Νέα κόλπα απο τον Παπακωνσταντίνου!


Η κυβέρνηση ετοιμάζει ριζικές αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων , εφαρμόζονται πεακτικές που ακολουθούνται στις χώρες της Βορείου Ευρώπης, καθιερώνοντας γενναία φορολογικά κίνητρα και άλλες φοροαπαλλαγές που για τους επιχειρηματίες που θα επανεπενδύουν τα κέρδη τους.
Με το νέο φορολογικό νονοσχέδιο,οι εταιρείες που δεν θα κάνουν επενδύσεις και δεν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας θα φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή. Το ίδιο θα εφαρμόσει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και με τα ακίνητα που έχει στη διάθεση της η εταιρεία και τα οποία τα χρησιμοποιεί για αναπτυξιακούς ή όχι, σκοπούς.Τα Νομικά Πρόσωπα φορολογούνται σήμερα με συντελεστή 25% και το οικονομικό επιτελείο σκοπεύει να τον ανεβάσει στο 30%. Από την αύξηση της φορολογίας στα επιχειρηματικά κέρδη θα εξοικονομηθούν πολύτιμα έσοδα που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση μείωσης του ελλείμματος που θ’ αρχίσει από το 2011. Από τις επιχειρήσεις, αυτές που θα κληθούν πρώτες να γεμίσουν τα ταμεία του προϋπολογισμού θα είναι οι τράπεζες. Η ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν οι τραπεζικοί όμιλοι στη διεθνή κρίση σε συνδυασμό με τα ανοίγματα που ετοιμάζουν στη ΝΑ. Ευρώπη, άνοιξαν την... όρεξη για φορολόγηση στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.Στο διάλογο για το φορολογικό η κυβέρνηση προγραμματίζει αύξηση της φορολογίας των τραπεζών, καθώς οι φόροι που πληρώνουν στο κράτος είναι αναλογικά πολύ μικρότεροι σε σχέση με την κερδοφορία τους. Τα κέρδη των τραπεζικών ομίλων φορολογούνται σήμερα με συντελεστή 25%, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερος έως και δέκα μονάδες. Οι τράπεζες που εντάχθηκαν σε επενδυτικούς νόμους ή αξιοποίησαν τα κίνητρα των συγχωνεύσεων που «έτρεχαν» επί υπουργίας Ν. Χριστοδουλάκη, απήλαυσαν γενναίες φοροαπαλλαγές τα τελευταία χρόνια.Ανάλογη εισήγηση θα κατατεθεί και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και τις ΕΠΕ, οι οποίες από το 2007 έχουν μικρότερη συμμετοχή στα έσοδα που λαμβάνει ο προϋπολογισμός από τον φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Σε ότι αφορά τα μερίσματα, η κυβέρνηση στις τοποθετήσεις που έκανε προεκλογικά είχε προειδοποιήσει για την φορολόγηση με υψηλότερο συντελεστή των αδιανέμητων κερδών σε σχέση με τα διανεμόμενα.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details