Συνεδριάζει το ΔΣ

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    14η / 2013  
   
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
      Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 30η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα: Δευτέρα   και ώρα: 13:00 μμ στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:   
       
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΔΣ/2013  
1ο Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου "28η Οκτωβρίου 1940"   Πρόεδρος ΔΣ  213η 
2ο Έκδοση Ιστορικού Οδηγού και Λευκώματος με ήθη και έθιμα της περιοχής.            (Σχετική η Αριθ: 13/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)  Γραφείο Δημάρχου 214η 
3ο Έκδοση ενημερωτικών εντύπων με τίτλο Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη ( Σχετική η Αριθ: 141/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΒΛ46Ω9Α-5Δ8) Γραφείο Δημάρχου 215η 
4ο Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας με Θέμα: 2013 Έτος Ενεργών Πολιτών "Ψηφίζω-Μοιράζομαι,Συμμετέχω".  Γραφείο Δημάρχου 216η 
5ο Έγκριση συνέχισης μαθημάτων της Αλβανικής Γλώσσας σε παιδιά Αλβανών Μεταναστών για το σχολικό έτος 2013-2014 για μιάμιση ώρα Σάββατο και Κυριακή σε αίθουσα που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 217η 
6ο Έγκριση ένταξης του Δήμου Δομοκού στο ΕυρωπαΪκό Πρόγραμμα "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" που αφορά στην εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα,την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό. ( Σχετική η Αριθ: 1/2013 Απόφαση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών) >> 218η 
7ο Κατανομή ποσού €: 18.673,81"Λειτουργικές ανάγκες Σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου" στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δομοκού.  Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  219η 
8ο Έγκριση εκμίσθωσης των αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Βουζίου  έκτασης: 21 - 7,5 και 12 στρεμμάτων. (Αριθ: 2/2013 Απ.Εκπ/που Τ.Κ Βουζίου) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Περιουσίας).  220η 
9ο Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών άρδευσης 2013.  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Τελών).  221η 
10ο Έγκριση συμμετοχής - εξόδων μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κου.Νικολάου Βασιλού στην ημερίδα του συνδέσμου  Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που διενεργήθηκε στην Αθήνα στις 25/9/2013 με θέμα "Ιαματικός Τουρισμός για μια Νέα Στρατηγική Ανάπτυξης"  Πρόεδρος ΔΣ  & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  222η 
11ο Εγγραφή νηπίων στους Παιδικού Σταθμούς Δομοκού (24) και Νέου Μοναστηρίου (17).  Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος & Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  (Γρ.Παιδείας).  223η 
12ο Έγκριση χορήγησης Παραγωγικών και Επαγγελματικών αδειών πωλητών   Λαϊκών Αγορών για το έτος 2013. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Γρ.Αγροτικής Παραγωγής).  224η 
13ο Έγκριση χορήγησης Παραγωγικών και Επαγγελματικών αδειών πωλητών   Λαϊκών Αγορών για το έτος 2014. >> 225η 
14ο Αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους του ΝΠΔΔ "Ενιαία Σχ.Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού" κας.Αν.Χατζηστάμου λόγω συνταξιοδότησής της.  Πρόεδρος ΔΣ & Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (Γρ.Συλλογικών Οργάνων)  226η 
15ο Μετατροπή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δομοκού σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Περιβάλλο-ντος (Γρ.Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).  227η 
16ο Αποδοχή της αρ. 3113/08-08-2013 Απόφασης Ένταξης της πράξης  “ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013, στους άξονες προτεραιότητας 2, 3 και 4. Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Γρ.Έργων).  228η 
17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ» 

>> 229η 
18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»
>> 230η 
19ο Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΣΟΦΙΑΔΑΣ»  >> 231η 
20ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός του τρόπου διενέργειάς των.                                                                                      Αρμόδιος Αντιδήμαρχος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. (Γρ.Προμηθειών). 232η 
21ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Δήμου Δομοκού οικ.έτους 2013. Αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος & Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρ.Προϋπολογισμού).  233η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
Signature_final.JPG
Χαράλαμπος Λιόλιος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

134 comments:

SYROS F.C. είπε...

ΣΥΡΟ Για Πάρτυ Σου

ΣΥΡΟ Μαζί Σου

Εμείς Οι Άρρωστοι

Οι Οπαδοί Σου.!!!.

Αντιπολίτευση..
Μη & δω τους γνωστούς «Κουραδοχυμούς σας» από κάτω.!!!.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

3ο Έκδοση ενημερωτικών εντύπων με τίτλο Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη ( Σχετική η Αριθ: 141/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΒΛ46Ω9Α-5Δ8)


Διαβαστε να καταλαβετε πως προέκυψε η χαρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημότη,η οποια φυσικά ανακοινωνεται
στην παραλαβή διοίκησης απο καθε δήμαρχο.
φυσικα ο ασχετος δήμαρχος δεν το γνωριζε και του το θύμισε ο παρατηρητης.
Ανακοινώνει Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη μετα απο τρια χρονια διοίκησης!!!!


ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Ο ΚΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

Δυστυχώς η κατάσταση πάνω-κάτω κάπως έτσι είναι όχι μόνο στο Δομοκό σε όλους τους δήμους
Ο Δήμαρχος όταν ανέλαβε έπρεπε να προσλάβει ένα νομικό σύμβουλο (δεν νοείται δήμος χωρίς νομικό τμήμα) και ένα σύμβουλο επενδύσεων τοπικής αυτοδιοίκηση .
Να ζητήσει διαχειριστικό οικονομικο έλεγχο
Να προχωρήσει στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
Oδηγό που παρουσιάζει τις υποχρέωσεις και δεσμεύσεις του Δήμου προς τους Δημότες.
Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη (αν σεβότανε τον δημότη)
Μόνο έτσι θα ήμασταν μεταξύ μας ωραίοι και εξηγημένοι και όχι μπάχαλο .
Δεν θα υπήρχε ούτε παρατηρητής ούτε αγανακτισμένος περιφερόμενος….θα ήμασταν όλοι αγαπημένοι (όνειρα θερινής νυχτος)

