Η περιοχή των χωριών Μοναστήρια επαρχίας Καβακλή Ανατολικής Ρωμυλίας

ΜΗΛΕΩΝΕΣ - ΠΑΡΟΡΙΑ

Η περιοχή των χωριών Μοναστήρια
επαρχίας Καβακλή
Ανατολικής Ρωμυλίας


«Εκαλείτο δε Μηλεώνες μέν κατά πρώτον των Βουλγάρων βασίλειον, Παρορία δέ κατά το δεύτερον.
Επειδή δέ ουδέποτε διεξεδικήθη υπό των Βουλγάρων ώς υπό ομοφύλων των οικουμένη, ώς συνέβαινε περί της πρός βορράν αυτής μέχρι του Αίμου περιοχής, ήτις ήτο το μήλον της έριδος μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγάρων, έπεται ότι ωκείτο και αραιομένου ένεκα των πολέμων του πληθυσμού της συνωκίζετο εκάστοτε υπό Ελλήνων και ελληνιζόντων στοιχείων, αξιόμαχων και πιστών είς την Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν, αποτελούντων ώς και αλλαχού τους Ακρίτας, δηλαδή τους προασπιστάς των άκρων {ορίων} κατά τών επιδρομέων».

ΠΗΓΗΣύλλογοςΑνατολική Ρωμυλία Ν. Έβρου.

ΥΓ: Παρορία = παρά τα όρια. 
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details