ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
                    
 Προκηρύσσει ότι:
Την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών. Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).
Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των είκοσι [20,00] ΕΥΡΩ μηνιαίως. Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον ενοικιαστή, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής: Για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα έως την 1η του επομένου μήνα εκμίσθωσης. [ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το μίσθωμα του μήνα Ιουλίου θα καταβληθεί έως την 1/8/2013 και ούτω καθεξής].
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 144,00 ΕΥΡΩ (εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου είσπραξης του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
            Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
            Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-

                                                                                         Δομοκός 27/05/2013
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

                                                                                          α/α Ο Αντιδήμαρχος  
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

2 comments:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΞΥΠΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕ
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Έλεγξα όλες τις τελευταίες απευθείας αναθέσεις καθώς και μια σειρά ενεργειών του Δημου, κατά την άποψη μου εγιναν πολλές παρατυπίες και παρανομίες
Επίσης παρατηρήσαμε ότι στο προηγούμενο οικονομικό ετος έχουμε πολυ λιγοτερες απευθείας αναθέσεις .
Από την ημερομηνία που ανέλαβε ο Γκουβας οι απευθείας αναθέσεις πέφτουν Βροχή.
Αυτή την φορά, συγκεντρώσαμε όλα τα στοιχεία και θα προβούμε σε ολες τις νόμιμες ενέργειες προστατεύοντας τα δικαιώματα των δημοτών.
Ο δήμαρχος σίγουρα θα χρειαστεί ισχυρή ομπρέλα για να αποφύγει το "βρέξιμο"..…

Μετά από όσα αναφέραμε, αν ο δήμαρχος μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες δεν προβεί σε αντικατάσταση του αντιδημάρχου Γκουβα και όλων των αντιδημάρχων θα προκύψει σοβαρότατο θέμα.

Τα χρονικά περιθώρια και οι ανοχές τελειώσανε

Λυπάμαι δήμαρχε σε προειδοποίησα πολλές φορές αλλα εσύ το βιολί σου
Με τον νυν αντιδήμαρχο και πρωην αντιδήμαρχο, με το τσέλιγκα και όλους τους παρελκόμενους…… δεν γίνεται χωριό ,μόνο πανηγύρι γίνεται……………και από πανηγύρια έχουμε χορτάσει…….

Δεν έγινες δήμαρχος επειδή ήσουνα «ωραίος»!!!...
Μπέρδεψες τις εποχές Δήμαρχε και πρόσβαλες το συμβόλαιο που υπογραψες με τον δημότη με το οποίο του εγγυήθηκες ένα καλύτερο και αξιοπρεπές μέλλον.


"Ο εγγυητής του συμβολαίου".

Δεν φταίω εγώ…..το "γραμμάτιο" φταιει …..δεν το πλήρωσες και διαμαρτύρεται…

Οι ανοχές του δημότη τελειώνουνε, τέλος Ιουνίου…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ...

Πως πέρασαν τόσες απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών από τον ΕΠΙΤΡΟΠΟ;

Κάποια σχέση πρεπει να υπάρχει μεταξύ δήμου και επιτρόπου ....δεν εξηγείται διαφορετικά...

θα το βρω Αντιδημαρχε....


"ο θεός μπορεί να βοηθάει τον κλέφτη άλλα βοηθάει περισσότερο τον νοικοκύρη..."

Author Details