Πεπραγμένα Δημοτικής αρχής 2011-2013

Πεπραγμένα Δημοτικής αρχής 2011-2013

Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τη Διοίκηση του Δήμου 01.01.2011 με την υποχρέωση να οδηγήσει το Δήμο στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Οι συνεργάτες μου κι εγώ αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια ιδιαίτερα σημαντική αλλά συνάμα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά εξίσου σημαντική περίοδο και για την αυτοδιοίκηση, τόσο σε οικονομικό όσο και θεσμικό επίπεδο .
Προσπαθούμε και πιστεύω ότι εφαρμόζουμε μία δημοτική πολιτική, που στο επίκεντρό της βρίσκεται το συμφέρον του τόπου μας, μακριά από κομματικά στεγανά, διαχωρισμούς, αποκλεισμούς και αιτιάσεις που οφείλονται σε προηγούμενη διοικητική διαχείριση.


Ο απολογισμός πεπραγμένων που έχετε στα χέρια σας, συντάχθηκε όχι μόνο γιατί προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά γιατί αποτελεί πεποίθηση για τη Δημοτική Αρχή, ότι η λογοδοσία και η δημόσια εξήγηση των πεπραγμένων ενώπιον των πολιτών, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προώθησης των τοπικών υποθέσεων των πολιτών.
Ο νέος Δήμος Δομοκού κλήθηκε να λειτουργήσει, μέσα στη νέα πραγματικότητα  που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση με το «Σχέδιο Καλλικράτης», ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο, αλλά πρώτιστα προβληματικό γιατί η μεταρρύθμιση δε στηρίχθηκε με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν οι υποχρεώσεις των πρώην Δήμων και  η κακή οικονομική συγκυρία που πλήττει τη χώρα.
Με την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου Δομοκού , θέσαμε ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού Δήμου με ομοιογενή κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και άμβλυνση των διαφορών. Μετά την παρέλευση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Δήμου, έγινε η πρώτη όσμωση των ανθρώπων, άρχισε να εξοικειώνεται ο ένας με τον άλλον, να αποκτάται η εμπιστοσύνη και η Δημοτική Αρχή προχώρησε:
·         στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων,
·         στην καταγραφή και διαχείριση των χρεών,
·         στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νέου δήμου,
·         στη χωροταξική ανακατανομή των υπηρεσιών στις 3 δημοτικές ενότητες (Δομοκού, Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος)
·         στη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων ,όσο αυτό ήταν εφικτό, στην ακριβή διάγνωση, το σωστό προγραμματισμό και στο νοικοκύρεμα, με στόχο τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του νέου Δήμου.
Αναλωθήκαμε συντονισμένα, καθημερινά και στοχευμένα στη διαχείριση των Οικονομικών αλλά και των διοικητικών προβλημάτων που κληρονομήσαμε, σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου και την υλοποίηση του προγράμματος τεχνικών έργων.
 Συγκεκριμένα:
•    Εφαρμόστηκε η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» (δηλαδή η συνένωση των πρώην τριών Δήμων) χωρίς να ληφθούν υπόψη η έκταση, τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της κάθε περιοχής.
•    Περιήλθαν νέες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης .
•    Δεν υπήρχε το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό σε νευραλγικές υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών του διευρυμένου πλέον Δήμου.
•    Μειώθηκαν κατά 50 % οι κρατικές ενισχύσεις (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) που λαμβάνει ο Δήμος.
•    Αυξήθηκαν οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργαζομένων του Δήμου ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι μισθοί τους.

Ο παρόν απολογισμός μας, αποτελεί έκφραση και επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας και της συμμετοχικής διαδικασίας, κατατίθεται στην κρίση σας και σας καλώ να τον αξιολογήσετε συνολικά.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Το Γραφείο Δημάρχου κατά την περίοδο 2011-2013 παρείχε κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς το Δήμαρχο, προγραμματίζοντας και οργανώνοντας τις συναντήσεις του Δημάρχου, διεξάγοντας και διεκπεραιώνοντας την προσωπική του αλληλογραφία. Τηρήθηκε αρχείο αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου. Επίσης εισηγήθηκε την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Δομοκού με:
 • Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου για παροχή υποστήριξης για θέματα Μετανάστευσης
 • Την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού δίνοντας τη δυνατότητα στα σχολεία του Δήμου να συμμετέχουν στα Βραβεία του Αειφόρου Σχολείου θεσμός που τελεί υπο την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Το Future Library σχετικά με την προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας
 • Την MESO για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
Επιμελήθηκε τη σύνταξη του φακέλου δικαιολογητικών και αποστολή αιτημάτων για χορηγία στα παρακάτω Κοινωφελή Ιδρύματα:
 • Ίδρυμα Μποδοσάκη (σχετικά με την επίπλωση του Νηπιαγωγείου Δομοκού και εξοπλισμό για τους Παιδικούς Σταθμούς) Έχει ήδη εγκριθεί η επίπλωση του Νηπιαγωγείου Δομοκού
 • Ίδρυμα Νιάρχου (σχετικά με την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Λυκείου Γυμνασίου Δομοκού)
 • Ίδρυμα Λεβέντη (σχετικά με τη λειτουργία Μουσικής Σχολής)

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής τεσσάρων έργων προς τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με το υπ΄αριθμ. 17294/4-10-2013 έγγραφο του Δημάρχου Δομοκού που αφορά στην αποστολή Δελτίων Καταγραφής Επενδυτικών Σχεδίων στο Δήμο μας
.
 1.  Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός Σφαγείων Χοιρινών, Βοοειδών και Αιγοπροβάτων Δήμου Δομοκού

 1. Αξιοποίηση Ιαματικών πηγών, Καΐτσας – Δρανίστας και Εκκάρας

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη την επικράτεια του Δήμου Δομοκού

 1. Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου από την αξιοποίηση κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτοβιομηχανικών γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων και Μονάδας Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 500KW


Το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του εισηγήθηκε την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, οργάνωσε και υλοποίησε κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου ( Ιστορικό Συνέδριο, συνελεύσεις, εορτές και ημερίδες) καθώς και προγράμματα προβολής του έργου των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, Σχεδίασε εισηγήθηκε και εφάρμοσε προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις του Δήμου με γενικό στόχο την προώθηση των τοπικών συμφερόντων. Παρακολούθησε συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά ) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημέρωσε σχετικά τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου τηρώντας αρχείο των δημοσιευμάτων. Διαχειρίστηκε τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελήθηκε των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
Επίσης εισηγήθηκε:
 • Την έκδοση Ιστορικού Οδηγού της περιοχής
 • Την Καταγραφή Ηθών και Εθίμων και την έκδοση Λευκώματος
 • Τη σύνταξη και  έκδοση Χάρτας για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημότη
 • Τη Δημιουργία και διανομή ενημερωτικών εντύπων και DVD για την προβολή του Δήμου
 • Τη συμμετοχή σε εκθέσεις (Polis και Philoloxenia με αποστολή υλικού μέσω της Περιφέρειας   Στερεάς Ελλάδας και  Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας)
 • Τη θεσμοθέτηση των Βραβείων του Αειφόρου Σχολείου του Δήμου Δομοκού
 • Τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας
 • Την υπογραφή συμφώνου των Δημάρχων
 • Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των Φύλων
 • Αναδιοργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παρείχε γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Επιμελήθηκε την αναζήτηση Εταίρων σχετικά με τα Μέτρα 1.1. και 1.2. Ευρώπη για τους Πολίτες για τα οποία ανταποκρίθηκαν οχτώ (8) Ευρωπαϊκοί Δήμοι μεταξύ των οποίων και οι δυο αδελφοποιημένοι δήμοι με το Δήμο Δομοκού:Comune di Rio Freddo Provincia di Roma  (ΙΤΑΛIA) και Municipality of Tundzha (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) καθώς και δύο ελληνικά Πανεπιστήμια: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών
Σ.Ε.Μ. (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών)

·      Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών με την υπ΄αριθμ 168/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 78, Ν.3852/2010
·      18.12.2011 ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Μετανάστη με θέμα: «Κοινωνική Ένταξη και Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών»
 • 05.02.2013 Συμμετοχή σε ημερίδα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων, με θέμα: «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, ΣΕΜ: Ένας Νέος Καλλικρατικός Θεσμός για την Κοινωνική Ένταξη των Νομίμων Μεταναστών (Ν. 3852/2010, Άρθρο 78)» όπου παρουσιάστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Σ.Ε.Μ. Δομοκού στο πλαίσιο εφαρμογής καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού Ζητήματος.

2011:   1 Συνεδρίαση 8 αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα
2012:   3 Συνεδριάσεις 6 αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα  
2013:   3 Συνεδριάσεις 3 αποφάσεις εισηγητικού χαρακτήρα  

Από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις/εισηγήσεις του Σ.Ε.Μ. Δομοκού είναι:

ü        Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σ.Ε.Μ.
ü  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου
ü  Λογότυπο Σ.Ε.Μ.
ü  Σύσταση Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε1 Πολιτισμός & Αθλητισμός, Ο.Ε.2 Παιδείας & Κατάρτισης, Ο.Ε.3     Προβλήματα Καθημερινότητας & Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ο.Ε.4 Εθελοντισμός)
ü  Αποδοχή Πρότασης για Συνεργαζόμενα Μέλη
ü  Καταγραφή Αλλοδαπών ανά τοπική Κοινότητα
ü  Ενημέρωση για το εργόσημο και τα προβλήματα ασφάλισης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Future Library και υλοποιήθηκαν 35 συνολικά Δράσεις από το Μάιο έως το Δεκέμβρη 2013.
Οι δράσεις υλοποιηθήκαν με τη Βοήθεια Εθελοντών και  είχαν σαν αποτέλεσμα την αποστολή εξοπλισμού και βιβλίων από
το Ίδρυμα Νιάρχου για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Πρόσκτηση νέου υλικού με την υπ΄αριθμ. 139/29-5-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
     Δράσεις καλοκαιρινής Εκστρατείας 2013
Από τις καλοκαιρινές δράσεις:
Η σκακιέρα των Βιβλίων
Τι είναι κόκκινο
 Τα Χρωματιστά Καπέλα αφηγούνται ιστορίες
Τα φαντάσματα είναι άσπρα.
Το κουτί με τις ιστορίες ταξιδεύει στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου
 Τα φωτοκόμικ της Βιβλιοθήκης μας
Αφηγήσεις με χρώματα
Το κόκκινο των παραμυθιών δεν ξεθωριάζει ποτέ
Πράσινοι Ντετέκτιβ
Τοιχογραφία/Καλλιγραφία
Τα ζάρια των Ιστοριών: Λέμε ιστορίες
Ψηφίζουμε το αγαπημένο μας χρώμαΧριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2013

 Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και Τραγούδια
Στολισμός και Φωταγώγηση δέντρου στην κεντρική πλατεία Δομοκού
Προβολή ταινιών
Γράμμα στον Αϊ Βασίλη
Αφήγηση Χριστουγεννιάτικων Ιστοριών
Επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5/6/2012
Εκδήλωση με θέμα το «Περιβάλλον-Εκπαίδευση-Τοπική Κοινωνία» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον.
Τα σχολεία του Δήμου Δομοκού συναντήθηκαν για πρώτη φορά  ανταλλάσσοντας Περιβαλλοντικά μηνύματα.   Οι μαθητές ζωγράφισαν και έγραψαν μηνύματα για το περιβάλλον.
Συμβολική δεντροφύτευση (κάθε σχολείο ένα δέντρο στον περιβάλλοντα χώρο της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου-Γυμνασίου Δομοκού).

5/6/2013


ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2013 
Τα σχολεία του Δήμου παρουσίασαν τις δράσεις τους με  Θέμα:«Περιβάλλον- Εκπαίδευση- Αειφορία»

Το Γυμνάσιο Δομοκού παρουσίασε την εργασία : «Μετωνυμία της πέτρας»
Το Γυμνάσιο Ομβριακής συμμετείχε με τρεις εργασίες:
«Ταξιδιωτικός οδηγός του Δήμου Δομοκού»,«Ένα κλικ πιο κοντά στην Τέχνη» και «Δράσεις και αποδράσεις του Γυμνασίου Ομβριακής»
Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές τάξεις Νέου Μοναστηρίου συμμετείχαν με τις εργασίες: « Ελεύθεροι Χώροι- Αξιοποίηση- Διαμόρφωση- Προστασία», «Αλληλοεπίδραση παράδοσης και θρησκείας στην καθημερινή ζωή των Νεομοναστηριωτών (Ανατολική Ρωμυλία)» και «Διαπροσωπικές σχέσεις Εφήβων- Γονέων – Εκπαιδευτικών».Συμμετοχή στην Παγκόσμια Καμπάνια Καθαρισμού Lets Do it

Ο Δήμος Δομοκού συμμετείχε στην εθελοντική καμπάνια «Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μόνο μέρα LET΄S DO IT GREECE 2013».
Ανάμεσα στους χώρους οι οποίοι έτυχαν της φροντίδας των εθελοντών ήταν: ο περιβάλλον χώρος του Κέντρου Υγείας Δομοκού, ο λόφος του Αγίου Αθανασίου στην Ομβριακή, ο πεζόδρομος στην τοπική κοινότητα Νέου Μοναστηρίου, οι πλατείες και οι παιδικές χαρές καθώς και κεντρικοί δρόμοι των κοινοτήτων.

      
      

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012

 «Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινωνίες».

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

ü  Ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Σύμβουλος στο σχολείο
ü  Ενημέρωση από τους νέους για τους νέους.
ü   Πενταμελείς ομάδες από κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης     του Δήμου επισκέφθηκαν το Δήμαρχο
ü  Τι θα έκανες αν ήσουν Δήμαρχος για μία ημέρα"

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2013

Ψηφίζω-Συμμετέχω- Μοιράζομαι

  1-15 Οκτωβρίου.  Έρευνα για την Τοπική Δημοκρατία» Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου
13- 19 Οκτωβρίου. Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Ο Δομοκός και η Ευρώπη»
14 Οκτωβρίου «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας-η αφίσα».
15 Οκτωβρίου «Διερευνητικές Επισκέψεις».
16 Οκτωβρίου «Παραμύθια από τα παλιά».
16 Οκτωβρίου και ώρα 19:30μ.μ. στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Είναι   ανάγκη».
17 Οκτωβρίου «Μαθαίνω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου- Παρουσίαση της Χάρτας Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πολίτη». Ενημέρωση μαθητών για τους επίσημους θεσμούς τοπικής δημοκρατίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής του Πολίτη.
18 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συζήτηση για εξειδικευμένα θέματα μεγάλης σημασίας  για τους πολίτες του Δήμου.
18 Οκτωβρίου από 10:00 έως 13:00 «Open Day». Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ανοιχτές στους    πολίτες                                                               

Περιβαλλοντικές Δράσεις - ΔεντροφύτευσηΟ Δήμος Δομοκού διέθεσε σε Πολιτιστικούς
Συλλόγους, Τοπικές Κοινότητες, Σχολεία αλλά και
 σε ιδιώτες περίπου 8.000 δέντρα με στόχο το
πρασίνισμα των τοπικών κοινοτήτων και την
αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντοςΣυμμετοχή σε πρόγραμμα
μέτρησης του Ραδονίου σε
 13 τοπικές κοινότητες  του Δήμου
 μας

ΗΜΕΡΙΔΕΣ


 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, Δημοτικό Θέατρο Δομοκού Ημερίδα Ενημέρωσης για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:
«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
σε συνεργασία των φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας , του Δήμου Δομοκού, της ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αναπηρία Ν. Φθιώτιδας σε συνεργασία με το Δήμο Δομοκού υλοποίησε τη δράση "Διαδρομές στη Φθιώτιδα" με σκοπό τη στήριξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καταγράφοντας τις ανάγκες τους και δημιουργώντας τμήματα ανοιχτής θεραπείας, καθώς επίσης ενημέρωσε και όλους τους πολίτες για το θέμα της Αναπηρίας.
Η Κινητή Μονάδα του Συλλόγου επισκέφτηκε :Το Δομοκό στις 10 Απριλίου 2013, στις 18:00, στο χώρο του Δημαρχείου
Την Ομβριακή στις 17 Απριλίου 2013, στις 18:00, στην Κεντρική Πλατεία.  Το Νέο Μοναστήρι, στις 24 Απριλίου 2013, στις 18:00, στην Κεντρική Πλατεία

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, ενημερωτική ημερίδα με θέμα:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Φθιώτιδας» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»


                         ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Διήμερο Ιστορικό Συνέδριο στο Δομοκό με θέμα «Η Εκκλησιαστική Ιστορία της
Επαρχίας Θαυμακού».22-23 Σεπτεμβρίου 2012 ( Συνδιοργάνωση με τη Ιερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος)


 Οι εισηγήσεις των Ομιλητών είχαν ως θέματα τα παρακάτω:

Η Ιστορία της Επισκοπής Θαυμακού, του κ. Κωνσταντίνου Γαλλή, ιστορικού Ερευνητή.

Η συμβολή των Μοναστηριών της Επισκοπής Θαυμακού στους απελευθερωτικούς αγώνες, του κ. Δημητρίου Κουτρούμπα Δρ.Φ., Θεολόγου – Φιλολόγου, τ. Γενικού Επιθεωρητού Μ. Εκπαιδεύσεως.

Λείψανα και Λειψανοθήκες της Επισκοπής Θαυμακού, του Ιερολογ. Ιεροδιακόνου Αμβροσίου Αναστασίου, Θεολόγου.

Στοιχεία για την Επισκοπή Θαυμακού από τούς κώδικες της Μητροπόλεως Λαρίσης 1647 – 1868 και της Επισκοπής Τρίκκης και Σταγών 1688-1852, του κ. Δημητρίου Θεοδ. Νάτσιου, Φιλολόγου, πρ. Διευθυντού του ιστορικού Αρχείου Λαμίας.

Οι Ιερές Μονές της Επισκοπής Θαυμακού. Ιστορία – προσφορά – κειμήλια, του κ. Δημητρίου Κουτσουλέλου, Επιτίμου Επόπτου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.

Μισαήλ Επίσκοπος Θαυμακού, της κας Χριστίνας  Κολοβού, Δρ.Θ. – Εκπαιδευτικο.

-Ο Ομβριακίτης Ιερομόναχος Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1846). Ο βίος και η συμβολή αυτού στην Ψαλτική Τέχνη, του κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη Δρ.Θ., Καθηγητού Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.


ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ


Ο Δήμος μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες του και με βασικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς, προχώρησε στην επεξεργασία και σύνταξη της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη (υπ΄αριθμ 10/141/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού) στην οποία καταγράφονται:
ü  Η οργανωτική Δομή του Δήμου
ü  Οι παρεχόμενες από το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα υπηρεσίες
ü  Οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να ενεργούν οι υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και αυτές του Δημοσίου γενικά
ü  Οι διοικητικές συνέπειες που προβλέπονται όταν οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους πολίτες
ü  Τα δικαιώματα των πολιτών σε περιπτώσεις φαινομένων κακοδιοίκησης


Η «Χάρτα Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη» είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλός του στις συναλλαγές του με το ΔήμοΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταγραφή, διάσωση και διάχυση της πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από το έντυπο και ψηφιακό υλικό κρατούν ζωντανά τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

 •  Έκδοση ιστορικού Οδηγού
 • Έκδοση Λευκώματος «Ήθη και Έθιμα»
 • Έκδοση εντύπου με πληροφορίες για την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Περιοχής
 • Δημιουργία DVD για την προβολή του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή
                                              του σε Εκθέσεις
     

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ

Φιλοξενία Ολλανδών Ποδηλατών στο Δομοκό 6-7 Ιουλίου 2012

Με αφορμή τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την ίδρυση του σχολείου τους, στο οποίο η μελέτη των Κλασσικών Γλωσσών, όπως η αρχαία Ελληνική και η Λατινική είναι ουσιαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών οι Ολλανδοί Μαθητές πραγματοποίησαν πολιτιστική περιοδεία στην Ελλάδα. Μία από τις στάσεις τους ήταν ο Δομοκός
Οι μαθητές και οι συνοδοί τους φιλοξενήθηκαν στο Γυμναστήριο της πόλης

Επίσκεψη απογόνου των Γαριβαλδινών στο Δομοκό  24.03.2011
Οκταμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλή την κυρία Γαριβάλδη
καταθέτει στεφάνι στο μνημείο που
βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο
Δομοκού. Την αντιπροσωπία
υποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού.
21 Οκτωβρίου 2012 Επίσκεψη του Αλβανού Πρέσβη στην Αθήνα κ. Dashnor Dervishi στο Δομοκό


  Εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας από τον αδελφοποιημένο Δήμο της Tundzha Βουλγαρίας, στον Δήμο Δομοκού από 29-31 Αυγούστου 2013
Την αντιπροσωπεία συνόδευσε ο Δήμαρχος της Tundzha Georgi Georgiev ,  Kircho Karagьozov, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας μερίμνησε για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία ομάδων εθελοντών (Πυροπροστασία και φυσικές καταστροφές, ομάδα εθελοντών Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ομάδα εθελοντών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών)
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης προέβη στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2011-2014 και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσεις. Μελέτησε και κατέγραψε τα γεωγραφικά, δημογραφικά , οικονομικά , κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιστημονικούς συνεργάτες ενόψει της υλοποίηση προγραμμάτων: Κοινωφελούς Εργασίας, ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ και Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για ανέργους.
Ενημέρωσε τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων (προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικά προγράμματα και έργα ΣΔΙΤ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ : 01/10/2012. έως 24/04/2013
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Α. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής του Πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής μέσω της καταγραφής /αποτύπωσης και ανάδειξης ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων
    Σε αυτή την κατεύθυνση έγιναν οι εξής επιμέρους εργασίες:
·  Βιβλιογραφική διαδικτυακή έρευνα για ιστορικά γεγονότα της περιοχής από την Κλασσική Αρχαιότητα, την Ελληνιστική περίοδο, την Ρωμαϊκή κυριαρχία, την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τη Φραγκοκρατία και την Τουρκοκρατία.
·  Έρευνα πεδίου για την συγκέντρωση και καταγραφή λαογραφικού υλικού σε τοπικό επίπεδο όπως: Διεξαγωγή πανηγυριών, τοπικά κάλαντα και τραγούδια, έθιμα και τοπικές ενδυμασίες.
·  Συγκέντρωση ψηφιακού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) σχετικά με τα ιστορικά, θρησκευτικά πολιτιστικά μνημεία καθώς και τη λαογραφία της περιοχής.
·  Αξιολόγηση, ψηφιοποίηση, επεξεργασία και κωδικοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε.
·  Παράδοση καταγεγραμμένου υλικού και έγγραφη αναφορά-έκθεση της όλης εργασίας για τη δημιουργία ιστορικού-θρησκευτικού οδηγού και Λευκώματος με τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής.
Β. Οργάνωση χώρου βιβλιοθήκης
    Ειδικότερα έγιναν οι εξής επιμέρους εργασίες:
·     Eντοπισμός και καταγραφή ελλείψεων, αναζήτηση βιβλίων.
·     Διαχωρισμός πληροφοριακού υλικού, ομαδοποίηση σειρών και τόμων.
·     Δημιουργία βιβλιοθήκης τεκμηρίων γενικού ενδιαφέροντος και βιβλιοθήκη τοπικών αρχείων στην Τ.Κ. Μαντασιάς.
·  Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης βασισμένο στο βιβλίο εισαγωγής με προσθήκη κατηγορίας.
·     Σφράγισμα βιβλίων, δεκαδική ταξινόμηση.
·     Ταξιθέτηση  φακέλων αρχείου ανά έτος και θέμα σύμφωνα με τους κανόνες ACCR2.
·  Ταξινόμηση βιβλίων στις ανάλογες κατηγορίες σύμφωνα με το σύστημα DEWEY
·                     Φωτογράφιση όλων των στοιχείων της συλλογής για επαναταξινόμηση -επιμέρους ταξινόμηση.
·     Επίσκεψη στην τοπική κοινότητα Ομβριακής.-Επεξεργασία του                           
Φωτ/φιες από το χώρο της βιβλιοθήκης πριν την οργάνωση του υλικού
Γ. Οργάνωση χορευτικών τμημάτων με στόχο την αναβίωση της μουσικής παράδοσης με την εκμάθηση  παραδοσιακών χορών σε παιδιά και εφήβους:
Ø   Σχεδιασμός τμημάτων και προγράμματος διδασκαλίας παραδοσιακών χορών.
Ø   Πραγματοποιήθηκε διδασκαλία παραδοσιακών χορών στις τοπικές κοινότητες:
Δομοκού, Νέου Μοναστηρίου, Ομβριακής, Βαρδαλής – Αγραπιδιάς και Πουρναρίου
Πραγματοποίηση Μουσικοχορευτικής Εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο Δομοκού την 28.04.2013
                      Στήριξη και ανάπτυξη της εργασίας

·     Σχεδιασμός – Διαμόρφωση Βάσης Δεδομένων για την αποτύπωση της Αγοράς εργασίας και επιχειρηματικότητας στο Δήμο Δομοκού
·     Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την ανεργία στο Δήμο Δομοκού.Καταχώρηση- Επεξεργασία – Πινακοποίηση Στατιστικών Στοιχείων.
·     Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την ανεργία και την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Δομοκού
·     Διαδικτυακή έρευνα σε ιστότοπους, οι οποίοι περιείχαν σημαντικές πληροφορίες για τον τομέα στήριξης και ανάπτυξης της εργασίας.
·     Συγκέντρωση, επεξεργασία και κωδικοποίηση πληροφοριών για προσφερόμενες θέσεις εργασίας μέσω Διαδικτύου και των τοπικών ΜΜΕ
·     Επιτόπια ενημέρωση δημοτών για προγράμματα προσλήψεων στους δημοτικούς χώρους και τηλεφωνικά καθώς και υποστήριξη στην συμπλήρωση / υποβολή αιτήσεων.
·     Επιτόπια ενημέρωση δημοτών για Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων μέσω του ΟΑΕΔ
Στήριξη και  ανάπτυξη της  δημιουργικής απασχόλησης·         Προετοιμασία – οργάνωση τμημάτων
·         Προμήθεια  υλικών και έναρξη των  μαθημάτων.
Ø Ενημέρωση  για  τον τρόπο και τα  υλικά διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν.
Ø Εισαγωγή  στην αγγειοπλαστική-κεραμική.
Ø Κατασκευή  πήλινων πλακιδίων.
Ø Κατασκευή  χαμηλού δοχείου.
Ø Κατασκευή ζωόμορφου χαμηλού δοχείου.
Ø Κατασκευή ζωόμορφου χαμηλού δοχείου
Ø Τεχνικές κατασκευής - πηλοπλαστικής.
Ø Τεχνική τσιμπιτού.
Ø Χαρτοκοπτική  για  την  κατασκευή  (φόρμας) πλακιδίων με  πηλό.
Ø Καθαρισμός αιθουσών για  την  υλοποίηση των προγραμμάτων εκμάθησης κεραμικής και μετά το μάθημα.
 Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε τμήματα  στις ΤΚ Δομοκού, Ν. Μοναστηρίου , ΤΚ Ομβριακής, ΤΚ Αγριπιδιάς και  ΤΚ Πουρναρίου  με  γυναίκες  και  παιδιά  των παιδικών  σταθμών Δομοκού  και Ν. Μοναστηρίου.
Δ
Δράσεις για παιδιά και Νέους
·     Επιτόπια ενημέρωση (στους χώρους των σχολείων) των μαθητών σε όλα τα σχολεία των Δ.Ε. Δομοκού, Δ.Ε. Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδος για το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα
·     Καταγραφή των μαθητών που επιθυμούσαν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
·     Μεταφορά μαθητών για συμμετοχή / παρακολούθηση εκδηλώσεων
·     Αποστολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα- Σύνταξη αναλυτικού εβδομαδιαίου προγράμματος
·     Γυμναστική σε παιδιά των παιδικών σταθμών Δομοκού και Νέου Μοναστηρίου ( γνωριμία των παιδιών με τη γυμναστική, εκμάθηση βασικών στοιχείων αθλοπαιδιών, καλλιέργεια φυσικών ικανοτήτων)
·     Γυμναστική σε παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου(ενόργανη, αεροβική άσκηση άλλα και γνωριμία με αθλήματα όπως μπάσκετ και βόλεϋ και οργανωμένο παιχνίδι)
·     Γυμναστική σε Νέους (ενόργανη, αεροβική άσκηση, μυική ενδυνάμωση άλλα και γνωριμία με αθλήματα όπως μπάσκετ και βόλεϋ και οργανωμένο παιχνίδι)
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε ωφελούμενους των κάτωθι περιοχών
 • Νέο Μοναστήρι
 • Πουρνάρι
 • Δομοκός
 • Ομβριακή
Βαρδαλή- Αγραπιδιά
Υποστήριξη ευπαθών ομάδων
Ø Επικοινωνία – Συναντήσεις με το σύνολο των προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού και ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα
Ø Καταγραφή/ Αποτύπωση του πλήθους των δυνητικά ωφελούμενων ανά Τοπική Κοινότητα
Ø Εκτίμηση – Αποτύπωση ιατρικών βοηθημάτων και εξοπλισμού που θα απαιτηθεί και παραλαβή τους.

Στους εξυπηρετούμενους παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Ø  Λήψη κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικού
Ø  Αντιγριπικός εμβολιασμός
Ø  Συνεργασία με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Κέντρου Υγείας Δομοκού για την έκδοση παραπεμπτικών εξετάσεων.
Ø  Έλεγχος τήρησης φαρμακευτικής αγωγής
Ø  Συνταγογράφηση και Προμήθεια φαρμάκων
Ø  Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης και Σακχάρου
Ø  Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
Ø  Εξυπηρετήσεις – Πληρωμές λογαριασμών σε υπηρεσίες
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε ωφελούμενους των κάτωθι περιοχών:
Αγ. Στέφανος, Γαβράκια, Εκκάρας, Θαυμακός, Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Τ.Κ. Αχλαδέας, Τ.Κ. Δομοκού, Τ.Κ. Κορομηλέας, Τ.Κ. Λεύκας, Τ.Κ. Μακρολίβαδου, Τ.Κ. Μακρυρράχης, Τ.Κ. Μαντασιάς, Τ.Κ. Ν. Μάκρισης, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Ξυνιάδας, Τ.Κ. Περιβολίου, Τ.Κ. Πετρωτού, Τ.Κ. Πολυδενδρίου, Τ.Κ. Πουρναρίου, Φιλιαδώνα,
Δασοπροστασία και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ

Ενέργειες σχετικά με την  πυροπροστασία και αποφυγή πλημμυρικών  φαινομένων κατά μήκος τμημάτων του επαρχιακού οδικού Δικτύου:
·     Σχεδιασμός- Υλοποίηση- Εκπόνηση μελέτης των αναγκαίων  παρεμβάσεων  ανά Τοπική Κοινότητα για την Δασοπροστασία και αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από  την περιβαλλοντολόγο
·     Συλλογή απορριμμάτων και αδρανών υλικών- Καθαρισμός φρεατίων  και ερεισμάτων.
·     Κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών κλαδιών - απακάνθωση
·     Απομάκρυνση πετρών και λοιπών φερτών υλικών από κατολισθήσεις και πλημμύρες
·     Εργασίες αποψίλωσης χαμηλής βλάστησης στα πρανή  και τα διαζώματα των οδικών αξόνων,
·     Φυτεύσεις πρανών και διαζωμάτων.
Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα παρακάτω τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου:
Περιβολίου –Μακρυρράχης, Ξυνιάδος-Αγίου Γεωργίου, Ομβριακής-Παναγιάς
Κορομηλιάς- Αγίου Στεφάνου, Θαυμακού- Βελεσσιώτες-Εκκάρας-Γαβράκια-Άνω Αγώριανης, Σοφιάδας- Πετρίλια, Αγραπιδιάς-Βαρδαλή,Σοφιάδας-Ν. Μοναστήρι
Δομοκός-Πουρνάρι,Παλαμά-Φιλιαδώνας,Φιλιαδώνας-Νεοχωρίου,Καρυές-Μελιταίας,Πετρωτού-Γερακλίου,Μαντασίας-Λεύκας.
Αποψίλωση περιαστικών ζωνών και ακάλυπτων χώρων

Εργασίες  αποψίλωσης περιαστικών ζωνών και ακάλυπτων χώρων.
1.      Κλάδευση υφιστάμενων δέντρων – θάμνων
2.      Αποψίλωση χόρτων
3.      Συλλογή απορριμμάτων
4.      Συσσώρευση προϊόντων κλάδευσης (κλαδιά, φύλλα, κλπ) και φόρτωση τους στο φορτηγό
5.      Αποκομιδή απορριμμάτων
Οι περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες  είναι οι ακόλουθες: ΤΚ Ανω Αγωριανη, ΤΚ Πετριλια, ΤΚ Αγραπιδιας,  ΤΚ Αχλαδιας, ΤΚ Βαρδαλη , ΤΚ Βελεσσιωτες,  ΤΚ Βουζιου, ΤΚ Γαβρακια, ΤΚ Γερακλιου, ΤΚ Δομοκου, ΤΚ Εκκαρας, ΤΚ Θαυμακου, ΤΚ Καρυων,   ΤΚ Λευκας, ΤΚ Μακρολιβαδου, ΤΚ Μαντασιας, ΤΚ Μελιταιας, ΤΚ  Ν Μοναστηρι, ΤΚ Νεοχωριου, ΤΚ Ξυνιαδας , ΤΚ Ομβριακης, ΤΚ Παλαμα, ΤΚ Περιβολιου, ΤΚ Πετρωτου,   ΤΚ Πουρναριου, ΤΚ Σοφιαδας,  ΤΚ Φιλιαδωνας
Διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου


1.       Σχεδιασμός Παρεμβάσεων
2.      Εργασίες φροντίδας υφιστάμενων χώρων πρασίνου οι οποίες αφορούσαν συντήρηση δέντρων, θάμνων, αναρριχώμενων καταρριχώμενων, ποωδών φυτών  και ειδικότερα:
Ø  Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, δηλαδή εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος (5-10)cm περίπου για την καταστροφή των ζιζανίων, καταστροφή των επιφανειακών ριζών, αερισμό και συγκράτηση του νερού άρδευσης.
Ø  Κλαδέματα καθαρισμού, μόρφωσης και ανανέωσης ανάλογα με το φυτοκομικό είδος, τη θέση, το σκοπό, την ηλικία και την ανάπτυξη.
Ø  Λίπανση με κατάλληλο σύνθετο λίπασμα ανά φυτό.
Ø  Βοτάνισμα του μεταξύ των φυτών χώρου με εργάτες και μηχανικά μέσα ή με ψεκασμούς, δηλαδή καθάρισμα από τα ζιζάνια.
Ø  Καταπολέμηση εντομολογικών και φυτοπαθολογικών προσβολών – ασθενειών με ενδεδειγμένα σκευάσματα εντομοκτόνων - μυκητοκτόνων φυτοφαρμάκων.
Ø  Προληπτικός έλεγχος της κατάστασης υγείας των φυτών και προληπτική φυτοπροστασία με ψεκασμούς.
Ø  Καθαρισμός από τα διάφορα ζιζάνια με εργάτες και μηχανικά μέσα αλλά και με ψεκασμό του υποορόφου των συστάδων πεύκης, που υπάρχουν .
3.      Εργασίες δημιουργίας νέων χώρων πρασίνου με φύτευση δενδρυλλίων και θάμνων
Οι περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες είναι: ΤΚ Ανω Αγωριανη, ΤΚ Πετριλια, ΤΚ Αγραπιδιας ,ΤΚ Αχλαδιας, ΤΚ Βαρδαλη ,ΤΚ Βελεσσιωτες ,ΤΚ Βουζιου, ΤΚ Γαβρακια ,ΤΚ Γερακλιου, ΤΚ Δομοκου, ΤΚ Εκκαρας, ΤΚ Θαυμακο, ΤΚ Καρυων ,ΤΚ Λευκας, ΤΚ Μακρολιβαδου, ΤΚ Μαντασιας, ΤΚ Μελιταιας, ΤΚ Ν. Μοναστηριου, ΤΚ Νεοχωριου, ΤΚ Ξυνιαδος ,ΤΚ Ομβριακης, ΤΚ Παλαμα, ΤΚ Περιβολιου, ΤΚ Πετρωτου ,ΤΚ Πουρναριου, ΤΚ Σοφιαδας, ΤΚ Φιλιαδωνας. Αποκατάσταση και καθαρισμός στηλών και πινακίδων
Ø Καθαρισμός των πινακίδων και όλων των στηλών από παράνομο διαφημιστικό υλικό σε ΔΕ Θεσσαλιώτιδας
ΔΕ Δομοκού, ΤΚ Πουρναρίου ,ΤΚ Ξυνιάδος
Συντήρηση πεζοδρομίων
Ø Καταγραφή - Συντήρηση και Αποκατάσταση σπασμένων πλακών σε κεντρικές πλατείες,  εισόδους κοινοτικών καταστημάτων, ιατρείωνκ αι σχολειών (Γυμνάσιο –Λύκειο) σε τοπικές κοινότητες:
 ΤΚ Δομοκού, ΤΚ Ξυνιάδος , ΤΚ Καρυών , ΤΚ Πουρναρίου, ΤΚ Ομβριακής,, ΤΚ Φιλιαδώνας, ΤΚ Λέυκας, ΤΚ Μαντασίας, ΤΚ Ν.Μάκριση ,ΤΚ Μακρολίβαδου, ΤΚ Νεοχωρίου, ΤΚ Πετρωτού, ΤΚ Αχλαδίας, ΤΚ Βουζίου,  ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Μακρυρράχης, ΤΚ Παλαμά , ΤΚ Αγίου Στεφάνου, ΤΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Μελιταίας, ΤΚ Πολυδενδρίου
Ø Αποκατάσταση οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο είσοδος στην ΤΚ Δομοκού
Αντικατάσταση μαρμάρων στην είσοδο του κτιρίου χρόνιων παθήσεων στην ΤΚ Δομοκού.

