216 θέσεις στον Πολιτισμό της Θεσσαλίας

Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά την πρόσληψη 1.579 ανέργων σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, καθώς ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είχαν υποβάλει προτάσεις προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Προσλήψεις στο χώρο του Πολιτισμού θα υπάρξουν και στη Θεσσαλία. Συνολικά θα απασχοληθούν 216 άτομα σε έξι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 37 ημερήσιοι φύλακες, 6 νυχτοφύλακες, 144 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 27 αρχαιολόγοι.
Το υπουργείο Πολιτισμού έχει αποστείλει ήδη σε αρκετούς δικαιούχους φορείς τις σχετικές αποφάσεις, για τους οποίους έχει ανάψει το πράσινο φως ώστε να στείλουν τα αιτήματά τους στο ΑΣΕΠ. Μετά τον έλεγχο της Αρχής θα αρχίσουν να εκδίδονται οι αναλυτικές Ανακοινώσεις Πρόσληψης των φορέων.
Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν οι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή οι ομογενείς ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Η ηλικία των ενδιαφερομένων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35ο έτος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που θα ζητούνται στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης και η επιλογή των ανέργων θα γίνει με το σύστημα της μοριοδότησης, δηλαδή την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση που αποδεικνύεται με σχετικά δικαιολογητικά.
Οι 1.579 θέσεις θα καλυφθούν από ημερήσιους φύλακες και νυχτοφύλακες, εργάτες – εργατοτεχνίτες, καθαριστές – καθαρίστριες, αρχαιολόγους και μουσειολόγους – μουσειοπαιδαγωγούς.
Η κατανομή των θέσεων. Οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» δημοσιεύουν σήμερα την κατανομή των θέσεων κατά Περιφέρεια και ειδικότητα, η οποία όμως ενδέχεται να διαφοροποιηθεί μέχρι την ανάρτηση των σχετικών Ανακοινώσεων Πρόσληψης.
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνολικά θα απασχοληθούν 166 άτομα σε 10 Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 80 ημερήσιοι φύλακες, 9 νυχτοφύλακες, 17 καθαριστές/καθαρίστριες, 48 εργάτες/ εργατοτεχνίτες, 6 αρχαιολόγοι, 6 μουσειολόγοι/μουσειοπαιδαγωγοί.
2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συνολικά θα απασχοληθούν 88 άτομα σε πέντε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 43 ημερήσιοι φύλακες, 6 νυχτοφύλακες, 3 καθαριστές/καθαρίστριες, 26 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 6 αρχαιολόγοι και 4 μουσειολόγοι/μουσειοπαιδαγωγοί.
3. Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Συνολικά θα απασχοληθούν 92 άτομα σε πέντε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 33 ημερήσιοι φύλακες, 10 νυχτοφύλακες, 4 καθαριστές/καθαρίστριες, 37 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 7 αρχαιολόγοι, 1 μουσειολόγος/μουσειοπαιδαγωγός.
4. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνολικά θα απασχοληθούν 216 άτομα σε έξι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 37 ημερήσιοι φύλακες, 6 νυχτοφύλακες, 144 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 27 αρχαιολόγοι, 2 μουσειολόγοι/μουσειοπαιδαγωγοί.
5. Περιφέρεια Ηπείρου. Συνολικά θα απασχοληθούν 57 άτομα σε τρεις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 30 ημερήσιοι φύλακες, 9 νυχτοφύλακες, 3 καθαριστές/καθαρίστριες, 12 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 2 αρχαιολόγοι, 1 μουσειολόγος/μουσειοπαιδαγωγός.
6. Περιφέρεια Ιονίων νήσων. Συνολικά θα απασχοληθούν 95 άτομα σε επτά Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 42 ημερήσιοι φύλακες, 12 νυχτοφύλακες, 6 καθαριστές/καθαρίστριες, 30 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 4 αρχαιολόγοι, 1 μουσειολόγος/μουσειοπαιδαγωγός.
7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Συνολικά θα απασχοληθούν 108 άτομα σε πέντε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 55 ημερήσιοι φύλακες, 22 νυχτοφύλακες, 3 καθαριστές/καθαρίστριες, 18 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 8 αρχαιολόγοι, 2 μουσειολόγοι/μουσειοπαιδαγωγοί.
8. Περιφέρεια Αττικής. Συνολικά θα απασχοληθούν 400 άτομα σε 15 Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 240 ημερήσιοι φύλακες, 33 νυχτοφύλακες, 34 καθαριστές/καθαρίστριες, 59 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 26 αρχαιολόγοι και 8 μουσειολόγοι/μουσειοπαιδαγωγοί.
9. Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά θα απασχοληθούν 357 άτομα σε 13 Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού: 170 ημερήσιοι φύλακες, 40 νυχτοφύλακες, 22 καθαριστές/καθαρίστριες, 108 εργάτες/εργατοτεχνίτες, 11 αρχαιολόγοι και 6 μουσειολόγοι/μουσειοπαιδαγωγοί.
Thessalianews.gr
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details