238 Θέσεις εργασίας στην Φθιώτιδα!

Ο ΟΑΕΔ ανάρτησε σήμερα 1η ημέρα των αιτήσεων για την Κοινωφελή Εργασία στου Δήμους της χώρας, το σχετικό πίνακα με τις θέσεις ανά Δήμο, ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης.
Για ολόκληρη τη Φθιώτιδα υπάρχουν μόνο 238 (από τις 24.251) θέσεις κατανεμημένες ως εξής:
Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: 27
Δήμος Δομοκού: 26
Δήμος Λαμιέων: 44
Δήμος Λοκρών: 48
Δήμος Μακρακώμης: 40
Δήμος Μώλου – Αγ. Κων/νου: 29
Δήμος Στυλίδας: 24
Ο αναλυτικός πίνακας για τη Φθιώτιδα έχει ως εξής:
Δήμος Υπηρεσία Τοποθέτησης Εκπ. Βαθμίδα Ειδικότητα Αρ. Θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
238
Αναλυτικά τα παραρτήματα για όλη την Ελλάδα στη σελίδα του ΟΑΕΔ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details