Μείωση του ελληνικού πληθυσμού το 2030 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας

Του Μανολη Γ. Δρεττακη*
Στις 27.7.10 η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η Eurostat, έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. την 1.1.2010 και τις προβλέψεις της την 1.1.2030. Στις 6.8.20 η ίδια υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα τα ίδια στοιχεία για τις περιφέρειες των χωρών αυτών.Με βάση τα ανακοινωθέντα στοιχεία για τον εκτιμώμενο πληθυσμό την 1.1.10 και τον προβλεπόμενο την 1.1.2030 και τα αναλυτικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Eurostat για τις προβλέψεις της για τις γεννήσεις, τους θανάτους, την εξωτερική και την εσωτερική μετανάστευση στις 13 περιφέρειες της χώρας την 20ετία 1.1.10-31.12.2029 καταρτίσαμε τον Πίνακα που ακολουθεί. Στην 1η στήλη του Πίνακα δίνεται ο εκτιμώμενος πληθυσμός την 1.1.2010. Στις 6 επόμενες στήλες δίνονται τα σύνολα την 20ετία 2010-2029: των γεννήσεων, των θανάτων, της φυσικής μεταβολής (γεννήσεων μείον θανάτους), της εξωτερικής μετανάστευσης (καθαρής εισροής από ή εκροής προς άλλες χώρες από την Ελλάδα και τις περιφέρειές της) και της εσωτερικής μετανάστευσης (καθαρής εισροής ή εκροής πληθυσμού σε μια περιφέρεια από άλλες περιφέρειες) και η συνολική μεταβολή του πληθυσμού την 20ετία 2010-2029 (δηλαδή το άθροισμα της 4ης, 5ης και 6ης στήλης). Στην τελευταία στήλη ου Πίνακα δίνεται ο προβλεπόμενος πληθυσμός την 1.1.2030.ΠίνακαςΑπό τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι την εικοσαετία 2010-2029:Στο Σύνολο Χώρας και σε 10 περιφέρειες το σύνολο των θανάτων θα ξεπεράσει το σύνολο των γεννήσεων (βλέπε 4η στήλη). Δεδομένου ότι στις γεννήσεις περιλαμβάνονται και οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες (οι οποίες την περίοδο 2004-2008 ανέρχονταν στο 17,5% του συνόλου των γεννήσεων) και οι θάνατοι των αλλοδαπών θα είναι πολύ λίγοι (οι μετανάστες είναι πολύ νεότεροι από τους Έλληνες), το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τόσο στο Σύνολο Χώρας όσο και στις 10 περιφέρειες της ο ελληνικός πληθυσμός θα μειωθεί. Μόνο σε 3 περιφέρειες (στην Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα και στο Νότιο Αιγαίο) το σύνολο των γεννήσεων θα ξεπεράσει το σύνολο των θανάτων. Και στις περιφέρειες, όμως, αυτές θα μειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός δεδομένου ότι και σʼ αυτές οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες θα είναι περισσότερες από τους θανάτους.Στο Σύνολο Χώρας και σε 10 περιφέρειες θα σημειωθεί εισροή πληθυσμού από το εξωτερικό και σε 3 εκροή (Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και Βόρειο Αιγαίο (βλέπε 5η στήλη). Δεν είναι γνωστό σε ποιους λόγους η Eurostat στηρίζει την εκτίμησή της γιʼ αυτή την εκροή, ιδιαίτερα για το Νότιο Αιγαίο. Θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθούν.Σε 4 περιφέρειες (Αττική, Ανατολική Μακεδονία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) θα σημειωθεί εισροή πληθυσμού από τις υπόλοιπες 9. Για την Αττική και το Νότιο Αιγαίο, με βάση τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, η εκτίμηση αυτή φαίνεται πιθανή. Για τις δύο άλλες περιφέρειες ισχύουν τα όσα προαναφέρθηκαν για την εξωτερική μετανάστευση.Εξαιτίας των όσων προαναφέρθηκαν για τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού και την εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση ο πληθυσμός 8 περιφερειών και του Συνόλου Χώρας θα αυξηθεί και των υπόλοιπων 5 (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) θα μειωθεί.Η μικρή αύξηση του συνολικού πληθυσμού της χώρας (μόλις 2,4% ολόκληρη την 20ετία) στηρίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει στο διάστημα αυτό η καθαρή εισροή πληθυσμού από άλλες χώρες θα ανέλθει σε 760.781, αριθμός ο οποίος θα υπερκαλύψει την υπεροχή του συνόλου των θανάτων έναντι των γεννήσεων κατά 494.394. Πρόκειται για μια πολύ δυσμενή εξέλιξη για τη χώρα, δεδομένου ότι στο ίδιο διάστημα, όπως προαναφέρθηκε, θα μειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός και, επιπλέον, θα μειωθεί ο συνολικός πληθυσμός κρίσιμων παραμεθόριων περιφερειών της χώρας. Επιπλέον, στο ίδιο διάστημα (λόγω της γήρανσης) θα αυξηθεί το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η ομάδα ηλικιών 65 ετών και άνω στο συνολικό πληθυσμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση των συντάξεων και των δαπανών για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψή του.Προκειμένου να αποτραπούν οι εξελίξεις αυτές είναι προφανές ότι θα πρέπει να αλλάξει ριζικά προκλητική και εγκληματική αδιαφορία που έχουν δείξει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων για τις πληθυσμιακές εξελίξεις και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα από τη μια μεριά για την αύξηση της γεννητικότητας και από την άλλη για την περιφερειακή ανάπτυξη (ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιφερειών) της χώρας. Δυστυχώς τα μέτρα που έλαβε και λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση βρίσκονται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, δεδομένου ότι πλήττουν περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα οι δυσμενείς προβλέψεις που προαναφέρθηκαν να γίνουν δυσμενέστερες, με επώδυνες εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details