ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 11η της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού

 
        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:  11η  /  2013    
     
ΠΡΟΣ:   Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού 
1 ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
2 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ  
3 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
5 ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
6 ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΟΥΝΤΑΙ 
1 Κεφαλάς Κυριαζής, προϊστάμενος Τμήματος Οικ/κών Υπηρεσιών.  
2 Σμπιλίρη Δήμητρα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ τακτική συνεδρίαση την 13η Ιουνίου 2013 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 12:00 μ.μ., στην  Εδρα του Δήμου στο Δομοκό [αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου] για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα.   
     
α' Προηγούνται..  
1] Ανακοινώσεις Προέδρου.  
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Μελών Ο.Ε.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο:75 παρ.3 του Ν.3852/2010.  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Εισήγηση 
1o Διάθεση Πιστώσεων προϋπολογισμού, έτους 2013 Οικονομική Υπηρεσία
2ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση κοινοτικού χώρου, κατασκευή, πύργου, σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα των ψεκαστικών μηχανημάτων Τ.Κ. Γερακλίου - Ν. Μοναστηρίου", προϋπ. 6.996,86 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
3ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τσιμεντοκολώνας ηλεκτροδότησης υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Βαρδαλή", προϋπ. 2.996,90 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
4ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Περίφραξη τεχνητής λίμνης ΤΚ Ξυνιάδας", προϋπ. 7.195,50 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
5ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή σχαρών διευθέτησης ομβρίων υδάτων όπισθεν οικίας Αγγελακόπουλου Γεώργιου" (Τ.Κ Παναγίας), προϋπ. 7.197,35 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
6ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων από οικία Χρήστου Μπλέτσα έως οικία Ταρκάση Αθανασίου, από οικία Καραμπότση Χρήστου έως οικία Γκαρέλη Αθανασίου και πλησίον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου." (Τ.Κ. Πουρναρίου), προϋπ. 7.178,28 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
7ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών στη Τ.Κ. Μελιταίας και Τ.Κ. Ομβριακής", προϋπ. 3.392,96 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
8ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου Τ.Κ. Γαβρακίων", προϋπ. 6.995,13 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
9ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή σχαρών ομβρίων υδάτων έναντι οικίας Σακελλαρίου Γεώργιου και έναντι οικίας Ζάχου Δημήτριου", προϋπ. 4.989,50 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
10ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού πλησίον ιατρείου Πρεμέτη", προϋπ. 6.965,61 € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
11ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων στις θέσεις Αραψα, δρόμο προς Βούζι, Πλατανα και προσήλια"(Τ.Κ. Πολυδενδρίου), προϋπ. 4.990,11  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
12ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή κρασπέδων έναντι ιδιοκτησίας Λαγού Ιωάννη, Χαλεπλή Αθανάσιου, Παπακωνσταντίνου Γεώργιου"(Τ.Κ. Μαντασιάς), προϋπ. 4.992,57  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
13ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Δημοτικό Σχολείο μέχρι την οικία Κουλούρη, Τ.Κ. Ν. Μάκρισης", προϋπ. 7.199,19  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
14ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αποπεράτωση δρόμου Αγ. Κωνσταντίνου, Τ.Κ. Θαυμακού", προϋπ. 5.448,90  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
15ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αποπεράτωση τοιχείου αντιστήριξης στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, Τ.Κ. Εκκάρας", προϋπ. 7.178,77  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
16ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τσιμεντοκολώνας ηλεκτροδότησης αναψυκτηρίου Ν.Μοναστηρίου", προϋπ. 2.996,40  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
17ο Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης - προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση ρέμματος Τ.Κ. Καρυών", προϋπ. 1.999,98  € με ΦΠΑ. Τεχνική Υπηρεσία - Οικονομική Υπηρεσία
18ο Εξέταση γνωμοδότησης δικηγόρου περί άσκησης εδίκων μέσων του Δήμου Δομοκού, κατά του Δημητρίου Αλεξίου Οικονομική Υπηρεσία
19ο Εξέταση γνωμοδότησης δικηγόρου, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου (εμβαδού 59,52 τ.μ.) στη Τ.Κ. Αχλαδιάς, της Δ.Ε. Δομοκού, του Δήμου Δομοκού Οικονομική Υπηρεσία - Τεχνική Υπηρεσία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στυλιανός Σύρος
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

44 comments:

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Η ΒΛΑΚΕΙΑ είναι αήττητη.

Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία

Ο βλάξ έχει ανάγκη να ανήκει κάπου. Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός βλάκα είναι να κατορθώσει να ενταχθεί σε μια ομάδα όπου μέσα της θα νοιώθει πως κάτι είναι.
Ο έξυπνος δεν έχει ανάγκη να ανήκει κάπου. Είναι αυτάρκης και συνήθως τα καταφέρνει μόνος του χωρίς την ανάγκη στήριξης από κάποιο σύνολο
Αντίθετα ο βλαξ προκειμένου να νοιώσει πως είναι αποδεκτός εντάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε κάποια ομάδα όπου συνήθως λειτουργεί ως φανατικός ακριβώς επειδή η ομάδα αυτή καλύπτει την βλακεία του.
Η διαφορά μεταξύ ιδιοφυίας και βλακείας είναι ότι η ιδιοφυία έχει όρια

Κανένας βλάκας δεν ξέρει πως είναι βλάκας.

Σε κλινικό επίπεδο, η βλακεία είναι η χειρότερη ασθένεια, γιατί είναι αθεράπευτη.
Η βλακεία είναι μια ανίατη ασθένεια,

Ανώνυμος είπε...

Όλοι σκέφτονται ν΄ αλλάξουν τον κόσμο...μα κανείς τον εαυτό του !

Ανώνυμος είπε...

Πρόσεξε τις σκέψεις σου, γίνονται πράξεις
Πρόσεξε τις πράξεις σου, γίνονται συνήθειες
Πρόσεξε τις συνήθειες σου, γίνονται χαρακτήρας
Πρόσεξε τον χαρακτήρα σου, γίνεται μοίρα΄..


Ήρθε η ωρα που η μοίρα σου θα γίνει πεπρωμένο.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε ΡΕΠΟΡΤΕΡ.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ....!!!
Δεν θέλουμε να τα απαξιώνουν κάποιοι και να τα αγνοούν....ούτε εμείς όμως μπορούμε να τα καταχωνιάζουμε βαθιά μέσα μας!!!
Αφού προβάλλουν μπρος μας θέλουμε δεν θέλουμε!!!
Να τα εξαφανίσουμε....δεν μπορούμε από την μιά μέρα στην άλλη!!!
Πασχίζουμε όμως για το καλήτερο!!!
Εδώ πλέον έχουμε μάθει να ζούμε μ’αυτά!!!
Με τις αντιλήψεις του μηδενός (0)!!!
Το αποτέλεσμα γνωστό και σε μικρό παιδί!!!

Ανώνυμος είπε...

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ;
ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟ.ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ 25/08/2011 ΕΧΟΥΜΕ 2013.
ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΩ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.
δηmότης.

Ανώνυμος είπε...

ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΒΛΑΚΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ 100 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 75 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ.

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 112 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.

ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΑ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 148 ΕΥΡΩ.

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΛΟΥΚΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΑ!!

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1,85 ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΑΝΕ ΣΤΟ ΣΚΑΤΟSITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΡΙΜΑ! ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΟΜΙΖΩ!

ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΣ! ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 30.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ!

ΑΝΤΕ ΞΥΠΝΗΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ! ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

Τι θέλουμε απο την Σύνταξη της Σελίδας.
Φιλικά πάντα δεν απαιτούμε!!Μετά απο κάθε δημοτικό συμβούλιο να ανεβάζετε ή να γράφετε σε σχετικό άρθρο με τον δήμο ποιοί δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες!!Διαβάσαμε ότι κοπήκαν κάποιες παροχές προς αυτούς!!Δεν το ξέραμε!!Το θέλουμε για να ξέρουμε ποιοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται για το καλό του δήμου!!Με ένα συμβούλιο παρόν και τρία απών δεν είναι δημοτικός σύμβουλος αυτός??Είναι κάτι άλλο!!

Σας παρακαλούμε!!Είναι σημαντικό για μας!!

Πρέπει να δημιουργήσουμε άποψη!!Σε λιγότερο απο ένα χρόνο έχουμε εκλογές!!ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗΤΕΡΟ ΑΚΟΜΑ.
ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΣ ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΑ ΔΣ!
ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΟΙ ΔΣ!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ!

κρα και ουστ σ’αυτους!!!

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑ 10 ΔΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ!ΑΛΛΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/Σ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ 10 ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ!ΕΓΩ ΕΡΧΟΜΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΠΑΝΩ!ΑΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ Δ/Σ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΡΘΩ ΚΑΙ ΓΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ>

Ανώνυμος είπε...

ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ!!Ή ΜΟΥ ΦΙΑΝΕΤΑΙ!!ΠΟΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ!!ΕΝΝΟΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙ@ΓΕΙΑ!!ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ!!ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ!!ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ!!

Ανώνυμος είπε...

kra kai oust!!!sto skatosite tou dhmou!!!

Ανώνυμος είπε...

Μποφίλιου:κρυφτο youtyde......

Μου γλύκανες το απόγευμα.... μέ κανες να χαμογελώ..... περιδιάβαινα απο τραγούδι σε τραγούδι..... ταξίδευα με μουσικές..... άραξα στο δικό σου....Ευχαριστώ:)

7seven Senses.


Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΕ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ! ΜΑΣ ΨΥΧΟΠΛΑΚΩΝΕΙΣ !
Anise K - Walking on Air.
ΠΕΤΑΜΕ - ΠΕΤΑΜΕ - ΠΕΤΑΜΕ !!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αρθρο εκδήλωση για την ήμερα του περιβάλοντος.

Κοιτάξτε και διαβάστε τα τελευταία σχόλια.

Οι μηχανοραφίες κάποιων δεν σταματάνε ποτέ!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ-ΝΤΑΛΑΡΑΣ-ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥ.

δε πρόλαβα να σου δώσω μιά στάλα από την απέραντη θάλασσα που έχω εντός μου....γιατί δε με άφησες μου λες;;; γιατί; είχα τόσα πολλά....τώρα πνίγομαι...αλήθεια!
πνίγομαι......

Υ.Γ... αυτοί είμαστε!
δεν χαριζόμαστε......σε κανέναν!

Ανώνυμος είπε...

Πόσα lexotanil παίρνεις την μέρα εσύ;
Δεν σου κάνουν τίποτε!κάνε καμιά αλλαγή!

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΛΑ!ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ!ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΟΛΩΝ!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΚΟΥΣ ΕΚΕΙ!
ΜΑΣ ΗΡΘΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΦΙΣΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΦΑΪΔΩΝ!
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΦΙΣΑ ΠΡΩΗΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ!!

ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ «ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ» ΜΕ ΘΗΡΙΑ!
ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ!ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ!

ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΤΟ 2010!ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 2014 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ!

ΑΝΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ!ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ!

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟς ΤΟΥ ΔΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗς ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥς ΔΗΜΟΤΕΣ ΦΘΑΝΕΙ Η ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ=ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΙΕΝΤΖΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Πρόεδρος ΔΣ.
Τι να πάμε να του πούμε και γιατί να πάμε!

Θα κατάλαβει τι θα του πούμε;
Να φτάσουν κάποιοι και να σου πούνε ότι δεν κάνεις καλά την δουλειά σου!θα σου αρέσει;

Αφού το επίπεδο είναι χαμηλό!
Φαίνεται απο μακριά "η συντήρηση" κάνει μπαμ!

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν Παιδιά.
Εφόσον συγκροτήθηκε φέτος το ΔΣ Ισότητας πρόεδρος έπρεπε να είναι μη Αιρετός και βασικό κριτήριο να μην έχει βλέψεις ως υποψήφιος για του χρόνου.-
Πρόεδρος Πολιτιστικού πάντα Αιρετός.-

καθαρές αποφάσεις γυαλί κρυστάλλινες!

Οχι συσκέψεις των υπογείων τα πονηρά να σταματήσουν!
Τα σιχαθήκαμε!


Ανώνυμος είπε...

i tis isotis eixe meinei para polu kairo aneu postoy!
itan mia simantiki apofasi tou DS.

Ανώνυμος είπε...

Η δικαιοσύνη αργεί!Αλλά δεν λησμονεί!
Απολαύστε τα τώρα που μπορείτε!
Υπερ....βολές!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΝΕ
ΤΩΡΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ!ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΚΑΠΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ!
ΚΟΙΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΗΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ!
ΕΓΩ ΤΟ ΕΚΑΝΑ!
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ....ΓΑΜWΤΟ!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ας αφήσουμε τις στοχευμένες επιθέσεις στα ίδια και στα ίδια άτομα.
Στην ημέρα του περιβάλλοντος ήταν και άλλοι της διοίκησης!
Δεν είδα να γράψατε για αυτούς γιατι; είναι φίλοι σας;
Αφού λοιπόν δεν θέλετε να γράφονται για τους φίλους σας έτσι δεν θέλω και γω!
Ποιοί είναι καλήτεροι απο αυτούς στο ΔΣ να ξέρω;
ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ.
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΗΡΑΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
ΑΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΙ ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟΜΙΣΙ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ!!!
ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ.
ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΨΩΜΙ ΟΜΩΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ!
ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ!ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΑ!ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!ΕΜΕΙΣ ΠΟΤΕ!
ΣΚΕΨΟΥ ΤΑ ΛΙΓΟ!ΒΑΛΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ!ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

Ανώνυμος είπε...

Η προώθηση ορισμένων ΔΣ απο φέτος για του χρόνου είναι ορατότατη! δεν κρύβεται!

Ανώνυμος είπε...

Η ΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ.
Ή ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΑΖΕΨΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Δ/Σ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΕΩ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ!
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΝΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ!
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!
ΤΙ ΕΝΝΟΩ:πχ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ!
ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ!

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ?????

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ??ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΥΓΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ!!ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΝΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΤΑΔΕ ΧΩΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝ!!ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗΜΑ ΤΟΥΣ!!

ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΑ.

