ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για το έτος 2017

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 ,και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Μουσών 1), η Ειδική  Δημόσια  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, κατά την οποία ο Δήμαρχος Δομοκού,  κ. Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας,  παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η ειδική αυτή συνεδρίαση αποτελεί, όχι μόνο, νομοθετική υποχρέωση, αλλά και μια πράξη δημοκρατίας και επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και του δημότη, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς αυτόν.
Άμεση προτεραιότητα της τωρινής Δημοτικής Αρχής από την πρώτη, κιόλας, ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών.
Ωστόσο, όπως ανέφερε στη συνέχεια ο Δήμαρχος, η χώρα και κατ’ επέκταση οι Δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που είναι πολλές φορές αναπόφευκτες. Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχουν ως αποτέλεσμα την ιεράρχηση των προβλημάτων που προκύπτουν, έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα  σε αυτά που κάθε φορά χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Ακολουθούν συνημμένα η "Έκθεση Λογοδοσίας Δημάρχου Δομοκού για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 έως 31.12.2017".
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
για το έτος 2017


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20, παρ.14 του Ν.3731/2008 σχετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και της υπ΄αριθμ. 62/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔομοκούΔομοκός, 20 Ιουνίου 2018

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,
Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής είναι η κορυφαία λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ο δήμαρχος κάνει τον απολογισμό των δράσεων  και των πεπραγμένων του στους δημότες.
Η τωρινή δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτή την ειδική συνεδρίαση, διασφαλίζοντας μία ειλικρινή επαφή με τους δημότες, καθώς δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν τυχόν παραλείψεις και να γίνουν διορθώσεις με στόχο να σημειώνονται ολοένα και λιγότερα λάθη.
Κύριο μέλημα μας ήταν, και παραμένει, η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα και κατά συνέπεια ο Δήμος μας είναι πολλές. Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχουν ως αποτέλεσμα την ιεράρχηση των προβλημάτων που προκύπτουν, έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα  σε αυτά που κάθε φορά χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Πρωτόκολλο (Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Οίκοθεν) για το 2017 έκλεισε με αύξοντα αριθμό 12729
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ : 17
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 11
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 23 συνεδριάσεις , 245 αποφάσεις
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 11 συνεδριάσεις, 16 αποφάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 30 συνεδριάσεις, 221 αποφάσεις
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: 6 συνεδριάσεις, 12 αποφάσεις
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ: 3 συνεδριάσεις, 3 αποφάσεις
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: 1 συνεδρίαση, 3 αποφάσεις
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ  Σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων: 19 Γάμοι, 76 θάνατοι , 6 Βαπτίσεις  
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΞΥΝΙΑΔΟΣ   Σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων: 9 Γάμοι, 60 θάνατοι, 27 Βαπτίσεις, 1 Έκθεση
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ Σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων: 8 Γάμοι, 58 Θάνατοι, 9 Βαπτίσεις, 1 Σύμφωνο Συμβίωσης


Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Έργα που έχουν υποβληθεί σε διάφορες προσκλήσεις των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων από 01-01-2017 έως 31-12-2017
Υποβλήθηκαν  προς ένταξη  τα εξής έργα:
1)      Υποβολή πρότασης έργου, με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», με γενικό τίτλο πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 500.495,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (620.613,80€ με ΦΠΑ 24%).

2)      Υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »  προϋπολογισμού 292.600,00€ με ΦΠΑ,  για υλοποίηση του εν λόγω έργου με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

3)      Υποβολή αίτησης στήριξης του έργου, με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στην Δράση 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 3558/16-08-2017, με γενικό τίτλο πράξης: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μαντασιάς - Καρυών» Προϋπολογισμός 301.612,90€ χωρίς ΦΠΑ 24% (374.000,00€ με ΦΠΑ24%).