Δυστυχώς στηρίχτηκε στο Γκουβα και υπόγραψε την καταδίκη του(από θέμα κύρους) Αντι να βιαστεί για να διασώσει ότι απέμεινε από τους προηγούμενους διέλυσε και ότι είχε μείνει όρθιο
Τώρα πλέον είναι «αργά για δάκρυα Στέλλα»
Το μόνο που μπορούμε να περισώσουμε είναι ότι εχει απομείνει από την περηφάνια μας και να τους δείξουμε οτι δεν κοιμόμαστε (διότι τόσα χρόνια κοιμόμασταν) και μας δούλευε το κάθε κουτορνίθι (Γιωργάκης & ΣΙΑ)που έμπαινε στο δήμο από τη πίσω πόρτα που άφηνε ανοιχτή το σάπιο σύστημα και ο κάθε δήμαρχος(ο πορτιέρης του συστήματος)
Επειδή οι διοικούντες του δήμου δεν κατάλαβαν τα παραπάνω, ακολουθούν το
το ίδιο σύστημα (βλέπε την διαδικασία πρόσληψης υδρονομέων-έλλειψη ενδιαφέροντος για την υγεία για την παιδεία κλπ τα έχουμε πει τόσες φορές έχω βαρεθεί να γραφώ --- για ανάπτυξη; Ούτε να το σκέφτεσαι….άλλωστε με τι προσόντα; )
ΡΩΤΑΤΕ τι μπορούμε να κάνουμε;
Πρώτον
Απαιτείται συμμετοχή και βοήθεια όλων των νέων - εντός και εκτός δήμου .
Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και ευπρεπές χώσιμο στον κάθε Κοντό που
δημιουργεί συνθήκες για επιβίωση λαμογιων.
Δεύτερον
Ενημέρωση: αναζητήστε στην coogl : τον κανονισμό λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου και χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη.
Επίσης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δήμου
www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/141.pdf
Τρίτον
οργάνωση.: Δηλώστε συμμετοχή ποιοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε σώμα πολιτών που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 άτομα και θα εκλέγει εκπροσώπους που θα το αντιπροσωπεύουν σε κάθε δημοτικό Συμβούλιο.
Όταν φθάσουμε μέχρι εδώ τα υπόλοιπα είναι παιχνίδι (σαν το χωράφι χωρίς ζιζάνια )
Για να μην υπάρχουν ζιζάνια σαν τον Κοντό πρέπει να ψεκάσουμε
Ο ψεκασμός απαιτεί γνώση και οργάνωση .

20 Απριλίου 2013 - 11:55 μ.μ.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ...

Πως πέρασαν τόσες απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών από τον ΕΠΙΤΡΟΠΟ;
Κάποια σχέση πρεπει να υπάρχει μεταξύ δήμου και επιτρόπου ....δεν εξηγείται διαφορετικά...

θα το βρω Αντιδημαρχε....

"ο θεός μπορεί να βοηθάει τον κλέφτη άλλα βοηθάει περισσότερο τον νοικοκύρη..."

29 Μαΐου 2013 - 10:59 π.μ.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Δημος είχε προσλάβει το 2012 το γιο του επίτροπου.
Σήμερα δεν εργάζεται πλεον στον δήμο......

Να λοιπόν πως περνάνε οι απευθείας αναθέσεις.

Μπραβο Δημαρχε!!!

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

«ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει την γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των Δημοτών»

(Άρθρο 68 Παρ. 2 του Νόμου 3852/2010)

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ενω εσυ νεοελληνιστρια δημοτικη σύμβουλος ... αντι να σκέφτεσαι σοβαρα για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων ...φλυαρείς αλλογιστα στοδιαδίκτυο,προσπαθώντας να φτιάξεις το προφίλ ενος παταγωδώς αποτυχόντα δημάρχου....και γενικα
μιας αποδεδειγμενης πλεον πλήρως αποτυχόντος νοοτροπιας του νεοελληνα που οδηγησε στην αυτοκαταστροφη του πνεύματος του, της οικονομίας του και συγχρονως σε αρκετές περιπτώσεις στην απώλεια της ζωης του .

Ανώνυμος είπε...

ΨΕΜΑΤΑ - Χ & Π ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

Το ταλέντο ανήκει στις αισθήσεις.....!
Είναι κάτι που δεν μπορεί να σου το πάρει κανείς.....
.....είναι αποκλειστικά δικό σου.....!
Να διεκδικείς ότι αξίζει και ότι σε κάνει ευτυχισμένο/η.....!
Μόνο τότε μπορείς να νιώσεις συναισθηματικά γεμάτος/η.....!


7seven Senses.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει μια ομάδα στον δήμο που πιστεύει ότι είμαστε στην εποχή "αποφασίζουμε και διατάσουμε".
Θέλει blog "επώνυμα", όχι για να ξεμπροστιάσει δήθεν τους διαχειριστές, αλλά για να βουλώσει τα στόματα των επισκεπτών και των σχολιαστών.
Αυτό τους πειράζει, αυτό θέλουν να το σταματήσουν, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση μόνο απο αυτούς.

Λοιπόν χούντα των ασημάντων, τεντώστε καλά τα αυτιά σας.
Είσαστε χτες.
Αδιαφορούμε για ότι και να λέτε.
Η αλήθεια δεν κρύβεται, δεν ποδηγετείται, δεν τσαλακώνεται.
Ζήστε με τα φαντάσματα και τα δικά σας πιστεύω.

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ!!
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΗΚΟΟΙ!!ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΤΕΣ!!

Ανώνυμος είπε...

Μοναδική σκέψη των διοικούντων!
Η κοινωνία οφείλει να μας πληρώνει να καλοπερνάμε αφού μας γέννησε θα μας ταϊζει!
Ανθρωποι που δεν θέλησαν ποτέ να έχουν σχέση με την παραγωγή.

Ανώνυμος είπε...

λιγότερα για την συροσυμφορά!!και το συροσυρφετό!!αντισυριακοί!!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Από έγκυρη πηγή μάθαμε το εξής!

οι Δημητράκηδες της αντιπολίτευσης και ο Τουητεράς ανταλλάξανε σήμερα συναμεταξύ τους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πάρα πολλά fucks!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Νέα διάφορα!

Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του καταδικάζει τα εγκλήματα των ερυθρών Χμερ ως το ιστορικό σκέλος.
Για το πολιτικό σκέλος θα βγει νέα ανακοίνωση το 2051.

Στην καθιερωμέμη γιουροβίζιον θα συμμετέχει η χώρα μας με το εξής σπαραξοκάρδιο άσμα.
«.πούλα με ξεπούλα με και έλα ξεπουπούλα με.»
Ερμηνευτής ο Τουητεράς!
Σε βλέπω να μεταναστεύεις στην αλάσκα για παγκόσμια καριέρα!

