Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δομοκού,

Σήμερα,  Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δομοκού, με θέμα «Διατύπωση απόψεων και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 του Δήμου Δομοκού ( άρθρο 76 παρ.2 του ν. 3852/2010)».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής και Δήμαρχος Δομοκού, κ. Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας, παρουσίασε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δομοκού (Ε.Π.Δ.), στο οποίο εξειδικεύεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2017. Στο προσχέδιο, το οποίο αναλύθηκε λεπτομερώς από το Δήμαρχο, καταγράφηκαν οι αναγκαίες ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας του δήμου, καθώς και οι αναγκαίες επενδύσεις για την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του οργανισμού.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνταξη μελετών, οι οποίες είναι έτοιμες σε καλό χρόνο, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα,που αναμένεται να τρέξουν. Επίσης, έγινε συνοπτική αναφορά στις προγραμματισμένες ενέργειες και λειτουργίες όλων των αυτοτελών τμημάτων του Δήμου.
Στη συνέχεια ακολούθησε η διατύπωση απόψεων των μελών της επιτροπής σχετικά με το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και η υποβολή προτάσεων, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, τα οποία θα συνέλθουν για την τελική του διαμόρφωση.


Share on Google Plus

About kalimerisnikos

Author Details