Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Ο Βόλος με τα μάτια του επισκέπτη»

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Ο Βόλος με τα μάτια του επισκέπτη»

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Ο Βόλος με τα μάτια του επισκέπτη»
Πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Ο Βόλος με τα μάτια του επισκέπτη» διοργανώνει ο Δήμος Βόλου σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενέκρινε σχετική εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. Η διοργάνωση του διαγωνισμού στοχεύει, αφενός στην τουριστική προβολή της πόλης μέσα από τη φωτογραφική τέχνη, αφετέρου στη δημιουργία ενός φωτογραφικού αρχείου υποστήριξης του έργου τουριστικής προβολής του Δήμου.
Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου Βόλου, του ΔΙΕΚ, της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Στους νικητές του διαγωνισμού θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο) τα οποία θα αντιστοιχούν σε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής, τρεις έπαινοι (1ος, 2ος και 3ος) που θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα και αριθμός αναρτήσεων στη σχετική έκθεση που θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, στον διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας και αλλοδαπός, φωτογράφος (επαγγελματίας, ερασιτέχνης ή σπουδαστής σχολής φωτογραφίας), που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι πέντε (5) έργα συνολικά. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά ή έχουν επεξεργαστεί, σε τέτοιο βαθμό που δεν παραποιούν την πραγματικότητα. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων JPEG και να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 3543 Χ 2362 pixel δηλαδή 20 Χ 30 εκατοστά στα 300 pixel/intc. Το όνομα αρχείου κάθε φωτογραφίας πρέπει να είναι ο αύξων αριθμός της (1-5), όπως αναφέρεται στο δελτίο συμμετοχής, να ακολουθεί παύλα (-) και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους. (π.χ. 2-Γεώργιος_Παπαδόπουλος).
Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το «Δελτίο Συμμετοχής», που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, θα πρέπει να περιέχονται σε CD ή DVD, μέσα σε φάκελο μαζί με το «Δελτίο Συμμετοχής». Ο φάκελος πρέπει εξωτερικά να αναγράφει το όνομα του φωτογράφου. Οι συμμετοχές υποβάλλονται είτε με προσωπική παράδοση στα γραφεία του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-14:00) είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: INFO, Λαμπράκη-Σέκερη, Τ.Κ. 38334, Βόλος.
Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν φθάσει στους οργανωτές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21-3-2014 (προσωπική παράδοση ή σφραγίδα ταχυδρομείου).
Επισημαίνεται ότι, η σύνθεση της κριτικής επιτροπής έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Βόλου. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης  των έργων που θα διακριθούν. Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δημοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες του Βόλου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου  και με e-mail ή επιστολή σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο Δήμος Βόλου έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της πόλης και οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον, οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών τους. Ο Δήμος Βόλου είναι υποχρεωμένος να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details