Σε ένδειξη συμπαράστασης στη μαστιζόμενη παιδεία ο κ. Πάγκαλοους τρώει δέκα παιδικά σουβλάλια!

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζω σε άλλα site αντικατάσταση ΔΣ.
Δεν παραιτούνται διότι δεν μπορούν να προσφέρουν;;
Έχουν θέσει πλαίσιο εναλλαγής προσώπων στην εκπροσώπηση του συνδυασμού στο δημοτικό συμβούλιο.
Ο συνδυασμός με site ενημερωμένο αυτό το χάος το δικό μας δεν έχει προηγούμενο!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτή την στιγμή οι εκπρόσωποι του συνδυασμού στο ΔΣ είναι καινούργιοι δεν έχει μείνει κανένας απο αυτούς που βγήκαν απο την κάλπη!!!!
Και μάλιστα ο πρώτος που έφυγε ήταν ο αρχηγός του συνδυασμού!!!!
Εμείς εδώ τι κάνουμε;; = Παλεύουμε με τα θηρία!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια τσιμπάει μόνο τους ξυπόλητους.
Ο εθνικισμός και ο φασισμός νοιώθουν βολικά μέσα στη μισαλλοδοξία στη βίαιη αντιπαράθεση , λεκτική ή σωματική , αλλά να βρεθούν αντιμέτωποι με ορθό λόγο , με συνείδηση , και άβολα θα νοιώσουν και ανήμποροι.
Αυτό το εμφυλιακό πνεύμα το οποίο σιγά σιγά σκορπίζεται πάνω μας άμα τσιμπήσουμε θα πάμε όλοι μαζί στο διάολο.
athens

Ανώνυμος είπε...

Εχουμε ένα Σ/Κ ελεύθερο και λέμε να γράψουμε κάτι και μεις.
Τι να γράψουμε Νίκο???????????????
Μας χόρτασαν ένα καλοκαίρι παράθυρο στην δύση!!
Ηρθα με παρέα σε χωριά που πήγαμε παραθυρο και παράθυρο και καρέκλες λάγγας!!
Αλλοι δήμοι κάνουν εκθέσεις φωτογραφίας ζωγραφικής εικαστικά.
Οργανώνουν πεζοπορείες ποδηλατοδρομίες αγώνες δρόμου τους ονομάζουν υγείας και 2 φορές παρακαλώ.
Απο αυτούς περιμένω να φέρουν τον σαλαμπάση να μας πει το σ’αγαπάω μ’ακουυύς!!
Δεν υπάρχει αρχή και μέση μόνο το τέλος φαίνεται!!
Επιεικώς απαράδεκτη η δημαρχεία.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι και εσύ υπεύθυνος για αυτή τη μιζέρια??
μπράβο νίκο!!φέρατε την τηλεόραση στα χωριά μας!!
φτιάξτε παγκάκια να κάθεται ο κόσμος!!
λυπάμαι................

Ανώνυμος είπε...

αν τα πεις σε δσ του δημαρχου αυτα!!θα ορμηξει να σε φαει τους πνιγει το δικιο!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ "ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ "ΠΑΡΑΛΥΕΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΩΝ"
ΕΝΩ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΑΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟΪ!

Ανώνυμος είπε...

Ο καθένας κρίνει απο το χωριό του, ένας δομοκίτης αν διαβάζει αυτά που γράφουμε εδώ μας ρίχνει ευθύνες, τους κατηγορούμε άδικα και τέτοια, εσύ όμως κάτοικε του δομοκού είδες αρκετές εκδηλώσεις, εμείς τηλεόραση και πανηγύρι, καλά λέει ο άλλος μας φέρανε την τηλεόραση εν έτη 2013 και θέλουν να τους σεβαστούμε, ποιούς να σεβαστούμε? τους άρχοντες των πανηγυριών!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΟΥΣ-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΩΘΗΚΑΜΕ!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Νέα διάφορα!

-Η τρόικα εσωτερικού εκτελεί κατά παραγγελία τις απαιτήσεις της τρόικας εξωτερικού χωρίς να ρωτά ή να ζητά εξηγήσεις.
Έτσι όταν οι του εξωτερικού ζητούν εκλογές με την έναρξη του επόμενου έτους, οι υποτελείς του εσωτερικού δεν μπορούν παρά να συμφωνήσουν.
Εκλογές λοιπόν 1/1/2014, με την τρόικα του εσωτερικού ένα ενιαίο κόμμα με τη Μέρκελ και σύνθημα «μαζί τα φάγαμε, χώρια πεινάμε».
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει φαβορί, με επικεφαλής τον Τσέ-πρα και σύνθημα «η αλλάζουμε ή βελάζουμε».

-Η περιφέρεια Πελοποννήσου βραβεύει σε ειδική τελετή μπροστά στο μνημείο του Λεωνίδα στη Σπάρτη, τον Σαμαρά, το Μιχαλολιάκο και τον Καμμένο, γνήσια τέκνα των Ελλήνων και θητεύσαντες όλοι στα ακροδεξιά μονοπάτια της πολιτικής.

Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει υλικό για σάτυρα.

Ανώνυμος είπε...

Sorru ξεχάστηκα!

Καλό Σ/Κ Σ’όλους! Φίλε Σεπτέμβρη Μαζεύεσαι Σιγά Σιγά Καλός Ήσουν Μαζί Μας Σ’αγαπάμε.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Αν η πεθερά σου και το αφεντικό σου πιάνανε φωτιά ταυτόχρονα και είχες ένα κουβά νερό, που θα τον έκρυβες.???

Ανώνυμος είπε...

Pet shop boys - beautiful people

Οι αξίες δεν σβήνουν ποτέ..........!


7seven Senses.

Ανώνυμος είπε...

Eίχατε και σήμερα ανταλλαγές φακς-φαξ.???
Που τα ξετρυπώνεις αυτά τα τραγούδια εσύ.???
Έφτασε ο πολιτισμός και κεί.???

Ανώνυμος είπε...

ειμαστε για τα πανηγυρια αλλα ουτε αυτα τα κανουμε καλα

Ανώνυμος είπε...

Η άποψη μου..

Πρέπει να σταματήσουμε να διαφωνούμε σε βασικά θέματα..

Και το σημαντικό, να βρούμε κι άλλους να γράφουν νάχουμε ποικιλία.!!!.

