Έρμαιο των καθυστερήσεων το θέμα του εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων.
 
Πολλούς μήνες μετά από την εξαγγελία του από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, παραμένει ακόμα άλυτο με τις γνωστές οικονομικές για το δημόσιο και τις κοινωνικές για την πολιτεία συνέπειες.
 
Τα ανασφάλιστα συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθερα καταδεικνύοντας ότι τελικά δεν ήταν τόσο εύκολη η εγκατάσταση αυτού του συστήματος  που θα ελέγχει βάσεις δεδομένων (κράτους και ασφαλιστικών) και θα εντοπίζει ποιοι δεν είναι ασφαλισμένοι.
 
Οι αιτιολογίες της καθυστέρησης ενεργοποίησης του μηχανισμού –πολλές και μεταβαλλόμενες, και αποδίδονται σε βάσεις δεδομένων, σε τεχνικά, σε διαδικαστικά και διάφορα άλλα κωλύματα που δεν επιτρέπουν να ενεργοποιηθεί το σύστημα εντοπισμού των ανασφάλιστων με την παρέμβαση της πολιτείας. Κάποιες φορές δημιουργήθηκε και η εντύπωση ότι δεν υπήρχε βούληση πολιτική, χωρίς βέβαια αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
 
Πάντως, οι τελευταίες προφορικές- εκτιμήσεις κυβερνητικών μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς μιλούσαν για επίλυση του θέματος εντός του Οκτωβρίου κάτι που όπως φαίνεται δεν επιτεύχθηκε.  Οι ελπίδες μετατίθενται για τον Νοέμβριο ενώ οι  διαμαρτυρίες συνεχίζουν να υπάρχουν με μειωμένη όμως ένταση καθώς είναι σαφέστατο ότι και οι καθυστερήσεις έχουν ένα όριο που ξεπερνά τις ανοχές της αγοράς.
 
Μοναδική ελπίδα παραμένει η μνημονιακή όπως λέγεται υποχρέωση που και αυτή ελέγχεται. Η ανάγκη πάντως εντοπισμού των ανασφάλιστων είναι μεγάλη δεδομένου ότι και το δημόσιο θα εισπράξει έσοδα (από τους φόρους) και οι πολίτες που είναι ασφαλισμένοι θα απαλλαγούν από ένα μεγάλο κίνδυνο να εμπλακούν σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα.