Κατασκευή του δρόμου Αχλαδιά-Καππαδοκικό-Γεφύρια


Τον οδικό άξονα Αχλαδιά-Καππαδοκικό-Γεφύρια στον οποίο εκτελούνται και οι τελευταίες εργασίες ασφαλτόστρωσης του επισκέφθηκε ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκος, ο αρμόδιος αντινομάρχης κ. Β. Νίκου και η κ. Μήτσιου Δ/ντρια των τεχνικών υπηρεσιών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της οδού που ενώνει την επαρχιακή οδό Κέδρος-Αχλαδιά-Ανάβρα-Λιοντάρι από το ύψος της Αχλαδιάς μέχρι την Εθνική οδό Καρδίτσα-Ν. Μοναστήρι στο ύψος των Γεφυρίων μήκους 15,5 χλμ. περίπου και την πληρωμή των αποζημιώσεων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,00 μέτρα ήτοι 7,5 μέτρα πλάτος ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και 10,00 μέτρα πλάτος οδοστρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του πλάτους επενδεδυμένης τάφρου.

Έγιναν εργασίες χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων (δύο γέφυρες ανοίγματος 10 μ., κιβωτοειδείς, πλακοσκεπείς και σωληνωτοί οχετοί), κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε όλο το μήκος, εργασίες οδοστρωσίας ασφαλτικών και ηλεκτροφωτισμού οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Στοιχεία του έργου

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη ΣΑΝΑ 021/3 και εντάχθηκε στο Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας με την αριθμ. 1291/12-02-2006 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η οριστική μελέτη του έργου συντάχθηκε από γραφείο μελετών το 1997 και με την αριθμ. 68291/22-09-1998 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Το έργο εκτελέστηκε με τις ακόλουθες εργολαβίες.

«Οδός Αχλαδιά - Καππαδοκικό - Γεφύρια (Χ.Θ. 1+627,80-Χ.Θ. 7+503,94)» προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ.

Εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» με την αριθμ. 86/12/14-7-2006 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έργων Υποδομής και Ποιότητας Ζωής. Μετά τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο η σύμβαση υπογράφηκε στις 07-11-2006 στο ποσό των 1.658.533,98€ με ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις αρχές του 2007.

«Οδός Αχλαδιά - Καππαδοκικό - Γεφύρια (Χ.Θ. 7+503,94 - Χ.Θ. 16+807,44)» προϋπολογισμού 4.300.000,00€ με ΦΠΑ.

Εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» με την αριθμ. 73/12/14-7-2006 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έργων Υποδομής και Ποιότητας Ζωής. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20-11-2006 στο ποσό των 2.409.093,45€ με ΦΠΑ. Οι εργασίες άρχισαν στις αρχές του 2007.

«Μετατόπιση δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ στο δρόμο Αχλαδιά - Καππαδοκικό - Γεφύρια» προϋπολογισμού 115.262,64€ με ΦΠΑ.

Αφορά τη μετατόπιση στύλων ΔΕΗ και ΟΤΕ στο μήκος της οδού Αχλαδιά - Καππαδοκικό - Γεφύρια.

«Απαλλοτριώσεις στο δρόμο Αχλαδιά - Καππαδοκικό - Γεφύρια» προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ.

Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης (ενστάσεις, σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης κτλ) ολοκληρώθηκε στις 31-12-2007 με την δημοσίευση της ειδοποίησης παρακατάθεσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 563/31-12-2007 τ. Α.Α.Π). Κατά συνέπεια μόνο από τις αρχές του 2008 υπήρχε δυνατότητα επέμβασης στα απαλλοτριωμένα ακίνητα. Επίσης, στο τμήμα της γέφυρας Ίτολης καθώς και στη θέση «Καβουρόρεμα» βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα γεγονός που οδήγησε στην προσθήκη νέου υποέργου στο υπάρχον έργο «Αχλαδιά-Καππαδακικό-Γεφύρια».

«Αρχαιολογικές έρευνες στο δρόμο Αχλαδιά - Καππαδοκικό - Γεφύρια» προϋπολογισμού 28.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη ΣΑΝΑ 021/3 και εντάχθηκε στο Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας με την αριθμ. 11732/Γ΄ΠΕΠ/22-10-2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τη ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων την 1η Νοεμβρίου 2008, προκειμένου να εκτελεσθούν οι αρχαιολογικές εργασίες στο έργο «Οδός Αχλαδιά-Καππαδακικό-Γεφύρια».

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Νομάρχης κ. Φώτης Αλεξάκος δήλωσε ότι οι εργασίες των δύο εργολαβιών προυπ. 7 εκ. ευρώ εξελίχθηκαν ομαλά και παρά τα προβλήματα που υπήρχαν (αρχαιολογία, απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις γραμμών της ΔΕΗ, ΟΤΕ) το έργο ολοκληρώθηκε μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ώστε να μην υπάρξει απώλεια κοινοτικών πόρων αφού το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε μέσω του προγράμματος ΣΑΝΑ-3.

Με την κατασκευή της οδού συνδέεται η περιοχή των Δήμων Ταμασίου και Μενελαίδος αφενός με την Εθνική οδό Καρδίτσας - Αθηνών και αφετέρου με τον οικισμό των Γεφυρίων και εν συνεχεία μέσω των οικισμών Σταυρού και Φαρσάλων, επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση του Νομού Λάρισας με την αναπτυσσόμενη περιοχή της λίμνης Σμοκόβου.

Είναι λοιπόν σημαντικός δρόμος από πολλές απόψεις που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αλλά και του νομού γενικότερα.

c:\documents and settings\user\τα έγγραφά μου\νεα αρχεια-αντινομαρχης\δελτια τυπου\δελτιο αχλαδια - καπαδοκικο - γεφυρια 26-6-2009
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details