4)       Υποβολή  αίτησης στήριξης του έργου, με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στην Δράση 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 3558/16-08-2017, με γενικό τίτλο πράξης: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Φυλιαδώνας - Καρυών» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 395.161,29€ χωρίς ΦΠΑ 24% (490.000,00€ με ΦΠΑ24%).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΔΑ : 6Θ8ΦΩ9Α-9ΙΑ  Αποδοχή ποσού 100.000,00€ από το Τμήμα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

ΑΔΑ :Ψ17ΟΩ9Α-ΧΔΣ Αποδοχή ποσού 50.000€ από το Τμήμα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

ΑΔΑ: 6Β7ΓΩ9Α-2ΒΤ   Αποδοχή ποσού 49.525,60 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας οικον. έτους 2017

Ολόκληρωση έργων       
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» στο πρόγραμμα Θησέας με πλήρη  απορρόφηση της χρηματοδότησης  λόγω παράτασης του Προγράμματος.
Ολόκληρωση Μελετών
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για επέκταση του ΧΥΤΑ Δομοκού έναντι του ποσού των 15.000,00€ με ΦΠΑ             
Μελέτη εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαγεγραμμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) Δήμου Δομοκού  έναντι του ποσού των 8.700,00€ με ΦΠΑ.
Μελέτη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Δομοκού έναντι του ποσού των 8.500,00€ με ΦΠΑ.
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Ε.Υ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020:
Συνεχίζονται οι εργασίες  των παρακάτω έργων τα οποία έχουν ενταχθεί    στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Ε.Υ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020:
-          «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΚ ΣΟΦΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 615.000,00€, Προϋπολογισμός σύμβασης 241.823,74€ με ΦΠΑ (έκπτωση 60,71%). 
-          «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 610.000,00€, Προϋπολογισμός σύμβασης 299.582,81€ με ΦΠΑ (έκπτωση 51,12%). 
-          «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ.» προϋπολογισμού μελέτης 615.000,00€, Προϋπολογισμός σύμβασης 531.348,11€ με ΦΠΑ (έκπτωση 13%). 
-          «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου» προϋπολογισμού μελέτης 615.000,00€, Προϋπολογισμός σύμβασης 530.075,81€ με ΦΠΑ (έκπτωση 14%). 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΚ ΞΥΝΙΑΔΑΣ», έναντι του ποσού των 6.992,98€ με ΦΠΑ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ», έναντι του ποσού των 6.979,22€ με ΦΠΑ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ», έναντι του ποσού των 6.999,78€ με ΦΠΑ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ», έναντι του ποσού των 6.987,40€ με ΦΠΑ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΛΕΥΚΑΣ», έναντι του ποσού των 6.992,67€ με ΦΠΑ
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», έναντι του ποσού των 7.169,68€ με ΦΠΑ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», έναντι του ποσού των 6.999,06€ με ΦΠΑ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», έναντι του ποσού των 6.999,06€ με ΦΠΑ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΥΝΙΑΔΑΣ», έναντι του ποσού των 2.988,40€ με ΦΠΑ
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 2017», έναντι του ποσού των 6.962,60€ με ΦΠΑ.
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ», έναντι του ποσού των 6.995,71€ με ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΟ 73.066,56€
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΘΑΥΜΑΚΟΥ», έναντι του ποσού των 41.880,35€
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ», έναντι του ποσού των 14.227,70€ με ΦΠΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», έναντι του ποσού των 19.495,40€ με ΦΠΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΝTΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ», έναντι του ποσού των 7.697,77€ με ΦΠΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ», έναντι του ποσού των 9.800€ με ΦΠΑ.
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-12-2017
ΑΔΑ: 6ΦΤ0Ω9Α-ΛΚΖ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2021

ΑΔΑ: ΩΤ62Ω9Α-ΟΩΟ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »

ΑΔΑ: 7ΝΣ1Ω9Α-ΗΔΕ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΕΩΣ ΤΚ Ν ΜΑΚΡΙΣΗΣ»
ΑΔΑ: 6ΝΑΛΩ9Α-ΨΝΧ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ»
ΑΔΑ: ΩΛΨΞΩ9Α-ΘΤΥ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΕΩΣ ΤΚ Ν ΜΑΚΡΙΣΗΣ»

ΑΔΑ: ΨΙ9ΕΩ9Α-Β4Ξ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ»
ΑΔΑ: 784ΞΩ9Α-Ζ5Ψ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω0Σ1Ω9Α-ΞΥΩ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ –ΤΣΕΡΝΗΣ-ΒΕΛΕΣΣΙΩΤΕΣ »

