Συνεδριάζει η οικονομικη επιτροπή του Δήμου

 Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, την 17η Οκτωβρίου 2014 ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 12:00 μ.μ., στην  Έδρα του Δήμου στο Δομοκό [αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου] για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
     
α' Προηγούνται…  
1] Ανακοινώσεις Προέδρου.  
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Μελών Ο.Ε.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο:75 παρ.3 του Ν.3852/2010.  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Εισήγηση 
1 Κατάρτιση -΄Εγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Βουζίου. Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιών
2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιών
3 Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, έτους 2014. Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιών
4 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Δομοκού κατά την συζήτηση της αίτησης του κ Πέτρου Δεληγιάννη (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων περί προσωρινής ρύθμισης κατάστασης) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας , την 23/10/2014. Τμήμα Οικ/κών Υπ/σιών
5 Περί έγκρισης της αρθ. 17/2014 μελέτης του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου " ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΑΠΌ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΠΣ ΕΩΣ ΚΑΝΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΚ ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ" Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
6 Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης -Προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ''ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΌ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΑΡΓΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΚ ΘΑΥΜΑΚΟΥ''. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
7 Περί έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης- Προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Τ.Κ. ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ''. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
8 Περι έγκρισης Τεχνικής έκθεσης-Προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ''. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
9 Ανάκληση της αρ.120/2014 απόφασης της Οικονoμικής Επιτροπής περί  "Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης-Προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου ''ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ''. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details