Αισθητική αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων

Ø Καταγραφή υλικών  που απαιτούνται για εργασίες ηλεκτρολογικές σε πλατείες , παιδικές χαρές και περιβάλλοντα χώρο κοινοτικών καταστημάτων  σε τοπικές κοινότητες
Ø Επισκευές ηλεκτρολογικές εξωτερικά στα κοινοτικά  καταστήματα, πλατείες, σχολεία   σε τοπικές κοινότητες
Ø Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλαμβάνουν : Τοποθέτηση προβολέων , τοποθέτηση φωτοκύτταρου, αντικατάσταση –τοποθέτηση φαναριών-μπούλ  σε φωτιστικά σώματα κοινοχρήστων χώρων(παιδικές χαρές, πλατείες),Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πίνακα ηλεκτροδότησης για κεραία ιντερνετ και κινητής τηλεφωνίας
Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις κάτωθι ΤΚ :ΔΕ  Δομοκού, ΔΕ Θεσσαλιώτιδας, ΔΕ Ξυνιάδος , ΤΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Αγίου Στεφάνου,  ΤΚ Αχλαδίας, ΤΚ Βουζίου, ΤΚ Γερακλίου, ΤΚ Γόλιανα,, ΤΚ Καρυών,  ΤΚ Λέυκας, ΤΚ Μακρολίβαδου, ΤΚ Μακρυρράχης, ΤΚ Μαντασίας, ΤΚ Μελιταίας, ΤΚ Ν. Μοναστηρίου, ΤΚ Ν.Μάκριση ,ΤΚ Νεοχωρίου, ΤΚ Ξυνιάδος, ΤΚ Ομβριακής, ΤΚ Παλαμά , ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Πετρωτού,ΤΚ Πολυδενδρίου, ΤΚ Προφήτης Ηλίας, ΤΚ Φιλιαδώνας,

Αισθητική αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών κτιρίων - σχολικών κτιρίων

Ø Καταγραφή υλικών  που απαιτούνται για εργασίες ηλεκτρολογικές  – υδραυλικές στα κοινοτικά  καταστήματα  και σχολεία τις τοπικές κοινότητες
Ø Ηλεκτρολογικές εργασίες (Αλλαγή λαμπών και στάρτερ διακοπτών , πριζών, καλωδίων, θερμοστάτη) σε νηπιαγωγεία , Δημοτικα Γυμνάσια και Λύκεια, σε δημοτικά καταστήματα και ιατρεία, χώρους άθλησης
Ø Υδραυλικές Εργασίες (αλλαγή λαστιχάκια για καζανάκια  και βρύσες, αντικατάσταση αντιπαγωτικών βρυσών κλπ) σε νηπιαγωγεία, Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια, σε δημοτικά καταστήματα ,παιδικές χαρές και χώρους άθλησης.
Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις κάτωθι περιοχές: ΤΚ Αγία Βαρβάρα, ΤΚ Αγίου Γεωργίου, ΤΚ Αγίου Στεφάνου, ΤΚ Αχλαδίας, ΤΚ Βουζίου ,ΤΚ Γαβρακιών ,ΤΚ Δομοκού, ΤΚ Εκκάρας, ΤΚ Καρυών, ΤΚ Κορομηλιάς, ΤΚ Λέυκας, ΤΚ Μακρολίβαδου, ΤΚ Μακρυρράχης, ΤΚ Μαντασίας, ΤΚ Μελιταίας, ΤΚ Ν. Μοναστηρίου, ΤΚ Ν.Μάκριση,  ΤΚ Νεοχωρίου,  ΤΚ Ξυνιάδος, ΤΚ Ομβριακής,  ΤΚ Παλαμά, ΤΚ Περιβολίου, ΤΚ Πετρωτού, ΤΚ Πολυδενδρίου, ΤΚ Πουρναρίου, ΤΚ Προφήτη Ηλία, ΤΚ Φιλιαδώνας,


Το Γραφείο ΚΟΣΕ & Πληροφορικής διαμόρφωσε και εισηγήθηκε την πολιτική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη και την επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μερίμνησε για τη συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του ΔήμουΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2012

Εποπτεία των ΤΟΕΒ – θεώρηση πρακτικών – απολογιστικά στοιχεία
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
Αναρτήσεις αποφάσεων – εγκυκλίων ΔΑΟΚ Φθιώτιδος
Συντονισμός του προγράμματος κουνουποκτονίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
Χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς
Χορήγηση βεβαιώσεων τριμελούς επιτροπής για έκδοση άδειας λαϊκής αγοράς
Έκδοση αδειών λαϊκής αγοράς
Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου
Εισήγηση για την καταβολή ημερησίου δικαιώματος παραγωγών – εμπόρων στις λαϊκές αγορές του Δήμου

2013

Εποπτεία των ΤΟΕΒ – θεώρηση πρακτικών – απολογιστικά στοιχεία
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
Αναρτήσεις αποφάσεων – εγκυκλίων ΔΑΟΚ Φθιώτιδος
Συντονισμός του προγράμματος κουνουποκτονίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
Χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση βεβαιώσεων τριμελούς επιτροπής για έκδοση άδειας λαϊκής αγοράς
Ανανέωση αδειών λαϊκής αγοράς
Εισήγηση για την καταβολή ημερησίου δικαιώματος παραγωγών – εμπόρων στις λαϊκές αγορές του ΔήμουΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΤΟΣ 2011
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ


Σύσταση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (αριθ. Απ. Δημ. Συμβουλίου 170/2011)


1


Εκπόνηση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
1


Μνημόνιο συνεργασίας με ιδιώτες ιδιοκτήτες μηχανημάτων για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εκτάκτων αναγκών
1


Έλεγχος υδροστομίων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
1


Εκπόνηση ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινων απωλειών (ΣΔΑΑ)
1


Συγκρότηση ομάδων εθελοντών  πυρόσβεσης ανά Δημοτική Ενότητα 
1


Σύγκλιση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής προστασίας για την λήψη μέτρων σχετικά με την χειμερινή περίοδο

1


Καταγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών

1


Εκπόνηση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από χιονοπτώσεις και παγετό (Αριθ. Απ. Δημ. Συμβουλίου 324/2011)
1


Καταγραφή ευπαθών ατόμων, ποιμνιοστασίων και ορισμός χειριστών εκχιονιστικών λεπίδων  ανά Τοπική Κοινότητα για την χειμερινή περίοδο
1


Συμμετοχή στο Εθνικό πρόγραμμα μετρήσεων ραδονίου με τοποθέτηση δοσήμετρων ραδονίου σε 12 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
1

ΕΤΟΣ 2012
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ


Επικαιροποίηση  μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
1


Εκπόνηση μνημονίου για την αντιμετώπιση συνεπειών σεισμικών φαινομένων (αριθ. Απ. Δημ. Συμβουλίου 151/2012)
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα πυροπροστασίας
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας
1


Καταγραφή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και λήψη μέτρων για την προστασία τους
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την χειμερινή περίοδο

1ΕΤΟΣ 2013
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα πυροπροστασίας
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας
1


Συνεδρίαση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την χειμερινή περίοδο

1


Σύνταξη παραρτήματος Ι΄ του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών  εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών
1


Συμμετοχή στο επιχειρησιακό εργαστήρι αντισεισμικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμων
1


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2011
Εποπτεία των ΤΟΕΒ – θεώρηση πρακτικών – απολογιστικά στοιχεία
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
Αναρτήσεις αποφάσεων – εγκυκλίων ΔΑΟΚ Φθιώτιδος
Συντονισμός του προγράμματος κουνουποκτονίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
Χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2012 και 2013
Εποπτεία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
Οργάνωση κέντρων δια βίου μάθησης
Μεταφορά μαθητών
Εισήγηση για μεταβολές σχολικών μονάδων
Εποπτεία σχολικών επιτροπών
Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές
Συγκρότηση   Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Απόφαση επιβολής τροφείων στους παιδικούς σταθμούς
Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Παραλαβή αιτήσεων από μητέρες
Διενέργεια εράνου για Ερυθρό Σταυρό
Διενέργεια αντικαρκινικού  εράνου
Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 2012 (1100  αιτήσεις) 2013 (1240 αιτήσεις)
Οδοντιατρικός έλεγχος από γιατρούς του κόσμου 19-22 Σεπτεμβρίου 2011
Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης για όλους

Κύκλοι εκπαίδευσης στα ακόλουθα θεματικά πεδία
·         Οικονομία - Επιχειρηματικότητα.
·         Ποιότητα Ζωής - Περιβάλλον.
·         Νέες Τεχνολογίες.
·         Γλώσσα και Επικοινωνία.
·         Ξένες Γλώσσες.
Πολιτισμός και Τέχνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον του «Καλλικράτη»- Πρώτες ενέργειες

Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», επέφερε τεράστιες αλλαγές στην οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Οικονομική Υπηρεσία του νεοσύστατου Δήμου Δομοκού κλήθηκε, μεταξύ των άλλων:
1. Να οργανώσει και να ομαδοποιήσει με οικονομικούς όρους τις νέες δράσεις/αρμοδιότητες
2. Να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα όλων των εγγράφων που σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα.
3. Να διευθετήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες των συνενούμενων δήμων

Υποχρεώσεις «Καλλικρατικού» Δήμου Δομοκού - Αποπληρωμή Δαπανών 2011 , 2012

Παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και τις νέες υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Δήμος Δομοκού ως συνέπεια της μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων και υποδομών (π.χ. σχολικές μονάδες από τη Νομαρχία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.), ο Καλλικρατικός Δήμος Δομοκού κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια  για μείωση των λειτουργικών του δαπανών.Ακολουθούν Συνημμένοι Πίνακες


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Προσαρμογή Δήμου Δομοκού σε ρυθμίσεις «Καλλικράτη»
Συγκρότηση των νέων Οργάνων Διοίκησης και λοιπών Επιτροπών του Δήμου Δομοκού, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη»
Εκτελεστική Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Λοιπές Επιτροπές
Συγχώνευση & συγκρότηση των νέων Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με τον ¨Καλλικράτη»
Ηλεκτρονική Απογραφή Προσωπικού
Προσαρμογή & Παραμετροποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών (π.χ. Δημοτολόγιο, Διαχείριση προσωπικού κ.α.)

Κατάρτιση
 νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) 
ΦΕΚ 2886/20-12-2011,τχ Β


Σύσταση νέων υπηρεσιακών μονάδων για την εξυπηρέτηση των πολιτών
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού-Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας
 • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • Γραφείο Διαφάνειας & ΚΟΣΕ και Πληροφορικής

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων
 • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού 
 • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
 • Γραφείο Παιδικού Σταθμού
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
 • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
 • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Πολεοδομίας
 • Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
 • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
 • Γραφείο Ύδρευσης- Αποχέτευσης και Άρδευσης

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στην Ομβριακή έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος
 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στο Νέο Μοναστήρι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας
 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Θεμάτων Άρδευσης

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 – 2013

Ο Δήμος Δομοκού προήλθε απ’ τη συνένωση (ν.3852/10) των Δήμων Δομοκού, Ξυνιάδος και θεσσαλιώτιδας. Αποτελείται από τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες και τριάντα  δυο (32) Τοπικές Κοινότητες.

Μετά τις Δημοτικές Εκλογές το τμήμα Διοίκησης φρόντισε προκειμένου να  επιτευχθεί  όσο το δυνατόν  καλύτερα  και συντομότερα η όλη οργάνωση του Νέου Δήμου. Γεγονός αρκετά δύσκολο ως προς το συγχρονισμό δεδομένης της ανομοιογενούς λειτουργίας των προηγουμένων καταργηθέντων Δήμων αλλά και των νέων δεδομένων και αρμοδιοτήτων που προβλέφθηκαν και εκχωρήθηκαν στους Δήμους με το πρόγραμμα Καλλικράτης.

Το Τμήμα Διοίκησης φρόντισε για την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής και πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες, ήτοι ορκωμοσία – ανάληψη καθηκόντων κλπ. Επιμελήθηκε τη συγκρότηση των προβλεπόμενων Οργάνων και Επιτροπών ήτοι του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής της Οικονομικής της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Όλα αυτά λειτούργησαν άμεσα και κατέστη δυνατή η λειτουργία του νέου Δήμου από την 1/1/2011.
Το Αιρετό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μαζί με το Δήμαρχο ανέρχεται συνολικά σε (62) άτομα ήτοι: (27) Δημοτικούς Συμβούλους (24) Τοπικούς Συμβούλους και (10) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων. Επιμεληθήκαμε επίσης τον ορισμό των (4) Αντιδημάρχων καθώς επίσης την έκδοση των Κανονιστικών Αποφάσεων Λειτουργίας όλων των παραπάνω συλλογικών οργάνων του Δήμου.    

Πραγματοποιήσαμε όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ένταξη - τοποθέτηση – απασχόληση του προσωπικού. Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες απογραφές και πιστοποιήσεις του προσωπικού στα ειδικά για το σκοπό αυτό εθνικά συστήματα απογραφής. Στο νέο Δήμο Δομοκού διαπιστώθηκαν και κατατάχθηκαν (ΦΕΚ.Β’ 250 & 838/2011) συνολικά: 68 υπάλληλοι εκ των οποίων: 12 Π.Ε , 1 Τ.Ε , 33 Δ.Ε και 22 Υ.Ε. Σήμερα υπηρετούν 61 υπάλληλοι εκ των οποίων: 12 Π.Ε , 3 Τ.Ε , 25 Δ.Ε και 21 Υ.Ε.

Συντάξαμε το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ.Β’ 2886/2011)  και καταργήσαμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις μόνιμου (ΦΕΚ.Β’ 84 & 136 & 2011/2012)  και αορίστου χρόνου (ΦΕΚ.Β’ 119/2012)  προσωπικού στους παλαιούς Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Ο Δήμος Δομοκού σήμερα όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας « κατ΄επιταγή του νομοθέτη»  βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των δομών του, αποτέλεσμα του οποίου τελικά θα είναι η  ανασύνταξη του Ο.Ε.Υ. Μετά από πρόσφατη αξιολόγηση του Υπ.Εσ/κών ο Δήμος Δομοκού έχει χαρακτηριστεί από άποψη επάρκειας προσωπικού «ελλειμματικός» το δε Υπουργείο προτείνει για την ελάχιστη λειτουργία του Δήμου προσωπικό δυναμικότητας  (97) υπαλλήλων.    

Πραγματοποιήσαμε όλες τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις των προϋπαρχόντων ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων. Καταργήθηκαν συνολικά (23) ΝΠΔΔ (ΦΕΚ.Β’ 1817 & 1848 & 3182/2011 και ΦΕΚ.Β’ 546/2012)  και (1) ΝΠΙΔ (ΦΕΚ.Β’ 2591/2011).  
Σήμερα στο Δήμο Δομοκού υφίστανται (3) ΝΠΔΔ εκ των οποίων: δυο (2) Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ.Β’ 1335/2011) και ένα (1) Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός (ΦΕΚ.Β’ 1767/2011). Διατηρήθηκε επίσης ένα (1) ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης των Λουτρών Καϊτσας (ΦΕΚ.Β’ 1712/1999 & ΦΕΚ.Β’ 1822/2003).

Το Τμήμα διοίκησης απασχολήθηκε με το σχεδιασμό συντονισμό και εφαρμογή πολιτικών, και διαδικασιών που αποσκοπούσαν στην ορθολογική διοίκηση & διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, καθώς και στην παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις όλες τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες.

Παρείχαμε κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά διοικητικά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και την Εκτελεστική Επιτροπή καθώς επίσης στην Επιτροπή Διαβούλευσης στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και στα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση διανομή και, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών και μονομελών οργάνων κλπ).
Παρείχαμε επίσης  κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα μονομελή διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  τον  Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και μεριμνήσαμε καθημερινά για την ενημέρωση των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου ως προς τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τα διατακτικά όργανα του Δήμου.
Το  2011 πραγματοποιήθηκαν:
·                     20 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφτηκαν 349 Αποφάσεις.
·                     20 Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και γράφτηκαν 135 Αποφάσεις.
·                     10 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γράφτηκαν 24 Αποφάσεις.
·                     2 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και γράφτηκαν 3 Αποφάσεις.
·                     10 Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και γράφτηκαν 44 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Α’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     2  Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Β’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     3  Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Αθλ.& Πολ/κός Οργανισμός και γράφτηκαν 6 Αποφάσεις.
·                     1 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     Λήφθηκαν και γράφτηκαν επίσης 70 Αποφάσεις Δημάρχου.

Το  2012 πραγματοποιήθηκαν:
·                     20 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφτηκαν 285 Αποφάσεις.
·                     26  Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και γράφτηκαν 182 Αποφάσεις.
·                      8 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γράφτηκαν 16 Αποφάσεις.
·                     4 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και γράφτηκαν 6 Αποφάσεις.
·                     7 Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και γράφτηκαν 23 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Α’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 8 Αποφάσεις.
·                     7 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Β’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 9 Αποφάσεις.
·                     10 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Αθλ.& Πολ/κός Οργανισμός και γράφτηκαν 29 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και γράφτηκαν 6 Αποφάσεις.
·                     Λήφθηκαν και γράφτηκαν επίσης 113 Αποφάσεις Δημάρχου.

Το  2013 πραγματοποιήθηκαν:
·                     23 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γράφτηκαν 298 Αποφάσεις.
·                     27  Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και γράφτηκαν 204 Αποφάσεις.
·                      9 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γράφτηκαν 30 Αποφάσεις.
·   2 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και γράφτηκαν 3 Αποφάσεις.
·                     15 Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και γράφτηκαν 30 Αποφάσεις.
·                     5 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Α’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 14 Αποφάσεις.
·                     6 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Β’/Θμια Σχ.Επιτροπής και γράφτηκαν 10 Αποφάσεις
·                     12 Συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Αθλ.& Πολ/κός Οργανισμός και γράφτηκαν 20 Αποφάσεις.
·                     3 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και γράφτηκαν 3 Αποφάσεις.
·                     Λήφθηκαν και γράφτηκαν επίσης 84 Αποφάσεις Δημάρχου.

Συντάξαμε το νέο Δημοτολόγιο του Δήμου Δομοκού δια της ενοποίησης κατά τον Καλλικράτη  των τριών δημοτολογίων των καταργηθέντων Καποδιστριακών Δήμων: Δομοκού, Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδας.
Ο νέος Δήμος Δομοκού απαριθμεί σήμερα: 16.467 Οικογενειακές Μερίδες μέσω των οποίων  διαχειριζόμαστε:  16.769 «Ενεργούς» Δημότες.
Το 2013 τα αιτήματα πολιτών που εισήχθησαν στο Γραφείο Δημοτολογίων ανήλθαν σε 15.120 ήτοι σε:  56 αιτήματα  κατά Μέσο Όρο καθημερινά.

Από τους πρώτους Δήμους (3ος Πανελλαδικά) εντάξαμε το Δήμο Δομοκού στο Νέο Εθνικό Δημοτολόγιο.
Συντάσσουμε και ενημερώνουμε τα ετήσια Μητρώα Αρρένων και τους αντίστοιχους Στρατολογικούς Πίνακες σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
·                     Το 2011 πραγματοποιήθηκαν: 24 εγγραφές αρρένων. Το 2012:  59 και το 2013: 55.-

Λειτουργούμε τα αντίστοιχα προβλεπόμενα ανά Δημοτική Ενότητα Ληξιαρχεία:  Δομοκού, Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδας.
·                     Το 2011 καταχωρήθηκαν:19 Γάμοι,0 Γεννήσεις,32 Βαπτίσεις και 90 Θάνατοι.
·                     Το 2012 καταχωρήθηκαν:18 Γάμοι,0 Γεννήσεις,10 Βαπτίσεις και 98 Θάνατοι.
·                     Το 2013 καταχωρήθηκαν:5 Γάμοι,0 Γεννήσεις,8 Βαπτίσεις,83 Θάνατοι και 1 Σύμφωνο Συμβίωσης.

Μέσω του Γραφείου  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας σχεδιάσαμε, εισηγηθήκαμε  και συντονίσαμε  την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας. Κινήσαμε όλες τις διαδικασίες προσλήψεων του αναγκαίου εκτάκτου  προσωπικού και διενεργήσαμε και ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
·                     Το 2011 συνάφθηκαν συνολικά (9) συμβάσεις εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
·                     Το 2012 συνάφθηκαν συνολικά (19) συμβάσεις εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
·                     Το 2013 συνάφθηκαν συνολικά (25) συμβάσεις εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
·                     Προσλήφθηκαν επίσης με τις προβλεπόμενες ειδικές διατάξεις (2) Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες του Δημάρχου.

Μεριμνούμε καθημερινά για την τήρηση των  νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις  του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ). Τηρούμε  τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, καθώς επίσης οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.

Έχουμε τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου. Παραλαμβάνουμε καθημερινά και χαρακτηρίζουμε όλη την αλληλογραφία του Δήμου την οποία διεκπεραιώνουμε  σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
·                     Το 2011 το πρωτόκολλο του Δήμου ανήλθε σε αριθμό: 22.887
·                     Το 2012 το πρωτόκολλο του Δήμου ανήλθε σε αριθμό: 22.661
·                     Το 2013 το πρωτόκολλο του Δήμου ανήλθε σε αριθμό: 21.419

Μεριμνούμε επίσης για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Δομοκού,δημοσιεύουμε και επιδίδουμε κάθε είδους έγγραφα, αποφάσεις και δικόγραφα των υπηρεσιών του Κράτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνολικά από το 2011 την επίδοση:  389 εγγράφων άλλων υπηρεσιών (π.χ Δ.Ο.Υ, Αστυνομίας, Εισαγγελίας κλπ)  

Το Τμήμα Διοίκησης ως εποπτεύων το Γραφείο Προγραμματισμού επιμελήθηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα την εκπόνηση του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης  2013 και 2014 του Δήμου Δομοκού, κατά τις νομοθετικές προβλέψεις του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ γεγονός που συντέλεσε στη ρεαλιστικότερη σύνταξη των προϋπολογισμών του Δήμου.


Το Τμήμα Διοίκησης εποπτεύον το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δημάρχου επιμελήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»  ως τη  κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Ο Δήμαρχος Δομοκού για το σκοπό αυτό μετέβη στις Βρυξέλες το Μάιο 2013 και υπέγραψε για λογαριασμό του Δήμου το εν λόγω ΣΥΜΦΩΝΟ.

