Επεκτείνεται το Δίκτυο Οπτικών Ινών στην Καρδίτσα


Στην επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών κατά 8 χλμ., προχωρά ο δήμος Καρδίτσας, συνδέοντας δημόσιες υπηρεσίες και κτίρια. Ειδικότερα με τη δεύτερη εργολαβία, το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), θα επεκταθεί στον Περιφερειακό και τις καθέτους, ώστε να συμπεριλάβει την Αστυνομική Διεύθυνση, το Μουσικό Γυμνάσιο, το 7ο Γυμνάσιο και το 19ο Δημοτικό Σχολείο και το Αμαξοστάσιο του Δήμου αλλά και προς την Καρδιτσομαγούλα, όπου θα συνδέσει το ΚΑΠΗ, το Δημοτικό Σχολείο, τη Βιβλιοθήκη και το Δημοτικό Κατάστημα. Επίσης με την επέκταση θα συνδεθούν με το δίκτυο το 3ο, το 4ο , το 7ο και το 10ο Δημοτικό Σχολείο, το 3ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο. Στους φορείς που θα συνδεθούν περιλαμβάνονται επίσης τα Πολυιατρεία ΙΚΑ, η Δ/νση Πρόνοιας, αλλά και το νέο Κλειστό Γυμναστήριο που θα κατασκευαστεί στην οδό Ζαφειροπούλου. Το δίκτυο MAN θα συνδέεται και στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (Σύζευξις) και στο internet, παρέχοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και ποιότητας. Έτσι με την ολοκλήρωση του ΜΑΝ ενισχύεται σημαντικά η υποδομή για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στο δήμο, με τη δυνατότητα παροχής στους πολίτες υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το ταχύτερο και φθηνότερο internet (ευρυζωνικό internet), ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο, ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές από το σπίτι με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, ενημέρωση και ψυχαγωγία καθώς και δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα με πρακτικά μηδενικό κόστος τόσο μεταξύ των διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων όσο και για τους πολίτες, χάρη στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας σε δηλώσεις του επισήμανε τη μεγάλη αξία του συγκεκριμένου έργου για την Καρδίτσα και τους δημότες της: «Με την υλοποίηση του έργου αυτού, συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε για να βάλουμε την Καρδίτσα δυναμικά στη σύγχρονη εποχή της ανάπτυξης των επικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας. Τα οφέλη από την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου αφορούν την βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, των Δημόσιων Υπηρεσιών και της μεταξύ τους επικοινωνίας, καθώς επίσης και του επιπέδου εξυπηρέτησης των δημοτών. Επιπλέον, με βάση το συγκεκριμένο έργο θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών με αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα για όλους τους δημότες, αλλά και για τις επόμενες γενιές, καθώς οι επικοινωνίες και η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και στη διακίνησή της συνιστούν τον πυρήνα της μελλοντικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης».
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details