Οι αλλαγές Λοβέρδου στο Εργασιακό

Δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων. Μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας σκοπεύει να θεσπίσει τα παρακάτω:

- Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου, δηλαδή αμείβονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, μετά από 3 μήνες αυτομάτως υπάγονται στο καθεστώς της εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή των συμβάσεων αορίστου χρόνου, αρκεί «η εργασία να παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη».- το καθεστώς της «ενοικίασης εργαζομένων περιορίζεται σε 12 μήνες και με κανονικές αμοιβές και μόνο όταν αντικαθιστά εργαζόμενο με σχέση εργασίας σε αναστολή (έγκυος, εκπαιδευτική άδεια ή άδεια υγείας). Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης αυτού του είδους μπορεί να διαρκέσει το πολύ 18 μήνες.- Για το ελαστικό 8ωρο, επανέρχεται η πρόβλεψη για συμφωνία με το αρμόδιο σωματείο ή συμβούλιο εργαζομένων. Σε διαφορετική περίπτωση τη διαφορά θα επιλύει ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).- Οι πέντε πρώτες ώρες της υπερεργασίας, από την 41η έως την 45η κάθε εβδομάδα, θα αμείβονται επιπλέον με 30%, αντί 25% που ισχύει σήμερα. Πέραν της 45ης ώρας θα υπάρχει πρόσθετη αύξηση 75%.- Επανεισάγεται η πρόβλεψη για αύξηση της αμοιβής κατά 7,5% στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, ενώ προβλέπεται και προσαύξηση 10% την ώρα για υπερεργασία στη μερική απασχόληση και συν 10% για υπέρβαση της συμφωνηθείσης μερικής απασχόλησης.- Στις περιπτώσεις πενθήμερων συμβάσεων, η σαββατιάτικη εργασία θα αμείβεται με διπλό ημερομίσθιο. Η εκ περιτροπής εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6μηνο, ενώ ο εργαζόμενος, έπειτα από αίτησή του, μπορεί να την πάρει σε δύο «δόσεις».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details