«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»


ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ΄Οταν πριν από δύο χρόνια περίπου άνοιξε η συζήτηση για την νέα διοικητική μεταρρύθμιση, η θέση σχεδόν όλων των εμπλεκομένων φορέων συνέκλινε στο ότι ήταν απαραίτητη μια νέα διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας η οποία θα ανταποκρινόταν στα νέα δεδομένα τα οποία δημιουργούντο και μετά την αδυναμία του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τις οποίες είχε καλλιεργήσει. Συγχρόνως δε, υπήρξαν και δύο βασικοί προβληματισμοί. Εάν δηλαδή ο χρόνος των δύο ετών ήταν επαρκής για να υπάρξει ολοκληρωμένη συζήτηση για μια τέτοια μεταρρύθμιση και εάν υπήρχαν οι οικονομικές δυνατότητες για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Η προηγούμενη κυβέρνηση με την ατολμία που την χαρακτήριζε, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και φοβούμενη το πολιτικό κόστος δεν προχώρησε καμία διαδικασία.

Η τωρινή κυβέρνηση αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει αυτό το εγχείρημα, προχώρησε βεβιασμένα , με προχειρότητα χωρίς να κάνει τον απολογισμό του τι έφταιξε και δεν πέτυχε ο ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και φυσικά χωρίς να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.γι την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτά τα αυτονόητα δεν τα έκανε.

Ένα κείμενο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τότε θεωρήθηκε ότι θα ήταν ένα από τα κείμενα εργασίας τα οποία θα υπήρχαν για συζήτηση έγινε το μοναδικό σχέδιο επάνω στο οποίο στηρίζεται το όλο εγχείρημα. Η Κυβέρνηση με σπουδή προσπαθεί να ξεφορτωθεί όλες τις υπηρεσίες που δεν θέλει ,μεταφέροντάς τις στους Δήμους και επισπεύδει αυτές τις μεταφορές αρμοδιοτήτων πιθανόν και λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τα δύο χρόνια προς συζήτηση και διαβούλευση που τότε θεωρήθηκαν ανεπαρκής χρόνος , τώρα επισπεύδονται σε δύο μήνες, χρόνος απαγορευτικός για μια μεταρρύθμιση αυτού του εύρους, και η εξεύρεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων (σε 4 δις. Ευρώ τους υπολογίζει η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ) παραμένει ασαφής. Όταν η κυβέρνηση περικόπτει τους ΚΑΠ είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα , διότι αν είναι να γίνει ότι και με τον Καποδίστρια οι χρεωμένες δηλαδή Κοινότητες θα μετεξελιχθούν σε υπερχρεωμένους Δήμους και αυτοί σε άκρως χρεωμένους υπερδήμους το εγχείρημα θα αποτύχει .

Το προσχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που δόθηκε για διαβούλευση και θα ψηφισθεί μέσα στον Ιούνιο δεν περιέχει την χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας(που μάλλον θα δοθεί την τρίτη 27/4/10) στον πρώτο βαθμό Τ.Α. Είναι δε σημαντικό να κοινοποιηθεί η χωροθέτηση των νέων δήμων διότι αυτό θα δώσει απάντηση και στο τι δήμοι θα υπάρξουν , θα γίνει δηλαδή η Τ.Α. ένας ακόμη απρόσωπος βαθμός εξουσίας ή οι Δήμοι θα μεταβληθούν σε αυτόνομες, αποτελεσματικές και λειτουργικές μονάδες χωρίς όμως να απομακρύνονται από τον πολίτη. Και σ΄αυτό θα παίξει ουσιαστικό ρόλο το μέγεθος και την γεωγραφική διαμόρφωση των Δήμων και αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη.

Πέραν αυτών , από το προσχέδιο ανακύπτουν μεγάλα προβλήματα και ερωτηματικά. ΄Οσον αφορά τις οικονομίες κλίμακος οι οποίες είναι φυσιολογικό να επιδιώκονται από μία τέτοια μεταρρύθμιση είναι αδύνατον να επιτευχθούν .Τα λειτουργικά έξοδα και οι δαπάνες των δήμων θα αυξηθούν, οι εργαζόμενοι θα αυξηθούν το δε σύστημα διοίκησης παραμένει πολύπλοκο και τα θετικά στοιχεία τα οποία έχει το νομοσχέδιο σ΄αυτόν τον τομέα κινδυνεύουν να χαθούν από μια νέα γραφειοκρατία που αναπτύσει.