Ανώνυμος είπε...

τι εννοεις με το διαφωνουμε

Ανώνυμος είπε...

Τι εννοώ..
::[Το σχόλιο που θα γράψουμε να έχει ενδιαφέρον!
Τώρα, αν πέφτει και λίγο χιούμορ (.επειδή το κάνω εγώ το γράφω αλλιώς σιγά μη συμφωνούσα και σαυτό!.) καλό είναι.
Με λίγα λόγια επεξεργαζόμαστε τι γράφουμε για να αξίζει ο κόπος να συνεχίσει κάποιος να διαβάσει και τα επόμενα σχόλια.

filakiaaaa fιλενάδες!

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ είπε...

Μου λείπει ο μεταφορέας!

ΣΗΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Νέα διάφορα!

ο αρχηγός του ΛΑ.Ο.Σ. υποβάλλεται σε λεπτή χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των δύο αριστερών μελών του (χέρι-πόδι) με αντίστοιχα δεξιά (.ωχ! έδωσα ιδέα στον ανεξάρτητο.).
Στα κανάλια επιδεικνύει περιχαρής τα νέα μέλη και δηλώνει καραδεξιός.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Ο Γ.Α.Π. εκδίδει ταξιδιωτικό οδηγό από την πλούσια εμπειρία του τα δύο χρόνια της πρωθυπουργίας του.
Το βιβλίο λέγεται Taxidevontas/Taxiklaigοntas.
Δεν το καταλαβαίνει κανείς από τις ασυναρτησίες που γράφει και αποσύρεται ταχύτατα.
Ο τέως πρωθυπουργός αρχίζει να γράφει ποίηση που είναι πιό αφαιρετική.
Ετοιμάζει την Ηλιθιάδα.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Ο Δομοκός ανακηρύσσεται ως Δήμος-απόλυτος τουριστικός προορισμός από την παγκόσμια ομοσπονδία ομοφυλοφίλων.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κυρία Αδέλφος φον Γκευκούλεν, τόνισε.:
«.με τόση πουστιά που σέρνεται στην πολιτική ζωή του Δομοκού, εμείς αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας.»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Αιφνίδια διακοπή των εργασιών του κεντρικού δρόμου στο Δομοκό λόγω εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων!

Σε μιά προσπάθεια να καθησυχάσει τους Δομοκίτες, οι οποίοι βλέπουν να ματαιώνεται ένα έργο πνοής, η Αρχαιολογική υπηρεσία εκδίδει ενημερωτικό δελτίο στο οποίο δεσμεύεται να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες, έτσι ώστε μέσα σε 50 χρόνια το αργότερο να ξαναρχίσουν οι εργασίες..

Ανώνυμος είπε...

εχεις κερδισει τις καρδιες μας με την ευρηματικοτητα του χιουμορ σου και την τρελα που κουβαλας

Ανώνυμος είπε...

Εγραψες εσύ για τους "άρχοντες του τόπου" άσχημα λόγια;;
Δεν το πιστεύω!!!!

Ανώνυμος είπε...

Όταν λέω δεν διαβάζετε τα σχόλιά μου το εννοώ!

Ανώνυμος είπε...

Όποιος θέλει το οτιδήποτε εδώ είμαι!

ΜΕ ΣΤΥΛ ΑΤΙΘΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ είπε...

Οι νέες τάσεις της μόδας!

Τα παπούτσια που θα φορεφούν φθινόπωρο-χειμώνα πιό πολύ είναι.:
::[Οι μυτερές γόβες και τα τακούνια μέχρι τον αστράγαλο.

Όσο για τις αποχρώσεις των νυχιών οι αποχρώσεις που θα φορεθούν φέτος είναι.:
::[μαύρο, μωβ, ελεκτρίκ, σοκολατί κλπ γενικά οι αποχρώσεις σε μαύρο κυρίως φόντο είναι μερικές απο τις νέες τάσεις της μόδας.

Φιλιά!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Το έντυπο της επαρχίας μας Αλφα-Βήτα κάνει τομή!
Παράγει τα φύλλα του από ανακυκλώσιμα απορρίματα, και κάτω από τον τίτλο του γράφει.
«Από τα σκουπίδια! Στα σκουπίδια!»

Τα εύσημα πρέπει να γράφονται στην διαδικτυακή αιωνιότητα!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Οι αιθέριες οσμές του Δομοκού γεμίζουν τις καμπίνες των αυτοκινήτων των ΔΣ καθώς συνεχίζουν να αλλάζουν κατευθύνσεις και να οδηγούν ανάμεσα σε άλλους οδηγούς στις λεωφόρους μιας πόλης που δεν σταματά ποτέ να ζεί.
Σιγά σιγά καταφτάνουν όλοι οι ΔΣ στην μουσσών!
Η χλιδή και η πολυτέλεια σε πλήρη ανάπτυξη σε όλο το θέρετρο-διοικητήριο.
Μπαίνοντας οι ΔΣ η ζέστη και η κούραση από την οδήγηση είχε ήδη αποτυπωθεί στα ρούχα τους,
κάθησαν στις θέσεις τους.
Ελπίζουμε, ελπίζουμε λέω, η αντιπολίτευση να μη πέσει όπως πάντα στα χέρια του Μορφέα.

Η σημερινή ιατρική δεν μπορεί ακόμα να παρέμβει στην φυσική ηλιθιότητα!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Ο Τουητέρας γιαουρτώνεται έξω από την μουσσών!
Δήλωσε όμως έτοιμος, έχει στο αμάξι του και λίγο μούσλι για να το συνδυάσει!

Ανώνυμος είπε...

Η αντιπολίτευση πριν εισέλθει εντός της αιθουσας του ΔΣ είπε το εξής.
«.Μετά το πέρας του ΔΣ θα πάνε όλοι οι ΔΣ τους να δώσουν αίμα.»

Τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως στο μέλλον!

Ανώνυμος είπε...

Κλείνει προσωρινά η δημοτική βιβλιοθήκη εξαιτίας καταγγελιών περί διαφθοράς των νέων με αναγνώσματα όπως, οι μάρξ, μπακούνιν, φρόυντ, γκαγέλης, γκαγίλας, μπιλίγης κλπ..

Ανώνυμος είπε...

Διοργανώθηκε και φέτος με επιτυχία ο ποδηλατικός γύρος Δομοκού.
Νικητής αναδείχθηκε ο γάλλος Χωρίς Συσπασιόν.
Η εκδήλωση όμως στιγματίστηκε από δολοφονική ενέδρα κυνηγών σε δύο αθλήτριες που τις πέρασαν για πέρδικες.

Με μιά θαρραλέα παρέμβαση του ΔΣ Δομοκού απαγορεύεται το κυνήγι αθλητριών ποδηλασίας!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ είπε...

Η τρόικα σε μιά λιτή τελετή βραβεύει Γκέλη Μπενιζέλο και Τόνι Σα(χλα)μαρά Δέλτα, που με την υπογραφή τους λειτούργησαν υπέρ πάρτης, κοινώς σώσαν την παρτίδα, και πνίξαν την πατρίδα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Σύριζα καλεί σε ενιαία συστράτευση όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και αλλάζει το όνομά του σε Τσίπριζα.
Η επανάσταση όμως δεν θα έρθει καθώς η Ε.Ε. χρίζει τον τραπεζίτη Λ. Παπαδήμιο ισόβιο πρωθυπουργό και οι εκλογές αναβάλλονται εσαεί.
Εξάλλου ούτε το ΚΚΕ συμφωνεί με μεταμοντέρνες συνεργασίες αντιμνημονιακού περιεχομένου, αφού έχει τα πνευματικά δικαιώματα από το κραχ του ’29.

Ανώνυμος είπε...

Αν συνεχίσει να υπάρχει ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο και στη ζωή,
αν έχουμε υπολογιστές και πρόσβαση, θα τα ξαναπούμε..

Ευχαριστώ όλους εσάς που διαβάζετε αυτο
το ηθικοψυχοδιεργετικό προϊόν.

Ένα συγνώμη στους σατυριζόμενους.

Ανώνυμος είπε...

θα ενημερωθουμε για το δσ

Ανώνυμος είπε...

Τι την θες;;
Διάβασε τα σχόλια του άλλου βγάλε την κεντρική ιδέα, αυτό το αποτέλεσμα της συνεδρίασης!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ?

Ανώνυμος είπε...

Ετεροδημότη, να ενημερωθείς απο τους ετεροδημότες συμβούλους!!!!
Να ήταν κανένας άραγε στην συνεδρίαση απο αυτούς;;

Ανώνυμος είπε...

Η απόγνωση του απερχωμένου δημάρχου και της ομάδας του δεν κρύβεται πια με τίποτα.
Η καταστροφική παρουσία τους τελειώνει σε 7 μήνες και η αγωνία να δείξουν ότι δεν είναι μακράν η χειρότερη δημοτική αρχή του τόπου τους οδηγεί στο ψέμα και στην πολιτική απάτη.

Ας φροντίσουν να μην κάνουν άλλη ζημιά στον τόπο!!!!

Ανώνυμος είπε...

Γραφικέ, δεν κάνεις καμιά άλλη δουλειά!

Ανώνυμος είπε...

Αρχίστε να στήνετε φωτογραφίες σε οικοδομές και να διαφημίζετε μακέτες!!!!
Καλά, για πόσο ηλίθιους μας έχετε;;
Δεν βλέπετε ότι ο δήμος μας έπεσε στην απόλυτη κατάντια!!!!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς σήμερα, παραδοσιακές εφημερίδες, μπλόγκ, αναρτήσεις, «τιτιβίσματα» κλπ, συνυπάρχουν ισότιμα σε μία επικοινωνιακή βαβέλ στην οποία συγκατοικούν, η διασταυρωμένη είδηση, η φήμη, η ανάλυση, οι θεωρίες συνωμοσίας.
Το μέγεθος της πληροφόρησης είναι τέτοιο που τελικά οδηγεί στην παραπληροφόρηση.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας αφήνεις στην ησυχία μας, με τα απο δω σου, και τα απο κει σου!!!!
Με αυτές τις απαντήσεις νομίζεις ότι ξεγλυστράς;;
Ημαρτον!!!!

Ανώνυμος είπε...

Οι άνθρωποι γεννιούνται αμόρφωτοι, όχι ηλίθιοι. Γίνονται ηλίθιοι με την εκπαίδευση.

Ανώνυμος είπε...

Το εγκεφαλικό προϋποθέτει εγκέφαλο, μην αγχώνεστε μερικοί.

Ανώνυμος είπε...

Ο καθένας έχει λόγο και κανένας δεν έχει την "συνταγή" της επιτυχίας.
Το ξέρεις ότι δεν μας απάντησες ποτέ;;
Ενα είναι βέβαιο, ότι οι νοοτροπίες δεν μπορεί παρά να αλλάξουν.
Χρειάζεται αναδιοργάνωση στην σωστή κατεύθυνση, αυτό ας αποτελέσει προτεραιότητα για την νέα συλλογική ηγεσία του τόπου.

Ανώνυμος είπε...

ο σκοπος του ειναι να μας απανταει ή να μας ανακατωνει λετε

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΣ ΑΝΑΚΑΤΩΝΟΥΝ ΤΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΣΩΝ" ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8:52 Μ.Μ.
ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ?

Ανώνυμος είπε...

ηρθε ως τουριστας και μας μπαστακωθηκε να φυγει ουτε να το σκεφτεστε

Ανώνυμος είπε...

Αυτά δεν τον νοιάζουν, αν γράψουμε για τον δήμαρχο και την ομάδα του αμέσως μας χώνεται!!!!
Μη τυχόν και κατηγορήσουμε τις διάνοιες!!!!

Ανώνυμος είπε...

Dιανια ο κοντος εκενε το θαυμα του.....Ο Μπακ ..... οπως παντα απο κομτα να γλυφει..... ουσια μηδεν ...

Ανώνυμος είπε...

Διαυγεια του δήμου αναμεινατε ανακοινωσεις θα γελαση καθε πικραμμενος....Ετοιμαζουν μεγαλο κοκουλωμα........ΑΝΑΜΟΝΗ απο τα ορεινα......

AΠΑΡΑΔΕΚΤΗ είπε...

Δεν βλέπω μεταφορές και ανησυχώ, έπαθες τίποτα.???

Ανώνυμος είπε...

Τίποτα από το Δημοτικό Συμβούλιο θα μάθουμε.???

Ανώνυμος είπε...