Το Τμήμα Διοίκησης εποπτεύον το Γραφείο Πληροφορικής με δεδομένο ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη και προσπαθώντας να ανταποκριθεί  στις εξελίξεις και απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, αξιοποίησε τις δυνατότητες που προσφέρονται, από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τη δημιουργία και ανάπτυξη ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου, για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση του έργου είχε ήδη ξεκινήσει από τους Καποδιστριακούς Δήμους, με χρηματοδότηση μέρους των δράσεων από το Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Σήμερα πλέον καλύπτονται με ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο, σχεδόν όλες οι Τοπικές Κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Δομοκού (34 σημεία).
Με την υλοποίηση του έργου έχει επιτευχθεί:
·                     Η άμεση ενημέρωση των δημοτών από τη Ιστοσελίδα του Δήμου
·                     Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου.
·                     Η ενίσχυση του διαδραστικού ρόλου του δημότη με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης και ενημέρωσης.
·                     Η δωρεάν πρόσβαση των γραφείων των Τοπικών Κοινοτήτων στο διαδίκτυο, (Για κάποιες κοινότητες ήταν αδύνατη η πρόσβαση στο διαδίκτυο με άλλο τρόπο.)
·                      Και κυρίως η πρόσβαση στο διαδίκτυο των Περιφερειακών  - Αγροτικών ιατρείων, για τα οποία δεδομένου των εξελίξεων στην διαδικασία των συνταγογραφήσεων (ηλεκτρονική συνταγογράφηση), ήταν επιβεβλημένη η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

Το προσωπικό του Τμήματος: Ζηκούλη Αικατερίνη, Ζησοπούλου Ευαγγελία, Ευθυμία Χρυσόμαλλου, Μαρία Ιωάννου,  Παπαχρήστος Γιώργος, Δήμος Δημήτρης, Κυρίτσης Γιώργος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
2011

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Δημοτικό ταμείο Θεσσαλιώτιδας [ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ]
Διπλότυπα είσπραξης 2.100
Σύνολο εισπράξεων 289.266.80

 2
Επιστολές για εξόφληση ανταποδοτικών τελών άρδευσης.


Εβδομήντα  [70]
 3
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
Δέκα  [10]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Αιτήσεις άρδευσης [Σύνταξη – επεξεργασία – καταμερισμός σε αγωγούς].
Τετρακόσιες      [400]
Αρδευόμενη
Έκταση          [8.000] στρ
 3
Βεβαιώσεις περί άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Σαράντα             [30]
 4
Επιστολές για μη έγκριση αιτήσεων άρδευσης
Σαράντα             [30]
 5
Σύνταξη δελτίων ελέγχου άρδευσης [επεξεργασία έλεγχος]
Δέκα                   [10]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Βεβαιώσεις απόσταξης στέμφυλων
Εξήντα                [60]
 2
Παραλαβή αιτημάτων δημοτών [Διεκπεραίωση ή αποστολή στα αρμόδια τμήματα του Δήμου] 

Χίλια                  [1.500]
πεντακόσια
 3
Ενημέρωση – πληροφόρηση δημοτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων με την κεντρική υπηρεσία.
Συνεχής λειτουργία
 4
Προκαθορισμένες εκδηλώσεις Νέου Μοναστηρίου [Προσκλήσεις – τέλεση]
Τρεις                   [3]           

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [ Απογραφικά δελτία , ασφαλιστικές ενημερότητες , Κ4 , έντυπα τράπεζας κ.λ.π]

Εξακόσια           [600]
 2
Συντάξεις αναπηρίας
Δέκα                    [10]
 3
Έκδοση - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Χίλια                  [1.000]

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1

Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [Φυτικό Ζωικό κεφάλαιο ΠΣΕΑ
Διακόσια πενήντα  [250]

2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Δημοτικό ταμείο Θεσσαλιώτιδας [ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ]
Διπλότυπα είσπραξης 2.100
Σύνολο εισπράξεων 280.611.82

 2
Επιστολές για εξόφληση ανταποδοτικών τελών άρδευσης.

Εκατό  [100]
 3
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
Δέκα  [10]
 4
Ρυθμίσεις ν.4038/2012
Εξήντα [60]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Αιτήσεις άρδευσης [Σύνταξη – επεξεργασία – καταμερισμός σε αγωγούς].
Τετρακόσιες      [400]
Αρδευόμενη
Έκταση          [8.000] στρ
 3
Βεβαιώσεις περί άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Σαράντα             [30]
 4
Επιστολές για μη έγκριση αιτήσεων άρδευσης
Σαράντα             [30]
 5
Σύνταξη δελτίων ελέγχου άρδευσης [επεξεργασία έλεγχος]
Δέκα                   [10]


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [ Απογραφικά δελτία , ασφαλιστικές ενημερότητες , Κ4 , έντυπα τράπεζας κ.λ.π]

Εξακόσια           [600]
 2
Συντάξεις αναπηρίας
Δέκα                    [10]
 3
Έκδοση - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Χίλια                  [1.000]

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1

Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [Φυτικό Ζωικό κεφάλαιο ΠΣΕΑ
Διακόσια πενήντα  [250]
       
Έτος 2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Δημοτικό ταμείο Θεσσαλιώτιδας [ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ]
Διπλότυπα είσπραξης 2.500
Σύνολο εισπράξεων 321.234,98

 2
Επιστολές για εξόφληση ανταποδοτικών τελών άρδευσης.

Εκατό  [100]
 3
Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
Δέκα  [10]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Α/Α
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Αιτήσεις άρδευσης [Σύνταξη – επεξεργασία – καταμερισμός σε αγωγούς].
Τετρακόσιες      [400]
Αρδευόμενη
Έκταση          [8.000] στρ
 2
Βεβαιώσεις περί μη άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Διακόσιες
Σαράντα             [240]
 3
Βεβαιώσεις περί άρδευσης από Δημοτικά δίκτυα
Σαράντα             [40]
 4
Επιστολές για μη έγκριση αιτήσεων άρδευσης
Σαράντα             [40]
 5
Σύνταξη δελτίων ελέγχου άρδευσης [επεξεργασία έλεγχος]
Δέκα                   [10]
6
Σύνταξη χαρτών ζωνών άρδευσης συνεχής ενημέρωση στοιχείων
Έκταση 17.000 στρ.
Παραγωγοί  500

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1
Βεβαιώσεις απόσταξης στέμφυλων
Ενενήντα            [90]
 2
Παραλαβή αιτημάτων δημοτών [Διεκπεραίωση ή αποστολή στα αρμόδια τμήματα του Δήμου] 

Χίλια                  [1.500]
πεντακόσια
 3
Ενημέρωση – πληροφόρηση δημοτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων με την κεντρική υπηρεσία.
Συνεχής λειτουργία
 4
Προκαθορισμένες εκδηλώσεις Νέου Μοναστηρίου [Προσκλήσεις – τέλεση]
Τρεις                   [3]           

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [ Απογραφικά δελτία , ασφαλιστικές ενημερότητες , Κ4 , έντυπα τράπεζας κ.λ.π]

Πεντακόσια       [500]
 2
Συντάξεις αναπηρίας
Δέκα πέντε          [15]
 3
Έκδοση - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας
Χίλια                  [1.000]

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1

Διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων [Φυτικό Ζωικό κεφάλαιο ΠΣΕΑ
Εκατόν πενήντα  [150]
       

Βοήθεια Στο Σπίτι
Δ.Ε.
Ωφελούμενοι
Δομοκού
50
Θεσσαλιώτιοδος
50
Ξυνιάδος
50

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΠ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΠ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2011
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2012
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
2013
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΟΜΟΚΟΥ
2959
2550
3176
8685
ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
2824
2177
2064
7065
ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ
1626
1966
1415
5007

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ       Ακολουθούν συνημμένοι πίνακες


ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
Εργασίες στον ΧΥΤΑ Δομοκού για τα έτη 2011-2012-2013

1)       Κατασκευάστηκε  φρεάτιο  εισόδου τριών δεξαμενών με δίκτυο εκτροπής  των υγρών  σε  περίπτωση  ακραίων καιρικών φαινομένων .
2)      Κατασκευάστηκε  δεύτερη  γραμμή αερισμού και καθίζησης .
3)      Κατασκευάστηκε  πρωτοποριακή  ηλιακή  πλατφόρμα 50 τ.μ. όπου  γίνεται  η  επεξεργασία  των  αποβλήτων  με  την  βοήθεια  της  ηλιακής ακτινοβολίας . Μόνο  στον  ΧΥΤΑ  Δομοκού από όλον  τον  κόσμο , υπάρχει  ηλιακή  πλατφόρφα για την επεξεργασία των  στραγγιδίων και  μόνο στον  ΧΥΤΑ  Δομοκού βγαίνει απολύτως  καθαρό νερό  στην έξοδο  του βιολογικού .
4)      Κατασκευάστηκε  μονάδας  ρύθμισης  του Ph
5)      Τέθηκε  σε λειτουργία  η  μονάδα  αντίστροφης  όσμωσης
6)      κατασκευάστηκαν  10 κλίνες  ξήρανσης  για  την επεξεργασία της λυματολάσπης
7)      Επισκευάστηκε  η  γεφυροπλάστιγγα για  την  καθημερινή μέτρηση  των  εισερχομένων απορριμμάτων .
8)      τέθηκε  σε λειτουργία  το χημικό εργαστήριο  στον  ΧΥΤΑ . Μια φορά  τον  μήνα  ενημερώνεται  το  δημοτικό  συμβούλιο  για  τις  χημικές  αναλύσεις  του νερού στην έξοδο  του  βιολογικού καθαρισμού .
9)      μονώθηκαν  όλες  οι  δεξαμενές  για αποφυγή κινδύνου διαρροής
10)  κατασκευάστηκε  δίκτυο ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων υγρών  στο  απορριμματικό  ανάγλυφο
11)  κατασκευάστηκε  δίκτυο άρδευσης  για περιμετρική  δενδροφύτευση
12)   λειτούργησε  ο βιολογικός  καθαρισμός    σε  πλήρη  λειτουργία  και  των  τεσσάρων σταδίων  . Έγινε  επεξεργασία των  στραγγιδίων  που  ήταν  αποθηκευμένα  για  πολλά χρόνια  στις δύο ανοικτές  δεξαμενές . Καθαρίστηκε  η μεγάλη δεξαμενή  από τις  ρυπασμένες  αποθέσεις  και  εντελώς  άδεια παραμένει  για  να χρησιμοποιηθεί  σε  ακραία  καιρικά φαινόμενα  και να αποτρέψει τυχόν  φαινόμενα  πλημμύρας .  Επίσης  άδειασε  και η μικρή  δεξαμενή.
13) Υπεβλήθη φάκελος στο ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση μονάδος κομποστοποίησης στον ΧΥΤΑ Δομοκού από τα οργανικά απόβλητα

Η καινοτόμος μέθοδος επεξεργασίας
 στραγγιδίων στην ηλιακή πλατφόρμα  του ΧΥΤΑ  Δομοκού συντελεί  στην  δραστική  επίλυση   και όχι στην μεταφορά  του προβλήματος και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελεί  την πλέον φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο επεξεργασίας στραγγιδίων ΧΥΤΑ στον  Ελλαδικό  χώρο , αποδίδοντας  στο περιβάλλον απολύτως καθαρό νερό.


ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εστάλη από κ.Νικόλαο Βασιλό Δημοτικό Σύμβουλο Δομοκού
την 8η Ιανουαρίου 2014

Ιαματικές  Πηγές Δήμου  ΔΟΜΟΚΟΥ

Πηγές Εκκάρας  
Έχουν γίνει οι μελέτες και μετά την απόκτηση των τίτλων ιδιοκτησίας θα αποσταλούν οι  Φάκελοι στην αρμόδια επιτροπή για αναγνώριση.
Πηγές Καΐτσας
Έχουν σταλεί δείγματα για Ραδιολογική εξέταση στο Δημόκριτο.
Έχουν σταλεί χημικές αναλύσεις στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών  για Υγειονομική Αναγνώριση.
Ο Σύνδεσμος  Ιαματικών Πηγών  θα κάνει την Ύδρογεωλογική μελέτη.
Ο δήμος θα κάνει το τοπογραφικό διάγραμμα.
Πηγές Γερακλίου
Έχουν σταλεί δείγματα για Ραδιολογική εξέταση στο Δημόκριτο.
Έχουν σταλεί χημικές αναλύσεις στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών  για Υγειονομική Αναγνώριση.
Ζητήθηκε από τον Σύνδεσμο  Ιαματικών Πηγών  να κάνει την Ύδρογεωλογική μελέτη.
Ο Δήμος θα κάνει το τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Δήμος θα απόκτηση τίτλους ιδιοκτησίας από την κοινότητα.


Παρόλα τα προβλήματα  εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και θα συνεχίσουμε να παράγουμε έργο επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών.  Η εποχή όμως των θαυμάτων και του οικονομικού πακτωλού των περασμένων δεκαετιών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γενικότερα , έχει υπερβεί τα όρια αντοχής τόσο των αιρετών, όσο και των εργαζομένων. Αυτή την κρίσιμη ώρα  ως αιρετό σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Δημοτικές Παρατάξεις, οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, διότι διαφορετικά κανείς δεν θα εξαιρεθεί από την ευθύνη έναντι των πολιτών.
  Η  πόρτα του Δημάρχου, όπως είναι ανοικτή για τους πολίτες, παραμένει ανοικτή και για τους δημοτικούς συμβούλους, για οποιοδήποτε θέμα και για οποιαδήποτε πληροφορία..
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους δημότες ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για την τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα οι οποίες επηρεάζουν και το δικό μας Δήμο συνεχίζουν αμείωτα να δουλεύουν με γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συστρατευθούν και οι δημότες, ώστε να υπάρξει παράλληλη και ενισχυμένη δράση απέναντι στα προβλήματα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.ΣΥΡΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

85 comments:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.

Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός πρόεδρος


Για τους ξύπνιους υπάρχει ένας και κοινός κόσμος, αλλά o κάθε κοιμισμένος καταφεύγει στον δικό του κόσμο.
Ηράκλειτος | (Ίων φιλόσοφος ) 544-684 π.Χ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με την τρέχουσα ειδησεογραφία.
Το μόνο που πρέπει να μας εκπλήσσει είναι αυτός ο ιδιότυπος μιθριδατισμός μας. Αυτή η απάθεια μας και η ανοχή μας προς αυτή τη θλιβερή παρέα. Αυτή η έλλειψη συγκίνησης μας, αυτή η αδυναμία αντίδρασης μας, απέναντι σε ετούτην τη συμμορία των αναίσχυντων που σκέφτονται να κάνουν καθώς φαίνεται την τελευταία τους αρπαχτή.

Αλλά ας πούμε κι αυτό: Σκλάβος είναι αυτός που περιμένει να έρθει κάποιος να τον ελευθερώσει!!!

Ανώνυμος είπε...

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ! ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ!
Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε το Νοέμβριο και αποτελεί τον πιο φιλελεύθερο νόμο στον κόσμο όσοι είναι άνω των 21 ετών θα μπορούν να προμηθεύονται 28 γραμμάρια κάνναβης για ψυχαγωγικούς και όχι μόνο ιατρικούς λόγους πλέον.

Δήμαρχε με αυτό λέει βλέπουνε καλύτερα Οράματα.Δεν το βάζεις στο πρόγραμμα;;

Ανώνυμος είπε...

Οι πολιτικάντηδες σκέφτονται τις ερχόμενες εκλογές!!!!
Οι συνειδητοποιημένοι πολιτικοί τις επόμενες γενιές!!!!

n.m.news είπε...

Ανώνυμε 10.30 Προσυπογράφω !!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε απεχθάνομαι που φεύγεις αλλά....λατρεύω το θέαμα!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι μόνο εξαιτίας αυτών που κάνουν κακό, αλλά και εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Το φιλότιμο μας, θηλιά στον λαιμό τους, όχι στον δικό μας. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΥΡΟΣ ουδέποτε διοίκησε το Δήμο .Μέχρι σήμερα κυβερνά η μεγάλη τριανδρία (Κοντός – Αβραμόπουλος- Ψάλτης) κατά κάποιους με αυτή την ιεραρχία, κατά κάποιους άλλους ισόνομα). Μέγα ρόλο, ιδίως σε σχέση με τα εργολαβικά συμφέροντα ανέλαβαν Καρακ και Σκριμπ. Ο Δήμαρχος εντολές εκτελούσε, κρατούσε σημειώσεις, κανόνιζε τα meetings και, παρά την εμφανή βραδυγλωσσία του, ήταν ο spokesman της παρέας.

Αλήθεια, η Διαφάνεια ο έλεγχος ο άλλος τρόπος διοίκησης Δήμαρχε που πήγε!!!!!!!!!!!!!
Στη Θεσσαλιωτίδα έλεγες όλα στη φόρα στο Δομοκό ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΑ αλλά μόλις ανέλαβε τα εκανε γαργάρα .....Καλημερούδια

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΥΡΟΣ ουδέποτε διοίκησε το Δήμο .Μέχρι σήμερα κυβερνά η μεγάλη τριανδρία (Κοντός – Αβραμόπουλος- Ψάλτης) κατά κάποιους με αυτή την ιεραρχία, κατά κάποιους άλλους ισόνομα). Μέγα ρόλο, ιδίως σε σχέση με τα εργολαβικά συμφέροντα ανέλαβαν Καρακ και Σκριμπ. Ο Δήμαρχος εντολές εκτελούσε, κρατούσε σημειώσεις, κανόνιζε τα meetings και, παρά την εμφανή βραδυγλωσσία του, ήταν ο spokesman της παρέας.

Αλήθεια, η Διαφάνεια ο έλεγχος ο άλλος τρόπος διοίκησης Δήμαρχε που πήγε!!!!!!!!!!!!!
Στη Θεσσαλιωτίδα έλεγες όλα στη φόρα στο Δομοκό ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΑ αλλά μόλις ανέλαβε τα εκανε γαργάρα .....Καλημερούδια

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΥΡΟΣ ουδέποτε διοίκησε το Δήμο .Μέχρι σήμερα κυβερνά η μεγάλη τριανδρία (Κοντός – Αβραμόπουλος- Ψάλτης) κατά κάποιους με αυτή την ιεραρχία, κατά κάποιους άλλους ισόνομα). Μέγα ρόλο, ιδίως σε σχέση με τα εργολαβικά συμφέροντα ανέλαβαν Καρακ και Σκριμπ. Ο Δήμαρχος εντολές εκτελούσε, κρατούσε σημειώσεις, κανόνιζε τα meetings και, παρά την εμφανή βραδυγλωσσία του, ήταν ο spokesman της παρέας.

Αλήθεια, η Διαφάνεια ο έλεγχος ο άλλος τρόπος διοίκησης Δήμαρχε που πήγε!!!!!!!!!!!!!
Στη Θεσσαλιωτίδα έλεγες όλα στη φόρα στο Δομοκό ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΑ αλλά μόλις ανέλαβε τα εκανε γαργάρα .....Καλημερούδια

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ
ΠΟΤΕ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ??????

Ανώνυμος είπε...

Το ψάρι βρωμάει απο το κεφάλι αποσιωπάται η πραγματικότητα του δήμου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Το φιλότιμο μας, θηλιά στον λαιμό τους, όχι στον δικό μας. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε!

13 Ιανουαρίου 2014 - 9:34 π.μ.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λυπάμαι που θα σε απογοητεύω αλλα η θηλιά εχει ήδη μπει στο λαιμό τουλάχιστον στο 40% των δημοτών από τους δυο δημάρχους της τελευταίας δεκαπενταετιας (σκεφτείτε ποσο θα φθασει το ποσοστο αυτό το 2020-2024 στην επόμενη μεγάλη κρίση μάλλον στα επίπεδα του 60%.
Τώρα το μόνο που μενει είναι πότε κάποιος θα κλωτσήσει το σκαμπό για να μας πνίξει
Το χειρότερο ολων …..δεν υπαρχει ο ανθρωπος που μπορεί να μειώσει το ποσοστο των κρεμασμένων.
Το εύκολο είναι να διώξουμε όλους αυτούς που μας κρεμάσανε άλλα το ποιο δύσκολο και σημαντικοτερο είναι να βρούμε τον «σωτηρα» που θα γλυτώσει μερικούς από τους κρεμάλα.
Δυστυχώς κυριοι Παίξαμε άσχημα( ο καθένας για τον εαυτο του )και τωρα είμαστε καταδικασμενοι ….. Ο σώζων εαυτόν σωθείτω, που σημαινει ο ένας θα δίνει(θα κρεμάει) τον άλλο.
Κανένας δεν γλυτώνει από αυτό το παιχνίδι(η μονη διάφορα είναι ο χρόνος της πράξης)
Ουτε ο καθε Γκουβας ουτε κάθε Σκριμπονης, δεν μιλαμε για τσελιγκαδες διοτι αυτοι είναι ήδη κρεμασμένοι….και το σκαμπό να φύγει δεν θα το καταλάβουνε ισχυει αυτο που λεμε"έφυγε αδιάβαστος"
Κάποιοι ισως θα αναρωτιούνται ποιος κλωτσάει το σκαμπό των κρεμασμένων;
Ανέκαθεν και πανταχόθεν την θήλεια την βάζουν οι υποτιθέμενοι κυβερνήτες και την κλωτσιά στο σκαμπό την ρίχνουν οι τράπεζες.
Για να μην νομίζετε ότι ήμαστε οι μόνοι που την πατήσαμε, σας πληροφορώ απο αυτο το "σταδιο " περασανε και οι Αμερικανοι -Γαλλοι,Γερμανοι κλπ και αυτοί είχανε κάποτε δυο σπίτια, πολλά χωράφια και δυο εξοχικά αλλα τώρα το 40% εχει μόνο ένα σακβουαγιάζ για τις μετακομίσεις…….ουτε καν καναπέ (εννοώ αγορασμένο.. ολα ενοικιαζόμενα-Leasing=μισθωμα ).

