ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5η / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 26 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
   
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:  3678
   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες Ε. Ζησοπούλου  
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:   2232350221  
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:   Νικόλαος Καλημέρης  
6972147545  
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    5η / 2015  
     
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 31η Μαρτίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)  51η
2ο Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3Β αριθμ. 17 του "Προγράμματος Καλλικράτης"  (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής)  52η
3ο Έγκριση εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείο Παιδικών Σταθμών)  53η
4ο Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Δομοκού (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείο Παιδικών Σταθμών)  54η
5ο Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Μέλος στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2015 (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Προϊστάμενος Διοίκησης) 55η
6ο Έγκριση της αριθμ 3/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού που αφορά: "Κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ, έτους 2014" (Εισήγηση: Δήμαρχος) 56η
7ο Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Δομοκού (Κανονισμός Λειτουργίας Χώρου Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της εγκατάστασης λυμάτων) ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού και η αριθμ 54/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) (Εισήγηση: Δήμαρχος) 57η
8ο Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΚ ΣΟΦΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
58η
9ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
59η
10ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
 
60η
11ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
 
61η
12ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
62η
13ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)63η
14ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
64η
15ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)


65η
16ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
 
66η
17ο ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Κ. ΣΟΦΙΑΔΑΣ (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία) 67η
18ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
« ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
68η
19ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία) 69η
20ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
70η
21ο Αποδοχή Δωρεάς στο Δήμο Δομοκού από το Δήμο Κηφισιάς του αριθμ. ΚΗΗ 5858 απορριμματοφόρου ανακύκλωσης. ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 46/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 71η
22ο Eπιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 72η
23ο Επί αιτήσεως κας Παναγιωτοπούλου Μαρίνας, Μισθώτριας Δημοτικού Περιπτέρου στη θέση "ΜΑΤΙ" (Μείωση μηνιαίου μισθώματος) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 73η
24ο Υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού που αφορά στην εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου "Αναψυκτήριο" Tοπικής Κοινότητας Ξυνιάδας.  Σχετική διάταξη η αριθμ. Παρ. β' του άρθρου 84 ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/2010 τ.Α') (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 74η
25ο Ανανέωση χρόνου Μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Γαβρακίων (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 75η
26ο Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Εισπράξεων Ταχυπληρωμής Τελών (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 76η
27ο Παράταση Σύμβασης Ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 77η
28ο Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών, του Δ΄τριμήνου 2014 (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 78η
29ο Έγκριση συμμετοχής στην Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού Let’s Do it- Διάθεση πίστωσης (Εισήγηση:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Γραφείο Δημάρχου) 79η
30ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης Βραβείων Αειφόρου Σχολείου έτους 2015- Διάθεση Πίστωσης ποσού 4.500€ (Εισήγηση:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Γραφείο Δημάρχου) 80η
31ο Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ετών 2014-2019, βάσει της αριθ. 6/2015 απόφασης-εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. (Εισήγηση: Δήμαρχος-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Γραφείο Προγραμματισμού) 81η
32ο 'Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δομοκού, έτους 2015 και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2015. ΣΧΕΤ: η αριθμ 7/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού και η αριθμ. 57/2015 απόφαση της Οικονομικής Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 82η
33ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.    (Εισήγηση: Δήμαρχος-Προϊστάμενος Διοίκησης) 83η
34ο Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957.» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Προϊστάμενος Διοίκησης)
84η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details