Ρώτα να μάθεις!!!!
Θες να χειροκροτήσουμε εκείνους που μας κλείνουν την "πόρτα εξόδου" με πραγματικό στόχο τους την πλήρης απώλεια εμπιστοσύνης προς άλλους, αυτοί είναι, και αυτό προσπαθούν να περάσουν με κάθε τρόπο στην τοπική κοινωνία!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η δημοτική αρχή έχει χάσει παντελώς τον προσανατολισμό της και οδηγεί τον δήμο με τις συνεχείς αστοχίες τα λάθη και τις παραλείψεις της σε πλήρες αδιέξοδο.
Με προτάσεις χωρίς καμία ουσιαστική επεξεργασία, χωρίς στρατηγική και κυρίως χωρίς καμία συννενόηση με την τοπική κοινωνία.
Υποστηρίζουν πάντα ότι γνωρίζουν τα προβλήματα της περιοχής και έχουν λύσεις και ότι επιτέλους ο δήμος υπό την καθοδήγηση τους θα βρεί εν τέλει τον δρόμο του.
Η δημοτική αρχή βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου,
οι επιλογές της είναι επιζήμιες για τον τόπο, και πρέπει να μας βρίσκουν απέναντι τους σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία, για να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Ανώνυμος είπε...

Ποιοί είμαστε;; Κάποιοι αδέσποτοι, χωρίς αφέντες!!
Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, γράφουμε διατηρώντας το δικαίωμα της ανωνυμίας και υπερασπιζόμαστε την ανωνυμία στα μπλογκ.
Επειδή τίποτα δεν χαρίζεται και όλα κατακτώνται, σε προτρέπουμε να διεκδικείς αυτά που σου αναλογούν και να μην απεμπολάς τα δικαιώματα σου........

Ανώνυμος είπε...

Για προσέξτε! Γεμίσατε τον τόπο κουτσουλιές.!!!!.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ Δ/Σ ΕΓΙΝΕ!!

Ανώνυμος είπε...

Περιμένεις ενημέρωση.???
Για κράχτες σας έχει..

Ανώνυμος είπε...

Μου λέει ο άλλος δεν απαντάω! Εσύ ρωτάς.???
Αφού στο περίπου βαδίζεις και συ!
Ποιός να σε ενημερώσει ο κανένας.???

Ανώνυμος είπε...

Πέρασε ο Σεπτέμβρης ανευ ενημέρωσης ΔΣ..
Άντε να δω τι θα γράψετε αυτό τον μήνα χωρίς ενημέρωση.???
Γράψτε για μένα, ότι σας κάνω ζημιά λες και σβήνω με την γομολάστιχα τα σχόλιά σας!

Καλό μήνα Δήμαρχε.

Ανώνυμος είπε...

Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω αδέσποτους, δεν μπορείτε να φανταστείτε!΄
Έχω συγκινηθεί βαθύτατα με τις απόψεις σας!

Ανώνυμος είπε...

Στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε ο κόσμος έχει ανάγκη απλά απο λύσεις και πολιτικές για τον άνθρωπο.
Η δημοτική αρχή ασχολείται με άδειες καφενείων και κομμωτηρίων, κινήσεις που φανερώνουν ανικανότητα αλλά και πλήρης αδιαφορία.

Ανώνυμος είπε...

Ο άλλος πήγε στα «ψωρονέρια της αγόριανης» και γράφει τα διαχρονικά σχόλιά του!

Ανώνυμος είπε...

Τι κάθεσαι και γράφεις! Θα καταλάβει τι του λές!
Θερμαλισμός στον Δομοκό.???
Ο άνθρωπος είναι βαθιά κοιμώμενος!

Ανώνυμος είπε...

περιμένεις άνθρωποι ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ να σε καταλάβουν, τι να πώ!

Ανώνυμος είπε...

Βρε τι ωραία ήταν τότε όταν πηγαίναμε με τα γαϊδουράκια στο χωράφι, αυτά λένε αυτοί οι τύποι πρόσεξέτο και θα μου δώσεις δίκιο!
Όλο τι γινότανε παλιά (προ του ’70) σήμερα..φύκια και για μεταξωτές κορδέλες!

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχεις και άδικο σ’αυτό!!!!

Ανώνυμος είπε...

Οκτωβρίου 2013 - 1:32 μ.μ.

Εισαι για μπανια στην Καϊτσα να ξυπνησης

Ανώνυμος είπε...

Πρόσεξε εσύ!
Με τόση περίφραση θα κάνει λάθος διάγνωση ο γιατρός!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ανήκει σε αυτούς που τον αξίζουν!!! Οχι σε εκείνους που τον απαιτούν!! ;))

Ανώνυμος είπε...

Αν την μιζέρια ορισμένων ΔΣ την είχαμε ως πίσσα, ο δομοκός θα είχε και πίστα γκραν πρι!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΠΩΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ .....

Ανώνυμος είπε...

Η απερχόμενη δημοτική αρχή αναφέρεται με δέος στον τεράστιο όγκο δουλειάς που επωμίζεται το στελεχιακό δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.
Πως έχετε το θράσος να λέτε όλες αυτές τις ανακρίβειες?
Ποιός πςριμένετε να σας πιστέψει?
Ποιούς πάτε να ξαναδουλέψετε?
Πότε επιτέλους θα σοβαρευτείτε?
Προτροπή λοιπόν , αφήστε τα μεγάλα λόγια , τις φανφάρες και τα ψέματα και άντε να κλείσετε τα έργα στο κέντρο της πόλης , που ταλαιπώρησαν όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία.
Στη συνέχεια καλό είναι να ανασκουμπωθείτε , μήπως μέσα στους μήνες που σας απέμειναν μέχρι την απομάκρυνση σας απο την διοίκηση του δήμου , μπορέσετε να αναπληρώσετε μέρος απο τα τρία χαμένα για τον τόπο μας χρόνια , κάνοντας έστω αυτό το λίγο που είστε ικανοί να κάνετε για τα εγκατελειμμένα χωριά μας.
Ετσι , ίσως και να εξιλεωθείτε κάπως , απο το μεγάλο κακό σε τόσο μικρό διάστημα που κάνατε στον τόπο.
Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΙ!!ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΙΟ!!ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥΣ "ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ"!!

Ανώνυμος είπε...

Αντε, απάντησε σ’αυτό το σχόλιο!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κρυο πραμα η αληθεια,μην κοιτας που την πιπιλουμε ολη ωρα σαν γλειφιτζουρι.Πικρη η ατιμη,φαρμακι..

Ανώνυμος είπε...

