οδική βοήθεια αυτοκινήτου..ηρεμία ή καταιγίδα?

Ηρεμία πριν την καταιγίδα στην Οδική Βοήθεια


Μία περίεργη ηρεμία επικρατεί στον χώρο της Οδικής Βοήθειας που δεν θυμίζει σε τίποτα την έντονη αναταραχή και αντιπαράθεση της τριετίας 2007-2009, με την ψήφιση του Ν. 1651/2008 και όλων όσων προηγήθηκαν και όσων ακολούθησαν.Ένα ήξεις-αφήξεις της πολιτείας που έδειξε και πάλι τι συμβαίνει, όταν προτείνονται, αποφασίζονται και τελικώς ψηφίζονται νόμοι, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των ενδιαφερομένων θεσμικών επαγγελματικών φορέων ή όταν οι νομοθετούντες δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας.Η ηρεμία βέβαια είναι επιφανειακή, γιατί η αγορά προσαρμόστηκε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (ή δεν προσαρμόστηκε...), ο νόμος τροποποιήθηκε, αλλά εκκρεμότητες υπάρχουν, προσφυγές έχουν κατατεθεί, αποφάσεις αναμένονται, συζητήσεις γίνονται και τα νερά θα ταραχθούν και πάλι ξαφνικά.Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι για καλό, ώστε να μπει οριστικά το πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας του κλάδου, που αφενός θα είναι συμβατικό με την κοινοτική νομοθεσία και αφετέρου δεν θα δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις και κλειστά επαγγέλματα. Το ζητούμενο από κάθε πλευρά είναι να τεθούν οι μακροχρόνιες σταθερές στο σύστημα, που θα αποθαρρύνουν τους μη επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν μακροχρόνια όσους επενδύουν σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.Αντίθετα από αυτή την εκρηκτική -έστω και υποβόσκουσα- κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, οι πελάτες απολαμβάνουν όλο και καλύτερες υπηρεσίες οδικής βοήθειας, όχι ως αποτέλεσμα των νομοθετικών ρυθμίσεων, των νομικών γνωματεύσεων και των ευρωπαϊκών προσφυγών, αλλά γιατί η ίδια η αγορά αυτοβελτιώνεται, τόσο ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων όσο και λόγω των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών. Και όταν λέμε αγορά, εννοούμε το σύνολο των εταιρειών που παρέχουν το προϊόν της οδικής βοήθειας.Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει και δεν αξιολογεί την τυπική νομική ή εταιρική μορφή της κάθε επιχείρησης οδικής βοήθειας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά αντίθετα, αξιολογεί το εύρος των καλύψεων που παρέχει, το επίπεδο της εξυπηρέτησης που λαμβάνει και το κόστος των ασφαλίστρων που πληρώνει. Με τα κριτήρια αυτά αξιολογεί τελικά την ίδια την επιχείρηση οδικής βοήθειας, είτε ταυτίζεται με την ασφαλιστική του εταιρεία είτε συνεργάζεται με αυτήν.Στην ελληνική αγορά η παραγωγή του κλάδου Οδικής Βοήθειας εκτιμάται γύρω στα 120-130 εκατ. ευρώ το χρόνο και, ως ασφαλιστικός κλάδος «Βοήθειας», περιλαμβάνεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών, με ποσοστό συμμετοχής περίπου 5% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων κατά ζημιών και είναι ένας κερδοφόρος κλάδος.Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος όσο στην Ευρώπη, είναι αξιοσημείωτο ότι τα προγράμματα «Βοήθειας» είναι ο δεύτερος, σε πλήθος ασφαλιστηρίων, ασφαλιστικός κλάδος, μετά τον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων. Αυτό βέβαια εξηγείται αφού, τα προγράμματα αυτά συνοδεύουν συνήθως τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων, κατοικιών, επιχειρήσεων κ.λπ, ως συμπληρωματική κάλυψη.Ειδικά για τα προγράμματα Οδικής Βοήθειας, που στην Ελλάδα ουσιαστικά τα ταυτίζουμε με τον κλάδο «Βοήθειας», ο κύριος όγκος των πωλήσεων πραγματοποιείται, ως πρόσθετη ή προαιρετική κάλυψη, μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αυτοκινήτων και μικρός όγκος απευθείας, ως αυτόνομο προϊόν οδικής βοήθειας. Στα προϊόντα οδικής βοήθειας περιλαμβάνεται και η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος, που παρέχουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον στους πελάτες τους, ουσιαστικά δωρεάν.

