Αναστέλλεται με απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας η λειτουργία της «Βιοκεράλ»

Την αναστολή της λειτουργίας της κεραμοποιίας «Βιοκεράλ» λόγω παραβιάσεων των περιβαλλοντικών όρων από τη συγκεκριμένη μονάδα, αποφάσισε το αρμόδιο όργανο της Νομαρχίας Λάρισας.Συγκεκριμένα το Κέντρο Ελέγχου Περιβάλλοντος, συνήλθε και αποφάσισε ομόφωνα κατ` αρχάς να προτείνει στον Νομάρχη Λάρισας Λουκά Κατσαρό την αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου, μέχρι την συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους που υποχρεούται να τηρεί.
Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην Επιχείρηση η οποία εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της, θα πρέπει να καταθέσει τις ενστάσεις της. Στη συνέχεια, οι ενστάσεις θα εξεταστούν και το ΚΕΠΕ θα καταλήξει στην τελική του εισήγηση προς τον Νομάρχη ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα πράξει ότι του εισηγηθεί το εν λόγω Οργανο.«Η απόφαση του ΚΕΠΕ δεν σχετίζεται με την τελευταία πυρκαγιά στο εργοστάσιο, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που είχε κινήσει πρόσφατα η Νομαρχία Λάρισας έχοντας διαπιστώσει με ελέγχους της παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων. Βασική παραβίαση που οδήγησε και στην απόφαση είναι το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν είχε φροντίσει ως όφειλε να φυλάσσει το καύσιμο υλικό (πετ- κοκ) σε στεγασμένο και επαρκώς προστατευμένο χώρο», διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας Λάρισας.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details