ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες
Η θέση της χερσονήσου της Μεσημβρίας στον μυχό του κόλπου του Πύργου {Μπουργκάς} προσέφερε στην πόλη δύο ιδεώδη λιμάνια, που αποτελούν φυσικό χώρο ελλιμενισμού. Τα φυσικά τους χαρακτηριστικά δεδομένα αξιοποιήθηκαν ήδη από την ίδρυση της πόλης στην αρχαιότητα, ως Θρακικού οικισμού κατά τη δεύτερη χιλιετία π.χ.
Τα δύο λιμάνια της αρχαίας Μεσάμβριας, βόρειο και νότιο, ταυτίστηκαν κατά τις υποβρύχιες έρευνες. Αποκαλύφθηκαν πολλές λίθινες άγκυρες από την εποχή των Θρακών, καθώς και αντικείμενα της ελληνικής αποικίας, της ρωμαϊκής πόλης και της πόλης της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής εποχής. Τα δυο λιμάνια σώζονται μέχρι σήμερα.
Με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα, οι αποβάθρες και οι απαραίτητοι πύργοι των λιμανιών είχαν κατασκευασθεί ταυτόχρονα με το οχυρωματικό σύστημα της πόλης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο.
Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε λιμάνι στην αρχαιότητα είχα και τον θεό προστάτη του. Το βόρειο λιμάνι της αρχαίας Μεσάμβριας είχε ως προστάτη τον Δία Υπερδέξιον, όπως και το βόρειο λιμάνι της Θάσου,που είχε τον ίδιο προστάτη. Ο ναός του προστάτη θεού βρισκόταν στο ανάλημμα του πιο υψηλού σημείου της βορειοδυτικής γωνίας της χερσονήσου, όπου αργότερα κτίσθηκε βασιλική. Αποκαλύφθηκε το δωρικό κιονόκρανο του αρχαίου ναού, που φέρει την επιγραφή με το όνομα του ναού. Προστάτης του νότιου λιμανιού ήταν ο Απόλλων Κιθαρωδός. Η προτομή του αγάλματος ανακαλύφθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα.
Οι αποβάθρες των δύο λιμανιών,κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο είχαν κατασκευασθεί με μικτή τοιχοποιία σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα , ενώ στο θέμα αυτό η σιωπή των ιστορικών πηγών είναι αρκετά χαρακτηριστική, καθώς και για το σύνολο της περιόδου αυτής.Οι αποβάθρες που αποτελούσαν τη συνέχεια των τειχών με τις διανοίξεις προς τη θάλασσα προς βορρά και νότο, διαμορφώνουν στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου μια ολοκληρωμένη γραμμή, και τα λιμάνια δεν ήταν ορατά από τη δύση. Έτσι η υπεράσπιση της πόλης ήταν διπλή.
Η πληθώρα των ιστορικών πηγών της βυζαντινής εποχής μας μεταφέρει πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ρόλο των λιμανιών της Μεσημβρίας, η οποία ως ναυτική βάση της αυτοκρατορίας, αποτελούσε και σημείο συγκέντρωσης των πολεμικών πλοίων του βυζαντινού στόλου. Ο χρονογράφος Θεοφάνης αναφέρει ότι ο Βούλγαρος χάνος Κρούμμος κατέλαβε "το σπουδαίο λιμάνι" της Μεσημβρίας το 812.

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details