Ξαναρχίζουν εργασίες στον κόμβο Ν. Μοναστηρίου

Στις 19 Νοεμβρίου 2012, υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη, η σύμβαση του έργου «Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι-Καρδίτσα, τμήμα Ν.Μοναστήρι–όρια Ν.Καρδίτσας– ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»
Το ποσό της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε 2.543.210,93 € από τα οποία το ποσό των 475.559,77 € είναι ο ΦΠΑ(23%) που αναλογεί.
Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν οι απομένουσες εργασίες βελτίωσης της Εθνικής οδού Ν. Μοναστήρι – Καρδίτσα στο τμήμα από Νέο Μοναστήρι έως όρια Νομού Καρδίτσας.
Θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στον κόμβο του Νέου Μοναστηρίου και θα γίνει η κατασκευή της φωτεινής σηματοδότησης στη συμβολή των Εθνικών οδών ΠΕΟ 3 Λαμία-Λάρισα και της ΠΕΟ Βόλος-Νέο Μοναστήρι-Καρδίτσα-Τρίκαλα.
Θα ολοκληρωθούν οι εργασίες διαπλάτυνσης της γέφυρας του ΟΣΕ και οι εργασίες στον κόμβο προς Σοφιάδα. Επίσης θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην γέφυρα της Εκκάρας.
Με την βελτίωση που θα γίνει, η υφιστάμενη σήμερα Παλαιά Εθνική Οδός, θα μετατραπεί σε οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο NewJersey.
Το ασφαλτοστρωμένο πλάτος της οδού θα είναι 17,8 μ., με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 μ. (μαζί με την οριογραμμή). Παραπλεύρως του στηθαίου NewJerseyπροβλέπεται λωρίδα καθοδήγησης πλάτους (με τη διαγράμμιση) 0,60 μ. και πέραν των λωρίδων ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 0,50 μ.
Στο τέλος του έργου, θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες σε μήκος περίπου 300 μέτρων, για τη συναρμογή με εργολαβία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για να προκύψει έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό και θα τοποθετηθεί αμφίπλευρο στηθαίο στον άξονα της οδού και στην οριογραμμή.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details