Ασφαλιστές Vs Τραπεζών για τις ασφαλίσεις των δανείων


Ασφαλιστές Vs Τραπεζών για τις ασφαλίσεις των δανείων


Νομοθετική παρέμβαση , στην ανοικτή εδώ και χρόνια κόντρα μεταξύ των διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση και των τραπεζών, στο θέμα της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης των δανείων, ζητούν οι ενώσεις των διαμεσολαβούντων.
Σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος (ΕΑΔΕ) αναφέρεται μεταξύ άλλων :

«Νομοθετική παρέμβαση της Τραπέζης της Ελλάδος με σκοπό την καθιέρωση όρων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παραδοσιακών δικτύων διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, ζητεί η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος (ΕΑΔΕ), με αφορμή σχετική επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), προς την αρμόδια Διεύθυνση της Εποπτικής Αρχής του κλάδου.

Ειδικότερα η ΕΑΔΕ θέτει θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εκμεταλλευόμενα τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην αγορά, ασκούν πιέσεις στους πελάτες τους, ώστε στο πλαίσιο χορήγησης δανειακής σύμβασης να ασφαλίζονται σε συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες.
Κατά την ΕΑΔΕ, πρόκειται για τεχνικές και στρατηγικές οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το πλαίσιο λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών, ενώ παράλληλα καταλύουν την έννοια και τη σημασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η πιο συνήθης από αυτές τις στρατηγικές συνίσταται στην εξάρτηση της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων από την αποδοχή εκ μέρους του καταναλωτή της σύναψης ενός ή περισσότερων ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τους φορείς τραπεζοασφαλιστικών ή μεσιτικών – πρακτορειακών υπηρεσιών που συνδέονται με την αντίστοιχη τράπεζα ή το αντίστοιχο ταμιευτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή ο καταναλωτής δεν συναινέσει στη σύναψη συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είτε επιδεινώνονται οι όροι δανειοδότησης, είτε δεν χορηγείται χρηματοδότηση.

Με τον τρόπο αυτό, τίθεται εκτός αγοράς ο τομέας της διαμεσολάβησης στην Ιδιωτική ασφάλιση, επιδεινώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, αυξάνονται οι τιμές των ασφαλιστηρίων λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, ενώ οι καταναλωτές στερούνται της προστιθέμενης αξίας επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες – συμβουλές που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο οποίος θα πρέπει να τονιστεί ότι αμείβεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ζήτημα έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Michele Barnier, προκειμένου να αντιμετωπισθεί θετικά για τους διαμεσολαβητές και να περιληφθεί η λύση του στην υπό αναθεώρηση οδηγία περί της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (IMD II).
Η ΕΑΔΕ ζητεί από την τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει νομοθετικά επιβάλλοντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλάβουν στις δανειακές τους συμβάσεις και στους όρους περί ενυπόθηκων ή ενεχυρούχων δανειστών, την υποχρεωτική αναγραφή του όρου “περί της ελεύθερης επιλογής του Διαμεσολαβητή ή και της Ασφαλιστικής εταιρείας από τον δανειολήπτη”. Ζητεί επίσης τη θεσμοθέτηση αυστηρών κυρώσεων, όπως και σε άλλες χώρες, σε βάρος όσων δεν θα εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details