Τα επόμενα χρόνια θα σας ταράξουν στο Leasing............

Leasing Αυτοκινήτων-Leasing-μεχρι και Leasing τουαλέτας.....

Ανώνυμος είπε...

Μα γιατί ποινικοποιείτε την κοσμική ζωή του τόπου;;
Είναι σαν να λέτε ότι όποιος είναι παρόν στην συνεδρίαση θεωρείται ένοχος!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΝΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...
Το φιλότιμο μας, θηλιά στον λαιμό τους, όχι στον δικό μας. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε.

«τόλμησε να σκεφτείς και σκέψου ο ίδιος με τις δικές σου δυνατότητες».

kontos abramop

Ανώνυμος είπε...

λαθος κανεις
δεν το ειπε ο παρατηρητης

ο παρατηρητης απάντησε σε σχολιο ανώνυμου που έλεγε οτι

Το φιλότιμο μας, θηλιά στον λαιμό τους, όχι στον δικό μας. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε.

Ανώνυμος είπε...

Είναι γεγονός ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να πάρει κανείς στα σοβαρά τα δελτία τύπου της δημοτικής αρχής μια που βάση αυτά μάλλον ζούμε στην Ελβετία και όχι στον δομοκό.
Ετσι για μια ακόμα φορά , με πρωτοφανές θράσος , επιχαίρουν για τις δήθεν "τεράστιες επιτυχίες τους" οι οποίες , όπως πάντα , οφείλονται στην "τιτάνια προσπάθεια" που καταβάλλουν οι διάφοροι πολιτικοί προϊστάμενοι και λοιποί γνωστοί και μη εξαιρεταίοι.
Και είναι πράγματι απύθμενο το θράσος που χρειάζεται να παρουσιάσεις το άσπρο μαύρο και ιδίως σε θέματα που γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης.
Είναι γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε πρός τις εκλογές θα δούμε και θα ακούσουμε πράγματα που σε πρώτη ανάγνωση προκαλούν γέλιο.
Τώρα όμως δεν είναι 2010. Τώρα όλοι γνωρίζουν.

Ανώνυμος είπε...

Είμαστε αυτό που κάνουμε για να αλλάξουμε ,αυτό που είμαστε.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ο "Μαϊμού" απολογισμος του δημάρχου

Ι) Ανέλαβε την διοίκηση του δημου χωρις να κάνει διαχειριστικο ελεγχο!!!!
2 ) Συνεργάτες του Γκουβας –Σκριμπονης –Τσελιγκας κλπ κλπ Με αυτους τους κυρίους αναδιοργάνωσε τις υπηρεσίες του νέου δήμου!!!... με τον γνωστό τροπο κατάτμηση εργων,απευθειας αναθέσεις στα μαγαζια τους κλπ
3) Δεν ενημέρωσε τους δημοτες για την χαρτα υποχρεωσεων και δικαιωμάτων του δημοτη
Την επέβαλε ο παρατηρητης πριν δεκα μηνες.. και ο δημαρχος τι εκανε;…τύπωσε 400 έντυπα και με αυτό τον τροπο θεωρεί ότι ενημέρωσε τους δημοτες!
Στο μεταξυ στο παρελθόν ,ουδέποτε τήρησε τους κανονισμο οσο αφορα τις υποχρεωσεις και τα δικαιωματα των δημοτων.
4) Μιλάει για καταγραφή χρεών προ δεκαετίας και δεκαπενταετιας ,για τα οποια οι δημοτες δεν ενημερώθηκαν ποτε, αν και τα περισσότερα υποτιθέμενα χρέη είναι πληρωμένα,αλλα έβγαλαν φτερά από τους επιτήδειους υπαλλήλους Γιωργακηδες και Σια....

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Απο χθες έψαχνα να βρω τύπους, σαν τους συνεργάτες του δημάρχου.

Βρηκα ενα σωρο τυπους σαν τους δυο πρωτους και εναν αντιδήμαρχο σαν τον τσελιγκα τον μακαρονα!!

Λετε δημαρχε να εχει αναδιοργανωθει ολη η χωρα και δεν το καταλαβαμε??

προσέξτε αναδιοργανωση δημων,δεν βρίσκουν χρηματα να αρπαξουν και το εχουν ριξει στα μακαρόνια απόρων.

Αντιδήμαρχος ....κλέφτης

Αντιδήμαρχος του δήμου Ηράκλειας Σερρών πήρε μακαρόνια, τυρί και λάδι που προορίζονταν... για άπορους στις Σέρρες, για να τα διαθέσει εκεί όπου ο ίδιος ήθελε.

Όπως διαβάζουμε στο thestival.gr όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ο αντιδήμαρχος επέστρεψε τα προϊόντα.

Η κλοπή των προϊόντων έγινε το..... διάστημα από 7 μέχρι 22 Ιανουαρίου κι αφορά έξι κασόνια γραβιέρα, 23 κασόνια φέτα, έξι κασόνια μακαρόνια και 35 κιβώτια ελαιόλαδου συνολικής αξίας 1.000 ευρώ!
Τα προϊόντα προοριζόταν για την υλοποίηση σχετικού προγράμματος για τη διανομή προϊόντων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του δήμου.
Σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή...

Ανώνυμος είπε...

ο αντιδημαρχος για τρόφιμα αξιας 1000 ευρω πηγε στον εισαγγελεα και ο τσελιγκας που εκλεψε ολοκληρο το χωριο και για δυο χρονια ειναι συνεργατης του δημαρχου.

Ανώνυμος είπε...

Τον αντιδημαρχο τον στειλανε στον εισαγγελεα και με τον τσεληγκα δεν εγινε τιποτα
Και οι δημοτικοι συΜβουλοι τι κανουν ;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΠΙΩΤΗ τι γινετε θα απαντήσης για την διανομή τροφίμων τι δοαλο εγινες ενα με τα λαμόγια κοντο και Τσελιγκα

Ανώνυμος είπε...

Δεν νομίζω οτι εχει γινει ενα με τα λαμογια, αλλα απο την αλλη δεν απέχει και πολυ απο τα λαμογια,εφοσον δεν αντιδράει στις λαμογιες που γινονται γυρω του.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΑΛΛΟΙ Δ/Σ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ?
ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΟΛΑ?
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ

Ανώνυμος είπε...

O ΠΑΠΙΩΤΗΣ είναι υπεύθυνος από το δήμο για έλεγχο ορθής διανομής να απαντήσηΟ αντιδήμαρχος Δομοκου τι λέει αλλού ακούστηκε για λάθος διανομή ....Στις κοινότητες να αναρτηθούν οι ποσότητες και τα κριτήρια απλά πράγματα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9:44..
Αν νιώθεις πως δεν συμβαίνουν υπέροχα πράγματα γύρω σου, πάρε μία βαθιά αναπνοή, και σκέψου πως είσαι ζωντανός, σε ένα κόσμο «κρυφών ευκαιριών.»!
Είναι τέτοια η δομή της κοινωνίας μας, που μάθαμε να μην χαιρόμαστε για ότι έχουμε, κάπως έτσι κατατρωπώνεται «Το Χαμόγελο» απ το άγχος και την αγωνία..
Τα θέλω μας δεν βρίσκουν πάντα ανταπόκριση.
Γι αυτό «Χαμογελάμε» και συνεχίζουμε, αφήνοντας τα να μας δείξουν την δική τους οπτική..
..ότι συλλέγεται απο σκόρπια φύλλα σκέψης...

Ανώνυμος είπε...

προς τον 10.36

οταν ο αδερφός σου η το παιδί σου
πηδήξει απο το μπαλκόνι πήγαινε να μαζέψεις τα σκόρπια φύλλα που ονειρεύεσαι βλάκα.

Ανώνυμος είπε...

Ξέρεις πόσα μυαλά σκορπίσανε στο δρόμο σαν σκόρπια φύλλα που ονειρεύεσαι ολα αυτά τα λαμογια;
Χιλιάδες

Ξέρεις πόσα σπίτια διέλυσαν όλα αυτά τα λαμογια
Χιλιάδες

Ξέρεις πόσους ανθρώπους δηλητηρίασαν όλα αυτά τα λαμογια;
Χιλιάδες

Ξέρεις για πόσα θύματα ευθύνονται όλα αυτά τα λαμογια για να αρπαξουν λιγα ψωροχιλιαρικα ευρω;
Για χιλιάδες

Ξερεις ποσοι πεινάνε ,ποσοι είναι αστεγοι και ποσοι θα είναι τα επομενα χρονια;
Χιλιαδες

Αναρωτιέσαι για ποιο λόγο εγιναν όλα αυτα;
Επειδή ολοι αυτοι αδειάσανε τα ταμεία και ο κοσμος έμεινε χωρις δουλειά.

Ξερεις για ποιο λογο γράφουμε όλα αυτά τα σχολια ; για να μπορούν μερικοι να ονειρεύονται "τα σκορπια φυλλα" και να μην βλέπουν εφιάλτες μετα από μερικά χρόνια.

Μήπως νομίζεις οτι την βρίσκουμε να ασχολούμαστε με τα δεκάδες λαμογια της περιοχής μας;

Ανώνυμος είπε...

11:48..κάπου μπερδεύτηκες στο 11:05αλλά κάπως τώρα το μάζεψες..

Λοιπόν δεν είναι σε θέση -στο δικό μου πεδίο πραγματικότητας -όταν το μυαλό μου η προσοχή μου και η ενέργειά μου ασχολείται με θέσεις ή απόψεις για οτιδήποτε δεν έχει συμβεί μπροστά μου...
Εάν η πραγματικότητα ήθελε από μένα να έχω άποψη θα με είχε κάνει μέρος του γεγονότος..
Για ότι έχουμε άποψη πρέπει να το γνωρίζουμε -(να μας φέρει η ζωή ρε παιδί μου πως το λένε)- σε πρώτο επίπεδο..
..(πως να το πω αυτό τώρα μη σε μπερδέψω) -Το πνεύμα και η ψυχή δεν μαθαίνουν δι αλληλογραφίας..

..γράφοντας εδώ, ίσως, λέω ίσως, μπορεί να προσβάλλω την νοημοσύνη ορισμένων..
..και ίσως, να «φανατίζω» κάποιους άλλους..

Απέχω παρασάγγες απο τα δρώμενα του δήμου...

Εντάξει, μας διακατέχει ευσυνείδητα ή ασυνείδητα μια αλαζονεία υποκρισίας στον διαχρονικό παροξυσμό της νεοελληνικής διαφθοράς..
..αυτά όμως ευδοκιμούν στην αφέλεια στον τεχνικό φόβο και τον πανικό του πλήθους..
Τι άλλο να πώ..αν θες κάτι ρώτα εδώ είμαι..

Ανώνυμος είπε...

Για την παρακάτω διοίκηση -βουλή.
Τα βήματα που αναντίρρητα, ίσως και με προθυμία, κάνουν Σαμαράς και Βενιζέλος προφανώς τους οδηγούν στο χείλος του πολιτικού τους Ζαλόγγου.
Κατά τα λοιπά, όση κινητοποίηση κι αν επιδείξει η ελληνική δικαιοσύνη, όσοι κλέφτες κι αν οδηγηθούν πίσω απο τα κάγκελα, όσοι απατεώνες κι αν σταλούν παρέα στον Τσοχατζόπουλο, κανείς δεν εντυπωσιάζεται πλέον με τα αυτονόητα.
Άργησαν και το πουλάκι (της στοιχειώδους εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική εξουσία και τους θεσμούς) έχει πετάξει..

Ανώνυμος είπε...

Θα το γράψω κάπως sic..
Πρέπει να σταματήσουμε τις άναρθρες κραυγές, τα σάλια και τους μορφασμούς.
Να πιανόμαστε απο μια λέξη του άλλου και να ωρυόμαστε έξαλλοι.
Λιβελογραφίες στο διαδίκτυο είναι αυτά (μας φταίνε όλοι και όλα).
Διαβάζοντας τα σχόλια παραπάνω βλέπω ένα μυαλό «γεμάτο φωνές» σύγχυση και αρνητικά συναισθήματα.

Είμαστε αδύναμοι, ασυνεπείς, ατελείς, Το ίδιο και οι θεσμοί μας.

Λίγο γέλιο τώρα..κι ευτυχώς να λες γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κανένας άλλος λόγος να κάνει την ζωή μας συναρπαστικότερη!.

Ανώνυμος είπε...

το βασικο νοημα των σχολιων σας ειναι να ζούμε χωρις αγωνια ,να χαιρομαστε και να χαμογελαμε.

ποιος σου ειπε οτι δεν χαιρομαστε και δεν γελαμε ;
οχι ομως με αυτους που εχουν σκοτωσει τους γονεις μας και το μελλον μας και ολη την κοινωνια μας

Ανώνυμος είπε...

Όχι δεν θέλουμε αλλα λαμογια μεσα στην κοινωνία που ζούμε
Εχουμε πήξει στα λαμογια
Το "φρουτο" που σερβίρεις ειναι μπαγιάτικο....

////////////// είπε...

Τι να απαντήσω στα 11.57 + 12.21 σχόλια.???

H γραφή μας οφείλει να μοιάζει με κάτι το «αιχμηρό» που όμως στις άκρες του να έχεις ένα «στρογγυλό» τελείωμα...
Εν ολίγοις -διαβάζοντας ένα σχόλιο -να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι -ενεργοί πολίτες -σεμνά και ταπεινά...

Καμιά φορά η καθημερινότητα και η διαχείρησή της «καταπίνει» τους ανθρώπους...

Ανώνυμος είπε...

τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται
δεν ειναι μονο κλεφτες,(αυτο ειναι το ελάχιστο),ευθύνονται για την αυτοκτονία και το θάνατο χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Ανώνυμος είπε...

2.07 μέχεις καταμπερδέψει..

Για που αναφέρεσαι στα τοπικά ή στα παρακάτω..
Για τα παρακάτω το έχω ξαναγράψει: απο δω και στο εξής μας δίνουν μόνο το δικαίωμα μας αφήνουν δηλαδή -να αυτοχειρούμε στα μουγκά και κατά μόνας!

Δεν τους είδες στο Ζάππειο..ήρθαν να βγάλουν τις φωτογραφίες τους και δεν τους νοιάζει τι κάνει και πως περνάει ο κοσμάκης..
..κάναν τα πάντα να μην τους ενοχλήσουμε -δρόμοι κλειστοί -πορείες απαγορεύθηκαν .να μην ενοχληθούν τα παλικάρια..κατάλαβες!
Σα να μας λένε μπέστε σε ένα καράβι και πάτε όπου θέλετε -πνιγείτε ρε παιδί μου -φτάνει να μη μας ενοχλείτε..
Χρησιμοποίησε περισσότερη περίφραση .........

Ανώνυμος είπε...

Διαδίκτυο δεν είναι μονο facebouk και κουτσομπολιο……

Επειδή εχω διαβάσει πολλά σχόλια μέσα από τα οποια διαπιστώνω αγνοια της δύναμης και της διάστασης του διαδικτύου (για την επίτευξη διαφόρων σκοπών )σας πληροφορώ και κυρίως τους νέους ότι η δύναμη,διάσταση του είναι τεραστίων δυνατοτήτων.
{Αν ζούσε ο εφευρέτης Ν.ΤΕΣΛΑ ,θα αναγνώριζε ότι το διαδυκτυο είναι το μεγαλύτερο «οπλο» στα χέρια των ανθρωπων}
Το διαδυκτυο λοιπον είναι το μεγαλύτερο μεσο για τεχνολογικους ,εμπορικούς ,επικοινωνιακους και ανθρωπιστικους σκοπούς,φθάνει να ξέρεις να το χρησιμοποιεις σωστά.

Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία σχετίζονται κύρια με τους σκοπούς και τις προθέσεις των «ιδιοκτητών» των «σημείων διανομής» και τον ουσιαστικά ανύπαρκτο έλεγχο που ασκείται πάνω τους.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Η δυναμη του διαδυκτυου

Νάουσα: Παραίτηση αντιδημάρχου λόγω αρθρογραφίας του γιου του

Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουρισμού, παιδείας και αθλητισμού της Νάουσας αναγκάστηκε να παραιητηθεί μετά από πιέσεις που δέχθηκε. Είχε προηγηθεί η δημοσίευση άρθρου του γιου του όπου έγραφε πως δεν του αρέσει πια η πόλη που ζει

«Ξέρετε τι μεγάλο δυστύχημα είναι να μη σου αρέσει η πόλη που αγαπάς; Δυστυχώς εμένα μου συνέβη. Έχει πάψει να μου αρέσει αυτή η πόλη.
Δεν μου αρέσει γιατί όταν πηγαίνω στη βιβλιοθήκη της είμαι μονάχος.
Δεν μου αρέσει γιατί βλέπω αποτσίγαρα στους δρόμους πεταμένα, βλέπω τα εκπληκτικά φυσικά της τοπία βεβηλωμένα, βρώμικα.
Δεν μου αρέσει γιατί όποιον δημιουργικό άνθρωπο έχω συναντήσει, μοιάζει απαρηγόρητος, περιθωριοποιημένος και μόνος, βασανισμένος από τους κανίβαλους που πίνουν, δίχως να εκτιμούν, την φαιά του ουσία.
Δεν μου αρέσει γιατί βλέπω ανθρώπους υποταγμένους στα συντηρητικά βλέμματα , μιας συντηρητικής κοινωνίας. Ανθρώπους που κυνηγούν τα λάθος πράγματα, για να κερδίσουν την εκτίμηση λάθος ανθρώπων.
Δεν μου αρέσει γιατί οι πολιτικοί μας πατριάρχες, ζήτησαν ψήφο για την αξιοπρέπεια ενός τίτλου ή μιας θέσης. Aν ξεγυμνώσεις όμως τους ανθρώπους αυτούς απ' όλα τούτα τα αξιώματα, θα δεις ότι πολύ λίγοι θα έχουν εκείνη την ποιότητα της αξιοπρέπειας που δίνει η ελευθερία του να μην είσαι τίποτα.
Δεν μου αρέσει γιατί ο πολίτης της συνδέει την πολιτική με τους πολιτικούς.
Δεν μου αρέσει γιατί δεν βλέπω ανθρώπους να ονειρεύονται.
Και όσοι το έκαναν, έχασαν τη σπιρτάδα από τα μάτια τους, γιατί προτίμησαν τη σιωπή από τη μοναξιά.
Δεν μου αρέσει η θλίψη, η μιζέρια που αποπνέει αυτή η πόλη.
Eσύ, αλήθεια, δεν ταυτίζεσαι μαζί μου;
Ίσως είσαι απλά από αυτούς που έπαψαν να μάχονται. Εκείνους τους συμβιβασμένους που από καιρό γνωρίζουν τη θλιβερή κατάσταση μα αρνούνται να τη παραδεχτούν, γιατί δεν έχουν επιλογή. Νομίζοντας πως είναι φυλακισμένοι σε μια κόλαση που είναι αδύνατον να αλλάξει, προσπαθούν να σκαρφιστούν τρόπους για να αποσπάσουν την προσοχή τους. Αντί να παλέψουν για να αλλάξουν την πόλη αυτή, μεμψιμοιρούν ή απλά μεθούν και ταξιδεύουν σε απραγματοποίητους πόθους και απωθημένα θέλω. Ίσως έπαψες να νοιάζεσαι.
Ίσως είσαι από εκείνους τους δειλούς που αρνούνται να αγκαλιάσουν το νέο, γιατί φοβούνται την κοινωνική κατακραυγή. Γιατί ξέρουν πως ως κομμάτι του παλιού, ίσως δυσκολευθούν να βρουν μια θέση στο καινούριο όταν και αν αυτό εδραιωθεί. Ακόμα και η θέση του μεμψίμοιρου στην πόλη τούτη είναι μια θέση. Μια θέση, θα έλεγα, που έχει και μια αίγλη, διότι δίνει την εντύπωση πως ο αρνητισμός κρύβει και μια αντιπρόταση, η οποία όμως στην ουσία δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα η θέση σου είναι μια θέση δειλίας. Η δειλία της απάθειας. Διότι αν πάψει να υπάρχει αυτό για το οποίο παραπονιέσαι, θα χάσεις την ταυτότητά σου, θα χάσεις αυτό που σου δίνει νόημα.

