Πρόταση του Δήμου Δομοκού στο ΕΣΠΑ για το ΧΥΤΑ

Έργο ύψους 5 εκατομμυρίων για τον εκσυγχρονισμό του
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ταμείο συνοχής)», ετοιμάζει ο Δήμος Δομοκού, μετά από σχετική έγκριση του ΔΣ.
Το έργο προϋπολογίζεται στα 5.101.134,77 ευρώ και πρόκειται να περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:
 Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας ΧΥΤΑ και κατασκευή νέου κυττάρου ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 1.805.000,00€.
 Υποέργο 2: Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποιήσης ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 257.961,42€.
 Υποέργο 3: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων – προμήθεια οχημάτων αποκομιδής προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 488.847,06€.
 Υποέργο 4: Κατασκευή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης – συγκομποστοποίησης κλαδεμάτων – αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 890.809,08€.
 Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 651.310,00€.
 Υποέργο 6: Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης – Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 152.830,00€.
 Υποέργο 7: Σύνταξη απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης και αδειοδοτήσεις αναβάθμισης – επέκτασης μονάδας ΧΥΤΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 60.000,00€.
 Υποέργο 8: Σύνταξη απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης και αδειοδοτήσεις δημιουργίας δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 60.000,00€.
 Υποέργο 9: Σύνταξη απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης και αδειοδοτήσεις δημιουργίας πράσινων σημείων ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 60.000,00€.
 Υποέργο 10: Δημιουργία πράσινων σημείων ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 549.977,20€.
 Υποέργο 11: υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του προγράμματος ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 74.400,00€.
 Υποέργο 12: Απόκτηση γης δημιουργίας πράσινων σημείων ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€.
Στον ίδιο άξονα του συγκεκριμένο Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ενταχθεί και το έργο  «Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων (phasing) περιόδου 2007-2013 των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ», για το οποίο έχει προσκαλέσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τους Δήμους, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ιστιαίας – Αιδηψού και Καρπενησίου, καθώς και τη ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκιδέων.
Και μιας και ο λόγος για προσκλήσεις από την Περιφέρεια χθες (7/12) ανακοινώθηκαν άλλες δύο, η μία με τίτλο «Έργα ενίσχυσης κοινωνικών/προνοιακών υποδομών (τμηματοποιημένα έργα)», από το ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» και αφορά την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η άλλη στο ίδιο ΕΠ στον Άξονα 06 για «Έργα ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και υποδομών σύγχρονου πολιτισμού (τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα)».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details