Προχωράει το έργο των Ιαματικών πηγών Εκκάρας

Προχωράει το έργο των Ιαματικών πηγών Εκκάρας και στο συμβούλιο της Δευτέρας ψηφίζετε ο 4ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
Το  φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή δυο κολυμβητικών δεξαμενών , την κατασκευή κτίσματος  λουτήρων, αποδυτήρια –υπαίθριοι καταιωνιστηρες, κτίσμα αναψυκτηρίου και WC , πέργκολα εξυπηρέτησης λουομένων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου .
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 750.000,00€ σύμφωνα με την υπ. αρ. 17/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Φθιώτιδας.
Η δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  στις 31-3-20009 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Βαρσος Δ. Καμπουρης Κ ΟΕ με έκπτωση 41%.   Η κατακύρωση το αποτελέσματος της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 22/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Θεσσαλιώτιδας
Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου υπογράφηκε στις 25-6-2009 για ποσόν 442.500,00€ .
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»  κατά 252.500,00€ και 200.000,00€ από το ΕΤΕΡΠΣ
                                                                                   
Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επί πλέον κατά 1.871,86€  με ΦΠΑ σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με τον 3ο ΑΠΕ ποσό που αφορά την μεταβολη του ΦΠΑ, η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 480.357,65€ μαζί με το ΦΠΑ.
Η σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε απαραίτητη, για να συμπεριλάβει ανακατανομές ποσοτήτων εργασιών και αντιστοίχων κονδυλίων καθώς την μεταβολή του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των:

371.815,94€εργασίες +87.429,87€ ΦΠΑ+21.111,84αποζημίωση =480.357,65€
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details