Εκτός αν είσαι από κείνους που γνωρίζουν το κενό τους, μα δε ξέρουν πώς να το γεμίσουν. Σε σένα χρειάζεται ένας στόχος, και μια πελώρια προσπάθεια ώστε να σε κάνουμε να πιστέψεις στον εαυτό σου, να πιστέψεις πως είσαι ικανός να αλλάξεις, έστω λίγο, τα πράγματα. Αρκεί να προσπαθήσεις.

Ίσως είσαι από αυτούς που συνεχίζουν μονάχοι, μια μάχη σιωπηλή. Μα η μάχη που δίνεις είναι για να διατηρήσεις το όνειρό σου, τον πόθο σου και τη σπιρτάδα στο δικό σου βλέμμα. Έπαψες να μάχεσαι για μια αλλαγή συλλογική. Μετά από κάθε προσπάθεια συνάντησες την αδιαφορία, την προδοσία. Και πληγώθηκες.
Οπισθοχώρησες στο προσωπικό, ιδιωτικό σου χώρο, για να τον σώσεις από τη φθορά. Εσύ σίγουρα τώρα που με διαβάζεις στον ζεστό, μοναχικό και ασφαλή σου χώρο, νιώθεις μια φλόγα που ανάβει τα σωθικά σου, κατανοώντας πως υπάρχουν και άλλοι σαν εσένα, και αναζητάς τώρα τρόπο να τους συναντήσεις για να σκαρφιστείτε μαζί τα παιχνιδίσματα που θα μπορούσαν να απελευθερώσουν την οργισμένη δημιουργία που συσσωρεύατε στην σιωπή της ιδιώτευσης.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ......


Η μικρή εσωστρεφής μας πόλη είναι μια πόλη σκληρή. Πολύ σκληρή. Μια πόλη αυτάρεσκη και αλαζονική, που εγκλωβισμένη στον μικρόκοσμό της, νομίζει πως είναι ξεχωριστή. Δυστυχώς κάνει λάθος. Για να γίνει μια πόλη ξεχωριστή πρέπει να παλέψει. Και πάει καιρός που η πόλη αυτή έχει παρατήσει τα όπλα. Πάει καιρός που η πόλη αυτή έχει παραδοθεί, διολισθαίνοντας σε μονοπάτια που πολύ εύγλωττα απεικόνισε ο Λάνθιμος στον Κυνόδοντά του.

Ζητούνται, λοιπόν επικίνδυνοι άνθρωποι, να ταράξουν τη σιωπή. Ζητούνται άνθρωποι να βάλουν ένα μεγάλο στοίχημα. Να δώσουν μια μάχη ενάντια σε συντηρητικούς «ηγέτες» και συντηρητικούς πολίτες. Ενάντια σε μια βαθιά θεμελιωμένη λογική.
Επικίνδυνοι, ανικανοποίητοι με την υπάρχουσα σήψη και παρακμή, ονειροπόλοι, θρασύτατοι και αλλόφρονες, των οποίων η ψυχή και η σκέψη βράζει. Αυτούς έχει ανάγκη η πόλη.

Αυτοί πρέπει να δώσουν το παρόν. Απ' τους υπόλοιπους ζητώ απλά να μην σταθούν εμπόδιο.»


Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Στην ανακοίνωσή του ο Αντιδημ. Θωμάς Βράντσης αναφέρει:

«"Την 8/1/2014 υπέβαλα δήλωση παραίτησης προς τον Δήμαρχο Νάουσας από τη θέση του αντιδημάρχου πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού και παιδείας την οποία κατείχα επί σχεδόν ένα έτος όπως επίσης και από κάθε άλλη θέση που κατείχα εκτός από αυτήν του δημοτικού συμβούλου.

Η δήλωση παραίτησης μου είναι, εκ των πραγμάτων και αποδεδειγμένα πλέον, μια κίνηση που έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα, καθυστέρησα όμως να την πραγματοποιήσω ελπίζοντας πως η ειλικρινής αλλά και δύσκολη προσπάθεια μου να διαχωρίσω την προσωπική από την επαγγελματική - πολιτική μου ζωή θα εκτιμηθεί και θα ευοδωθεί. Δυστυχώς οι περιστάσεις πρόδωσαν την ελπίδα μου αυτή γι αυτό και αναγκάστηκα να παραιτηθώ.

Ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να βάλω φίμωτρο στις σκέψεις και τους προβληματισμούς των γύρω μου, ειδικά όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους. Έχω μάθει ότι η κριτική, ειδικά όταν προέρχεται από κοντινούς ανθρώπους, είναι πάντα καλοπροαίρετη και εποικοδομητική. Στο σύστημα αξιών μου προτεραιότητα κατέχει η οικογένεια και έπονται οι εργασιακές σχέσεις, πόσο μάλλον οι πολιτικές. Είμαι περήφανος που τα μέλη της οικογένειας μου είναι ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας, δραστήρια και έχουν το σθένος να εκφράζουν δημόσιο λόγο και δημόσια κριτική των κοινών και μόνο, καθώς ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς με προσωπικά ζητήματα τρίτων, στα πλαίσια του γνωστού κουτσομπολιού. Εφόσον αυτή η στάση την οποία πάντα επικροτούσα και καλλιέργησα, αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή συνεργασία και δημιουργεί δυσαρέσκειες, το αποδέχομαι και αποχωρώ.

Από μέρους μου έκανα ότι ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η συνεργασία μου με το Δήμο από τη θέση που κατείχα, δούλεψα σκληρά και προσπάθησα με τη στήριξη της οικογένειας μου να συνεχίσω τη θητεία μου. Πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω συνεργασία.

Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκα το ανωτέρω χρονικό διάστημα και με βοήθησαν να ανταπεξέλθω στο έργο μου.»

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Ανώνυμος είπε...

Ρεπόρτερ, συμφωνώ με το γραπτό..
Είπαμε η διαφορά είναι το τι θεωρείς ο καθένας μας φυσιολογικό..
Σε μιά γενόμενη συζήτηση δύο ή τριών ή και παραπάνω ατόμων, για τους δύο θα γράψω, αλλά και για παραπάνω άτομα συζήτησης υπάρχοει πάντα μιά παραπάνω απάντηση..
Ποιά είναι αυτή; Μα η σωστή!
Εμείς μπορεί να δίνουμε απο μια εξήγηση για ένα θέμα και ίσως οι απαντήσεις μας να είναι λάθος, άρα, οι απαντήσεις είναι τρείς...
..η δική σου η δική μου και η σωστή...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Δημαρχε αντιδημαρχοι και Δ.Σ ειμαι σιγουρος οτι θα το διαβασετε ,αλλα ειμαι πιο πολυ σιγουρος οτι δεν θα καταλαβετε απολυτως τιποτα!!!
(ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΝ ΙΤΟΥΔΗ- ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ... ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΟ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

«Τεράστια η ευθύνη των προσώπων που αποτελούν εξαίρεση σε ένα δημοτικό συμβούλιο και σε μια κοινωνία που μαστίζεται από φαινόμενα εκτεταμένης διαφθοράς».

Κύριοι η δόξα απαιτεί ανάληψη ευθυνών ………αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες σας,έστω και αργά....

//////////////// είπε...

Ποιοί αποτελούν εξαίρεση.???

Έν πάση περιπτώσει ..αν σκέφτεσαι να πέσεις απο κανά σύννεφο..
..να διαλέξεις αυτό που είναι πιο ψηλότερα, νάμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα!

Ανώνυμος είπε...

Κατάλαβα τελειώσατε! Άντε, γέμισαν οι καφετέριες του δομοκού..

Ανώνυμος είπε...

Ακούσατε και διαβάσατε ποιοί αποτελούν εξαίρεση «οι εξαιρεταίοι», gamwto!

Αν νιώσατε εσχάτως κάποιες έντονες αναταράξεις, δεν είναι τίποτα σοβαρό, είναι ο δημοφιλής Τουητεράς του ΝΜ που έπεσε απ τα σύννεφα. Παρεμπιπτόντως, αυτά τα καημένα τα συννεφάκια τραβάνε των παθών τους τον τάραχο. Εκεί που αρμενίζουν γαλήνια στο απέραντο γαλάζιο του ουρανού, ανεβαίνει ξαφνικά πάνω τους ο κάθε τυρχάρπαστος (θα έγραφα «παπάρας», αλλά δεν το γράφω, γιατί μπορεί να διαβάζουν την στήλη γυναίκες και να σοκαριστούν), αράζει για λίγο και μετά πέφτει στο έδαφος. Άμα θέλεις να πέσεις, ρε μάστορα, να πέσεις απο την Ακρόπολη σαν τον Μιμίκο και τη Μαίρη, τι σου φταίνε τα έρμα τα συννεφάκια και τα ταλαιπωρείς.????

Ανώνυμος είπε...

Κανονικά όποια δημοτική αρχή σε ολόκληρη την θητεία της δεν κάνει έργα γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, μελέτες, προσωπικό,……………… και ξαφνικά όλα ανακαλύπτονται τους τελευταίους 5-6 μήνες πριν τις εκλογές, δεν θα έπρεπε να την ψηφίζει κανείς μας. Μόνο και μόνο για τιμωρία γιατί μας θεωρεί ηλίθιους. Άσε που τα έργα αυτά συνήθως είναι για γέλια και για κλάματα. Είναι πολιτική αλητεία να γνωρίζεις παρανομίες περί αυθαίρετων και να λες ότι αν τα πω πας φυλακή ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ καλά πάμε η παράγκα αρχισε τον κλαφτοπολεμο καλό βόλι...!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

REPORTER
Σε βρίσκω χωρίς ενημέρωση τι έγινε στο ΔΣ για τον απολογισμό.

Ανώνυμος είπε...

Ζητείται εισαγγελέας για αυτεπάγγελτη δίωξη δημάρχου

Πρώτο κατηγορητηριο
θέμα μόλυνσης δεξαμενών ποσίμου ύδατος

Για «αμέλεια» σε ό,τι αφορά την προστασία των πηγών υδροληψίας και δικτύων πόσιμου νερού κατηγορείται ο δήμαρχος

ο δήμαρχος κατηγορείται ότι «με περισσότερες πράξεις(παραλείψεις), κατά την έννοια του νόμου, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, παρέλειψε να εμποδίσει, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο ως εκ της άνω ιδιότητάς του, την επέλευση αξιοποίνου αποτελέσματος, δηλαδή την πρόκληση δηλητηρίασης σε διοχέτευση πόσιμου νερού, που η χρήση του μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε αόριστο αριθμό ανθρώπων». Από τις παραλείψεις «επήλθε μόλυνση ('ολικά κολοβακτηριοειδή', 'ολικά κολοβακτηριοειδή κοπράνων', και 'στρεπτόκοκκοι κοπράνων') του διοχετευόμενου ύδατος στις κατοικίες των δημοτών».

Επίσης κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος από αμέλεια για την υπερχλωριωση του ποσιμου υδατος βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των δημοτών

Δεύτερο κατηγορητηριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κατηγορείται για παραβάσεις καθήκοντος, για παρανομίες στην ανάθεση δημοτικών έργων με τη μέθοδο της κατάτμησης για να μη γίνονται διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις,εκβιασμό από δόλο η αμέλεια για εισπράξεις οφειλών προ δεκαετίας που έχουν εξοφληθεί,για κακοδιαχείριση ή ενέργειες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Να εκτελεστεί διαχειριστικός έλεγχος από Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, διότι είναι ο εγκυρότερος τρόπος να εξακριβωθεί το τι έχει γίνει

Τρίτο κατηγορητηριο
Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση
Παραβίαση των νομίμων διαδικασιών διεκπαιραιωσης δημοτικών υποθέσεών.
Καθυστέρηση ή παρέλκυση διαδικασιών. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους
Κακή οικονομική διαχείριση και ανύπαρκτη άσκηση λεπτομερούς διαχειριστικού ελέγχου

Τεταρτο κατηγορητηριο

Συνεργία και συγκάλυψη αδικημάτων προέδρου κοινότητας,οποίος κατηγορείται : για κλοπή τροφίμων,υπερχλωριωση ποσιμου ύδατος χωρις να εχει αρμοδιότητα, πλαστογραφία εγγράφου,παράβαση καθήκοντος,απιστία προς την υπηρεσία δήμου….

πέμπτο κατηγορητηριο

θα το μάθετε αργότερα....

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΓΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η σοβαρότατη αναφορά που εφερε στος φως της δημοσιοτητας στις 21 ΜΑΙΟΥ 2013,ο ρεπορτερ σχετικά με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΓΚΟΥΒΑ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία αποφασίστηκε ανάθεση προμήθειας χλωρίου αξιας 20.000 ευρω στον υιό του. Η καταγγελία είναι σοβαρή διότι πέραν της ακυρότητας της Απόφασης ο κ. Γκουβας διέπραξε βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται με την ποινή της αργίας.
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

οσο για την ενημέρωση παρουσιάσεων των απολογισμών καραγκιοζικου παιγνίου και γελοιότητας ειναι για αφελείς και οχι για σοβαρούς δημότες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!

Παραιτήσου Δήμαρχε, για το καλό των δημοτών.
Ασκείς την εξουσία σου με απαράδεκτο τρόπο. Στην περιοχη μας, δεν λειτουργεί τίποτα, ή μάλλον λειτουργεί μόνο αυτό που θέλεις εσύ....
Κοινή διαπίστωση ότι «κάτι πρέπει να γίνει» αφού ο δήμος μοιάζει πλέον εγκαταλειμμένος ενώ η υπάρχουσα αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να αρθρώσει στοιχειωδώς έναν αξιόμαχο αντιπολιτευτικό λόγο.
Δήμαρχε, η διοίκηση του Δήμου δεν είναι οι εμφανίσεις στα πανηγύρια και στα καφενεία όπως εκανες εσύ! Η πολιτικη του καφενείου τελείωσε.
Μεχρι σημερα είναι διαπιστωμένο και κοινώς αποδεκτό οτι δεν μπορείς να διοικήσεις τον δημο και τελικά καταλήγουμε να σε «διοικούν» άλλοι, παραιτήσου!
Θα είναι το μόνο καλό που θα έχεις κάνει για τον τόπο μας! .
χάθηκε για τον Δήμο μας μια ακόμη τετραετία και το χειρότερο τον καταδίκασες σε μαρασμό και επερχόμενη παρακμή.
Βουλιάζεις το Δήμο κάθε μέρα! Ασε τα μεγαλοπήβουλα σχέδια της τελευταίας στιγμής!! όπως Δημοπρασίες αναψυκτηρίων των 50 ευρώ!

Δήμαρχε λυπάμαι αλλα αποδείχθηκες στην πράξη ανεπαρκής και ανύπαρκτος για τον δήμο και τους δημότες του .
Το τιποτα, χαρακτηρίζει τη διοίκηση και το έργο σας. Εκτός αν θεωρείτε έργο ολες αυτες τις ρουσφετολογικές σας απευθείας αναθέσεις,τις συγκαλύψεις και την εγκληματική πραξη σου να ριχνεις σωρηδόν το χλώριο στις δεξαμενές ποσίμου υδατος,δηλητηριαζοντας κάθε μορφη ζωης.

Η άρνηση σου να γίνει διαχειριστικος έλεγχος,η σιωπή ολων δημοτικών συμβούλων(για τα κακώς κείμενα, την αδιαφορία σου για την υγεια των δημοτών,την επίμονη σου για αμέτρητες απευθείας αναθέσεις και μάλιστα σε αιρετά πρόσωπα)δείχνει σκοπιμότητα και αδιαφορία για τον δήμο και φυσικά τα χειρότερα έπονται
Απογοήτευσες του πάντες,ακόμα και αυτούς που αγωνίστηκαν να αναλαβεις την ηγεσία του δημου και μαλιστα από τους πρώτους μηνες της θητειας σου.
Όλα τα συνθήματα με τα οποία εκλέχθηκες, έπεσαν στο κενό. Δεν κατόρθωσες απολύτως τίποτα και το έργο σου ήταν άκρως αποτυχημένο. φυσικά υπάρχουν και χειρότερα, αλλα ο τόπος μας έχει έλλειψη από καλύτερα.Οι καταστάσεις είναι ήδη πολύ άσχημες μην τις κάνεις χειρότερες.

Μην κρατάς όμηρο ένα δήμο τον οποίο εσύ και οι πρώην δήμαρχοι φθασατε στο πάτο της απαξίωσης.

Δημαρχε απογοήτευσες τους πάντες
ΟΥΤΕ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ.
Το λένε πλέον όλοι οι δημότες. Τελειώσατε…
Άσε την καρέκλα και παραιτήσου.

Μην προσπαθείς να κρατήσεις κάτι που δεν σου ανήκει και δεν είσαι ικανός να κρατήσεις.

Ανώνυμος είπε...

H αποσιώπηση των πραγμάτων βοηθά το σκοτάδι.
Ο/Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΓΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πάλι τα ίδια κατηγορίες χωρίς νόημα ο δήμαρχος έδωσε στη δημοσιότητα της απευθείας αναθέσεις ή μας έδωσε ελλειπή στοιχεία ........

ΔΗΜΑΡΧΕ αληθεύει ότι ο Γκούβας πήρε απευθείας το χλώριο 20000 Ε . ΜΠΟΡΕΙ να είναι και νόμιμο δεν το γνωρίζω αλλά ΗΘΙΚΟ δεν είναι ΠΑΡΑΓΚΑ......

ΡΕΠΟΡΤΕΡ όλα στο φως.....όχι επιλογές τους πρώην δημάρχους τους καλύπτης αλλά τι λέω τους εξιλέωσε ο ΣΥΡΟΣ

Ανώνυμος είπε...

H αποσιώπηση των πραγμάτων βοηθά το σκοτάδι.
Ο/Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΓΚΟΥΒΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πάλι τα ίδια κατηγορίες χωρίς νόημα ο δήμαρχος έδωσε στη δημοσιότητα της απευθείας αναθέσεις ή μας έδωσε ελλειπή στοιχεία ........

ΔΗΜΑΡΧΕ αληθεύει ότι ο Γκούβας πήρε απευθείας το χλώριο 20000 Ε . ΜΠΟΡΕΙ να είναι και νόμιμο δεν το γνωρίζω αλλά ΗΘΙΚΟ δεν είναι ΠΑΡΑΓΚΑ......

ΡΕΠΟΡΤΕΡ όλα στο φως.....όχι επιλογές τους πρώην δημάρχους τους καλύπτης αλλά τι λέω τους εξιλέωσε ο ΣΥΡΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ.
Όλες οι υποθέσεις διαφθοράς στο ΔΗΜΟ ,που είναι πάρα πολλές, πρέπει να “δένονται” απόλυτα με αδιάσειστα στοιχεία και μετά να δημοσιοποιούνται.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Λάλησε
Δήμαρχε απογοήτευσες τους πάντες
ΟΥΤΕ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ.
Το λένε πλέον όλοι οι δημότες. Τελειώσατε…
Άσε την καρέκλα και παραιτήσου.

Αυτά κ Παρατηρητή στη λογοδοσία ακούστηκαν ή ήσουν ΑΠΩΝ και κρίνης εκ του καναπέως .....με πολιτική καφενείου ο κάθε ΣΥΡΟΣ ή ΤΣΟΓΚΑΣ ή ΤΖΑΧΡΙΣΤΑΣ θα επικρατούν γιατί έχουν το σθένος και είναι στο προσκήνιο αντιμετωπίστε τους ευθέως, από το σκοτάδι δεν υπάρχει αποτέλεσμα......ΠΑΛΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ....

ΝΜ ΟΦΙΣ

Ανώνυμος είπε...

