Σύνοψη των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύνοψη των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή Ρύθμιση έως 48 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο Χαρακτηριστικά ρύθμισης: α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 50% για εφάπαξ καταβολή έως και την 30-6-2013, β) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 40% για εξόφληση έως και 30-6-2014, γ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 35% για εξόφληση έως και 30-6-2015 δ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 30% για εξόφληση έως και 30-6-2016 ε) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 25% για εξόφληση έως και 30-6-2017. Η ρύθμιση χάνεται, αν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία. Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνεται δεκτή ακόμη και με την καταβολή 10 ευρώ. Ως προς το υπόλοιπο: α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 50% του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση. β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίστηκε. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εκκαθαριστικής δήλωσης χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα. Αλλάζει η επίλυση διαφορών Για να ασκήσει φορολογούμενος προσφυγή στο δικαστήριο πρέπει να καταβάλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης επιβολής στην οποία έχει προχωρήσει η φορολογική αρχή. «Χαράτσι» Το «χαράτσι» μετονομάζεται σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων και μειώνεται οριζόντια κατά 15%. Το αντικείμενο όμως του νέου φόρου διευρύνεται, καθώς θα είναι όλες οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το ΕΕΤΑ θα εισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε 5 ισόποσες δόσεις στους λογαριασμούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014. Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση • Εισάγεται υποχρεωτικός τόκος υπερημερίας για κάθε ληξιπρόθεσμη εμπορική συναλλαγή, όπως ισχύει στην αρχή του κάθε εξαμήνου. • Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε ο τόκος οφείλεται 30 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου. • Αν δεν υπάρχει συμφωνία εξόφλησης, τότε αυτή τεκμαίρεται στις 60 ημέρες. • Τα ίδια ισχύουν και με οφειλέτη το Δημόσιο. Και πάλι ακολουθείται ο κανόνας του ισχύοντος στην αρχή του κάθε εξαμήνου κάτι που δεν μας βολεύει, αφού εξακολουθεί το προνομιακό επιτόκιο του Δημοσίου. • Διαφορετικές συμφωνίες για υπέρμετρες επιβαρύνσεις του άλλου μέρους ελέγχονται ως καταχρηστικές. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να προβληθούν στα δικαστήρια και από τις οργανώσεις σαν την δική μας. • Εισάγεται διαδικασία έκδοσης της διαταγής πληρωμής το πολύ εντός 90 ημερών. Δεν βλέπω να εξαιρείται ως οφειλέτης το Δημόσιο!! Ως γνωστόν οι διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου δεν εκτελούνται… Ψωμί Καταργούνται οι περιορισμοί στο bake off. Φοροτεχνικοί Αλλάζει το καθεστώς των κριτηρίων για την απόδοση της επαγγελματικής ιδιότητας του λογιστή – φοροτεχνικού. Λαϊκές Αγορές • Εισάγεται 3ετής διάρκεια των αδειών λαϊκών αγορών (τώρα είναι αόριστης διάρκειας). • Διευκολύνεται η μεταβίβαση της άδειας σε περίπτωση θανάτου ή ανίατης ασθένειας του δικαιούχου αλλά πάντα σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Ασφαλιστικές Εισφορές • Εισάγεται ρύθμιση «αδυναμίας» δηλαδή για αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν δυσκολίες να πληρώσουν. Ισχύει για όλα τα Ταμεία πλην του ΝΑΤ. • Η ρύθμιση είναι σε 12 δόσεις, από 50 €, με επιτόκιο 8%προσαυξημένο με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. • Η πληρωμή γίνεται με την αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού. • Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα ενός μηνός και αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και τα εισπρακτικά μέτρα. • Όπως και στη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, μπορείς να καθυστερήσεις μέχρι μία δόση. Ρύθμιση «Νέας Αρχής» στις Ασφαλιστικές Εισφορές • Κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές μαζί με τις προσαυξήσεις τους μέχρι 31-12-2012 και καταβολή τους σε μηνιαίες δόσεις ως εξής: - Μείωση 25% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2017. - Μείωση 30% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2016. - Μείωση 35% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2015. - Μείωση 40% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2014. - Μείωση 50% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 1-7-2013. • Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται αναλόγως του εισοδήματος αλλά δεν μπορεί να είναι κάτω των 50 €. • Επιτρέπεται η καθυστέρηση μίας δόσης. • Απαιτείται ενημερότητα από 1-1-2013. Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο 8%προσαυξημένο με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. • Η πληρωμή γίνεται με την αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details