Ομοσπονδίες Συνεταιρισμών ανά Περιφέρεια και Εθνική Συνομοσπονδία

Ομοσπονδίες Συνεταιρισμών ανά Περιφέρεια καθώς και δημιουργία σε Εθνικό Επίπεδο μιας Συνομοσπονδίας που θα εκφράζει όλες τις περιφέρειες τι χώρας, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή, τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να ξεκινήσει η επεξεργασία του από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Το πρόβλημα είναι ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά χρειάζονται κονδύλια και τα συγκεκριμένα συνεταιριστικά σχήματα δεν θα μπορούν να κάνουν εμπορικές πράξεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, ετοιμάζεται διευκρινιστική τροπολογία, που θα κατατεθεί λίγες ημέρες πριν ψηφιστεί το σχέδιο νόμου στην Ολομέλεια, η οποία θα αναφέρει για τους συνεταιρισμούς που έχουν οδηγηθεί σε εκκαθάριση που θα πάει η συνεταιριστική περιουσία, τον τρόπο αποζημίωσής τους αλλά και αν θα βάλουν οριστικό «λουκέτο» στην λειτουργία τους.
Μέχρι στιγμής έχουμε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου το άρθρο 13 (Παράγραφος 1) που αναφέρει «αόριστα» ότι το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει (μετά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρέων) θα διατίθεται σε άλλον ΑΣ ή θα το παίρνει ο Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ) και θα το χρησιμοποιεί «για υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας».
Νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν στον ΑγροΤύπο ότι ουσιαστικά έχουμε «δεσμεύσεις» σε συνεταιριστικά περιουσιακά στοιχεία και το ερώτημα είναι αν θα αποζημιωθούν αυτοί οι συνεταιρισμοί και με πιο τρόπο. Γιατί μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία που θα αλλάζουν χέρια με μια απόφαση και δεν είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο θα γίνει αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Αλλαγές στους συνεταιρισμούς
Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου για την «Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων Αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 15 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016» περιλαμβάνεται (συνημμένη) η τροπολογία για την δημιουργία Συνομοσπονδίας για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Σ.Α.Σ.Ε.) την οποία δημιουργούν με την πρωτοβουλία του 51% οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ο.Α.Σ.).
Οι Ο.Α.Σ. συνιστώνται σύμφωνα με την τροπολογία από το 51% των Α.Σ. που έχουν έδρα τους την ίδια Περιφέρεια.
Θέματα αντιπροσώπευσης των Ο.Α.Σ. και των Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΚΕΑΣ) στην Σ.Α.Σ.Ε. ρυθμίζονται από τα καταστατικά τους, καθώς και αντίστοιχα των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Κ.Α.Σ.) στις Ο.Α.Σ.
Η Σ.Α.Σ.Ε. αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και των Κ.Ε.Α.Σ., εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών και διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού.
Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο Συνεταιρισμών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4384/2016.

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details