Συναντήθηκε ο υπουργός εσωτερικών με τον Δήμαρχο ΔομοκούΣτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Δομοκού, Δημήτρη Τζιαχρήστα, συζητήθηκαν κυρίως οι σχεδιασμοί του Δήμου για την ολοκλήρωση έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας». Ο κ. Τζιαχρήστας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής, με την οποία εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων και η υδροδότηση γεωργικών εκτάσεων, μέσω της ενίσχυσης των αρδευτικών δικτύων και γεωτρήσεων. Ανταλλάχθηκαν ακόμη απόψεις για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ συζητήθηκε διεξοδικά το περιεχόμενο της εγκυκλίου που αφορά στην υποβολή αιτημάτων για οικονομική ενίσχυση με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών και φθορών, οι οποίες προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε στον Δήμαρχο Δομοκού ότι ο διάλογος για τα θεσμικά ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σε εξέλιξη και το υπουργείο αξιολογεί προσεκτικά όλες τις απόψεις, προκειμένου οι προτεινόμενες αλλαγές να λειτουργήσουν θετικά. Ενημέρωσε επίσης τον κ. Τζιαχρήστα ότι θα εξετάσει προσεκτικά την πρότασή του για τη θέσπιση κριτηρίων για την κατανομή των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, με σκοπό τη δημιουργία ενός δίκαιου δικτύου ενίσχυσης των δήμων, με γνώμονα τις πραγματικές τους ανάγκες.
Τέλος, ο κ. Σκουρλέτης ενημέρωσε όλους τους Δημάρχους για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, αλλά και αντίστοιχες επενδύσεις όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες εξασφαλίζουν τον ενεργειακό συμψηφισμό με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των Δήμων που προκύπτει από τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details