Συνεχίζονται κανονικά στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεχίζονται κανονικά στους νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους

τα Κοινωνικά ΠρογράμματαΜεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις στα νέα νομικά πρόσωπα

σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση του Υπουργού στο Λευτέρη ΑυγενάκηΠλήρης μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στα νέα διοικητικά σχήματα θα υπάρξει μετά την τυπική εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» από 1-1-2011 αναφορικά με τη συνέχιση των κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, όπως ενημερώνει εγγράφως ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ντόλιος, απαντώντας σε σχετική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη.Ωστόσο, δεν δίνει καμία διευκρίνιση για την εξασφάλιση ικανοποιητικής και ασφαλούς χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, ενώ «ρίχνοντας το μπαλάκι» στους νέους Δήμους δεν δεσμεύεται για το εργασιακό μέλλον των απασχολούμενων στα προγράμματα αυτά και την ανανέωση των συμβάσεών τους.Ειδικότερα, ο αρμόδιος Υφυπουργός επισημαίνει ότι «όσον αφορά τη δραστηριοποίηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους ήδη προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), καθώς μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων των δήμων και κοινοτήτων στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του άρθρου 75 ΚΔΚ περιλαμβάνεται και η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, όπως κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων κλπ.»Προσθέτει δε ότι «με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») εμπλουτίζεται περαιτέρω ο τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων στους δήμους, ενώ προβλέπεται ότι όλοι οι δήμοι, στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και της συγκρότησης των υπηρεσιών τους, υποχρεούνται μέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν στους ανωτέρω οργανισμούς, μεταξύ άλλων, και υπηρεσιακή μονάδα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής».Περαιτέρω, αναφέρεται ότι «η λειτουργία κοινωνικών δομών για τη φροντίδα ηλικιωμένων που υλοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, δεν θίγεται από τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των δήμων που θα πραγματοποιηθούν κατ' εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του προγράμματος «Καλλικράτης». Συγκεκριμένα, όπως ρητά προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 1 του νόμου, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, που υλοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν να υλοποιούνται από το νέο νομικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση, τα οποία θεωρούνται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά».Τέλος, «όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα του προσωπικού που απασχολείται στα προγράμματα αυτό, προβλέπεται, στην ίδια διάταξη, ότι στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα που προαναφέρθηκαν συμπεριλαμβάνονται όσες απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους, ενώ οι συμβάσεις του προσωπικού ορισμένου χρόνου ανανεώνονται από το νομικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει, ως διάδοχο σχήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details