Μυκηναϊκές ταφές της Θεσσαλίας και τμήματος της Φθιώτιδας-ταψί

 Στον νομό Φθιώτιδας (πίνακας) εντοπίζονται 7 θέσεις με απροσδιόριστο αριθμό ταφών στις θέσεις, Ταράτσα, Αχινός, και στο Φανό. συνολικός των τάφων αριθμός πρέπει να ξεπερνάει τους 31.

Ο  λόφος Ταψί, οποίος βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας του Νέου Μοναστηριού, θεωρείται ότι αποτελεί την ακρόπολη του αρχαίου αλλά και του προϊστορικού οικισμού που απλώνονταν γύρω από αυτόν. 

Κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους φαίνεται από την θέση που έχουν αποκαλυφθεί οι κιβωτιόσχημοι τάφοι, ότι συνεχίζονταν ΜΕ παράδοση του ενταφιασμού των νεκρών και όχι μόνο των παιδιών, εντός του οικισμού, στους ελεύθερους χώρους ανάμεσα στις οικίες.

 Χαρακτηριστικό για την περιοχή που συμπίπτει με την Αχαΐα Φθιώτιδα, είναι απουσία, μέχρι στιγμής, μυκηναϊκών θολωτών και θαλαμοειδών τάφων. Οι μοναδικοί θολωτοί τάφοι της περιοχής εντοπίζονται κοντά στο Νέο Μοναστήρι και χρονολογούνται στην ΠΓ περίοδο (Δακορώνια 1997γ, 216).

 Οι τάφοι είχαν από έναν νεκρό σε συνεσταλμένη στάση και τα κτερίσματά τους περιορίζονταν μόνο σε κεραμική (από ένα έως τρία αγγεία). Παρόλο που χρονολογούνται στην YE ΙΙΙΒ περίοδο σε ένα από τους τάφους βρέθηκε αγγείο του τύπου με μία κάθετη λαβή, σχήμα το οποίο ανήκει στην παράδοση της ΜΕ, στοιχεία της οποίας φαίνεται ότι συνεχίζουν να επιβιώνουν και στην Μυκηναϊκή περίοδο.

 Παρόμοιο αγγείο έχει βρεθεί και σε τάφο από τη θέση του Αχινού. Σε ένα από τους παραπάνω τάφους εντοπίστηκε ένας πτηνόσχημος ασκός, οποίος σύμφωνα με την ανασκαφέα, αποτελεί σχήμα σπάνιο για την ΥΕ εποχή και άγνωστο στην Ελλάδα. τεχνοτροπία του παραπέμπει πάλι στην ΜΕ, ενώ παρόμοιος ασκός έχει εντοπιστεί και στην περιοχή της Ξυνιάδας (εικ. 62) (Δακορώνια 1997γ, 220).

 

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details