«Ανοίγει» φακέλους των ασφαλιστικών η ΤτΕ

«Ανοίγει» φακέλους των ασφαλιστικών η ΤτΕ


Επί τόπου ελέγχους σε είκοσι ασφαλιστικές εταιρείες έχει ήδη ξεκινήσει η Τράπεζα της Ελλάδος

Επί τόπου ελέγχους σε είκοσι ασφαλιστικές εταιρείες έχει ήδη ξεκινήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνοντας πράξη την πολιτική αυστηρής εποπτείας της αγοράς. Οι επί τόπου έλεγχοι που είναι δειγματοληπτικοί με έμφαση στις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 6 - αλλά όχι μόνο - ξεκίνησαν από το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και αποσκοπούν στην επαλήθευση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, αλλά και στη διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών.Τα αποτελέσματά τους θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα στοιχεία που απέστειλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας στο πλαίσιο της προθεσμίας που είχε θέσει η ΤτΕ και τα οποία επεξεργάζεται ήδη η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.Στη σημερινή πρώτη συνάντηση με τις διοικήσεις όλων των εταιρειών, ο διοικητής της ΤτΕ αναμένεται να εφιστήσει την προσοχή τους στα θέματα αυστηρής προσαρμογής στη διαχείριση κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελούν τα αδύναμα σημεία του κλάδου.Ο κ. Γ. Προβόπουλος θα κάνει σαφές προς τους εκπροσώπους του κλάδου ότι η προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της Solvency II, προϋποθέτει εκτός από επάρκεια κεφαλαίων και αυστηρή διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, τη βελτίωση των εσωτερικών δομών και των λειτουργιών των επιχειρήσεών τους στη βάση των απαιτήσεων που θέτει η Solvency II.Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί σειρά κανονιστικών αποφάσεων που θα εξειδικεύει τις διαδικασίες προσαρμογής στα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, οριοθετώντας διακριτά επίπεδα διοίκησης μεταξύ μετόχου και διοικητικού συμβουλίου, αλλά και την υποχρέωση των εταιρειών να αναμορφώσουν τις εσωτερικές τους λειτουργίες για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση όλων των μορφών κινδύνων.Οι απαιτήσεις της εποπτικής αρχής επικεντρώνονται κυρίως στην ικανότητα των εταιρειών να αντιμετωπίσουν τους βασικότερους κινδύνους που απειλούν τα ίδια τους κεφάλαια το 2011, την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού και ιδιαίτερα αυτών που είναι ευαίσθητα σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, τη δυνατότητά τους να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρευστά διαθέσιμα σε ορίζοντα μηνός ή τριμήνου, τις επισφαλείς απαιτήσεις τους από το δίκτυο των πρακτόρων, καθώς και την πολιτική τιμολόγησης που εφαρμόζουν.

Οι αξιώσεις που εγείρει η ΤτΕ επεκτείνονται σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού για την τριετία 2011 - 2013, τις ελλείψεις που πρέπει να καλύψουν για την πλήρη συμμόρφωσή τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο φερεγγυότητας της Solvency ΙΙ (gap analysis), τη μορφή και τον χρόνο ενεργειών για την κάλυψή τους (project plan), καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και διευθέτησης αιτημάτων, παραπόνων καταγγελιών των ασφαλισμένων ή στοιχεία για τη λειτουργία οργάνων, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, η Εσωτερική Επιθεώρηση, η Κανονιστική Συμμόρφωση.

Πηγή : http://www.insuranceworld.gr
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

1 comments:

Ανώνυμος είπε...

[url=http://oakmeritglobalinitiative.org/community/groups/save-lots-of-cash-using-your-online-free-bets/]Great[/url]. Thanks for the post. It was very interesting and meaningful.[url=http://test.inventforum.com/profile.php?mode=viewprofile&u=35979&sid=a83a83fd34601d2e8d55817cec46e9d6].[/url]

Author Details