19η πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στο Δομοκό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 8 Δεκεμβρίου 2011


ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ.Πρωτ: 21777ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες Κ.Κεφαλάς & Ε.Καρανικόλα

Τηλ/να Επικοινωνίας: 2232350208 & 50211

Βάγια Τολιοπούλου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 19η / 2011ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο,Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Σας προσκαλούμε σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την: 12η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα: 18:00 στην Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:α' Προηγούνται..1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 88 παρ.3 του Ν.3852/2011….

β' Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΔΣ / 2011

1ο Εξ' αναβολής. Έγκριση Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων του Νέου Δήμου Δομοκού. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία) 328η

2ο Εξ' αναβολής. Έγκριση γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου για την καταβολή τόκων υπερημερίας στον ΕΔΕ κο. Νικόλαο Καλτσά για το έργο "Βελτίωση υφιστάμενης κατάστασης εσωτερικής οδοποιϊας στο Δ.Δ. Ξυνιάδας" πρώην Δήμου Ξυνιάδας. (Εισηγητές: Τεχνική & Οικον.Υπηρεσία) 329η

3ο Έγκριση δαπάνης 12.530,26 € για την ηλεκτροδότηση του ΒΙΟ.ΚΑ. Δομοκού. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία) 330η

4ο Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού". (Εισηγητής: Ο κος. Δημούδης ) 331η

5ο Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία) 332η

6ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για τον Χριστουγενιάτικο Διάκοσμο Δήμου Δομοκού.(Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία) 333η

7ο Σύσταση Συνεργείου από υπαλλήλους του Δήμου για την κατασκευή του έργου με αυτεπιστασία "Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος". (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία) 334η

8ο Έγκριση τοποθέτησης υδρομετρητών στις παροχές ποιμνιοστασίων στη θέση "Μπουγάζι" Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου με αυτεπιστασία. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία) 335η

9ο Έγκριση μελέτης και τρόπος κατασκευής του έργου "κατασκευή φρεατίου εισόδου, τοιχίου και κλινών ξήρανσης στο ΧΥΤΑ Δομοκού. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία) 336η

10ο Έγκριση μελέτης σήμανσης για τις ανάγκες του έργου "Κατασκευή υποδομής από Χ.Θ. 25+000 έως Χ.Θ.52+000 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλάδι-Δομοκός". (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία) 337η

11ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 18.673,81 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (δ΄κατανομή)(Εισηγητής: Ο κος. Δ.Δημούδης) 338η

12ο Αποδοχή πίστωσης 8.417,35 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία) 339η

13ο Έγκριση Τεχνικού ΠρογράμματοςΈργων Δήμου Δομοκού οικον. έτους 2012,ενόψει σύνταξης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία) 340η

14ο Έγκριση της Δωρεάν Παραχώρησης της Χρήσης των χώρων του τ.Δημοτικού Σχολείου μετά του Προαύλειου χώρου και του Γηπέδου της Τ.Κ. Αχλαδιάς στον Οικείο Εκπολιτιστικό Σύλλογο. (Εισηγητής: Διοικητική Υπηρεσία) 341η

15ο Καθορισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ημέρας του Μετανάστη.(Εισηγητής:Το Γραφείο Αλλοδαπών &Η κα.Πρόεδρος ΔΣ) 342η

16ο Έγκριση διάθεσης ποσού 500,00 € για έξοδα αδελφοποίησης. (RIO FREDO -TUZLA) (Εισηγητές:Η Οικονομική Υπηρεσία & Ο κος.Δ.Δημούδης) 343η

17ο Έγκριση διάθεσης ποσού 5.000,00 € για πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία & Ο κος.Δ.Δημούδης) 344η

18ο Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Δομοκού. (Εισηγητές: Οικονομική Υπηρεσία & Ο κος. Δ. Δημούδης) 345η

19ο Έγκριση της εκ νέου εκμίσθωσης αγρού στρ. 57,566 στη θέση "Δέντρο" Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου. (Εισηγητής: Διοικητική Υπηρεσία) 346η

20ο Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εκκαθάριση της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Περιβαλλοντική Διαδημοτική Επειχείρηση (ΠΕ.Δ.Ε) Βόρειας Φθιώτιδας. (Εισηγητής: Διοικητική Υπηρεσία) 347ηΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜ/ΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥΒΑΪΤΣΑ Χ.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details