Να απλοποιηθεί η διαδικασία για την έκδοση αδειών των γεωτρήσεων – Ζητά ο Δήμαρχος Μουζακίου με έγγραφό του από τον Υπουργό ΥΠΠΕΚΑ

Την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών των γεωτρήσεων ζητά ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός με επιστολή του προς τους Υπουργούς ΥΠΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας.
Το έγγραφο που απέστειλε ο κ. Κωτσός είναι το παρακάτω:

Θέμα: «Έκδοση αδειών γεωτρήσεων»

Μετά την τελευταία ενημέρωση από πλευράς της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών, για την αδειοδότηση τόσο των γεωτρήσεων όσο και των παρόχθιων αντλιοστασίων, τα προβλήματα που υπήρχαν από την ΚΥΑ 150559/16-7-2011 εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά τη διευκρινιστική ΚΥΑ 150895/13-9-2011, καθότι δε δίνονται λύσεις στο 50% του όγκου των αδειοδοτήσεων.
Βασική προϋπόθεση για την άδεια χρήσης νερού είναι οι γεωτρήσεις να προϋπάρχουν της 20-12-2005 και να δικαιολογείται η προϋπαρξή τους είτε με παλιές άδειες, είτε με επίσημα παραστατικά που να αποδεικνύεται η ύπαρξή τους γραφειοκρατικά και όχι φυσικά με βεβαιώσεις Δήμων ή Υπεύθυνων Δηλώσεων. Παρότι στη διευκρινιστική σας ΚΥΑ 150895/13-9-2011 (Α,Α1) αναφέρεστε και σε εκείνες τις γεωτρήσεις που δε διαθέτουν καθόλου άδεια, εν τούτης οι υπηρεσίες ζητούν δικαιολογητικά ύπαρξης.
Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα! Στο Δήμο μας, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες γεωτρήσεις μικρού βάθους , οι οποίες ανοίχτηκαν τη δεκαετία του ’60 και του ’70, χωρίς να απαιτείται την εποχή εκείνη η έκδοση κάποιας σχετικής άδειας. Η ηλεκτροδότηση δεν ήταν απαραίτητη καθώς αντλούσαν το νερό με μηχανικά μέσα.
Σήμερα οι παραγωγοί, για να εκδώσουν άδειες χρήσης νερού, απαιτείται να προσκομίσουν τέτοια παραστατικά, τα οποία όμως ποτέ δεν είχαν στα χέρια τους. Έτσι βρίσκονται μπροστά σε ένα αδιέξοδο! Δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν τις παροχές τους και διατρέχουν τον κίνδυνο ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
Για να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο και να μπορέσουν οι αγρότες μας να ποτίζουν νόμιμα τις φυτείες τους, σας προτείνω τα παρακάτω:
 1. 1. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Οι γεωτρήσεις είναι δυο τύπων:
Α)Αβαθείς γεωτρήσεις (ή ημιαρτεσιανά) με μέγιστο βάθος μέχρι 15 m.
Για την άντληση νερού απ’ αυτές τις γεωτρήσεις απαιτείται επιφανειακή αντλία που κινείται με ντιζελοκινητήρα (μαλκότσια). Το βάθος άντλησης θεωρητικά είναι 9m ενώ πρακτικά δεν ξεπερνά τα 7m, λόγω αντλιών κτλ. Μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν από κλιμάκια ελέγχων, καθότι είναι μια απλή σωλήνα 2.5-3 ίντσες, η οποία στο εσωτερικό της δεν έχει ούτε υποβρύχιο αντλητικό, ούτε κρέμεται στροβυλαντλία. Είναι φυσικό ένα τέτοιο βάθος άντλησης να μην επηρεάζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες του υπεδάφους.

