Κλειστά τα σχολεία αύριο 9 Ιανουαρίου στο Δήμο Δομοκού!

Με απόφαση του Δημάρχου Δομοκού κ Δ Τζιαχρήστα όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Δομοιναι κλειστές λόγω των καιρικών συνθηκών και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.
η ανακοίνωση του Δήμου
ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας των  σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στo Δήμο Δομοκού, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη:
1)      Τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006  τ. Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2)      Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3)      Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές  συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι,

Τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δομοκού, τη Δευτέρα 9  Ιανουαρίου 2017 από  7:00 π.μ. και μέχρι τη λήξη της ημέρας,  λόγω  χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού στην περιοχή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ
Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details