Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Δομοκού για τον καθορισμό της διαδικασίας πληρωμής της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Δομοκού για τον καθορισμό της διαδικασίας πληρωμής της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.


 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δομοκού σας ενημερώνει για το καθορισμό της διαδικασίας για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών .
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :
Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού Λογαριασμού (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης),
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ,
4. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ,
5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016),
6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2017 για εισοδήματα έτους 2016),
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οικογένειες (σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα {ανήλικα ενήλικα} που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας) συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών οικογενειών  .
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Η εισοδηματική ενίσχυση αφορά τους κατοίκους των περιοχών: Γερακλίου,Εκκάρας (Οικισμός Άνω Αγόριανης), Νεοχωρίου, Πετρωτου, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Στεφάνου, Αχλαδέας, Βουζίου, Καρυών, Κορομηλέας, Λεύκας, Μακρολίβαδου, Μακρυράχης, Μαντασιάς, Μελιταίας, Νεάς Μάκρισης , Ξυνιάδας, Ομβριακής, Παλαμά, Παναγιάς, Περιβολίου, Πολυδενδρίου και Φυλιαδώνας
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details