Με τα προγράμματα οδικής βοήθειας καλύπτονται ο κύριος ή ο νόμιμος κάτοχος του οχήματος, ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός, καθώς και οι επιβάτες του οχήματος, κατά τη στιγμή του ατυχήματος ή της βλάβης. Τα ασφαλιστήρια που παρέχει η κάθε εταιρεία, πέραν των ασφαλίστρων, διαφοροποιούνται κυρίως:- Ως προς τα οχήματα που καλύπτουν:

Τα συνήθη προγράμματα καλύπτουν οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, ενώ με ιδιαίτερα συμβόλαια και από λίγες εταιρίες καλύπτονται Βαρέα Οχήματα με μικτό βάρος από 3,5 τόνους και άνω. Πέραν του μικτού βάρους προβλέπονται και άλλες προϋποθέσεις, όπως το ύψος του οχήματος, ο αριθμός των τροχών κ.λπ. Επίσης, δεν καλύπτονται από τις περισσότερες εταιρίες δίκυκλα με κυβισμό κάτω των 250 cc.- Ως προς το εύρος των καλύψεων:

Κάθε πρόγραμμα οδικής βοήθειας, παρέχει βοήθεια στα ασφαλισμένα πρόσωπα, σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος από βλάβη ή ατύχημα. Ο γενικός αυτός ορισμός εξειδικεύεται σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα, με την αναλυτική παράθεση στους γενικούς και ειδικούς όρους των καλυπτομένων περιπτώσεων, των προϋποθέσεων κάλυψης και των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.Τρία σημαντικά σημεία, που πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ο καταναλωτής, είναι τα εξής:1.Οι υπηρεσίες της οδικής βοήθειας παρέχονται σε είδος και όχι σε χρήμα. Η αποζημίωση σε χρήμα αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα, αν έτσι προβλέπεται στο ασφαλιστήριο ή σε συνθήκες ανωτέρας βίας και μετά από συνεννόηση με την εταιρεία οδικής βοήθειας2.Πολλές καλύψεις και υποχρεώσεις της εταιρείας οδικής βοήθειας σχετίζονται με την έννοια του «τόπου συνήθους διαμονής» του ασφαλισμένου που κατά τεκμήριο είναι αυτή που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Συνεπώς, τα σωστά και ενημερωμένα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα προλάβουν προβλήματα και διενέξεις κατά την στιγμή που ο ασφαλισμένος θα θελήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της οδικής βοήθειας3.Όπως κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας, πέραν των όρων και των καλύψεων, έχει και εξαιρέσεις ή προβλέπει συνθήκες, κατά τις οποίες η εταιρεία οδικής βοήθειας δεν είναι υποχρεωμένη σε παροχή των υπηρεσιών. Συνεπώς, η εξαρχής σωστή ενημέρωση του ασφαλισμένου, αποσοβεί διαπληκτισμούς και προβλήματα την ώρα της ζημιάς- Ως προς την γεωγραφική ισχύ:

Βασικό σημείο διαφοροποίησης των ασφαλιστηρίων, όχι μόνο μεταξύ των εταιρειών, αλλά και μεταξύ προγραμμάτων της ίδιας εταιρείας, μπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας ή και στο εξωτερικό. Πέραν όμως του διαχωρισμού αυτού, χρήζουν λεπτομερέστερων διευκρινίσεων και το αν υφίσταται κάλυψη σε όλη, άνευ εξαιρέσεων, την ελληνική επικράτεια (π.χ. σε όλα τα νησιά παρέχεται η κάλυψη;) και το σε ποιες συγκεκριμένες χώρες υφίσταται κάλυψη (π.χ. αν η κάλυψη παρέχεται για την Ευρώπη, συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες ή υπάρχουν εξαιρέσεις;)Η παροχή «βοήθειας», με όποιον τρόπο και αν εκφράζεται, αποτελεί σημαντική ασφαλιστική κάλυψη. Η οδική βοήθεια, η ταξιδιωτική βοήθεια, η ιατρική βοήθεια και η τεχνική βοήθεια, έχουν ως κοινή συνισταμένη την έννοια του επείγοντος και του απρόβλεπτου. Είναι καλύψεις που χρειάζεται ξαφνικά κάποιος, γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τη βοήθεια τη χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς διαδικασίες, μόνο με ένα τηλεφώνημα. Με αυτή την έννοια, αποτελούν απόλυτα χρήσιμες καλύψεις, για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από οικονομική, οικογενειακή ή επαγγελματική κατάσταση.Συνεπώς, για να είναι πραγματικά εξασφαλισμένος ο καταναλωτής τη στιγμή της ανάγκης, πρέπει να ερευνήσει εκ των προτέρων το μέγεθος, την εμπειρία, την εξειδίκευση και την αξιοπιστία των εταιρειών που παρέχουν «καλύψεις βοήθειας». Το συγκριτικό κόστος των ασφαλίστρων πρέπει να αποτελέσει κριτήριο επιλογής, αλλά όχι το πρωταρχικό.Αντίθετα με άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, όπου ο ασφαλισμένος χρειάζεται μεν την ασφαλιστική του εταιρεία κατά την επέλευση του κινδύνου, αλλά έχει την ευχέρεια και την πολυτέλεια του χρόνου, για τις καλύψεις «βοήθειας» δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. Όλα κρίνονται στην δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί άμεσα, σε «πραγματικό χρόνο». Αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή της ανάγκης, τότε όλα τα άλλα είναι άχρηστα.Πηγή : http://www.insuranceworld.gr
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details