Δεν μιλάς καθόλου, μη πεις ότι δεν το είδες!!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχω καλό σήμα-πρόσβαση!
Αποφασίστε τι θέλετε!
Όταν απαντάω τακούω! Τώρα κι όταν δεν απαντώ.???
Αυτό θα του πω του Φίλου μας.:
::[Έχεις μπλέξει με κακές παρέες, το ξέρεις.???
Να είσαι καλά!

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχεις πρόσβαση;;
Τι κρίμα!Τα παράπονα σου στον ιντερνετικό δήμαρχο!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ζήτησε του στικάκι!!!!
Τι θα καταλάβει αν του πεις στικάκι, ΑΓΝΩΣΤΟ!!!!
Να μας γράψεις το αποτέλεσμα της φοβερής αυτής συνάντησης!!!!

Ανώνυμος είπε...

Για ποια Αυτοδιοίκηση μιλάμε? Για ομάδες ανθρώπων που για πολλά χρόνια κάνουν ότι θέλουν στις τοπικές κοινωνίες, και δεν τους ελέγχει κανένας. Μόνο μικρορουσφέτια, για να εξασφαλίζουν την επανεκλογή των.

Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, και ο λόγος που δεν έχει αντιδράσει δυναμικά είναι γιατί τους φοβάται. Ναι τους φοβάται, γιατί όπως ξέρετε λύνουν και δένουν ,με τις αποφάσεις τους, κάνουν ότι θέλουν, και δίνουν δουλειές και λεφτά όπου αυτοί θέλουν.

Γενικά όμως όλο το σύστημα είναι σάπιο. Ξέρω ότι απάντηση από σας δεν θα πάρω , γιατί και εσείς τους στηρίζετε, και οι υπηρεσίες τους στηρίζουν, και τα Υπουργεία τους στηρίζουν.

Ανώνυμος είπε...

Ως τιμητής των πάντων ακούγεστε!!!!
Η σκέψη σας περιθωριακή!!!!

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ανώνυμε

2 Οκτωβρίου 2013 - 1:01 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 2 Οκτωβρίου 2013 - 1:01 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

εγώ συμφωνώ με το σχόλιο 1:19 μ.μ.
ο άλλος να κοιτάξει τις θερμαλιστικές βατραχόγουρνες του χωριού του.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΡΕΨΕ!!

Ανώνυμος είπε...

Ευθεία γραμμή - Καραμουρατίδης, Νέγκα

Ορίστε και ένα τραγούδι που δημοσιεύτηκε 25 Σεπ 2013....!


7seven Senses.

Ανώνυμος είπε...

Επτά μήνες μας χωρίζουν απο τις δημοτικές εκλογές της 18 μαϊου 2014.
Ουσιαστικά αυτή η δημοτική αρχή εξάντλησε το χρόνο της και δυστυχώς για τον τόπο μας η παρουσία της υπήρξε απογοητευτική ως καταστροφική.
Οι δομές των πρώην δήμων διαλύθηκαν και ο νέος ενιαίος δήμος που η πλειοψηφία των πολιτών ήθελε, αποδείχθηκε πως στα χέρια αυτής της ομάδας δεν προσέφερε τίποτα, αντίθετα έγινε εργαλείο οπισθοδρόμησης.
Η ανεπάρκεια του δημάρχου και της ομάδας του είναι προφανής σε όλα τα επίπεδα.
Απόντες οι ίδιοι απο την καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών απαξίωσαν τον θεσμό και δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα.
Ακόμα και έργα που έχουν ανάγκη όλα τα χωριά και ο δομοκός καθηστέρησαν και καθηστερούν επικίνδυνα μα ότι κινδύνους εγκυμονεί η ανεπάρκεια αυτής της δημοτικής αρχής.
Την ίδια ώρα ο δήμος απών απο παντού.
Απο όλα τα χωριά.
Ανύπαρκτος και χωρίς θέσεις για όλα αυτά που γίνονται ή έρχονται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δυστυχώς η δημοτική αρχή είχε και έχει κλειστά τα μάτια.
Χρειαζόμαστε, τώρα περισσότερο απο κάθε άλλη φορά, μια πολιτική που να είναι πολιτική δράσης με τοπικά χαρακτηριστικά και μια δημοτική αρχή ικανή να τα υλοποιήσει.

Η τοπική διοίκηση οφείλει να έχει ξεκάθαρο το τοπίο και το παιχνίδι για τον κάθε πολίτη.
Δεν μπορεί να υπηρετεί τους λίγους εις βάρος των πολλών, η τοπική διοίκηση πρέπει να είναι μπροστάρης και εγγυητής.

Ανώνυμος είπε...

Σε τελετή του Δομοκού παρουσία ανεξάρτητου, πάνω στον οποίο πάει και κάθεται μιά κουρούνα, όπως ακριβώς παλιότερα είχε κάτσει κατ’ άλλους ένα περιστέρι, κατ’ αυτόν το Άγιο Πνεύμα.
Ο ανεξάρτητος ψύχραιμα δηλώνει ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός, αφού πάντα χαϊδεύει τα αυτιά των πουλιών και επιπλέον όταν ήταν μικρότερος τον είχε χέσει το πουλί της χούντας.

Ανώνυμος είπε...

Δημοτικοί άρχοντες "γιούρια γιούρια στον τρουβά με τα κουλούρια" μια ακόμη χαμένη 5-ετία!!

Ανώνυμος είπε...

Τι καθόμαστε και πονοκεφαλιάζουμε?
Το μοντέλο διοίκησης θα είναι το ίδιο=
=Το υφιστάμενο αρχηγικό-δημαρχοελεχόμενο και ψευδοδημοκρατικό!!

Ανώνυμος είπε...

Αντε να ρωτήσεις σε υποψήφιο δήμαρχο, τι θα κάνετε με την τοπική αποκέντρωση πόρων και πολιτικών εξουσιών πέρα απο το να ορίσετε αντιδημάρχους, δηλαδή τοπάρχες και προεστούς για να ελέγχουν τα πράγματα?
Θα μου απαντήσει κάποιος απο τους υποψηφίους?

Ανώνυμος είπε...

κοιτα αυτος δεν ειναι με μας ειναι με τους αλλους αυτο θα σκεφτουν!!η απαντηση θα αργησει στις εκλογες του 2019 ισως δικαιωθεις!!

Ανώνυμος είπε...