Αν μετα απο τοσα που εχουν γραφτεί-αποκαλυφθει, αποδειχθεί και παραδεχθεί ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του αναρωτιέστε και δεν εχετε καταλάβει τι συνέβαινε μεχρι σήμερα στους δήμους ;τοτε τι να πω

Ξεχάστε οσα εχουμε γράψει και κρατειστε μονο δυο πραγματα
1) ο ιδιος ο δημαρχος παραδεχτηκε οτι ηταν λαθος που δεν ασχολειθηκε με το ποσιμο νερο
2) ο ιδιος ο δημαρχος αρνηθηκε να κανει διαχειριστικο ελεγχο
Μετα απο ολα αυτα πιστευετε οτι ο ανθρωπος αυτος μπορει να ειναι δημαρχος ενος δημου;
ο δε αντιδ.Γκουβας μολις πηρε την επιστολη απο τον παρατηρητη οτι ο φακελος θα παει στο επιθεωρητη δημοσιας διοικησης εγινε λουης.
Μεχρι την προηγουμενη ημερα οταν ελειπε ο δημαρχος ελεγε στους δημοτες οτι αυτος ηταν ο δημαρχος και μετα αφησε την καρεκλα αρον αρον...θα μου πητε που η διαφορα μονο θεσμικα ,κατα τα αλλα τα ιδια.
Αυτα ειναι τα ανθρωπακια κυρια αναστασια..."λαμογια και φεύγα"

Ενα λαθος καναμε μεχρι σήμερα και αυτο ηταν δικο μου,βιαστικα να αξιολογησω την τιμη εντύπου χάρτας
ενημερωσης υποχρεωσεων και δικαιωματων δημοτη και μου την εφερε ο δημαρχος,πραγματι το εντυπο που βγηκε άξιζε τα χρηματα του (διοτι ηταν πανω απο τεσσερεις σελιδες-εξι σελιδες που εκτιμούσα ).Δεν ξερουμε τον αριθμο εντυπων αλλα δεν ειναι και θεμα που αξιζει να το συζηταμε περισσοτερο....
Εκει το παραδεχομε οτι μας την εφερε ,αλλωστε ο παρατηρητης μου μου το ειχε επισημάνει, οτι βιαστικα ..(σου λεει αστον να το εκτυπωσει και μετα του το κοπανάς στο κεφάλι)

Ρωτατε αν πηγα στον απολογισμο ,αφου τον εχω χαρακτηρισει ως "μαιμου" απολογισμο. Πρεπει να ειμαστε λιγο σοβαροι, αν πεσουμε στο επιπεδο του δημαρχου ..χαιρετα μας τον πλατανο. Περναω εξω απο το δημαρχειο και μου γυρίζουν τα αντερα...
Μπορει να μην εχω τις γνωσεις και
την αντιληψη του παρατηρητη αλλα ειμαι σε θεση να καταλαβω τα αυτονοητα.
Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο επιθεωρητης δημοσιας διοικησης.. αν γινει ελεγχος ...αλλα αφου στείλανε εγγραφο στον δημο σημαινει οτι θα γινει.

αντωνης είπε...

..............................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

Προς Ν.Μ Οφις
Απάντηση
Οφις μήπως είχες πέσει σε χειμερια νάρκη; η εχεις ζαλιστεί από το πολύ χλώριο που σε εχει κεράσει ο δήμαρχος;

Έχεις χάσει πολλά επεισόδια η δεν κατάλαβες το νόημα του έργου; ο καλός ,οι κακοί και οι άσχημοι ….
Έχεις δει πότε στα εργα να είναι πρωταγωνιστης ο κακός και ο άσχημος;
παρολα αυτά,γυρνά πίσω τις σελίδες και ξαναδιάβασε τα σχολια και αν νομίζεις ότι υπάρχει το περιθώριο να μου πει κατι (να προσθέσει κατι σωστό ) ο δήμαρχος ,πολύ ευχαρίστως να πάω να τον ακούσω.

Εκ των προτέρων σε πληροφορώ ότι ο δήμαρχος "βρίσκεται μονίμως σε κατάσταση μέθης" και είναι εκτός τόπου και χρόνου με όλη την σημασία της λέξεως.

Οσο για την διάδοχη της καρέκλας του δημάρχου, έχει γίνει ηλεκτρική για τους τρεις υποψήφιους που αναφέρεσαι.

Ανώνυμος είπε...

Τι κάθεσαι και χαλάς την ζαχαρένια σου -απάντηση δεν θα πάρεις.

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Η άνοιξη....ΕΡΧΕΤΕ μέχρι τότε ως ΟΦΙΣ θα παρακολουθώ τα δημοτικά θέματα και όσους βγουν στο προσκήνιο με νέες προτάσεις. Διαφορετικά θα περιμένω την διαχείριση της ηλεκτρικής καρέκλας....


ΝΜ ΟΦΙΣ ....... καλό πασχα!!!!!

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ είπε...

Αγαπητε ρεπορτερ πρέπει να έχεις προσωπικά με τον Γκούβα. Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του δήμου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Δήμαρχος έκανε δύο αναθέσεις σε χλώριο. Μια στην Αλεξού 15000 ευρώ και τιμή μονάδος 0,276 το κιλό και μια στο γιο του Γκούβα 15000 ευρώ προς 0,26. Πρέπει να είναι και ηλίθιος αυτός που έδωσε και χαμηλότερη τιμή. Αλλά δεν το αναφέρεις, αν ψάξεις για παλιότερες αναθέσεις του αντικειμένου θα βγάλεις λαυράκι μεγάλο. Από πότε η συγένεια είναι διοικητικό παράπτωμα;; Αγαπητέ διαχειριστά για ψάξε και ενημέρωσέ μας πότε παραιτήθηκε ο Γκούβας. Από ότι βρήκα στην Διαυγεια και πάλι παραιτήθηκε μαζί με τον Γραμματίκα και τον Ματσαδέ. Για ποιό χαρτί μιλάς δώσε το στην δημοσιότητα να μάθουμε και εμείς οι νυχτομένοι...

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

θα μας τρελανεις αναρωτιεσαι αν εχω προσωπικα με καποιον που με δηλητηριαζει και δημιουργει στο κοινωνικο συνολο ,ολα αυτα που εχουμε πει;
Στο συγκεκριμενη προμηθεια γινεται κατατμηση για να αποφυγουν τον διαγωνισμο και απευθειας αναθεση
Δευτερον δεν δικαιολογηται η απευθειας αναθεση του χλωριου διοτι δεν αποτελει απροβλεπτο γεγονος θα επρεπε να γινει προγραμματισμος και διαγωνισμος
Ο Γκουβας είναι δημοσιο προσωπο ,είναι αντιδημαρχος και μελος και οικονομικης επιτροπης η δε αλεξου είναι επειχηρηματιας
Βεβαια η αλεξου δεν είναι καινουργιο προσωπο εχει παρει και άλλη απευθειας αναθεση(κακως).Αν ψαξεις στα σχολια θα δεις ότι το εχουμε σχολιασει
Είναι προφανες ότι η συναλαγη και οι τιμες ηταν προσυμφωνημενες
Αυτό που λες Οτι εχω προσωπικα με τον Γκουβα δεν εχει καμμια σοβαροτητα
Σιγουρα θα υπαρχουν υποθεσεις που δεν τις εχουμε αντιληφθει,μπορει να τις αναφερεις,γιατι δεν το κανεις;
Μεχρι σημερα εχουμε αναφερει ολες τις περιπτωσεις που εχουν πεσει στην αντιληψη μας
Αδικαιολογητες απευθεια αναθεσεις στον πρωην αντιδημαρχο Σκριμπονη ,προεδρο Αυγεραντωνη (αιρετος)-αντιδημαρχο Γκουβα,υπεξαιρεση χρηματων από τον ταμια Γ. ραπτη ,
Απευθειας αναθεση ελεγχου ποιοτητας ποσιμου ειδατος στον παπαθανασιου
Δεν γνωριζω κανεναν ιδιωτη Γκουβα και φυσικα δεν εχω τιποτα προσωπικο μαζι του και μιλαω παντα για τον αντιδημαρχο και μελος της οικονομικης επιτροπης Γκουβα .
Ο κοσμος τον ψηφισε να ασχοληθει με τον δημο και αυτος ασχολειται με την παρτι του με δημοσιο χρημα.
Αυτα ειναι το λιγοτερο, πεταει χυμα το χλωριο μεσα στο ποτηρι μου,
Ελεος δηλ πρεπει να κατσω με σταυρωμενα χερια;
Εσενα απο οτι φαινεται σου αρεσει το χλωριο με τον κουβα χωρις χλωριωτη και και το συστημα του βανδαλισμου ,προτιμας αλλα πραγματα εκτος την υγεια την δικη σου και της οικογενεια σου καμμια αντιρρηση δικαιωμα σου.
Δεν νομιζω οτι εχεις το δικαιωμα να εμποδιζεις τον δικο μου αγωνα για την προστασια της δικης μου οικογενειας

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

οσο για την παραίτηση αντιδημαρχων σε πληροφορω οτι θα μηνει χαραγμενη στο μυαλο μου για πολλα χρονια
μετα το μηνυμα της κυριας αναστασιας
28 ιουνιου 2013 ημερα παρασκευη ωρα 2μμ

Ειχα βαλει στοιχημα, οτι η επιστολη του παρατηρητη προς τον δημαρχο θα αποτυχει και φυσικα το εχασα.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

27 Ιουνίου 2013 - 2:09 μ.μ.

Αναστασία Γ. είπε...

Καλημέρα σε όλους τους Παρατηρητές, Ρεπόρτερ, Αγανακτισμένους και φυσικά Ανώνυμους!
Τελικά όντως η Ελλάδα δεν θα αλλάξει ποτέ! Όχι γιατί κυβερνάται από ικανούς ή μη ικανούς... αλλά γιατί σχολιάζεται χυδαία και ψηφίζεται από ανθρωπάκια που δεν έχουν το θάρρος να γράψουν ούτε το μικρό τους όνομα δημόσια, αλλά μπορούν κάλλιστα να αναφέρονται επώνυμα στους άλλους,και με γνώμονα την ημιμάθεια και το δήθεν ενδιαφέρον για τον τόπο, να εξάγουν συμπεράσματα!! Έχω μια βασική απορία...όλοι εσείς που σχολιάζετε με τόσο "κόσμιο" τρόπο γιατί δεν ηγείστε μια κίνησης που θα αναλάβει εκείνη τον τόπο???
Μήπως γιατί η ανάληψη ευθύνης είναι δύσκολη???
Μήπως γιατί δεν μπορείτε ούτε τον κόσμο να πείσετε να σας ψηφίσει???
Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τα στενά τοίχη ενός φτωχού μυαλού!!! Είναι σίγουρο, ότι ούτε ένας σας δεν θα υπέγραφε επώνυμα αυτά που γράφει εδώ. Όταν βρεθεί το θάρρος της επώνυμης γνώμης και φορεθούν παντελόνια, τότε μπορεί και τα σχόλια σας από κουτσομπολιά να γίνουν γνώμες!
Θέλει μαγκιά να εκτεθείς και να ηγηθείς!!!

27 Ιουνίου 2013 - 2:09 μ.μ.

Στις 28 Ιουνίου 2013 - 8:00 π.μ.
φύτρωσε και το FUN CLUB ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Στις 28 Ιουνίου τα ειδα και τα δυο
και φυσικα καταλαβα οτι θα ειχαμε εξελίξεις και οτι έχασα το στοίχημα. Την δευτέρα -τριτη μάθαμε τα μαντάτα της παραίτησης

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΞΥΠΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕ
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Έλεγξα όλες τις τελευταίες απευθείας αναθέσεις καθώς και μια σειρά ενεργειών του Δημου, κατά την άποψη μου εγιναν πολλές παρατυπίες και παρανομίες
Επίσης παρατηρήσαμε ότι στο προηγούμενο οικονομικό ετος έχουμε πολυ λιγοτερες απευθείας αναθέσεις Από την ημερομηνία που ανέλαβε ο Γκουβας οι απευθείας αναθέσεις πέφτουν Βροχή.
Αυτή την φορά, συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία και θα προβούμε σε ολες τις νόμιμες ενέργειες προστατεύοντας τα δικαιώματα των δημοτών.
Μετά από όσα αναφέραμε, αν ο δήμαρχος μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες δεν προβεί σε αντικατάσταση του αντιδημάρχου Γκουβα και όλων των αντιδημάρχων θα προκύψει σοβαρότατο θέμα.
Τα χρονικά περιθώρια και οι ανοχές τελειώσανε

Λυπάμαι Δήμαρχε σε προειδοποίησα πολλές φορές αλλα εσύ το βιολί σου
Με τον νυν αντιδήμαρχο και πρωην αντιδήμαρχο, με το Τσέλιγκα και όλους τους παρελκόμενους…… δεν γίνεται χωριό ,μόνο πανηγύρι γίνεται……………και από πανηγύρια έχουμε χορτάσει…….
Δεν έγινες δήμαρχος επειδή ήσουνα «ωραίος»!!!...
Μπέρδεψες τις εποχές Δήμαρχε και πρόσβαλες το συμβόλαιο που υπογραψες με τον δημότη με το οποίο του εγγυήθηκες ένα καλύτερο και αξιοπρεπές μέλλον.

"Ο εγγυητής του συμβολαίου".

Δεν φταίω εγώ…..το "γραμμάτιο" φταιει …..δεν το πλήρωσες Δημαρχε και διαμαρτύρεται…

Οι ανοχές του δημότη τελειώνουνε τέλος Ιουνίου…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

29 Μαΐου 2013 - 12:23 π.μ.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΕ

Τωρα ειναι η σειρα σου να δωσεις το "Λαυρακι" που μας ειπες οτι ανακαλυψες...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ είπε...

Αγαπητε Ρεπόρτερ

Επιμένεις να μη κάνεις έρευνα αν και είναι το αντικείμενό σου. Δυστυχώς για σένα επί τούτης της δημαρχίας μπήκαν χλωριωτές σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα - τοπικές κοινότητες, άρα ο κουβάς είναι παρελθόν. Άρα καλύτερα πράγματα και μέλλον για τα παιδιά μου. Αν οι τιμές ήταν προσυμφωνημένες ανέτρεξε στις παλιότερες αναθέσεις χλωρίου που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Θα μάθεις πολλά. Οποιαδήποτε εργασία μέχρι 15000 ευρώ γίνεται με ανάθεση και όχι με διαγωνισμό, άρα ουδέν μεμπτόν. Η χρήση του χλωρίου πρέπει να γίνει ααν δημοτική ενότητα για λόγους ανταποδοτικότητας. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει μόνο να σκούζει μετά ό Δημούδης για ανταποδοτικότητα τελών. Επίσης αν δε με απατα η έρευνά μου οι αντιδήμαρχοι είναι ο Καρκάνης ο Μπακοστέριος, ο Παπαδημητρίου και ο Σατυρόπουλος. Που βλέπεις Γκούβα και δεν είσαι εμπαθής πες μου.....Το λαυράκι έρχετε και πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους. Εχε υπομονή. Να θυμάσαι στα οπωροφώρα δέντρα πετούν πέτρες με τα ξερά δεν ασχολείται κανείς. Ασχολείσου με όλο το Δ.Σ. όχι επιλεκτικά.

Ανώνυμος είπε...

Για την απευθείας ανάθεση πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τρείς προϋποθέσεις :
α ) ύπαρξη απρόβλεπτου γεγονότος , για τη δημιουργία του οποίου η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη
β ) ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης , η θεραπεία της οποίας δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν οι ανοικτές ,κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες
γ ) ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της κατεπείγουσας ανάγκης
Η ανάθεση της προμήθειας με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) επιτρέπεται:
1) Οταν η αξία της προμήθειας είναι μικρότερη ή ίση των 15.000 € με Φ.Π.Α.και υπό την προϋπόθεση ότι η αξία αυτή αθροιζόμενη με άλλα ΟΜΟΙΑ ή ομοειδή υλικά δεν υπερβαίνει σε ΕΤΗΣΙΑ βάση το ποσό αυτό.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Το αιτημα του ποσιμου νερου και της χλωριωσης ηταν αιτημα δικο μας που το απευθυναμε στο κυριο καλημερη και το εφερε στο δ.σ

ο Καρκάνης ο Μπακοστέριος, ο Παπαδημητρίου
Ανυπαρκτοι και οι τρεις.

Μπακοστεργιος αδιαφορος (βλεπε αιτημα δημοτων βαρδαλι)

Γραματικας (βουβος και ανυπαρτος)
για αυτο τον εχουν και στην οικονομικη επιτροπη να τον ελεγχουν

παπιωτης ανυπαρκτος και ανικανος(βλεπε θητεια του και μακαρονια -τσελιγκας

Λοιπαμε που θα σε απογοητεύσω κανενας ομως δεν φθανει το χαμηλο επιπεδο του μελος της οικονομικης επιτροπης και πρωην αντιδ.Γκουβα

τωρα ικανοποιηθηκες;

Δημοσιογραφε εισαι οφσαιτ
και αουτ και αν δεν δωσεις το "λαυρακι"συντομα... τοτε θα παρεις ποιο σκληρη απαντηση και ο δημαρχος ,Γκουβας τους οποιους τους προστατευω διοτι εχω περισσοτερα στοιχεια και ποιο επιβαρυντικά

Μολις δηλωσουν υποψφηφιοτητα θα βγουνε στον αερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ είπε...

Αγαπητέ ρεπόρτερ

Πλανάσε πλάνην οικτράν... Ποιός νομίζεις ότι είσαι που έφερες τους χλωριωτές στο συμβούλιο του Δήμου και έγινε το έργο επειδή το είπες;;. Αν δεν υπάρχει μελέτη και προυπολογισμός ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. Μήπως πήγες και μελέτη; Μήπως όταν ήρθε το θέμα είχε προχωρήσει ήδη από τον Δήμαρχο; Δεν σε ενημέρωσε καλά ο κομιστής της πρότασης.. Ενημερώσου καλύτερα και μετά βγάλε βαρύγδουπους λόγους. Το πότε θα βγάλω αυτά που ανακάλυψα από το Δήμο το κρατάω να επιλέξω εγώ τον χρόνο εσύ ασχολείσου με τα δικά σου. Και εφόσον όλοι είναι ανίκανοι και διευθαρμένοι τότε είναι ηλίθιοι όλοι αυτοί που τους ψήφισαν , πολύ προχωρημένη πρόταση.. Βγες μπροστά από όλους και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου και εφόσον είσαι τόσο καθαρός που λες εγώ θα κατέβω μαζί σου γιατί θέλω καθαρές δουλειές και ξάστερες. Μαζί να νοικοκυρέψουμε τον Δήμο.'οχι λόγια αλλά μόνο έργα,όχι κριτική εκ του καναπέους αλλά πράξη. ΚΑι πάνω από όλα χωρις εμπάθειες. Αλήθεια ο διαγωνισμος για τα χημικά που κέρδισε ο γιος του Γκούβα με διαφορά 20% από την Αλεξού και αυτός στημένος ήταν. Και ήταν διαγωνισμός που πολοί εμφανίστηκαν και πήραν τεύχος, ψάξε λίγο να το δεις. Και εφόσον η Αλεξού είναι επιχειρηματίας ο άλλος τί έιναι που έχει επιχείρηση; Πολλά τα προβλήματα ρεπόρτερ. Η πρότασή μου ισχύει βγες μπροστά και ακολουθώ και εφόσον δεσμευεσαι για διαχειριστικό έλεγχο σε τρεις μήνες είμαι μαζί σου με όλες μου τις δυνάμεις επιτέλους να μάθουμε την αλήθεια.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Κατ'αρχην δεν ειμαι γνωστης ουτε της νομοθεσιας, ουτε να ηγηθω μιας κινησης που σιχαινομε...
Μεχρι στιγμης αναφερω κραυγαλεες καταστασεις απο πλευρας ηθους και νομοθεσιας.
ο παρατηρητη γνωριζει την νομοθεσια και τους βασικους κανονες διοικησης.Σε αυτον απευθυνσου.
Αυτος ξεκινησε το θεμα με τις αναλυσεις του νερου εδω και δυο χρονια,μας ενημερωσε για τα προβληματα υγειας που δημιουργει το χλωριο και τα νητρικα ,αυτος εβγαλε τα αδικαιολογητα χρεωστικα των δημοτων με τοκους υπερημεριας 100%,τις αρπαχτες των υπαλληλων αυτος μας εξηγησε για την κατατμηση και απευθειας αναθεσεις
για την κακοδιοικηση οσο αφορα την θητεια των αντιδημαρχων του ενος ετους (το οποιο δεν προβλεπεται και απο τον καλλικρατη)
Αυτος ανελαβε την ευθυνη του αιτηματος για την παραιτηση των
αντιδημαρχων.
Εγω ειχα στηχηματισει οτι ο γκουβας δεν θα εφευγε και το εχασα.
Εγω και καποιος αλλος προσπαθουμε να βοηθησουμε την προσπαθεια που ξεκινησε ο παρατηρητης.
Το ιδιο εκανε ο καλημερης,ο ιτουδης και ο βασιλος εστω και αργα.
οσο για τον δημαρχο ,καλυτερα να μην καταλαβεις ποτε τι ρολο παιζει,αν εχεις εστω και ιχνος αξιοπρεπειας.
Οι δικες μου προσπαθειες ξεκινησαν μετα απο αιτημα δημοτων δομοκου για τις παρανομιες του Γκουβα στους διαγωνισμους.
ο παρατηρητης απο οτι εχω καταλαβει αν δεν υπηρχε το θεμα της μολυνσης του νερου και η αδιαφορεια του δημαρχου για πανω απο ενα χρονο δεν θα ασχολουνταν ποτε με ολο αυτο το "σινάφι"και δεν ειναι επιπεδου δημαρχου
αν και αυτος θεωρει οτι ο εγκεφαλος ειναι ο Γκουβας.
Οποια "πετρα" και να σηκώσουμε απο κατω βρισκουμε τα ιδια και τα ιδια προσωπα
Μην νομιζετε οτι ειμαστε μονο δυο που ψαχνουμε και γραφουμε με τα ιδια ψευδωνημα ειμαστε αρκετοι.
Δεν εχουμε τον χρονο ουτε την ορεξη να ασχολουμαστε με καθε "υποκειμενο" της περιοχης μας

ΔΗΜΟΣΟΓΡΑΦΟΣ είπε...

