Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού!

 
     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   1η / 2017  
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού, Πρόεδρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα:  Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.    
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2017
1ο Έγκριση πρακτικών των αριθμ. 13 - 18 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2014 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1
2ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2
3ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 3
4ο Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 4
5ο Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987 για την παραλαβή έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι €:5.869,11 χωρίς ΦΠΑ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 5
6ο Επί του αριθμ πρωτ. 6274/14-10-2016 εγγράφου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, που αφορά σε παραχώρηση γεωτεμαχίου στη θέση Κουτρουλού Μαγούλα, Ν Μοναστηρίου, Π.Ε. Φθιώτιδος για τη συνέχιση ανασκαφικής έρευνας. Οικονομική Υπηρεσία 6
7ο Έγκριση και υποβολή στο ΔΣ Δήμου Δομοκού μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου , οικ. έτους 2016 σύμφωνα με το Β.Δ.17-5/15-6-59. Οικονομική Υπηρεσία 7
8ο Αποδοχή ποσού 88.626,25€, σε εκτέλεση της αριθμ 41785/16-17 Χρηματικής Εντολής του Υπ. Εσωτερικών, που αφορά στην αξιοποίηση Πηγών  Εκκάρας και στην Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ν. Μοναστηρίου Οικονομική Υπηρεσία 8
9ο Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων (ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία. Διοικητική Υπηρεσία 9
10ο Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης αρδευόμενης έκτασης από Λιμνοδεξαμενή Ν. Μοναστηρίου" Τεχνική Υπηρεσία 10
11ο Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού" Τεχνική Υπηρεσία 11
12ο Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου" Τεχνική Υπηρεσία 12
13ο Έγκριση 3ης παράτασης εκτ'ελεσης του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Βαρδαλής έως ΕΓΣ" Τεχνική Υπηρεσία 13
14ο Διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ σχετικά με τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στο Δήμο Δομοκού. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 14
15ο Διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ σχετικά με τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου 1878 στην Τοπική Κοινότητα Παλαμά. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Signature_final.JPG
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details