Τα αστικά λύματα στη βαμβακοκαλλιέργεια


Tη λάσπη από τα αστικά λύματα, που παράγεται στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της μεγαλύτερης πόλης του θεσσαλικού κάμπου χρησιμοποιούν – σε μια πιλοτική εφαρμογή - οι παραγωγοί Νίκος Αγαπίου και Πασχάλης Ντιούδης σε 100 στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας.
Οι δύο παραγωγοί αποδέχθηκαν πρόταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), για να χρησιμοποιήσουν στις βαμβακοκαλλιέργειές τους, αντί των παραδοσιακών λιπασμάτων, τη λυματολάσπη της περιοχής.
"Μετά την ολοκλήρωση πολλών εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών σε μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη την χώρα, μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα ανέκυψε με τη λυματολάσπη. Το πρόβλημα αυτό καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε παίρνοντας υπόψη την εθνική και διεθνή εμπειρία στο θέμα", εξηγεί ο προϊστάμενος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας, Αργύρης Παπακωνσταντίνου.
Η εκτεταμένη αυτή πιλοτική εφαρμογή διάθεσης της ιλύος των αστικών λυμάτων, που παράγεται στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Λάρισας, με βάση τα οριζόμενα στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, στοχεύει στο να δώσει απάντηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, με τρόπο επωφελή που θα αξιοποιεί τα υλικό αυτό αλλά και θα προστατεύει το περιβάλλον, σύμφωνα με αυτούς .
"Όλα τα βήματα έγιναν πολύ προσεκτικά, με τη μέγιστη τεκμηρίωση, ώστε διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος και η ποιότητα και ασφάλεια του λιπάσματος. Άλλωστε το επίπεδο γνώσεων για τη γεωργική αξιοποίηση της ιλύος είναι προωθημένο και τα ερευνητικά δεδομένα αρκετά", επισημαίνει.
Περίπου 20 τόνοι ιλύος παράγονται κάθε μέρα, από την επεξεργασία των λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό της Λάρισας. Για την πιλοτική γεωργική εφαρμογή οι δύο αγρότες υπέγραψαν σύμβαση με τη ΔΕΥΑΛ, η οποία διέθεσε όλη την απαιτούμενη ιλύ για την καλλιέργεια στο χωράφι, ανέλαβε όλα τα έξοδα για τη διασπορά της (εφαρμόστηκε στο έδαφος με ειδικό κοπροδιανομέα), ενώ καλύπτει την άριστη απόδοση του αγρού. Ήδη και άλλοι παραγωγοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Η γεωργική χρησιμοποίηση της ιλύος αποτελεί μία από τις πλέον ορθολογικές επιλογές, που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, γιατί το υλικό αυτό περιέχει συστατικά που βελτιώνουν τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους και ενισχύουν σημαντικά τη γονιμότητά του. Συγκεκριμένα προσθέτει στο έδαφος σημαντικές ποσότητες οργανικής ουσίας, που λείπει από τα ελληνικά εδάφη, πολλά θρεπτικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών, όπως είναι το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάλιο και πολλά μεταλλικά στοιχεία, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το μαγγάνιο και ο χαλκός.
Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο επόμενος στόχος για τη ΔΕΥΑΛ, μέσα στον επόμενο χρόνο είναι να προχωρήσει και σε πρόγραμμα κομποστοποίησης της βιολογικής ιλύος.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details