Αγαπητε ρεπορτερ

Ο παρατηρητής μας λέει για το γράμμα το νόμου και έτσι θα ήταν σε μια ιδανική κοινωνία, αλλά δεν μας ενημέρωσε πώς θα βάλουν πετρέλαιο στα σχολεία που δεν υπάρχει κωδικός να το επιτρέπει στον Δήμο; Πώς θα γίνουν μικροεπισκευες του δικτύου του νερού αφού δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και τα υλικά επίσης δεν είναι προβλέψιμα;. Γιατί είναι πρέπον να πληρώνουμε καπέλο στα υλικά και ανήθικο να παίρνουμε καλύτερες τιμές και προσφορές έστω και από τον γιο ενός συμβούλου; Συνεχίζοντας και προσπερνώντας αυτά που δεν προβλέπονται από τον Καλλικράτη, ας μας ενημερώσει κάποιος για τα φέσια του πρώην Δήμου Θεσσαλιώτιδας και πώς θα πληρωθούν οι έρημοι οι εργολάβοι.Επειδή όμως μου αρέσουν οι ΛΥΣΕΙΣ προτείνω μια κίνηση από τους πολίτες για τους πολίτες, χωρίς καπελώματα και ομπρέλες. Προχώρα μπροστά και είμαι μαζί σου θέλω έναν όμορφο τόπο για μένα και τα παιδιά μου. Αφού υπάρχει η διάθεση για προσφορά πάμε αλλιώς απλά "ψηνώμαστε" μεταξύ μας. Πράξεις αγαπητέ

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Ολα αυτα που αναφερεις μπορει να τα λυσει οποιοσδηποτε αρκει να τα θελει
Οταν ο παρατηρητης μίλαγε για φωτοβολταικα και ενεργειακα κτηρια ο δημαρχος εβοσκε για απευθειας αναθεσεις....και γενικα οτι ο δημος πρεπει να φθασει σε ενα επιπεδο συντηρηται απο ιδιους πορους ολοι αυτοι οι πονηροι τα τελευταια χρονια κοιταζαν πως θα αρπαξουν οτι ευρω κυκλοφοραγε
Αφου φαγανε τα λεφτα τωρα ψαχνονται.
ο παρατηρητης εχει πει οτι ο δημος εχει υποβαθμιστει τοσο πολυ που ειναι τελειωμενος.
θα αντιμετωπισει πολλα προβληματα για την επιβιωση του διοτι γινανε πολλα λαθη.
βεβαια τελικα εμεις και τα παιδια μας θα πληρωσουν το μαρμαρο.
Προβλεψε το μεγαλο κοινωνικο προβλημα που θα δημιουργησουν οι φυλακες λογω της μικρης αποστασης απο την κωμοπολη και δεν ξερω για ποιους αλλους λογους.
Ειναι αστειο να λες οτι ο παρατηρητης δεν προτεινει λυσεις οταν εχει κανει τοσες σωστες αξιολογησεις και οικονομικες προβλεψεις με μεγαλη ακριβεια οταν οι μεγαλοι οικονομολογοι αποτυχανε παταγωδως Ολα αυτα που εγιναν τα τελευταια χρονια τα γνωριζε απο το 2007
Τελος παντων ο ανθρωπος εχει μεγαλη αντιληψη και γνωσεις ευρειας κλιμακας,εμεις δεν αντιπροσωπευουμε ουτε το ενα εκατοστο της αξιας του.

οσο για τα φεσια της θεσσαλιωτηδας
οφειλονται στον πρωην και νυν δημαρχο που δεν εκαναν σωστα την δουλεια τους, και ο ενας καλυπτει τον αλλον και θα τα πληρωσει ο κοσμος.
οσο για το τραβα μπροστα και σε ακολουθω ειναι παλιο,ξεπερασμενο και αποτυχημενο.
Το δικο μας συνθημα ειναι καθαρση και προχωραμε ολοι μαζι.
Ολοι οι εμπλεκομενοι που ζημιωσαν τον δημο θα πρεπει να πληρωσουν,να επιστρεψουν τα χρηματα που πηρανε
(ειτε πανω απο το τραπεζι ειτε κατω απο το τραπεζι)
Η δουλεια η δικη μας ειναι να ενημερωνουμε τον κοσμο και οχι να ανακατευομαστε με ολους αυτους τους επιτηδειους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ είπε...

Αγαπητέ ρεπόρτερ

Μάλλον έχεις μαύρα μεσάνυχτα από την λειτουργεία των δημόσιων υπηρεσιών. Το αποδεικνύουν τα λεγόμενά σου ότι όλα μπορούν μα λυθούν. Για βγες από το καβούκι σου και πήγαινε και μάθε από άλλους Δήμους τί γίνεται. Ο παρατηρητής που αναφέρεις είναι τόσο σπουδαίος όπως λες αλλά κρύβεται πίσω από ένα ψευδώνυμο; Δεν μπορεί ούτε το όνομα του να μας δώσει; Μήπως εδώ η κριτική είναι για τους γνωρίζοντες και ποιός έιναι ο παρατηρητής και οι υπόλοιποι να έχουμε μαύρα μεσάνυχτα; Επιλεκτική πληροφόρηση στα σχολια; Και ο παρατηρητής προέβλεψε; ΚΑι λοιπόν που δραστηριοποιήθηκε; όταν προβλέπεις και δεν πράττεις είσαι ένας απλός μάντης στην καλύτερη. Εγω που δεν είμαι σπουδαίος ένας απλός οικογενειάρχης που προσπαθώ για την οικογένεια μου και τον τόπο μου ότι ιδέες και προβλήματα έχω τα μεταφέρω στους συμβούλους ή στο εκάστοτε Δήμαρχο και πααρκολουθώ την όποια εξέλιξη. Ετσι και μαθαίνω για τα τεκτενόμενα. Αραγε υπάρχει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη να αποδεικνύει κατ ελάχιστο αυτά που υποστηρίζεις και κατ επέκταση ο παρατηρητής για τον Δήμο; Υπάρχει εστω η μαρτυρία και αρκετών ακόμα να τα υποστηρίζουν επώνυμα; Λόγια χορτάσαμε και αν εσύ θες κάθαρση από τον καναπέ εγώ προσπαθώ στην πράξη και μπορώ να έχω ιδία και όχι μεταφερόμενη εικόνα του τί συμβαίνει στον Δήμο. Κάνε μια βόλτα στην Λαμία και μάθε ότι ο Δήμος μας είναι από τους πιο καλά οργανωμένους στην περιφέρεια. Αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Κάθαρση με αποδείξεις, βγάλε στην φόρα ότι έχεις και όλοι οι υγιείς προοδευτικοί πολίτες θα ακολουθήσουμε, να ψηνόμαστε εδώ μέσα καλά είναι αλλα ουσία καμιά. Οπότε σε περιμένω να ενημερώσεις εντός διαδικτύου και έπειτα εκτός για την αλήθεια των ισχυρισμών σου. ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Γιατι παρελαβε τον δημο χωρις να κανει διαχειριστικο ελεγχο;
Αφου ο δημος δομοκου ειναι τοσο καλα οργανωμενος γιατι ο δημαρχος αρνηται τον διαχειριστικο ελεγχο;
Εφοσον οι χλωριωτες ειναι ελεγχομενοι γιατι το νερο που πινουμε βρωμαει χλωριο;
Γιατι εστειλε χρωστικα πριν δεκα χρονια και μαλιστα με τοκους υπερημεριας 100% ενω δεν εχουν ενημερωθει ποτε οι δημοτες;
Γιατι αλλαζε τους αντιδημαρχους καθε εναμιση χρονο;
Γιατι δεν απανταει στα αιτηματα των δημοτων οπως προβλεπει ο νομος;
Γιατι δεν εκανε την χαρτα δικαιωματων και υποχρεωσεων του δημοτη οταν παρελαβε και την εκανε οταν την ανεφερε ο παρατηρητης;

Ποτε δεν πηγε σε Κ.Διαμερισματα να μιλησει με τους δημοτες για τα προβληματα του
Δεν έλεγξε ποτε τους προεδρους για τις υποχρεωσεις του και δεν συνεδρίασε ποτε μαζι τους στα εκαστοτε διαμερισματα τους.
Γιατι δεν εστηλε ποτε την τεχνικη του υπηρεσια στα κοινοτικα Διαμερισματα.
Γιατι καθηστερησε στην αξιοποίηση των ιαματικων πηγων και δεν ασχοληθηκε ποτε με την αξιποιηση των αρχαιολογικων χωρων;

Απαντησε μου σε αυτα και μετα συνεχιζουμε..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ είπε...

Αγαπητέ ρεπόρτερ

Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω από αυτά που έχω ακούσει και έχω παρακολουθήσει στα συμβούλια. Ο Δήμαρχος δεν έκανε διαχειριστικό έλεγχο γιατί αυτό θα κόστιζε δυετή παραλυση του Δήμου όπως δήλωσε και δεν υπήρχαν τέτοια περιθώρια. Αν γνωρίζεις ενημέρωσε την ομυγηρη σε ποιον Δήμο στην Ελλάδα έγινε διαχειριστικός έλεγχος, πόσο διήρκησε και ποιό ήταν το αποτέλεσμα.
Ο Δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο που έβαλε τους χλωριωτές δεν μπορεί να κατηγορείτε για αδιαφορία. Αν το νερό μυρίζει μόνο με μια αναλυση θα μάθουμε την ποιότητα του, η μυρουδιά του δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος ας είμαστε σοβαροί. Οι χλωριωτές όμως είναι πρόβλεψη, μελέτη και εκτέλεση έργου.
Ο Δήμαρχος παρέλαβε και έλεγξε ποιοι χρωστούν και αντίστοιχα διεκδίκησε τα λεφτά που οφείλονται στον Δήμο. Εγώ δεν είμαι ηλίθιος που πληρώνω και κάποιοι άλλοι έξυπνοι που δεν πληρώναν. Καλά έκανε. Τώρα γιατί δέκα χρόνια δεν είχαν ειδοποιηθεί αυτοί που χρωστούσαν για αυτό ευθυνονται άλλοι που τότε ήταν δήμαρχοι. Εκει ψάξε.Δεν θα κατηγορήσουμε επειδή ζητά τα χρωστούμενα....
Τους αντιδημάρχους τους έχουμε γιατι είναι αδύνατον να είναι παντού ο δήμαρχος. Αυτό κάνουν αντικαθιστούν τον Δήμαρχο σε όλα και για αυτό έχουν αρμοδιότητες και είναι υπεύθυνοι για δημοτικές ενότητες. Άρα οι δημότες έχουν ευηκοα ώτα για να απευθυνθουν. Οι Αντιδήμαρχοι επίσης αντικαθιστούνται όταν παραιτηθούν ή όταν ζητηθεί η παραίτησή τους και φυσικά έιναι αδιαμφισβήτητη επιλογή του Δημάρχου να συνεργάζεται με όποιους αυτός θεωρεί καλύτερους κάθε φορά. Τόσα χρόνια γίνεται τώρα σε πείραξε;;;
Αυτός ο παρατηρητής νομίζει ότι έχει το λυχνάρι του Αλλαντιν. επειδη το"ζήτησε" έγινε η χάρτα;; Μα καλά ο τύπος όταν έμαθε ότι ολοκληρώθηκε η προσπάθεια να γραφτούν αυτά που πρέπει βγήκε να πει για την Χάρτα λίγο πριν δημοσιευτεί;; Πόσο καιροσκόπος και μικρός μπορεί να είναι; Η Χάρτα δεν γίνεται αυτοστιγμή έχει διαδικασίες και όρους.. Σκέψου.
Κάθε τοπική κοινότητα έχει πρόεδρο, αυτός εκλέχθηκε και έχει την δύναμη να ρυθμίζει τα της κοινότητας. Αυτός ακούει παραπονα και εισηγειτε έργα στο δημοτικό συμβούλιο. Ο δήμαρχος δεν είναι μπαμπούλας να τους κυνηγάει και φυσικά απγορεύεται να εμπλέκεται εντός των χωραφιών των. Αυτοί ορίζουν τα έργα στα χωριά μας και αν ζητήσουν έργο μόνο τότε μπορεί να έρθει η τεχνική υπηρεσία, αλλιώς βόλτα θα κάνει ρεπόρτερρρ.
Όσο αναφορά για τα ιαματικά λουτρά ρώτα τον καθ υλην υπεύθυνο κύριο Βασιλό πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής ενώ για την αξιοποίηση των αρχαίων ρώτα τον πολιτιστικό οργανισμό και κυρίως τον πρώην πρόεδρο και καταγόμενο από το Νέο Μοναστήρι. Αν όμως υπάρχει πρόταση μπορεί να κατατεθεί στον οργανισμό και πιστεύω ο νέος και πιο δραστήριος πρόεδρος κάτι θα κάνει αλλά σίγουρα θέλει ενημέρωση από τους πολίτες ή από μέλη του οργανισμού που γνωρίζουν τα πράγματα. Ελπίζω να σε βοήθησα σε αυτά που ζήτησες. Ο Δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο που μοιράζει αρμοδιότητες, αυτοί που τις παίρνουν αυτοί έχουν και ευθύνη να τρέξουν τα προβλήματα αλλιώς παραιτούνται.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

Η χαρτα δικαιωματων και υποχρεώσεων του δημότη είναι ειναι τυποποιημένη χαρτα που προβλεπεται απο τον Καλλικράτη και ειναι ζήτημα ολίγων λεπτών και γίνεται οταν κάποιος αναλαμβάνει την
διοίκηση και οχι οταν φθάνει στο τέλος της θητείας του

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε..

20 Απριλίου 2013 - 11:55 μ.μ.

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Ο ΚΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

Από ότι βλέπω όλοι σας - Ρεπόρτερ και αγανακτισμένος περιφερόμενος συμπολίτης τα χώσατε κανονικά στον Κοντό και άχαρο.
Δυστυχώς η κατάσταση πάνω-κάτω κάπως έτσι είναι όχι μόνο στο Δομοκό σε όλους τους δήμους
Ο Δήμαρχος όταν ανέλαβε έπρεπε να προσλάβει ένα νομικό σύμβουλο (δεν νοείται δήμος χωρίς νομικό τμήμα) και ένα σύμβουλο επενδύσεων τοπικής αυτοδιοίκηση .
Να ζητήσει Οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο
Να προχωρήσει στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
Oδηγό που παρουσιάζει τις υποχρέωσεις και δεσμεύσεις του Δήμου προς τους Δημότες. ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (αν σεβότανε τον δημότη)
Μόνο έτσι θα ήμασταν μεταξύ μας ωραίοι και εξηγημένοι και όχι μπάχαλο .
Δεν θα υπήρχε ούτε παρατηρητής ούτε αγανακτισμένος περιφερόμενος….θα ήμασταν όλοι αγαπημένοι (όνειρα θερινής νυχτος)

Δυστυχώς στηρίχτηκε στο Κοντό και υπόγραψε την καταδίκη του(από θέμα κύρους) Αντι να βιαστεί για να διασώσει ότι απέμεινε από τους προηγούμενους διέλυσε και ότι είχε μείνει όρθιο
Τώρα πλέον είναι «αργά για δάκρυα Στέλλα»
Το μόνο που μπορούμε να περισώσουμε είναι ότι εχει απομείνει από την περηφάνια μας και να τους δείξουμε οτι δεν κοιμόμαστε (διότι τόσα χρόνια κοιμόμασταν) και μας δούλευε το κάθε κουτορνίθι (Γιωργάκης & ΣΙΑ)που έμπαινε στο δήμο από τη πίσω πόρτα που άφηνε ανοιχτή το σάπιο σύστημα και ο κάθε δήμαρχος(ο πορτιέρης του συστήματος)
Επειδή οι διοικούντες του δήμου δεν κατάλαβαν τα παραπάνω, ακολουθούν το
το ίδιο σύστημα (βλέπε την διαδικασία πρόσληψης υδρονομέων-έλλειψη ενδιαφέροντος για την υγεία για την παιδεία κλπ τα έχουμε πει τόσες φορές έχω βαρεθεί να γραφώ --- για ανάπτυξη; Ούτε να το σκέφτεσαι….άλλωστε με τι προσόντα;
ΡΩΤΑΤΕ τι μπορούμε να κάνουμε;
Πρώτον
Απαιτείται συμμετοχή και βοήθεια όλων των νέων - εντός και εκτός δήμου .
Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και ευπρεπές χώσιμο στον κάθε Κοντό που
δημιουργεί συνθήκες για επιβίωση λαμογιων.
Δεύτερον
Ενημέρωση: αναζητήστε στην coogl : τον κανονισμό λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου και χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη.
Επίσης υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δήμου
www.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/141.pdf
Τρίτον
οργάνωση.: Δηλώστε συμμετοχή ποιοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε σώμα πολιτών που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 άτομα και θα εκλέγει εκπροσώπους που θα το αντιπροσωπεύουν σε κάθε δημοτικό Συμβούλιο.
Όταν φθάσουμε μέχρι εδώ τα υπόλοιπα είναι παιχνίδι (σαν το χωράφι χωρίς ζιζάνια )

Για να μην υπάρχουν ζιζάνια σαν τον Κοντό πρέπει να ψεκάσουμε
Ο ψεκασμός απαιτεί γνώση και οργάνωση .

20 Απριλίου 2013 - 11:55 μ.μ.


Να δούμε τώρα πότε την σκέφτηκε ο δήμαρχος: 29 ΜΑΙΟΥ 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 10/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού,
Αρ. Απόφασης: 141/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του σχεδίου "ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ" κατά το
άρθρο 63 παρ.ζ του ν.3852/10 .Εξέταση σχετικής πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

Στον Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Μαΐου του έτους 2013
και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ. 8764 – 23/5/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, δημοσιεύθηκε με αποδεικτικό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΤΥΠΩΣΕΙ

30η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 13:00 μ


Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 30η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 13:00 μμ στην Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
3) ΘΕΜΑ
Έκδοση ενημερωτικών εντύπων με τίτλο Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη ( Σχετική η Αριθ: 141/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΒΛ46Ω9Α-5Δ8) Γραφείο ΔημάρχουΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΦΘΑΣΕ
ΠΟΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΠΑΡΑ ΜΟΝΑΧΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟ 80% ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΥΠΕΞΑΙΡΕΘΕΊ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΤΟΚΟΥΣ 100%
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΛΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ

ΚΑΝΕ ΛΙΓΟ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΝ ΕΛΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ 20 Δ.Σ

ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΘΗΚΑΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΦΑΓΑΝΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.....

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι

5. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ είπε...

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Δομοκός 27 Ιουνίου 2013

Θέμα: «Ανάκληση Αντιδημάρχων λόγω παραίτησης και ορισμός νέων»
Ο Δήμαρχος Δομοκού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α’. Κάνουμε δεκτούς τους λόγους και αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις των 1ου ,2ου , 3ου Αντιδημάρχων κ.κ: Γκούβα Γεώργιου του Βασιλείου, Γραμματίκα Κων/νου του Σεραφείμ, Ματσαδέ Σπυρίδωνα του Στυλιανού.

β’. Για εξαιρετικά λειτουργικούς λόγους, δεν κάνουμε δεκτή και δεν αποδεχόμαστε προσωρινά, την παραίτηση του 4ου Αντιδημάρχου κου. Δημούδη Δήμου του Θεοδώρου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Φθιώτιδας, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δομοκού, επίσης να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Δομοκού http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.domokos.gr και να κοινοποιηθεί αντίγραφό της: Στο Γραφείο Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου των Οικονομικών Υπηρεσιών,σε όλους τους Αντιδημάρχους,στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,και στους εκπροσώπους των παρατάξεων της μειοψηφίας, και στους Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ


παρατηρηση: Δεν υπάρχει καμμια αιτιολογία για την παραίτηση των αντιδημαρχων...

πονηρε δημαρχε

Author Details