Καταρρέει οικονομικά ο «Ευαγγελισμός»!


Το έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου 11/01/17767 και ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2009, το οποίο φέρνει σήμερα κατʼ αποκλειστικότητα στη δημοσιότητα η «Αυγή της Κυριακής», βρίσκεται ήδη στα χέρια της υπουργού Υγείας Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το έγγραφο, ακόμη και αν τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώσουν το σύνολο των χρεών τους προς το νοσοκομείο, δηλαδή τα 125,97 εκατ. ευρώ, ο «Ευαγγελισμός» θα παραμείνει βαθιά χρεωμένος στους προμηθευτές του, καθώς οι οφειλές του ιδρύματος προς αυτούς φθάνουν τα 321,83 εκατ. ευρώ!

Οι κύριοι οφειλέτες του νοσοκομείου είναι ο ΟΠΑΔ, το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, ο Οίκος του Ναύτου, το ΤΕΒΕ και το ΤΑΠ - ΟΤΕ, ενώ η επιβάρυνση του «Ευαγγελισμού» για δαπάνες νοσηλείας ανασφαλίστων αλλοδαπών και απόρων φθάνει τα 17,84 εκ. ευρώ τον χρόνο.

Συγκεκριμένα, μόνο για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2009 έως τις 30 Απριλίου 2009 ο «Ευαγγελισμός» έχει ανεξόφλητες υποχρεώσεις ύψους 13,27 εκατ. ευρώ για προμήθειες υγειονομικού υλικού, 14,46 εκατ. ευρώ για προμήθειες φαρμακευτικού υλικού, 811.000 ευρώ για προμήθειας ορθοπεδικού υλικού, 3,53 εκατ. ευρώ για προμήθειες χημικών αντιδραστηρίων και 1,55 εκατ. ευρώ για λοιπές προμήθειες και παροχή υπηρεσιών.

Βεβαίως, από τα 321,83 εκατ. ευρώ, που χρωστάει ο «Ευαγγελισμός» στους προμηθευτές του από το 2005, τα
280,44 εκατ. ευρώ αναμένεται να περιληφθούν στη ρύθμιση που θα προωθήσει άμεσα η κυβέρνηση για τα χρέη των νοσοκομείων.

Κρίσιμη κατάσταση και στάση πληρωμών

Ακόμη και το ύφος του εγγράφου του προϊσταμένου της υποδιεύθυνσης Οικονομικού του νοσοκομείου εί-
ναι δραματικό και αντανακλά το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το μεγαλύτερο νοσοκομείο του ΕΣΥ της χώρας. Ο Γαβρ. Σκλάβος χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση του «Ευαγγελισμού» ως κρίσιμη και τονίζει μεταξύ άλλων: «Οι περισσότερες από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους για νέα έργα και προμήθειες έχουν εξαντληθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το λειτουργικό κόστος του νοσοκομείου είναι συνεχώς αυξανόμενο».

Μεταξύ των παρατηρήσεών του, ο Γαβρ. Σκλάβος αναφέρει επίσης χαρακτηριστικά: «Οι δαπάνες μισθοδοσίας, ενώ πρέπει να βαρύνουν εξʼ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τούτο όμως δεν συμβαίνει στην πράξη καθόσον εξαιρούνται οι ολοένα αυξανόμενες δαπάνες για ωρομίσθιες υπηρεσίες των ιδιωτικών συνεργείων (καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση, ιματισμός κ.λπ.), οι οποίες μετακυλίονται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου με το ποσό που ξεπερνά τα 8.000.000 ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις για τις ανωτέρω υπηρεσίες εξοφλούνται αμέσως σε μηνιαία βάση».

Ο Γαβρ. Σκλάβος τονίζει ακόμη ότι «έχουν εξαντληθεί όλα τα ταμειακά διαθέσιμα του νοσοκομείου» και υπογραμμίζει: «Οι ενταλματοποιήσεις τιμολογίων θα προχωρούν εφεξής μόνο όταν έχουμε εισπράξεις εκ των απαιτήσεών μας (νοσήλια, φάρμακα, εξετάσεις) από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου θεωρείται κρίσιμη δεδομένου ότι, πέρα από την αναμενόμενη ρύθμιση των χρεών για την περίοδο 1/1/2005 έως 31/12/2008, συνεχίζεται η συσσώρευση χρεών εντός του τρέχοντος έτους 2009».

Ο ίδιος συμπληρώνει: «Η ταμειακή ρευστότητα συνεχώς χειροτερεύει, δεδομένου ότι έχουμε αυξημένες συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, σίτισης, ιματισμού, μηχανογραφικής υποστήριξης, συντήρησης μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ., που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των ετησίων πληρωμών του νοσοκομείου»!

Συνεχής αύξησητων δαπανών

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό έγγραφο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του ΕΣΥ της χώρας εμφανίζει συνεχή αύξηση των δαπανών του προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ζωτικές ανάγκες λειτουργίας και ανάπτυξής του: «Συνεχής αύξηση του κόστους των απαιτούμενων υλικών και υπηρεσιών για τη λειτουργία του νοσοκομείου, όπως υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό, αντιδραστήρια, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, ανταλλακτικά, καύσιμα, τρόφιμα κ.λπ. Συνεχείς αυξημένες και διευρυνόμενες δραστηριότητες του νοσοκομείου σε πληρότητες κλινών, ημέρες νοσηλείας, χειρουργικές επεμβάσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Αυξημένες και συνεχείς ανάγκες για κάλυψη του νοσοκομείου με σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία. Αυξημένες και συνεχείς ανάγκες για τεχνικά εργα. Επιβάρυνση του νοσοκομείου από τη σημαντική απόκλιση του πραγματικού κόστους των νοσηλίων και εξετάσεων από την αποζημίωση που καταβάλλεται από τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=505038
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details