Αλλη ερώτηση, πως θα χειριστείτε τους φυσικούς πόρους του τόπου μας, την γη, το νερό, τις εκτάσεις του δημοσίου, την δημοτική περιουσία?

Ανώνυμος είπε...

Το είδαμε κι αυτό στο άρθρο του θερμαλισμού!

Η μπλογκόσφαιρα του Ν.Μοναστηρίου ενώθηκε με την στρατόσφαιρα της Εκκάρας!
Διαπλανητική συμμαχία!
Δύο μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν
Τσουτσουνοπαίζοντας!

Ανώνυμος είπε...

Κανείς δεν φοβάται κανέναν ανημέρωτοι είναι οι δημότες.
Χρειάζεται κύκλους στα χωριά όχι όμως τους γνωστούς κύκλους να βρούμε τους δικούς μας να τα πούμε τρώγοντας και πίνοντας!
Ανοιχτές συνομιλίες!!!!
Ποιός το κάνει;;Ποιός πρέπει να το κάνει;;
Οι υποψήφιοι πρέπει να το κάνουν υποχρέωση τους είναι!
Πως θα ξεκινήσει κάποιος την συζήτηση=
=Δηλώνει ότι θα είναι παρόν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οταν οι άλλοι δεν ξέρουν ακόμα (;) τι θα κάνουν εγώ το λέω και είμαι περήφανος για αυτό!
Προσωπικά δεν έχω ανάγκη την καρέκλα κατεβαίνω για να μπορέσω να δουλέψω και πιστεύω σε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας!
Ολοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον τόπο μας όπως ονειρευόμαστε!
Αυτά αν είπε ο υποψήφιος άνοιξε η συζήτηση.
Εμείς κάνουμε "τιτάνια προσπάθεια να επιβιώσουμε εδώ" γράφοντας.
Ποιός μας ακούει;;Δεν ξέρουμε!!!!

Ανώνυμος είπε...

Να χαρώ εγώ Τιτάνες! Προσέξτε μη σκίσετε κανά καλσόν!

Ανώνυμος είπε...

Δημαρχόπουλο, αρκετά σε ανέχθηκα, άσε μας στην ησυχία μας!!!!

Ανώνυμος είπε...

δημαρχοπουλο!!μη τον ξαναποκαλεσεις ετσι θα στεναχωρεθει τον στιγματιζεις δεν ανηκει σε αυτο το τιμ!!

Ανώνυμος είπε...

Με τα φτερά του έρωτα - Λιδάκης

Η γλώσσα των ματιών ας πει....όσα τα χείλη δεν μπορρούν.....!


7seven Senses.

Ανώνυμος είπε...

Για τον κεντρικό δρόμο στο δομοκό, είναι η τακτική του δημάρχου και "της περίφημης ομάδας του" τέτοια, όποιος τους την μπαίνει πολιτικά σκάβει τον δρόμο μπροστά απο την επιχείρηση του!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΔΟΜΟΚΟΣ!!

Ανώνυμος είπε...

Για τον σχολιαστή 2 Οκτωβ. 2013 1:01 μ.μ.
Στο τελευταίο σκέλος του σχολίου σας γράφετε για εμάς και εργαζόμενους στον δήμο.
Αντί να θίξετε τον δήμαρχο θίγετε εμάς και εργαζόμενους, εκεί το λάθος σας.

Ανώνυμος είπε...

Τον Δημαρχο ποτε !!!!!ειναι το διαμαντι της διαφανειας@@@@ και δημοκρατικοτητας????? οσο για τους εργαζομένους καμια μομφη== υπαρχει διοικηση με ορισμενους ασχετους για διοικηση και αλλους πονηρούς και παρτακηδες....ΠΑΡΑΓΚΑ για ρον εαυτουλη τους..........

Ανώνυμος είπε...

Είπαμε για όλα φταίει η δημοτική αρχή, ευτυχώς κλείνει η 3-ετής παρένθεση αυτή στο δήμο - η απλή διαχείρηση μιζέριας και η αναξιοπιστία.

Ανώνυμος είπε...

Εσύ πότε θα σταματήσεις.!!!.

Ανώνυμος είπε...

Και για σένα ισχύει να σταματήσεις τα «.τιτιβίσματα.», άκουσες χωριατόπαιδο.???

Ανώνυμος είπε...

Την μπερδεύεις την δουλειά πάλι, γράψε δεν ξέρω να απαντήσω και τέλος.
Τι σήμερα έτσι η είδηση και αύριο αλλιώς;;

Ανώνυμος είπε...

Σε ένα δήμο στο οποίο δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δημοτών και ο κάθε άνθρωπος νομίζει σωστές μόνο τις δικές του απόψεις είναι εξ ορισμού αποτυχία."

Ανώνυμος είπε...

Σε ένα δήμο στο οποίο δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δημοτών και ο κάθε άνθρωπος νομίζει σωστές μόνο τις δικές του απόψεις είναι εξ ορισμού αποτυχία."

Ανώνυμος είπε...

Ξεχνάνε κάποιοι ότι το σήμερα δεν είναι χτες.
Ποιοί είναι αυτοί;;=
=Αυτοί που μοιράζουν εξουσίες νομίζοντας ότι ο τόπος είναι τσιφλίκι τους.
Η απάντηση σε αυτούς πρέπει να είναι ένα μεγάλο
ΟΧΙ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο δήμαρχος και η ομάδα του συνεχίζουν την ίδια παλιά τακτική.
Σκοπίμως δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους για τους εξής λόγους:
Α.Κρατιέται συμπαγή η ομάδα τους.
Β.Μπερδεύουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
Γ.Λειτουργούν δήθεν ως ομάδα υπεράνω ψήφων.
Δ.Περιμένουν τις πιέσεις πολιτικών φίλων προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν (εσείς μας πιέσατε βοηθήστε τώρα).
Ε.Η στάση αναμονής αποτρέπει άλλες υποψηφιότητες.

Παίζεται ένα κρυφτό σε βάρος των δημοτών!!!!

Ανώνυμος είπε...

..ότι προβλέπει η δημοκρατία, αρκεί να μη βγείτε εσείς!

Ανώνυμος είπε...

Δύο συνεδριάσεις στο καπάκι, εμφανέστατο ότι δουλεύει η πλειοψηφία..

Ανώνυμος είπε...

Εσείς προσέξτε μη τον πάρετε τον υπνάκο σας πάλι!

Author Details