Προτείνω:
Όλες οι παραπάνω γεωτρήσεις να αδειοδοτούνται με τα παρακάτω απλά δικαιολογητικά:
 • · Θέση γεώτρησης (στίγμα ΕΓΣΑ 87)
 • · Έκταση άρδευσης
 • · Αντίγραφο συμβολαίων ή ενοικιαστηρίων
 • · Για την ύπαρξη της γεώτρησης πριν την 20η-12-2005, δήλωση του ΟΣΔΕ έτους 2004-2005 που να αναφέρει ότι τα αρδευόμενα αγροτεμάχια ήταν ποτιστικά
 • · Ανάλυση νερού
Επίσης να μη χρειάζεται το περιβαλλοντικό ημερολόγιο που επιβάλλεται για γεωτρήσεις κάτω των 100.000m3 γιατί οι εκτάσεις που αρδεύουν είναι πάρα πολύ μικρές.

Β) Βαθιές γεωτρήσεις
Υπάρχουν γεωτρήσεις που ανοίχθηκαν πριν την 20-12-2005 και δεν έχουν παραστατικά που να δικαιολογούν την ύπαρξή τους.
Αν η γεώτρηση είναι κάτω από 100.000m3

Προτείνω:
Τα δικαιολογητικά αδειοδότησης να είναι:
 • · Θέση γεώτρησης (στίγμα ΕΓΣΑ 87)
 • · Έκταση άρδευσης
 • · Αντίγραφο συμβολαίων ή ενοικιαστηρίων
 • · Περιβαλλοντικό ημερολόγιο
 • · Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2004-2005 ότι τα παραπάνω αγροτεμάχια ήταν ποτιστικά
 • · Βεβαιώσεις μαζικών φορέων άρδευσης ότι τα αγροτεμάχια δεν αρδεύονται απ’ αυτούς
 • · Ανάλυση νερού

Και στις δύο περιπτώσεις γεωτρήσεων να μη χρειάζεται η χρήση υδρομέτρου, καθότι τα κοστολόγια είναι μεγάλα (αγορά, τοποθέτηση υδρομέτρου) αλλά κυρίως δεν πρόκειται να προσφέρουν ουσιαστικά στον έλεγχο του νερού, διότι με την πίεση τίθενται εύκολα εκτός λειτουργίας.

 1. 2. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Για την αδειοδότηση των παρόχθιων αντλιστασίων

Προτείνω:
 • · Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Αντιπεριφέρειας, να χαρτογραφήσει όλες τις εκτάσεις που αρδεύονται εκτός του δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και του κλειστού δικτύου ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος.
 • · Η χαρτογράφηση να γίνει κατά Τοπική Κοινότητα με το σύνολο των στρεμμάτων που αρδεύονται.
 • · Να εκδοθεί ΜΙΑ άδεια χρήσης νερού για όλα τα στρέμματα που αρδεύονται με<<Γενική παροχή>> και με<<επί μέρους Παροχή>> ανά Τοπική Κοινότητα. Τότε τα ενδιάμεσα αντλητικά που κάνουν τη διανομή του νερού δε θα χρειάζονται ειδική άδεια καθώς επίσης και τα ιδιωτικά αντλητικά που αρδεύουν από τα αρδευτικά κανάλια τους αγρούς τους, αφού θα είναι ενταγμένα σε μια γενική άδεια, εκμεταλλευόμενα μόνο τον όγκο των υδάτων που τους αναλογεί.


Πρέπει να δοθεί μια γενναία λύση στα παραπάνω, να παραληφθούν τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος που έχουν φέρει τη σημερνή κατάσταση σε αδιέξοδο και να κάνουμε τώρα μια νέα αρχή για τον έλεγχο και τη σωστή διαχείριση του νερού άρδευσης.
Να ληφθούν υπ όψιν οι παραπάνω προτάσεις για απλοποίηση των διαδικασιών άδειας χρήσης νερού, διότι σε αντίθετη περίπτωση το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να υποβάλλουμε τους αγρότες σε απίστευτη ταλαιπωρία και αγωνία μη μπορώντας να αποδείξουν την παλαιότητα των γεωτρήσεών τους.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στο τέλος να θεωρούνται όλοι παράνομοι, να χάσουν τις επιδοτήσεις τους, μόνο και μόνο επειδή τους ζητήθηκαν παραστατικά τα οποία δεν είχαν εκδοθεί ποτέ από καμία υπηρεσία.
http://www.karditsanews.gr/?p=38258

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details