ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την άρση της απόφασης παύσης των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ

 Η σχετική ανακοίνωση από την ΠΕΔ Στερεάς ΕλλάδαςΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την άρση της απόφασης παύσης των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, και με διευρυμένη σύνθεση (με τη συμμετοχή των Δημάρχων – μη Μελών του Δ.Σ.), μετά την από 24-01-2022 ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ.: 50/20-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Σουλιώτη, Δημάρχου Καρπενησίου σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19).

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.:

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ιδιότητα στο Δ.Σ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

4. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

11. ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

12. ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

13. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

14. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

15. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

18. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Απουσίαζαν οι:

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ιδιότητα στο Δ.Σ.

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

οι οποίοι δεν ήταν παρόντες αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας, κα Στιβακτή, ζήτησε τον λόγο από τοn Πρόεδρο της ΠΕΔ, κ. Σουλιώτη και έθεσε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της λήψης απόφασης με αφορμή την παύση των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ στον Δήμο της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα (αρίθμ. 3/2022 απόφαση) την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος. 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την άρση της απόφασης παύσης των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ


Με το παρόν ψήφισμα δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην απόφαση της Πολιτείας και συγκεκριμένα του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ, για τους λόγους που αναλύονται στη συνέχεια.

Εκτιμούμε ότι για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης δεν έχουν σταθμιστεί ορθώς τα οφέλη και οι δυσκολίες που θα προκύψουν ως απόρροια αυτής και για τον λόγο αυτό η απόφαση κρίνεται βλαπτική για τους δημότες μας και για τις τοπικές μας κοινωνίες, εν γένει.

Η ύπαρξη των ανταποκριτών του ΟΓΑ – eΕΦΚΑ επιτρέπει τη λύση πολλών ζητημάτων ή αποριών των ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων του ΟΓΑ, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους σε άλλη πόλη ή άλλον Δήμο. Ειδικά στους αγροτικούς Δήμους, όπου η πλειοψηφία των πολιτών είναι αγρότες, η ύπαρξη των ανταποκριτών είναι ακόμη πιο σημαντική καθώς εξοικονομείται χρόνος για τους επαγγελματίες και δεν υφίστανται κόστη μετακίνησης, από και προς την κοντινότερη Τοπική Διεύθυνση ή το κοντινότερο τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. 

Συμφωνούμε ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Κράτους είναι μια διαδικασία που έχει τεράστια οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και πρέπει να γίνει και μάλιστα να γίνει άμεσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που ψηφιοποιείται μια διαδικασία πρέπει να καταργείται και μια υπηρεσία που παρέχεται δια ζώσης.

Θεωρούμε ότι η απόφαση για την κατάργηση των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ είναι προς τη λάθος κατεύθυνση γιατί:


1. Λαμβάνει ως δεδομένο ότι όλοι οι πολίτες έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις υπηρεσίες παρεχόμενες με ηλεκτρονικό τρόπο ή δυνατότητα μετακίνησης σε άλλον Δήμο. 

2. Μετρά τη μείωση του άμεσου κόστους (αποζημίωση ανταποκριτών), αλλά δεν μετρά τα έμμεσα κόστη που δημιουργούνται (κόστος μετακινήσεων, κόστος χρόνου απουσίας από την εργασία, κόστος παροχής υπηρεσιών από γραφεία που θα αναλάβουν την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων), τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα ειδικά στις τοπικές κοινωνίες που είναι αγροτικές.


3. Θα αναγκάσει κατ’ επάγγελμα αγρότες, υπερήλικες, άτομα με προβλήματα υγείας ή με άλλα προβλήματα να ταξιδεύσουν 100 χλμ ή παραπάνω για να εξυπηρετηθούν από το κοντινότερο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ. 

4. Ήδη έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των τοπικών υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων κατοίκων να έχει αποδυναμωθεί αισθητά και να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και δυσαρέσκεια.


5. Δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική περίοδο οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εξυπηρετούν αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, και μάλιστα με μεγάλη χρονική απόκλιση από τον ορισμό του ραντεβού μέχρι την τελική εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω των συνθηκών που έχει επιβάλλει η πανδημία, πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι η διαδικασία θα επιβαρυνθεί περαιτέρω.


Για όλα τα ανωτέρω, ζητούμε την άρση κάθε σχετικής απόφασης, που αφορά στην κατάργηση του θεσμού των ανταποκριτών ΟΓΑ, ο οποίος έχει αποδειχθεί καταλυτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των τοπικών κοινωνιών στους αγροτικούς και τους απομακρυσμένους Δήμους.

Προτείνουμε ο θεσμός των ανταποκριτών να συνεχίσει να υφίσταται έως ότου: α) η διείσδυση της τεχνολογίας στα ελληνικά νοικοκυριά τείνει στο 100%, ούτως ώστε κάθε πολίτης να έχει, άμεσα ή έμμεσα και κυρίως δωρεάν, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και β) ψηφιοποιηθούν πλήρως οι διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ και δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στα καταστήματα του Φορέα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details