Ανώνυμος είπε...

Να αφήσουμε τις εκδηλώσεις που νυχτώνουν και δεν ξημερώνουν!
Πεταμένα χρήματα!
Είναι Οικογένειες που δεν έχουν να βάλουν αλάτι στο φαγητό τους!!!!!
Τα γνωρίζουν αυτά οι φίλοι σου;;;;;
Ρώτησαν; Θα ενημερωθούν ποτέ μου λες;
Πότε θα ρωτήσουν να ενημερωθούν;
Να πάνε απο κει που ήρθαν.:):):)

Ανώνυμος είπε...

Τι αλατι μας λες και μλκιες!!
δεν ειναι τις δικαιοδοσιας των γαλαζοαποτετοιων!!
πως τολμησες και το αναφερες!!

Ανώνυμος είπε...

Βρε »sold out« το μόνο που μπορρούν να κάνουν οι φίλοι μας!!!

Ανώνυμος είπε...

λυπούμαστε αν σας στεναχωρούμε!
Θα μεταβούμε στα Αλώνια!
Το άρθρο λέμε!

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;;;;;ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ!!!!!!!!!!ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ.ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΝ ΑΠΛΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ!!!!!!ΓΙΑΤΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΑΞΕΙ!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κανείς μας....Υποψήφιος!!!!!

Εάν δεν μας πείσει ο υποψήφιος ότι αξίζει.......σταυρό δεν έχει απο μας........τελειώσαν τα ψέμματα.
Δεν θα γίνουμε εμείς "το δεκανίκι" κάποιων που το μόνο όνειρο τους βασίζεται στο προσωπικό ώφελος.........και η ζωή τους πάντα στηριζόμενη σε βάρος άλλων.

δυσαρεστημένος ψηφοφόρος

Ανώνυμος είπε...

Ολα καλά μέχρι εδώ!!

Εμείς σου απαντήσαμε!!Θα σου κάνουμε όμως και μεις μια ερώτηση!!
Ελπίζουμε να απαντήσεις!!Ποιός τρέχει και δεν φτάνει απο τους σημερινούς συμβούλους??Τι τρέξιμo κάνει και προς ποιά κατεύθυνση??να ξέρουμε??
καλό υπόλοιπο ημέρας.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ.
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΣ;;;;
ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ!!!!
ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΑ 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ;;;;ΑΝΑΡΤΙΣΤΕ ΤΑ!!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΣ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!! ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΗ ΨΗΦΙΣΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!! ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ!! ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ WEEKENT ΑΡΧΙΖΕΙ!!
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.

Ανώνυμος είπε...

Ποιοι τρεχουν βρε παιδια!!!
Δημαρχος-αντιδημαρχοι-προεδροι ανευ ουσιας και πασης φυσεως!
Υψηλης δυναμικοτητος ολοι τους και το πνευμα τους «ατιθασο!!!».

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Έξυπνε Ανώνυμε της
26 Ιουνίου 2013 - 2:50 μ.μ.
Ακου τις ηχογραφήσεις των Δ.Σ να νειωσεις πιο υπερήφανος και έξυπνος για αυτούς που ψήφισες...
μπορεις να πεις ποσο χλωριο ηπιες και ποσα χρηματα σου πηρανε;

ο Σκριμπονης εχει καταθεσεις 4.000.000 ευρω θελεις να μαθεις και για τους υπολοιπους μην βιαζεσαι καποια στιγμη θα το μαθουμε..

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OK90uGyiSm8
θέμα οικονομικών του Δήμου Δομοκού
όπου αποκαλύπτεται ότι κανένας νυν και πρωην δημάρχων - δημοτικός σύμβουλος δεν θέλουν να
να γινει έλεγχος και μάλιστα διαχειριστικός έλεγχος στα οικονομικά του ενοποιημένου δήμου και πρωην δήμων.
Ο δε δήμαρχος εκβιάζει τους πρωην δημάρχους .
Ο δε ενας δήμαρχος απειλεί τον άλλον
Επίσης ο δημοτικός σύμβουλος ιτουδης αναφέρετε στην απευθείας ανάθεση 15.000 ευρώ για χριστουγεννιάτικο στολισμό,. στο πρωην Αντιδήμαρχο Σκριμπονη .οποίος εχει παρεπεμφθει από το ΣΔΟΕ στο εισαγγελέα για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος 3.500. 000 ευρω.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ –ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩ Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 15.000 ΕΥΡΩ
ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗ??? ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ 15.000 ΕΥΡΩ!!!
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ??

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ τα ιδια θα λεμε Γιωργο το σύστημα ΤΣΟΓΚΑ ΓΚΟΥΒΑ ο ΔΟΜΟΚΟ΅Σ και οι αλλοι απο κει πούρθαν.... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ας προσεχαμε .....Θωμα καλημέρα...

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Author Details