Το μόνιμο πρόβλημα της Τ.Α. τα τελευταία χρόνια ήταν η εισροή νέων αρμοδιοτήτων χωρίς να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους . Τώρα έρχονται στην Α’ /θμια Τ.Α. σωρεία νέων αρμοδιοτήτων και μάλιστα σε μία περίοδο καθολικών περικοπών με αποτέλεσμα και ο πλέον καλόπιστος ωα αναρωτηθεί όταν σε περιόδους φυσιολογικής οικονομικής κατάστασης δεν γινόταν χρηματοδότηση των εισερχομένων αρμοδιοτήτων γιατί να γίνει τώρα και κυρίως με τι πόρους. Ερωτήματα απλά αλλά αναπάντητα.

Όσον αφορά το προσωπικό των εμπλεκομένων φορέων οι οποίοι αυτοί που κυρίως θα την πληρώσουν είναι οι εργαζόμενοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σήμερα βρίσκονται μετέωροι μεταξύ περιφερειών και Δήμων. Οι μετατάξεις στο σύνολό τους θα είναι υποχρεωτικές ανεξάρτητα από τις όποιες ωραιοποιήσεις που γίνονται οι δε μετατασσόμενοι σε μεγάλο μέρος πηγαίνουν στους Δήμους .Αυτά δε τα οποία αναγράφονται ότι δηλαδή οι μετατασσόμενοι θα παραμείνουν στις έδρες των δήμων κ.τ.λ. είναι απαράδεκτα διότι ο κάθε δήμος ως αυτόνομη μονάδα κάνει την οποιαδήποτε τοποθέτηση εντός των ορίων του με βάση τον οργανισμό του και όχι τις κεντρικές επιταγές.

Η ρύθμιση δε η οποία αφορά την κατάργηση των πολλαπλών υπαρχόντων νομικών προσώπων , δημοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.τ.λ. ενώ είναι σωστή .Το πρόβλημα όμως που ανακύπτει είναι τι γίνεται με το προσωπικό αυτών των οργανισμών.Διότι ενώ ο νομοθέτης λαμβάνει μέριμνα για τους οργανικούς εργαζομένους ( μόνιμους και αορίστου χρόνου) δεν αναφέρει το παραμικρό για τους συμβασιούχους, τους παραμένοντες με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις και αυτούς που εργάζονται στα προγράμματα κυρίως προνιακού χαρακτήρα .Αυτοί μάλλον θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα πληρώσουν την νέα διαμορφούμενη κατάσταση και τις επιταγές της νέας πολιτικής που έχει καθιερώσει η κυβέρνηση. Θα πάρουν τον δρόμο της ανεργίας και της απόλυσης.

Τα ετερόκλητα δε μισθολόγια που υπήρχαν στις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (τρείς εργαζόμενοι, τρία διαφορετικά μισθολόγια στον ίδιο χώρο) μεταφέρονται και στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με αποτέλεσμα στον ίδιο χώρο να υπάρχουν εργαζόμενοι με πέντε ή έξι διαφορετικά μισθολόγια συγκρούσεις και μόνιμες αντιπαραθέσεις.

Είναι προφανές ότι μία μεγάλη τομή και ένα μεγάλο εγχείρημα κινδυνεύει να καταλήξει σε ένα προβληματικό εγχείρημα. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι μέσω των ΕΣΠΑ θα λύσει τα προβλήματα της Τ.Α., μόνο που το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινδυνεύει να γίνει λάστιχο και «μπάλωμα» σε κάθε ανάγκη που παρουσιάζεται.Οι 212 νέες αρμοδιότητες που έρχονται στους Δήμους και οι νέες άνευ λόγου υπηρεσίες που δημιουργεί παντού (Πολεοδομίες) είναι ένα τεράστιο βάρος και μάλιστα σε ένα χώρο με ελάχιστο επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι προσλήψεις οι οποίες επιτρέπει να γίνουν σε επιστημονικό προσωπικό σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας δεν θα λύσουν τα προβλήματα όπως δεν έλυσαν και οι 3500 «ειδικοί επιστήμονες» οι οποίοι είχαν προσληφθεί για τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ .

Εάν θέλουμε να επιτύχει η μεταρρύθμιση η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά έστω και σ΄αυτό το εναπομείναν διάστημα τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις θέσεις των διαφόρων φορέων και να προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές. Θα πρέπει δε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της οικονομικής και λειτουργικής στήριξης της Τ.Α. για να υπάρξει ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Εάν προχωρήσει με επικοινωνιακά τερτίπια ,κομματικές σκοπιμότητες και προσωπικές εξυπηρετήσεις αυτό το μεταρρυθμιστικό βήμα θα μεταβληθεί σε ένα μετέωρο βήμα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details