Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο!

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    3η / 2015  
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 20η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
   
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο Αποδοχή της αρ. 24207/23-01-2015 Απόφασης Ένταξης της πράξης  “Βελτίωση αγροτικού δρόμου από τκ Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ ” Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”.( Π.Α.Α. 2007-2013)  – Μέτρο 321 ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία)  26η 
2ο Αποδοχή της αρ. 24208/22-01-2015 Απόφασης Ένταξης της πράξης  “Βελτίωση αγροτικού δρόμου από τκ Γαβρακίων  έως ιδιοκτησία Σπέντζου ” Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”.( Π.Α.Α. 2007-2013)  – Μέτρο 321 ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 27η
3ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" ποσού 21.111,84€ για την αξιοποίηση πηγών Εκκάρας. ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 28η 
4ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" ποσού 13.168,55€ για την ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ν. Μοναστηρίου. ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 29η 
5ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ » ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 30η 
6ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 31η 
7ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΤΙΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗ ΡΙΤΑΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΚΡΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ » ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 32η 
8ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ» ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 33η 
9ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ » ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 34η 
10ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου  « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  » ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 35η 
11ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ » ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 36η 
12ο  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου  « ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ » ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.) 37η 
13ο Έγκριση 3ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ» ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 38η 
14ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΔ ΣΟΦΙΑΔΑΣ» ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 39η 
15ο Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ANTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΛΙΝΕΣ -ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ» ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 40η 
16ο Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού εδάφους για το έργο "Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης στη θέση Γόλινες - Ράχη Παπαπέτρου" ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Τεχνική Υπηρεσία) 41η 
17ο Χαρακτηρισμός ΚΑΕ ως δεικτών για το έτος 2015 ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία) 42η 
18ο Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων ( Eισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. - Οικονομική Υπηρεσία) 43η 
19ο Λήψη σχετικής απόφασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία του ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ Δομοκού – ΧΥΤΑ ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία) 44η 
20ο Καθορισμός εκδηλώσεων και Διάθεση πίστωσης σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Mαρτίου 1821( Eισήγηση: Δήμαρχος) 45η 
21ο Έγκριση πρόσληψης εργατικού προσωπικού με 5 ημερομίσθια το μήνα κατ΄ άτομο για το μήνα Μάρτιο του έτους 2015, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν.3584/2007. (Εισήγηση: Δήμαρχος- Προϊστάμενος Διοίκησης) 46η 
22ο Έγκριση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού τεσσάρων (4) μαθητών του ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ.). (Εισήγηση: Δήμαρχος- Προϊστάμενος Διοίκησης) 47η 
23ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Οικονομικού έτους 2015 (ΣΧΕΤ: Η αριθμ.5/2015 απόφαση του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού) ( Eισήγηση: Δήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία) 48η 
24ο Έγκριση απόφασης Τ.Σ. Φιλιαδώνας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος  (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία) 49η 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
 
Νικόλαος Καλημέρης
     
     
     
     
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details