ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 Καλείστε να συμμετέχετε στην 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr, την 4η του μηνός Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και από 12:30 έως 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων οικ. έτους  2022 του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος }


Θέμα 2ο: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δομοκού και Νομικών Προσώπων αυτού, οικ. έτους 2022 {Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details