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.625.712,09
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
508.757,88
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -ΕΡΓΑ
845.087,92
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
912.637,70
ΣΥΝΟΛΟ
4.892.195,59


Δ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. (70 εξυπηρετούμενοι)
- Εποπτεία των σχολικών επιτροπών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
- Εποπτεία των  Παιδικών Σταθμών και συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», αποστολή αιτήσεων, υπογραφή συμβάσεων τήρηση συγκεντρωτικών καταστάσεων.
- Μέριμνα για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας το οποίο εξυπηρέτησε 400 περίπου ωφελούμενους και  ασχολείται με
Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 
Β)  Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
Γ)  Συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Δ) Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης

Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα και συγκεκριμένα φροντίζει  για την περισυλλογή, την καταγραφή, και τον εμβολιασμό των αδέσποτων. (74 ζώα για το 2017)
-Καθορισμός της διαδικασίας γνωστοποίησης Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και χορήγηση τους (25 ανά έτος)
- Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων (10 ανά έτος )
- Παράταση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων (10 ανά έτος )
- Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών σε παραγωγούς πωλητές (30 ανά έτος)
- Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών σε επαγγελματίες πωλητές. (3 ανά έτος)
- Μετατόπιση περιπτέρων, με τη διατήρηση ή απομάκρυνση υφιστάμενων περιπτέρων.
-Χορήγηση βεβαιώσεων σε απόσταξης στέμφυλων (50 ανά έτος)

ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.    Προμήθεια κάδων
2.    Συντηρήσεις επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργων (προμήθεια ελαστικών κλπ)
3.    Πολιτική προστασία (συμβάσεις κοπής χόρτων)
4.    Πολιτική προστασία (αποχιονισμός )
Ζ. ΚΕΠ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛ-ΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΟΓΑ, ΑΜΚΑ, ΟΑΕΔ, Ε-ΠΑΡΑΒΟΛΑ,  ΚΛΠ..)
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
(ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΠ0612(ΔΟΜΟΚΟΥ)
681
1100
4000
5781
ΚΕΠ0614(ΞΥΝΙΑΔΑΣ)
326
450
2100
2876
ΚΕΠ0655(ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ)
827
660
3000
4487Η. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ
1.
Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ
€ 28.370,16
2.
Έσοδα από προσόδους σχολικής  περιουσίας
€ 2.153,50
3.
Λοιπά έσοδα
€ 49,17
4.
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους
€ 29.731,68
           Σύνολα εσόδων
€ 60.304,51

ΕΞΟΔΑ
1.
Συντηρήσεις - Επισκευές
€ 607,60
2.
Αμοιβές τρίτων
€ 5.720,48
3.
Παροχές τρίτων (ενοίκιο, ρεύμα, τηλ/νίες κ.λ.π.)
€ 2.587,00
4.
Θέρμανση
€ 18.592,29
5.
Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη, αναλώσιμα κ.λ.π.)
€ 20.204,69
6.
Αγορές παγίων
€ 4.068,76
           Σύνολα εξόδων
€ 51.780,82

Υπόλοιπο 31/12/2017: € 8.523,62
Ι.  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ. ΣΤΑΔΙΟΥ
15.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΡΑΣ) ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
20.000,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ
15.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΚΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
3.968,00


ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
37.975,60

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
755,01

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
2.085,64

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
96.784,25

A/A
Κατηγορίες εσόδων
Έσοδα
Κατηγορίες εξόδων
Πληρωθέν Ποσό  (έτους χρήσης)
1
Υπόλοιπο προηγούμενου έτους
33362,29
Αγορές παγίων
2374,39
2
Επιχορηγήσεις
35266,28
Αμοιβές τρίτων
8767,36
3
Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας
1508,56
Θέρμανση
17706,91
4
Λοιπά έσοδα
800,91
Λοιπές δαπάνες
14682,46
5


Παροχές τρίτων
4177,00
6


Συντηρήσεις επισκευές
1016,17Κρατήσεις
3404,80

Σύνολο Εσόδων
70938,04
Σύνολο Εξόδων
52129,09Yπόλοιπο
18808,95Σύνολο Εσόδων
70938,04
Θ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details