Βρύσες µε νερό-δηλητήριο για επτά χρόνια στο Πετρωτό Δομοκού

Αφησαν επί επτά χρόνια τους κατοίκους ενός ολόκληρου χωριού στην ορεινή περιοχή του ∆οµοκού Φθιώτιδας να πίνουν νερό µολυσµένο µε βακτηρίδια (Ε.coli), εντερόκοκκους και νιτρικά, και παρά τις οχλήσεις και τις µετρήσεις δεν έκαναν όσα προβλέπουν οι νόµοι και οι διατάξεις. Το πόρισµα, όµως, που συνέταξε έπειτα από έρευνα το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) στο χωριό Πετρωτό παραπέµπει την όλη υπόθεση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ζητά τον πειθαρχικό έλεγχο πρώτιστα του δηµάρχου ∆οµοκού ∆ηµήτρη Τζιαχρήστα αλλά και της διευθύντριας ∆ηµόσιας Υγείας Φθιώτιδας Αλεξάνδρας Πλατιά. Στο αναλυτικό πόρισµα του ΣΕΕ∆∆ καταγράφεται µια εικόνα ουσιαστικής εγκατάλειψης του δικτύου ύδρευσης αλλά και των κατοίκων στο Πετρωτό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: διαβάστε πατώντας εδώ! το άρθρο του ΕΘΝΟΥΣ.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details