Ο Δήμαρχος Δομοκού, κ Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας αναδείχτηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Δομοκού, κ Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας αναδείχτηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.), με το σύνολο των ψήφων των συμμετεχόντων μελών στη συνεδρίασητου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, για την ανάδειξη του Προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, όργανα επιφορτισμένα με την προστασία και αξιοποίηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ) και την εκμετάλλευση αυτών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον εκσυγχρονισμό και γενικά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Λουτροπόλεων της χώρας.

Σήμερα ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας(ΣΔΙΠΕ) αριθμεί 53 Δήμους - Μέλη, από 11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, ενώ δήμοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Κρήτης είναι υποψήφια μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΙΠΕ απαρτίζεται από τους 74 αντιπροσώπους των 53 δήμων-μελών του που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) στην αρχή κάθε αυτοδιοικητικής θητείας και συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο.


Ο ΣΔΙΠΕ είναι τεχνικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ για τα Θερμομεταλλικά Νερά και συμμετέχει στις αρμόδιες Επιτροπές της, συνομιλεί απευθείας με τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Τουρισμού, Υγείας και Ανάπτυξης για όλα τα θέματα που άπτονται των Ιαματικών Φυσικών Πόρων.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details