ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από σχετική ενημέρωση από την ΚΕΔΕ και στο πλαίσιο επικοινωνίας με κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη διακοπή του ρεύματος, σας ενημερώνουμε ότι οποιοσδήποτε δημότης-πολίτης επιθυμεί, μπορεί να έρθει στο Δήμο μας. στην οδό Πλατεία Μουσών 1, και εκεί. με ένα λογαριασμό της Δ.Ε.Η., να ζητήσει τη λύση του προβλήματος του, είτε αυτό είναι κομμένο ρεύμα, είτε είναι η ένταξη του στις ευεργετικές ρυθμίσεις μέσα από το Κοινωνικό Τιμολόγιο.
Μπορεί να ζητήσει άμεσα να ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.. Προϋπόθεση να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομα του ή στο όνομα της συζύγου του αν κάνουν κοινή δήλωση. Οποιοσδήποτε δημότης, μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2109298000 με απλή αστική χρέωση, να δίνει τον Α.Φ.Μ., τον αριθμό του Α.Δ.Τ. και τον αριθμό του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και να ζητάει την ένταξη του στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η., αυτό μπορεί να γίνει άμεσα ή και μέσω του site της Δ.Ε.Η
Για όσες περιπτώσεις συμπολιτών μας, η παροχή του ρεύματος δεν είναι στο όνομα τους, και έχει κοπεί το ρεύμα και χρειάζεται, επειδή έχει λήξει η διάρκεια της άδειας τους, υπογραφή στο σχέδιο επάνω από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, είτε από Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κόστους για τους συμπολίτες μας, μέσω φορέων ή εθελοντών Μηχανικών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τηλέφωνο: 2232350222 & 2232350221.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ είναι:
• Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000 στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh

• Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα: Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh

• Μακροχρόνια άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 6.000 τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα (Δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που αφορά το διάστημα που προηγήθηκε την περίοδο ανεργίας. Στην περίπτωση ανέργων συζύγων, τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους δυο συζύγους). Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh.
• Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ προσαυξημένο κατά 6.000 στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh.

• Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης: Άτομα που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 kWh. Η έκπτωση θα αφορά στις πρώτες 2.000 kWh και οι καταναλώσεις, πέραν των 2.000kWh, θα τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση, όπως ισχύει κάθε φορά.
 Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι:
1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού) όπως εμφανίζονται στον πρόσφατο λογαριασμό
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:
α. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους
β. τον ασφαλιστικό τους φορέα
γ. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.
δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση
Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί.


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

2 comments:

||||||||||||||||||||| είπε...

Χριστούγεννα αλληλεγγύης!

Χριστούγεννα των προηγούμενων χρόνων. Φώτα, μουσικές, φασαρία, κόσμος στο δρόμο, αγορές, και πάλι αγορές... δώρα, πακέτα, ξόδεμα...
Η προσγείωση στην σημερινή πραγματικότητα απότομη, βίαιη, τραυματική για τους περισσότερους.
Εκκωφαντική η σιωπή, από τα περισσότερα νοικοκυριά, στα περισσότερα σπίτια, δίπλα μας... στην άλλη γειτονιά, στην άλλη πλευρά του δήμου.

Χρόνια ολόκληρα ξορκίζαμε την φτώχεια και την ανέχεια.
Αφορούσε τους... άλλους, αναφέρονταν σε κουβέντες για τα «παλιά», δεν την αναγνωρίζαμε ούτε εμείς που στα παιδικά μας χρόνια και υπήρχε και στοίχειωνε τις ζωές των πιό πολλών από μας!
Την απωθούσαμε με την σκέψη μας, την θεωρούσαμε μακρινή κακή ανάμνηση, άλλων περασμένων πιά εποχών!
Και όμως η φτώχεια είναι εδώ! Βουβή η στεναχώρια σε πολλά σπίτια.
Σιωπηλά υπομένουν τις δυσκολίες, άλλοι από περηφάνια, άλλοι γιατί η φωνή τους αδύναμη, δεν φτάνει να ακουστεί.

Η φτώχεια όμως δεν είναι ντροπή!

Δεν την προκάλεσαν οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να την υποστούν!
Είναι μία κατάσταση που την βιώνουν, οι λιγότερο φταίχτες για την επανεμφάνιση και την εξάπλωσή της.
Και πιό πολύ τα παιδιά! Όποιος κλείνει τα μάτια εθελοτυφλεί.
Άνθρωποι δίπλα μας είναι άνεργοι, άλλοι ανασφάλιστοι, με αγωνία για τα παιδιά τους, για το αύριο, για την ζωή τους ολόκληρη.
Το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει ζωντανούς είναι η μεταξύ μας αλληλεγγύη!
Τα χέρια δεν τα απλώνουν οι άνθρωποι γιατί επαιτούν, αλλά για να αγκαλιάσουν και να αγκαλιαστούν, για να στηρίξουν και για να στηριχτούν!
Τα χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων ξαναγύρισαν!
Τα λιτά φτωχικά Χριστούγεννα είναι πάλι εδώ, για τους πιό πολλούς.
Χωρίς λαμπερά πακέτα των άχρηστων τις περισσότερες φορές δώρων.
Χριστούγεννα, και τα λαμπιόνια που άναψαν είναι φέτος λιγότερα.
Ίσως πάλι και να είναι καλύτερα έτσι, να μπορούμε να βλέπουμε πιό καθαρά, χωρίς να μας θαμπώνουν με την εφήμερη λάμψη τους.
Ευκαιρία για να ξαναβρεθούμε με συγγενείς, με φίλους, με γείτονες.
Μπορεί και να χωρέσουν στο τραπέζι μας δύο πιάτα παραπάνω.
Με ότι και αν έχουμε να τρατάρουμε αυτές τις μέρες.
Λιγότερη λάμψη, λιγότερο γυαλιστερή, λιγότερη εικονική ζωή.
Τώρα στα δύσκολα θα δοκιμαστούμε, και τώρα είναι η ευκαιρία να βγούμε όλοι νικητές.
Με το μοίρασμα του λίγου, του αληθινού, του απέριττου!
Χρόνια Πολλά!

Ανώνυμος είπε...

Νατάσσα Μποφίλιου - Δεμένη

Η ελλάδα....όχι η ίδια....αλλά αυτοί που την εκπροσωπούν....
....μας πεθαίνουν....αυτό είναι σαφές..........!
Λυπήσου....αυτούς που δεν ονειρεύονται..........!


7seven Senses

Author Details