ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου


Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:       Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο:       Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας  (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.) για την τετραετία 01/09/2019 - 31/12/2023 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο:       Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο:       Ορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της "Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίστας - Καΐτσας", ορισμός  Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (βάσει καταστατικού), καθώς και δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση διαδημοτικού οργάνου {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο:       Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:       Περί κοινόχρηστων εκτάσεων αγροκτήματος Νέου Μοναστηρίου (Σχετ.:  Η αριθμ. 5/2019 απόφαση του  Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση απόφασης Σ.Κ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου "Ανατολικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός  Νικόλαος}

Θέμα 9ο:       Έγκριση απόφασης Σ.Κ. Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου "Δυτικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος" {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός  Νικόλαος}

Θέμα 10ο:    Ορισμός Ταμία Δήμου Δομοκού και Νομικών Προσώπων αυτού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός  Νικόλαος}

Θέμα 11ο:    Σχετικά με την παραλαβή εκχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός  Νικόλαος}

Θέμα 12ο:    Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός  Νικόλαος}

Θέμα 13ο:    Αποδοχή ποσού 14.553,14€ που αφορά στην εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των  Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός  Νικόλαος}

Θέμα 14ο:    Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου του γηπέδου της Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου στον Αθλητικό Όμιλο Νέου Μοναστηρίου (Σχετ.: Η αριθμ. 6/2019 απόφαση του Σ.Κ. Νέου Μοναστηρίου)  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 15ο:    Γ΄ Κατανομή ποσού €20.648,98 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού,  έτους 2019, από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 16ο:    Έγκριση διακοπής φιλοξενίας νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Δομοκού, για το Σχολικό Έτος 2019 - 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 17ο:    Έγκριση συμμετοχής στην έκθεση "Philoxenia 2019" - Διάθεση πίστωσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 18ο:    Έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού" για το οικονομικό έτος 2018 {Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ, κ. Ζώτος Νικόλαος}

Θέμα 19ο:    Έγκριση μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού", από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 48  του Β.Δ.17-5/15-6-1959 {Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ, κ. Ζώτος Νικόλαος}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details