ανακοίνωση του παιδικού σταθμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Οι αιτήσεις εγγραφής για το σχολικό έτος 2009-2010 υποβάλλονται από 20 Μάιου μέχρι 15 Ιουνίου 2009 στο χώρο του παιδικού σταθμού.


Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση η οποία συμπληρώνεται στον παιδικό σταθμό
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα προβλεπόμενα κάθε φορά εμβόλια για την ηλικία του.Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων ,εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
• Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Πληροφορίες : 22320-71288 κ.Μπίμπου Βασιλική
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details