ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δομοκός 10/2/ 2015 Αριθ.Πρωτ:1602 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δν/ση Έδρας: Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός ΤΚ 35010 Πληροφορίες: Zησοπούλου Ευαγγελία Τηλ. 2232350221 Fax.2232350234 e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19/2015

 Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 2) Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε, , Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δομοκού την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 να παραμείνουν κλειστά λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού στην περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ κ.α.α. ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος Δομοκού


Εσωτ. Διανομή Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Κοινοποίηση 1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details