλο πόδι.

Φιλιά!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Η παγκόσμια Γυμναστική ομοσπονδία βραβεύει τον Α.Σα(χλα)μαρά!
Για τις ακροβατικές του φιγούρες και τις πιρουέτες του γύρω από τις μνημονιακές κορδέλες και κορίνες!

Ανώνυμος είπε...

Κι έλεος πια με τις επιλογές των αμυντικών χαφ….
Αυτούς που τσουλάνε τη μπαλίτσα μπροστά, τι διάολο τους έχεις και κάθονται δίπλα σου στον πάγκο;
Εκτός αν συνεχώς περιμένουμε δωράκια σαν κι αυτό που μας έκανε ο Σλοβάκος τερματοφύλακας, ο Μούχα!
Λίγη μπαλίτσα μίστερ….
Και λίγη τόλμη!
Επιτέλους.

7seven Senses είπε...

Ήρθες ζεστός από ταξίδι
Δέκα φορές το γύρο της Γης
Έλειπες για καιρό
Είχες πολλά να δείς

Δεν ξεχνάει η καρδιά
με την πρώτη δυσκολία
Έλα κοντά, πάμε ξανά..μαζί

Κάποιοι, κάπου, καπως είδαν λένε το φως
Μόνο εσύ έχεις τον τρόπο
Έλα δείξε μου πως
Πάμε ξανά
Τώρα θα είναι αλλιώς
Υπάρχει χρόνος

Κάποιοι κάπου, κάπως σε μιάν άλλη ζωή
Ήρθαν πολλοί
κανείς τους όμως δε φιλάει όπως εσύ
Πιάσε το χέρι μου και γίνε της ψυχής μου ο μόνος δρόμος

Ήρθες αργά μες το σκοτάδι
Μιά σιγουρία στο βήμα παλιά
Είχες πολλά να πεις
Δεν έβγαλες μιλιά

Δε θα γίνεις ποτέ μιά χαμένη ευκαιρία
Έλα κοντά, πάμε ξανά..μαζί


Νατάσσα Μποφίλιου-Πάμε Ξανά

Ανώνυμος είπε...

Έφτασα να αναρτώ και της αντί
ΑΙΣΧΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Που είναι οι «ατσίδες» σήμερα νανάκια!
.αχ! τα καημενούλια μου!

Ανώνυμος είπε...

Ο δομοκός δεν έχει ανάγκη από μια θητεία απερχόμενου δημάρχου, αλλά απο συλλογική ηγεσία μακράς πνοής που θα ανοίξει ένα νέο κύκλο ευημερίας και ανάπτυξης του τόπου.

Η τακτική της σημερινής δημοτικής αρχής είναι πολιτικά αστεία!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η πολύχρονη και ανεμπόδιστη παραμονή στην εξουσία ορισμένων με τις εκλογές να αποτελούν επί της ουσίας τυπική διαδικασία επικύρωσης της κυριαρχίας των, τους οδηγεί σε καθεστωτικούς δρόμους σκέψης.
Ο δομοκός είναι μαζί μου. Τα λεφτά των πολιτών, δικά μου.
Εγώ ξέρω πως θα τα χειριστώ γιατί εγώ ξέρω το συμφέρον τους.
Κανένας άλλος.
Αρα δεν ζητώ και την γνώμη του δημοτικού συμβουλίου, αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η δημοτική αρχή με τις δημοκρατικές της ευαισθησίες στο απόγειο της ακμής της!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα του τόπου, όπως βγαίνει απο όλη αυτή την ιστορία έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Σ. Σύρος.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολιτική λειτουργία του δημάρχου.
Ο δήθεν αναμορφωτής και ηγέτης του τόπου φθειρόμενος μόνο απο τα 3 χρόνια της παραμονής του στην εξουσία αποτελεί πια τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τόπου αλλά και τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής του λειτουργίας.

Θα έπρεπε να το έχει δει ο ίδιος και να αποχωρήσει με τρόπο αντάξιο της ιστορίας του.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας πειράζει, ας χρεωθούμε το ρόλο του εχθρού του τόπου απο τους ανοραμάτιστους που τον διαλύουν!!!!
Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, η γραφή μας θα σταματήσει όταν δούμε καλύτερη εικόνα στο τόπο μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

χτυπησες ευαισθητη χορδη του κατηγορεις ευθεως το δημαρχο!!

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΪΜΟΝ ΤΕΜΠΛΑΡ!

Ανώνυμος είπε...

Η καθημερινότητα σας είναι θάλεγα «παράξενη» αυτό το έχετε μετρήσει ποτέ.???
Δεν μπορώ ούτε και θέλω να φανταστώ σε τι οδούς θα πορευτείτε μέχρι τις εκλογές.

*χθες ήταν μιά ήσυχη ημέρα σιωπής*
*σήμερα οι ψίθυροι της βροχής συνοδεύουν του χρόνου τα βήματα*

Κρυφτείτε..Μη Σας Βρούν Τα Όνειρα!

Πάντα Η Γραφή Σου Με Συγκινεί Ιδιαίτερα & Με Εμπνέει!

Ευχαριστώ Καλέ Μου fίλε! Σε Φιλώ!

«Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 322   Νεότερο› Νεότερο»

Author Details